בריאות בסביבת העבודה

בריאות בסביבת העבודה

המחויבות שלנו

אנו בקבוצת שטראוס מחויבים להעניק לעובדינו סביבת עבודה בטיחותית ובריאה. לצורך כך, מבוצעות בין היתר, באופן שגרתי, פעילויות תחזוקה ושיפור בכל יחידות החברה, שמטרתן להגן על בטיחותם ובריאותם של עובדינו ועל המשאבים והמתקנים המשמשים להם במילוי תפקידם. בנוסף לכך, אנו מקיימים באופן שוטף פעילות להטמעת תהליכי בטיחות ובריאות לעובדים בכל יחידות הקבוצה.

קידום מודעות לאורח חיים בריא בקרב העובדים

כחברת מזון אשר פועלת לקידום אורח חיים בריא בקרב צרכניה והציבור בכללותו, שטראוס מאמינה כי השינוי צריך לחול ראשית בבית. לשם כך, החברה מעודדת את עובדיה לסגל הרגלים בריאים ולשפר את איכות חייהם. בשנת 2011 הושקו תוכניות שונות לקידום אורח חיים בריא בקרב עובדי שטראוס ישראל, ובהן:

תוכנית לשיפור הרגלי התזונה והכושר הגופני בקרב עובדי שטראוס

חלוקת מד צעדים לבחינת היעדים האישיים

ביצוע מדידות אנתרופומטריות

בדיקות לאיתור גורמי סיכון למחלות כרוניות לפני ואחרי פעילות גופנית

תוכנית לעידוד אורח חיים בריא בשיתוף "הולמס פלייס"

התוכנית מוטמעת תחילה במספר חטיבות בישראל ולאחר מכן תתרחב ליחידות נוספות. התוכנית פועלת במספר ערוצים:

סדנת תזונה המקנה כלים לשמירה על אורח חיים בריא

תוכניות אישיות בתחום התזונה והכושר על בסיס בדיקת מדדים לאיתור גורמי סיכון למחלות כרוניות לפני ואחרי פעילות גופנית (כגון: דופק, לחץ דם, היקף שומנים, אחוזי שומן וכד')

אימוני כושר משותפים

הרצאות העשרה

תוכנית למניעת מחלות לב וכלי דם

בשנת 2011 הונחה התשתית לקראת הצטרפות שטראוס ישראל לתוכנית של "הפורום הישראלי למניעת מחלות לב וכלי דם" בשיתוף משרד הבריאות והמוסד לביטוח לאומי. במסגרת התוכנית יוכשרו נאמני בריאות, אשר יובילו בדיקות לצורך איתור בעלי הסיכון הגבוה לפתח מחלות לב וכלי דם. מקרב אלה שיימצאו עם רמת סיכון גבוהה, תורכב קבוצה של עד 70 עובדים להשתתפות בתוכנית "התערבות". שלב ההתערבות יכלול: הדרכות על תזונה וכושר, תרגול שיטות האימון הגופני הרצוי ו"תוכנית מעקב" (ביצוע בדיקות דם). בנוסף, תתבצע הדרכה ארגונומית לציבור העובדים ותהליך גמילה מעישון לקבוצת עובדים.

מערך הבטיחות והבריאות בעבודה בקבוצת שטראוס

מנהל בטיחות, בריאות וחומרים מסוכנים

אחריותו של מנהל הבטיחות, הבריאות והחומרים המסוכנים הינה לפתח ולשפר את מערך ניהול הבטיחות והבריאות, תוך יישום מנגנוני הערכה ובקרה של ביצועי הבטיחות והבריאות, וכן להעלות את מודעות העובדים לכללי עבודה והתנהגות למניעת תאונות עבודה ומחלות מקצוע.

ממונים על בטיחות ובריאות במפעלי הקבוצה בישראל ובעולם

בכל אחד מהמפעלים בישראל וברחבי העולם קיים גורם מקצועי הממונה על נושאי בטיחות ובריאות.

ממונה הבטיחות של כל אחד מהמפעלים בישראל מדווח מקצועית למנהל הבטיחות, בריאות וחומרים מסוכנים של מטה מערך האיכות.

ממוני הבטיחות במפעלים בעולם כפופים, במרבית המקרים, ישירות למנהל המפעל. ביחידות בחו"ל בהן לא קיימים מפעלים, נושא הבריאות והבטיחות נמצא באחריות גורם בכיר רלוונטי כגון מנהל תפעול.

