ממשל תאגידי

ממשל תאגידי

ממשל תאגידי ואתיקה

 

ממשל תאגידי

דירקטוריון קבוצת שטראוס מורכב מ-12 דירקטורים, מהם 5 הן נשים. חמישה דירקטורים הם בלתי תלויים (כולל שני דירקטורים מטעם הציבור). אף אחד מהדירקטורים אינו חבר בהנהלת הקבוצה ואינו מחזיק בכל תפקיד אחר בה. שמונה מחברי הדירקטוריון הם בעלי כישורים פיננסיים וחשבונאיים, כמוגדר ברגולציה.

 

הרכב דירקטוריון קבוצת שטראוס

.

.

לדירקטוריון שלנו 5 ועדות, אשר מסייעות לדירקטוריון במילוי תפקידיו:

ועדהתפקיד הוועדה
ועדת ביקורתתפקידה העיקרי הוא לפקח על המבקר הפנימי ועל דוחות הביקורת הפנימית, ועל ניהול סיכונים.
הוועדה לבחינת הדוחות הכספייםועדה זו אחראית לניטור הדיווח הכספי, הדוחות הכספיים והדיווחים.
ועדת כספיםעיקר תפקיד ועדת הכספים הוא פיקוח פיננסי על הקבוצה.
ועדת משאבי אנוש ותגמולתפקיד ועדת משאבי אנוש ותגמול היא להבטיח שתכנית התגמול של החברה עולה בקנה אחד עם אסטרטגית התגמול המוצהרת שלה ועם דרישות הגופים הרגולטוריים.
ועדת השקעות ומיזוגים ורכישות ועדת אד-הוק אשר מתכנסת לבחינת השקעות והזדמנויות למיזוגים ורכישות.

.

ניהול אחריות תאגידית

ניהול אחריות תאגידיתאנחנו מנהלים את מאמצינו בתחום האחריות התאגידית במבנה של ניהול מטריציוני על ידי מנהלים ונאמנים גלובליים ומקומיים שמגדירים את האסטרטגיה ומוציאים אותה לפעול, בונים תכניות עבודה ומתקשרים עם העובדים. מיכאל אבנר הוא היועץ המשפטי הראשי של קבוצת שטראוס ומזכיר החברה, והנו החבר בצוות ההנהלה הבכירה של הקבוצה האחראי לאחריות חברתית. מנהלת האחריות התאגידית מדווחת לו. מייק מפקח ומעדכן את הדירקטוריון ואת ההנהלה הבכירה בנוגע לביצועים והזדמנויות בתחום האחריות החברתית. הצוות האחראי לקידום האחריות החברתית מונה את הרשומים מטה:

  • מנהלת האחריות התאגידית, דניאלה פרוסקי-שיאון, אחראית לפיתוח אסטרטגית האחריות התאגידית הגלובלית ולהבטחת מסגרת ליישומה לרוחב היחידות העסקיות הגלובליות שלנו. בנוסף, דניאלה מנהלת את פיתוח דוח הקיימות השנתי שלנו ומייצגת את קבוצת שטראוס בוועידות ורשתות חיצוניות בתחום שבאחריותה.
  • הבורד החברתי הוקם ב-2011 ומורכב מקבוצת מנהלים בכירים, המייצגים את הנהגת הקבוצה והנהגת שטראוס ישראל, ותפקידו להנחות ולתמוך במעורבות עם מחזיקי העניין ברמות שונות ולהבטיח שהזדמנויות לדו-שיח אכן ינוצלו.
  • פורום נאמני אחריות תאגידית מייצג את היחידות העסקיות בכל חברות קבוצת שטראוס ומסייע בניהול הפעילות בתחום ברמה המקומית. 35 הנאמנים נפגשים מדי שנה, מקבלים הדרכה בנושאים הקשורים לאחריות חברתית ופועלים כאנשי קשר חטיבתיים לחיזוק ההתקדמות, התקשורת וההתנהגות האתית. ב-2013 הנאמנים סייעו בפיתוח אסטרטגית הקיימות לשנת 2020, כולל השתתפות בסקירה ודיון עם גדי לסין, נשיא ומנכ"ל קבוצת שטראוס.
  • מנהיגים קהילתיים משמשים כאנשי קשר ותיאום בין שותפים בקהילה המקומית לבין היחידות העסקיות השונות שלנו. המנהיגים הקהילתיים עובדים עם השותפים בקהילה לזיהוי צרכים מקומיים, קיום פעילויות, טיפוח יחסים ועירוב עובדים בפעילות התנדבותית. פורום המנהיגים הקהילתיים בארץ מתכנס פעם בשנה כדי לבחון את ההתקדמות ולחלוק רעיונות.

