מהיום

קידום תזונה מאוזנת ואורח חיים בריא בכפרי נוער ופנימיות עם עמותת 'מהיום'

בשנת 2018 גיבשה קרן שטראוס בקהילה שותפות עם עמותת "מהיום" לקידום תוכנית חדשה המתמקדת בחינוך לתזונה מאוזנת, אורח חיים בריא ומניעת סוכרת.

עמותת "מהיום" משתפת פעולה עם רשויות מקומיות, תכניות קהילתיות והסקטור העסקי בכדי לקדם מודעות ולספק כלים להתמודדות עם אתגרים בריאותיים כדוגמת סוכרת וכן, לקדם מדיניות ציבורית בעניין.

קרן שטראוס בקהילה תומכת פרויקט ניסויי עם 30 פנימיות בהן תקודם תכנית לאורח חיים בריא בקרב התלמידים.

גם עובדי שטראוס לוקחים חלק בתכנית כמתנדבים, בכדי לעורר מודעות.

על פי מידת הצלחת הפרויקט, הקרן תרחיב את התכנית לצד תמיכת משרד החינוך.