תחבורה

תחבורה

שטראוס משקיעה מאמצים לצמצום ההשפעות הסביבתיות השונות של תחבורה והובלה, שמתבצעת ברובה על ידי קבלני משנה. כחלק מן המאמץ מנטרת קבוצת שטראוס את תמהיל הדלקים המשמש לרכבי הקבוצה השונים.

מרבית הדלקים המשמשים לתדלוק רכבי הקבוצה הם הבנזין (אוקטן 95) והסולר, אם כי בחלק מאתרי הקבוצה שאינם בישראל ישנה התחלה של שימוש בדלקים בעלי השפעות סביבתיות נמוכות יותר (גפ"מ, אתנול וגז טבעי).

עיקר ההשפעה הסביבתית של צי התחבורה בקבוצה הוא פליטות מזהמי אוויר כתוצאה משרפת דלקים במנועי הרכבים. הערכת פליטות מזהמי האוויר בצי התחבורה מתבססת על הידע המקובל עבור פליטת מזהמים מצריכת דלקים  עבור תחבורה. עיקר המזהמים הנפוצים בפליטות ענף התחבורה הם גזים מסוג NOx ו-CO.