אחריות בשרשרת האספקה

אחריות בשרשרת האספקה

המחויבות שלנו

קבוצת שטראוס רוכשת מוצרים ושירותים מכ – 17,000 ספקים בכל רחבי העולם, ושואפת לבנות עמם מערכות יחסים ארוכות טווח המבוססות על אמון ואחריות הדדית ולקיים תהליכים ברי קיימא. אנו מכירים בכך שכחברה גדולה ובעלת עוצמה אנו נושאים במחויבותובאחריות כלפי שותפינו העסקיים. אנו מצפים מהספקים שלנו לנהל את עסקיהם בצורה אחראית – הן מהבחינה הכלכלית והן מהבחינה החברתית-סביבתית, וכן למלא את מחויבויותיהם – בהתאם לכל החוקים וההסכמים. אנו שואפים לעבוד עם מגוון רחב של ספקים, ולתמוך בספקים באזורי ספר ובאזורים מתפתחים ועם חברות המעסיקות אנשים בעלי צרכים מיוחדים.

התקשרות עם ספקים מקומיים

אנו עושים מאמצים בכדי ליישם מדיניות ויעדים להגדלת היקף עבודתנו מול ספקים מקומיים בכל מקום בו אנו פועלים. 80% מכלל הספקים של שטראוס ישראל הינם ספקים ישראליים. שטראוס קפה רוכשת פולי קפה ירוק (פולים לפני קלייה) אשר מיוצרים בלמעלה מ – 60 מדינות ונרכשים מכ- 50 ספקים שונים. הרכש תלוי בזמני האסיף השונים, איכות וטעם פולי הקפה והתמחור. אנו פועלים על פי נהלים לשם בדיקת איכות פולי הקפה הירוק בהתאם לרגולציות. למעט רכש הקפה, ההתקשרות היא עם ספקים מקומיים. כלל הספקים של עלית קופי הינם ישראליים, למעט רכש הכלים החד פעמיים (שמחציתו נרכש מספקים בחו"ל). לסברה התקשרויות משמעותיות עם מספר ספקים מקומיים באזורים בהם פועלת. קופסאות מקרטון גלי מהוות את הקטגוריה המשמעותית ביותר, לצד רכישת ירקות טריים מספקים מקומיים. סברה שואפת לרכוש מספקים מקומיים ככל שמתאפשר מבחינת עלויות ומבחינה לוגיסטית.

תהליך הערכת ספקים

התנהלות אתית בשרשרת האספקה שלנו בקבוצת שטראוס מהווה את הבסיס לקיימות, איכות ובטיחות בתהליכי הייצור של מוצרינו. אנו מצפים מהספקים שלנו לפעול תוך עמידה בסטנדרטים הגבוהים ביותר מבחינת איכות, בטיחות ובריאות. במסגרת תהליך הערכת הספקים, אנו מבצעים ניטור קבוע של הבטחת האיכות. רובם הגדול של הספקים שעמם אנו מנהלים עסקים נדרשים לאמץ את תקני האיכות והבטיחות הקפדניים ביותר, כגון תקני אריזות, 22000 ISO , ISO 14000 , 9001ISOו- HACCP – מתודולוגיית בטיחות המזון אשר מנהלת ומנטרת את כל נקודות הבקרה הקריטיות בתהליך הייצור. אנו מעניקים עדיפות לספקים המספקים אישורים או מצהירים כי הינם פועלים על פי עקרונות הסחר ההוגן.

בשטראוס ישראל

אנו מבצעים הערכה שוטפת של ספקינו, כחלק מן האסטרטגיה שלנו, ובוחנים מספר פרמטרים ובהם היבטים אתיים, איכות, שירות, עלות אפקטיבית, שקיפות ועוד, כאשר כל פרמטר מהווה אחוז מציון ההערכה וזאת לאחר בדיקת עמידה בנתוני סף שאנו מציבים. תהליך ההערכה יסודי ומקיף וכולל אף מבדק פרואקטיבי מדגמי אצל הספק עצמו.  ספקי כח אדם מצהירים שהם מתחייבים לשלם לעובדים את כל ההפרשות על פי חוק ונבדקים מדגמית ע"י רואה חשבון.

בחברות הקבוצה בעולם

בסברה, הספק המרכזי לקרטון גלי – חברת International Paper, פועלים ומאושרים ע"י Sustainable Forestry Initiative (SFI) . PNW, הספק הבלעדי של החומוס, מדווח כי כל המגדלים שלהם פועלים על פי הנחיות Natural Resource Conservation Service (NRCS).. בנוסף, 5%-10% מבין הספקים מאושרים על ידי Food Alliance Certified (FAC)).

קפה עלית מוודאת כי התנאים הסוציאליים אכן משולמים לעובדי חברות כוח האדם באמצעות קבלת תלושי השכר מחברות כוח האדם.

בטרס קורסואס בברזיל מתבצעת הערכה לספקים בנושא עמידה בדיני עבודה באמצעות קבלת מסמכים רלוונטיים מדי חודש.

בשטראוס קפה אדריאטיק נערכו מספר בדיקות במסגרת הערכת הספקים על ידי גורם חיצוני, ביניהן: בדיקה לשם בחינת עמידת הספקים בדיני העבודה, בדיקת סביבת העבודה מבחינת בטיחות ובריאות ובדיקה לבחינת היבטי שמירה על הסביבה.

אחריות חברתית-סביבתית בשרשרת האספקה – טיפול נאות בבעלי חיים בקרב יצרני החלב של שטראוס

כחברה העוסקת בייצור חלב ומוצריו, אחד ההיבטים החשובים במסגרת האחריות והאתיקה בשרשרת האספקה שלנו הוא רמת הטיפול בבעלי החיים שמהם מופקת התוצרת ובמקרה זה – הפרות ברפתות ובמשקי החלב השונים בכל רחבי הארץ, שעמם אנו מתקשרים לצורך רכישת החלב לתהליכי הייצור שלנו. יש לציין כי משקי החלב אינם בבעלות קבוצת שטראוס, אך אלו מפוקחים הן ע"י משרד החקלאות והן ע"י הקבוצה עצמה.

