מחויבים לספקים

קבוצת שטראוס רוכשת מוצרים ושירותים מאלפי ספקים בכל רחבי העולם ושואפת לבנות עמם מערכות יחסים ארוכות טווח המבוססות על אמון ואחריות הדדית. אנו שואפים לעבוד עם מגוון רחב של ספקים, גדולים כקטנים, בבעלות גברים ונשים ולתמוך בספקים באזורי ספר ובאזורים מתפתחים ועם חברות המעסיקות אנשים בעלי צרכים מיוחדים.

קבוצת שטראוס רוכשת מוצרים ושירותים מאלפי ספקים בכל רחבי העולם ושואפת לבנות עמם מערכות יחסים ארוכות טווח המבוססות על אמון ואחריות הדדית. אנו שואפים לעבוד עם מגוון רחב של ספקים, גדולים כקטנים, בבעלות גברים ונשים ולתמוך בספקים באזורי ספר ובאזורים מתפתחים ועם חברות המעסיקות אנשים בעלי צרכים מיוחדים.