טיפול בפסולת

טיפול בפסולת

אחד היעדים האסטרטגיים המרכזיים שהוגדרו בקבוצת שטראוס בתחום איכות הסביבה הוא הפחתת כמויות הפסולת הנוצרות במערך הייצור.

שטראוס ישראל הגדירה יעד אסטרטגי רב שנתי של הפחתת כמות הפסולת המתקבלת בייצור לטון מוצר ב-15% במהלך השנים 2015-2008.

במרץ 2011 נכנס לתוקפו חוק האריזות בישראל. מטרת החוק היא לפעול לצמצום כמויות פסולת האריזות המועברות להטמנה במדינת ישראל, זאת ע"י עידוד הפחתה, שימוש חוזר ומחזור פסולת הנובעת מהאריזות השונות.

עוד בטרם כניסת החוק לתוקפו, היה קיים במרבית אתרי התפעול והלוגיסטיקה בשטראוס ישראל מערך איסוף אריזות פנימי, אשר במסגרתו נאספו במהלך 2010 כ-2,700 טון פסולת אשר נשלחה למחזור.

 

אנרגיה מפסולת קפה

בעקבות הפרויקט המוצלח של התקנת דוד הביומסה במפעל הקפה נמס של הקבוצה בצפת, בו נעשה שימוש בפסולת סחיט הקפה ליצירת קיטור המשמש בתהליך הייצור, הוחלט גם במפעל הקפה של הקבוצה בסרביה על התקנת דוד ביומסה אשר ישמש לצורכי הסקת המפעל. במקום הדוד הנוכחי הפועל על גז טבעי, הותקן במפעל דוד הביומסה החדש אשר עושה שימוש ב-CHAFF  (מוץ קליפות פולי הקפה המתקבל בזמן קליית הפולים). מוץ הקפה יחד עם שאריות משטחי עץ וקרשים, אשר בעבר היו מועברים כפסולת להטמנה, משמשים כיום כדלק בדוד הביומסה החדש ליצירת חום להסקת המפעל. בסוף שנת 2011 החל הדוד החדש את פעילותו, ונכון להיום מוביל השימוש בדוד לצמצום צריכת האנרגיה ולפליטות גזי החממה של המפעל. בשנת 2012 צפוי דוד הביומסה להוביל להפחתה של  כ- 340 טון CO2 e במפעל הקפה בסרביה ביחס לשנת 2011.

בעקבות הצלחתו של פרויקט דוד הביומסה במפעל בסרביה, מועמד הפרויקט השנה לזכייה בפרס AUREA  היוקרתי המוענק לפרויקטי יזמות בעלי פוטנציאל כלכלי אשר מובילים בנוסף לתועלת חברתית או סביבתית.

נכון להיום, מפעל הקפה בסרביה אינו עושה עוד שימוש בדלקים פוסיליים לצורכי הסקת האתר. הדוד הישן הפועל על גז טבעי, נותר רק כגיבוי לדוד הביומסה. בכוונת חברת הקפה של הקבוצה לנסות ולשכפל את ההצלחה של שני פרויקטי דוודי הביומסה, ולהוציא לפועל פרויקטים דומים גם במפעלים אחרים ברחבי העולם.