שיווק אחראי

שיווק אחראי

שיווק אחראי

המחויבות שלנו

במסגרת תהליכי השיווק והפרסום של מוצרינו, אנו מפעילים כל העת שיקול דעת מעמיק בנוגע לקהל שנחשף למסרים שאנו מעבירים ומקפידים שהתקשורת השיווקית שלנו לא תכיל מסרים פוגעניים, לא חוקיים, בלתי מוסריים, בלתי אחראיים או שגויים. אנו מקפידים שהתוכן המתוקשר לצרכנים יהיה מותאם לגילם, צרכיהם, שפתם ועל כל הרגישות המתבקשת בפנייה אליהם. אנו נוקטים משנה זהירות בכל הנוגע לשיווק ופרסום לילדים ומחויבים בכל העת לנוהגי שיווק הוגנים ואתיים. אנו שואפים לבנות אצל הצרכנים שלנו אמון לטווח הארוך, על ידי קיום הבטחותינו ועמידה מאחורי כל מילה שאנו מתקשרים.

שיווק עם משמעות

מעת לעת אנו מקיימים תהליכי שיווק עם משמעות ( (Marketing with Meaning, אשר במסגרתם המסרים המועברים על ידי החברה מיועדים, בין היתר להעלות מודעות לקידום אורח חיים חיובי, בריא ונכון. תהליכי שיווק אלו כוללים, לעתים, רתימה של הצרכנים לפעילות לטובת הקהילה והסביבה. אנו שואפים להרחיב את כמות תהליכי השיווק המשיקים לתחום האחריות החברתית.

פרטיות צרכנים

אנו בשטראוס מייחסים חשיבות גבוהה ביותר לנושא פרטיות הצרכן, ועושים כל מאמץ על מנת לשמור בקפדנות על פרטיות זו ועל כל מידע שצרכנינו מפקידים בידינו. אנו מצייתים לכל החוקים, הכללים, והתקנות החלים עלינו והנהלים הפנימיים הנוגעים לנושא זה. אנו פועלים על פי מתודולוגיות עבודה מסודרות בתחום אבטחתה מידע ושמירה על מאגר המידע של צרכני החברה. אנו מקפידים לוודא כי יש לנו את כל האישורים הדרושים לצורך שליחת דיוורים שונים לצרכנים שלנו. שיתוף מידע של צרכנים עם גורם כלשהו מחוץ לחברה נאסר בתכלית.