מחויבים לסביבה

אנו בקבוצת שטראוס מחויבים לשמירה על איכות הסביבה, הן בעמידה בדרישות חוק סביבתיות בשווקים בהם אנו פועלים והן מעבר לכך בהטמעת תהליכים וטכנולוגיות סביבתיות . אנו פועלים לשיפור מתמיד של הביצועים התפעוליים שלנו במטרה לצמצם את השפעתנו על הסביבה ומפעילים תכניות סביבתיות גם בקרב עובדינו, להגברת השפעתנו הסביבתית החיובית.

אנו בקבוצת שטראוס מחויבים לשמירה על איכות הסביבה, הן בעמידה בדרישות חוק סביבתיות בשווקים בהם אנו פועלים והן מעבר לכך בהטמעת תהליכים וטכנולוגיות סביבתיות . אנו פועלים לשיפור מתמיד של הביצועים התפעוליים שלנו במטרה לצמצם את השפעתנו על הסביבה ומפעילים תכניות סביבתיות גם בקרב עובדינו, להגברת השפעתנו הסביבתית החיובית.