 

 

 

אתיקה

אנחנו שואפים להבטיח שנפעל על פי הסטנדרטים האתיים הגבוהים ביותר בכל עת, ועושים כל שביכולתנו לקיים תרבות עסקית אתית. הקוד האתי שלנו, שתורגם ל-11 שפות, עומד לרשות כלל העובדים בכל האתרים שלנו ברחבי העולם, בפורטל האינטראנט שלנו, ולרשות הכל באתר האינטרנט של הקבוצה. כל העובדים החדשים מקבלים הדרכה בנושא האתיקה עם הצטרפותם לחברה. בכל אתר, מפעל ומרכז לוגיסטי קיימת פינת אתיקה ייעודית, בה ניתן למצוא את הקוד האתי וגם חוברת הממחישה דילמות אתיות ואת הדרכים הנכונות להתמודד אתן. בכל אחת מהיחידות העסקיות שלנו קיים נאמן אתיקה, אשר עומד לרשות העובדים בכל שאלה או לשם דיווח על חשדות להפרות אתיות. שלושים וחמישה נאמני האתיקה בקבוצה מעבירים הדרכות בתחום האתיקה ומנטרים את הביצועים בפועל.

לומדת אתיקה: ב-2013 השקנו לומדה ממוחשבת לרענון הידע בתחום הקוד האתי שלנו. הלומדה מאפשרת תהליך למידה יעיל ומעמיק ודורשת מהעובדים לעבור מבחן קצר עם השלמתה. ב-2013, 1,500 עובדים בישראל השלימו את הלומדה הממוחשבת, ועובדים אחרים עברו במשך השנה הדרכה פנים אל פנים בתחום האתיקה.

אנחנו מפעילים קו חם הפועל 24 שעות ביממה, ומעודדים את העובדים שלנו ברחבי העולם לדווח על הפרות של הקוד האתי ללא חשש ממעשי נקם. הקו החם פועל באמצעות הטלפון או דרך אתר האינטרנט של שטראוס. ב-2013 היו 7 פניות לקו החם, וכולן נבדקו ונפתרו.

 

 

ניהול סיכונים

אנחנו מנתחים ומעריכים סיכונים עסקיים, חברתיים וסביבתיים ומקיימים אמצעי בטיחות נאותים למניעתם כחלק מהגישה שלנו, המבוססת על נקיטת אמצעי זהירות. ועדת הביקורת של דירקטוריון קבוצת שטראוס מפקחת ומעריכה סיכונים שזוהו, ומורה על הפעולות המתאימות בתוך חברות הקבוצה. ב-2013 ערכנו סקר סיכונים מלא. לפרטים נוספים בנושא ניהול סיכונים, ראו הדוח השנתי שלנו לשנת 2013.

 

ציות ואכיפה

ביקורות ציות פנימיות נערכות על ידי מבקר בלתי תלוי בכל אחת מחברות הקבוצה. ב-2013, 23% מהאתרים והיחידות העסקיות שלנו בעולם עברו ביקורת לניטור ציות לחוקים ולתקנות ולמדיניות החברה. הביקורת התמקדה בנושאי אתיקה, מניעת הטרדה מינית, בטיחות מזון, אבטחת מידע, זכויות במקום העבודה וזכויות עובדים, וכן במדיניות ביחס לתרומות. בהמשך לביקורת, המבקר הפנימי שלנו המליץ על פעולות, אותן ניישם במהלך 2014.

בהתאם לדרישות הרגולציה, לקבוצה תכניות ציות ואכיפה בתחום ניירות הערך וההגבלים העסקיים. ב-2013 יישמנו לומדה ממוחשבת בנושאים אלו, המיועדת למנהלים בכירים ולעובדים מחטיבת הכספים, הלשכה המשפטית והתקשורת.