פעילויות שונות בחברה להטמעת תהליכי בטיחות ותרבות עבודה:

פעילות על פי תקנים בינלאומיים וולונטריים בתחום בטיחות ובריאות בעבודה – במסגרת פעילות ליישום תקן לניהול מערכת בטיחות OHSAS 18001 . התקן מוטמע זה מספר שנים במחלבה באחיהוד. בכוונתנו להטמיע תקן בטיחות זה בהדרגה בכל היחידות העסקיות בשטראוס ישראל קורסואס בברזיל חברה בהתאחדות הברזילאית לגהות מקצועית (ABHO – Brazilian Association of Occupational Hygienists), התאחדות הברזילאית לתקינה טכנית ABNT – Brazilian Association of Technical Standards (Brazilian Standardization Forum) ובארגונים נוספים.

מבדקים – ערכנו  מבדקים מסוגים שונים במפעלי החברה בישראל כגון מבדקי אכיפה של חוקי ונהלי בטיחות וחומרים מסוכנים, ביקורות בטיחות לאיתור סיכונים, בדיקות רעש ותאורה, בדיקת סביבת העבודה באשר לחשיפה לאבקות וחומרים מזיקים, ובעקבות ביקורות אלה הוכנו תוכניות עבודה לשיפור.

פעילויות בנושא היערכות למצבי חירום – כולל עריכת נוהל חירום וביצוע תרגולים לשעת חירום, תוך הפקת לקחים וביצוע פעילויות שיפור. מנגנוני דיווח ובקרה – כל מפעל או אתר לוגיסטי מדווח אחת לחודש על מספר מדדי בטיחות: מספר תאונות עבודה, תכיפות תאונות העבודה, הפסד ימי עבודה בגין תאונות עבודה. מדי תקופה מבוצע ניתוח סטטיסטי של הנתונים ומופק דו"ח קונצרני המתייחס לנתונים אלה. בנוסף לכך, ההנהלה וועדת הבטיחות של כל יחידה מדווחות על: תאונות עבודה ופציעות, דיווחי כמעט תאונה, בקרת רעש, מעקב אחר הדרכות, ביצוע בדיקות של ציוד בהתאם לדרישות. מדדי הבטיחות והדוחות מופקים ברמה הקונצרנית או היחידתית, בהתאם לצורך ולרלוונטיות ומשמשים כבסיס לקבלת החלטות לשיפור הבטיחות בארגון.

פורום מקצועי של ממוני הבטיחות.

סיורים מקצועיים במפעלים אחרים לשם למידה.

השקעה ברכישת ציוד, אמצעי מיגון מכונות ביחידות השונות.

הכשרות והדרכות – מתוך הכרה בחשיבותה של מודעות העובדים לבטיחות ובריאות בעבודתם ולהיכרות מעמיקה עם כל החוקים ונהלי הבטיחות הרלוונטיים לתפקידם, אנו מקיימים פעילויות הדרכה והטמעה בנושאי בטיחות, בריאות וחומרים מסוכנים, ובוחנים באופן שוטף את מידת יישומם. פעילויות ההדרכה מבוצעות על פי תוכנית הדרכה קונצרנית, ומועברות בכל יחידה לאחר התאמתן לאופי הפעילות ביחידה הספציפית. בין היתר, הדרכות מבוצעות ביחידותינו השונות בעולם בנושאים: עזרה ראשונה, בטיחות כללית, חשיפה לרעש, עבודה עם חומרים מסוכנים ורעלים, בטיחות במעבדות כימיות, ציוד בטיחות אישי, הגנה על המכונות, כיבוי אש, הכשרת צוות חירום, מתקני הרמה, ארגונומיה, עבודה בקור, בטיחות במחסנים, עבודות בגובה ,חשמל ועוד. בחלק מן היחידות מתקיימות שיחות בנושא בטיחות מדי שבוע.

תכניות למניעת מחלות – בשטראוס ישראל קיימות תוכניות הדרכה הכוללות תכנים בנושא בריאות עובדים בסביבת עבודה, היגיינה אישית, וייעוץ רפואי של רופא שמועסק במספר מפעלים. בשטראוס קפה בפולין מבוצעות בדיקות דם ושתן שנתיות ובדיקות ממוגרפיה ובלוטת הערמונית. בטרס קורסואס בברזיל מתקיימות הרצאות בנושא מניעת מחלות שמועברות במין ומגפות (קדחת דנגה, דלקת קרום המוח, חצבת ועוד) והרצאות בנושא אלכוהול וסמים.

שילוב הבטיחות במצוינות התפעולית

שטראוס פועלת להטמעת תרבות ארגונית של בטיחות וזאת, בין היתר, באמצעות הטמעת פעילויות שיובילו לשיפור התנהגויות העובדים בתחום הבטיחות, ויצירת סביבת עבודה בטוחה יותר תוך חיבור והקשבה לשטח ולעובדים.