האמנה החברתית לספקים

האמנה החברתית לספקים

האמנה החברתית לספקים

האמנה החברתית לספקים כוללת את כללי ההתנהלות אשר שטראוס ישראל מחייבת את ספקיה לקיים בהיבטים אתיים שונים של התנהלות עסקית. הסוגיות המופיעות באמנה הן: ציות לחוק, סחר הוגן, זכויות עובדים, סביבת עבודה, תגמול הוגן, זכויות אדם, אחריות מוצר ובטיחות בריאות עובדים, איכות הסביבה ויושרה עסקית. בין היתר, נדרשים הספקים להצהיר כי העסקה בכפיה של עובדים והעסקת ילדים אסורה בהחלט, וכי הספקים עצמם לא יעבדו עם מפעלים או נותני שירותים המעסיקים עובדים ללא תשלום, או עובדים בכפיה. הספקים נדרשים לטיפול הולם בשפכים, בפסולת ובחומרים מזהמים וחל עליהם איסור מוחלט לשלם או לקבל שוחד.

התקשרות עם ספק חדש מותנית בחתימתו על אמנת האחריות החברתית של שטראוס ישראל ואנו נמצאים בשלב מתקדם של החתמת כל הספקים הקיימים על האמנה. בשנת 2010 חתמו על האמנה החברתית כ- 400 ספקים, כך שעד כה חתמו על האמנה החברתית כ – 500 ספקים. במסגרת תהליך הערכת הספקים ניתן ציון גם על עמידה בדרישה לחתימה על האמנה החברתית-סביבתית, תוך שמירת הזכות לקיים בדיקה ולדרוש אישורים מתאימים מהספק, כתנאי להמשך ההתקשרות. במסגרת הפנייה לספקים צוין כי אי קיומם של כללי ההתנהגות של הקבוצה עלול לגרום להפסקת התקשרות של שטראוס עם הספק.