שרשרת אספקה אתית

קוד אתי לספקים בחברת סברה

בשנת 2016 , סברה פרסמה קוד התנהגות לספקים אשר חל על ספקי החברה כצעד נוסף להבטחת שרשרת אספקה אתית, סברה פיתחה ופרסמה קוד התנהגות עבור ספקיה בארה"ב. החוזים והזמנות הרכש הסטנדרטיים של סברה, המוצאים כיום לספקים, כוללים את קוד ההתנהגות, וספקי החברה מתבקשים לחתום ביחס להסכמתם למלא אחר הכללים. הן בסברה והן בפעילויות שלנו בישראל, כלל הספקים החדשים מאשרים את הסכמתם לקיים את הסטנדרטים האתיים.

קשובים לספקים שלנו

תכנית חדשה לשיפור היחסים עם ספקים בשטראוס ישראל בשנת 2016 , קיימנו בישראל בחינה מלאה של כלל נהלי שרשרת האספקה, העברנו הדרכות לאנשי הרכש שלנו וערכנו סקר בקרב 50 ספקים לקבלת תובנות, שיעזרו לנו לשפר את הפרקטיקות שלנו בשרשרת האספקה. כתוצאה מהמשוב שקיבלנו ערכנו מספר שינויים, כגון העמדת נקודת קשר יחידה המרכזת את כלל פניות הספקים למחלקת הרכש שלנו.

העסקת אנשים עם מוגבלויות

הזדמנויות עבודה לאנשים עם מוגבלויות אובלה אוסטרליה עובדת באופן קבוע עם חברת בדפורד, עסק חברתי המעסיק אנשים אשר חיים עם מוגבלויות לצרכי אריזה. עובדי בדפורד עוזרים לארוז מחדש קרקרים וממרח גואקמולה באריזות המתאימות ללקוחות. במשך 3 השנים האחרונות, אובלה ובדפורד יצרו הזדמנויות תעסוקה ללמעלה מ 100- אנשים בעלי מוגבלויות. בישראל, הקבוצה התקשרה עם חברת המשקם, אשר מעסיקה אנשים עם מוגבלויות, לאריזת מוצרי הקבוצה במפעליה. כיום, כ 100- עובדים מועסקים ב 4- מפעלים של המשקם ומרכיבים אריזות שונות למוצרי שטראוס כגון קפסולות קפה, חבילות שי ומארזים.

גרגרי חומוס אורגניים בסברה

 בפעם הראשונה בארה"ב – סברה תרכוש גרגירי חומוס אורגניים מגידול מקומי בשנת 2016 , סברה החלה בשיתוף פעולה עם קואופרטיבים מקומיים בארה"ב לפיתוח היכולת לגדל גרגירי חומוס אורגניים. עד כה, למעלה מ 3,000- דונם אדמה לגידולי חימצה אושרו כאורגניים – כ 2.5%- מסך כל הכמות הדרושה לסברה. הקציר הראשון של חומוס אורגני בארה"ב יתקיים בסתיו 2017.

 

איש מוציא גרגרי חומוס

 

לצפייה בדו"ח המלא >