כחלק ממחויבותנו לספק מוצרים איכותיים וטובים לצרכנינו, ערכנו לפני מספר שנים את "ספר איכות החלב", שהוא מעין תקנון – קובץ יעדי איכות והנחיות אודות איכות החלב – מהרפת ועד לקבלתו במחלבה. התקנון הועבר לכל משקי החלב שמהם אנו רוכשים חלב והוא מכתיב את ההנחיות הבסיסיות להחזקת הרפתות וטיפול בתהליך ייצור החלב, לכל מי שמספק חלב למחלבותינו.

במסגרת ספר איכות החלב מצויה האמנה ליחס נאות לבעלי חיים של יצרני החלב של שטראוס, אשר כל אחד ואחד מיצרני החלב שעמם אנו מתקשרים לצורך רכישת חלב מחויב, בחתימת ידו, לקבל על עצמו את תנאיה ולעמוד בה, כתנאי להתקשרות העסקית עם שטראוס.

תמצית התחייבויות יצרני החלב מתוך האמנה ליחס נאות לבעלי חיים:

  • לפעול בהתאם לחוק צער בעלי החיים (תשנ"ד 1994) שמהותו: "לא יענה אדם בעל חיים, לא יתאכזר, לא יתעלל בו בדרך כלשהי…" (סעיף 2א).
  • להעניק יחס נאות, למנוע סבל מיותר ולפעול לרווחת הפרות והעגלות לכל אורך הגידול, האחזקה, הטיפולים, החליבה ובהובלתן ממקום למקום.
  • גידול יונקים ועגלות ייעשה בתנאים נאותים במקום נקי ומאוורר.
  • להעניק יחס נאות לפרות בחליבה ובסככות ללא שימוש במקלות ובצעקות מיותרות.
  • שיכון הפרות החולבות ייעשה במקום מרווח, יבש ומנוקז, עם אמצעים להקלת החום בעונות החמות.
  • כל טיפול כירורגי רפואי בבקר ייעשה בהרדמה חלקית או מלאה, לפי המלצת הרופא הווטרינר.
  • הובלת בעלי החיים תיעשה במשאיות המורשות לכך, תוך העמסה והובלה שייעשו ללא גרימת סבל מיותר לבעלי החיים.

בין היתר, לצורך הקפדה על מילוי, ההנחיות והדרישות שלנו, אנו עורכים מבדקים חודשיים של הרפתות, במסגרתם נערכת בחינה קפדנית של רשימת אלמנטים ארוכה ומפורטת, הכוללת כמובן היבטים של הטיפול בבעלי החיים, כמו גם ניקיון, תחזוקה, ניהול תרופות של בעלי החיים, בדיקת הסביבה שבה נמצאות הפרות ועוד. בכל הנוגע לבקרת אנטיביוטיקה, הורמונים וחומרים אסורים, קיימת בדיקה מחמירה בכל מנת חלב המגיעה למחלבות הקבוצה. מנות חלב בעייתיות מאותרות ומשויכות מיידית למשק אשר סיפק אותן (הקבוצה מחמירה ביותר עם משקים העוברים על החוק בנושא זה).

מנהל אספקת החלב וקשרי היצרנים בשטראוס, האחראי על תיאום בין שטראוס ליצרני החלב מגיע לכל אחת מהרפתות לכל הפחות פעם בחודש, על מנת לבצע את הבדיקה. בפועל, כאשר מדובר ברפת המתנהלת באורח תקין, לרוב מבקר בה מנהל אספקת החלב וקשרי היצרנים בשטראוס פעמיים בחודש, ואילו ברפתות שבהן יש מקום לטיפול וסיוע נמצא המנהל יותר ומעניק גם ייעוץ וסיוע.

הבדיקה שעורך מנהל אספקת החלב וקשרי היצרנים הינה יסודית ביותר ומבוססת על שיטת ניקוד, כאשר הרפתות אשר משיגות ניקוד גבוה במבדקים מתוגמלות גם במסגרת המחיר המשולם עבור החלב הנרכש.

אנו נמצאים בקשר עסקי עם עשרות רפתות, ומקפידים (בשיתוף פיקוח צמוד של משרד החקלאות) על עמידה בכל דרישות החוק והתקינה ועל עמידה בהנחיותינו, בכל הנוגע לאיכות ולרמת הניהול של הרפת בכלל ובטיפול בבעלי חיים בפרט, כתנאי להתקשרות עמנו. לא נתקשר עם ספק חלב אשר איננו מקפיד על הסטנדרטים שאנו דורשים ו/או אשר אינו מעניק לבעלי החיים שברפת שלו יחס נאות והולם, ומאידך ספקי החלב העומדים בכל הקריטריונים הדרושים זוכים לתגמול כספי, וזאת על מנת לעודד ולשפר כל הזמן את איכות תהליכי ייצור החלב ואת איכות הרפת.

אנו רואים בעמידה קפדנית זו על דרישות החוק ועל זכויותיהם של בעלי החיים לטיפול נאות ומניעת סבל מיותר חלק מהאחריות שלנו – הן כלפי צרכנינו – להעניק להם חלב נקי, איכותי ומשובח המיוצר בתהליך אתי ומוקפד והן כלפי החברה והסביבה הפיסית – לשמור על זכויותיהם של בעלי חיים חסרי ישע, המספקים מקור לחלב שאנו מייצרים ומשווקים במוצרינו.