צמצום זיהום אוויר

 צמצום זיהום אוויר

שימוש בדלקים להפעלת מתקני הקבוצה (תנורים, דוודים ועוד) בתהליכי הייצור השונים גורם  לפליטת מזהמים שונים לאוויר (חלקיקים, תחמוצות חנקן NOx ותחמוצות גופרית SOx). מזהמים אלו מנוטרים באופן קבוע, לרוב על בסיס שנתי או דו-שנתי, בארובות המתקנים בהתאם לדרישות החוק ותקנות משרדי הגנת הסביבה המקומיים במדינות בהם אנו פועלים.

קבוצת שטראוס מוודאת באמצעות ניטורים אלו כי אין כל חריגה מערכי המזהמים הקבועים בחוק, ומבצעת שיפורים נדרשים לצמצום הפליטות מהמתקנים בעת הצורך. במרבית אתרי הקבוצה בעולם, הדלק העיקרי המשמש במתקני הייצור הוא גז טבעי, המהווה את הדלק בעל ערכי פליטות המזהמים הנמוך ביותר מבין כל הדלקים הפוסיליים הקיימים, דבר התורם באופן משמעותי להפחתת פליטות מזהמים לאוויר ממתקני הייצור של הקבוצה באתרים אלו.

הפחתת גזי חממה

הטמעת תהליך המצוינות התפעולית במפעלי הקבוצה, לצד יישום פרויקטים הנדסיים מגוונים בתחום התייעלות וחסכון באנרגיה (צמצום צריכת החשמל והדלקים בקבוצה) הובילו להפחתת פליטות גזי החממה באתרי הקבוצה.

בעקבות הכנסת גז טבעי לשימוש בחלק מאתרי יצור החשמל של חברת החשמל בישראל פחת פקטור פליטת גזי החממה של רשת החשמל בישראל משנת 2008 ועד 2010 ביותר מ-6%.

הירידה בפקטור הפליטה של רשת החשמל בישראל השפיעה באופן ישיר גם על צמצום פליטות גזי החממה של פעילות הקבוצה בישראל אשר נבעה מצריכת חשמל.