חיסכון במים

חיסכון במים

מתוך הכרה במצבו של משק המים בישראל, הוחלט בשטראוס ישראל על יעד רב שנתי של הפחתת 20% מצריכת המים לטון מוצר, בין השנים 2008-2015. צריכת המים לטון מוצר בשטראוס ישראל ירדה ב-6% בשנת 2010 בהשוואה לשנת 2009.הגידול המשמעותי בצריכת המים לטון מוצר באתרי הקבוצה שאינם בישראל נובע מהוספת נתוני צריכת המים של חברת "סברה" לדוח זה והגדלת מערך איסוף נתוני המים של אתרי הקבוצה שאינם בישראל.

על-מנת לעמוד ביעד הרב-שנתי בתחום צריכת המים יושמו מספר פרויקטים לחסכון במים במפעל המלוחים בשדרות, ישראל. כך למשל, מיחזור מים בקו מותג תפוצ'יפס ע"י העברת מים מתחנת השטיפה למקלפות והגדלת השימוש החוזר במי הבישול ב-33%.

טיהור מים בסין

שטראוס מים נמצאת כיום בתחילתו של מהלך אסטרטגי להטמעת מערכות ניהול סביבה ובטיחות תוך עמידה בתקני ISO 14001 ו- OHSAS 18001באתריה השונים בעולם.

כחלק ממהלך זה, כבר עתה מתקיימים פרויקטים שונים אשר מיישמים הלכה למעשה עקרונות של שמירה על משאבי טבע. פרויקט שכזה נעשה במפעל ENG בסאנג'ן, סין: כחלק מתהליך בניית מערכי הייצור של שטראוס מים עבור מכשירי הפמילי והפרימו, עלה צורך בסיסי של שימוש במים נקיים ומטוהרים לקווי הייצור המשמשים לבדיקות סופיות של המכשירים. לצורך כך, הוקמה מערכת  לטיהור המים באתר מערכי הייצור וההרכבות הסופיות.

מערכת הטיפול כוללת:

  • פרה- פילטרציה
  • מערכת אוסמוזה הפוכה עם יכולת טיפול ב-3 טון מים בשעה
  • טיהור המים  על ידי UV
  • סינון נוסף לפני עליית המים לקווי הייצור

מעבר לפעילות הסינון והטיהור, המערכת נבנתה כך שהמים המשמשים בה לבדיקות ימוחזרו וישמשו שוב ושוב במערכת הייצור והבדיקה. המים אשר מנוקזים מקווי הייצור חוזרים ועוברים טיהור וסינון מחדש ונדחפים בחזרה לקווי הייצור. מערכת זו, מקנה יכולת להתמודד עם 2,650 ליטר מים ממוחזרים בשעה, ומאפשרת חסכון משמעותי בצריכת המים של המפעל.