תקשורת פנים ארגונית

תקשורת פנים ארגונית

חשוב לנו לשמוע את נקודות המבט והדעות השונות של עובדינו, בנושאים השונים בהם עוסקת הקבוצה. לשם כך, אנו מקיימים דיאלוג פעיל עם העובדים במגוון ערוצים :

פורטל "הצבעים של שטראוס": אתר אינטראנט גלובלי משודרג, שהושק במרץ  2010 והחליף את הפורטל הגלובלי הישן. הפורטל מאפשר לעובדים גישה לידע של הקבוצה, חדשות התעשייה, עדכונים על אירועים בקבוצה ועל חדשות עסקיות, מידע על מותגי הקבוצה, בלוגים בנושאים עסקיים שונים, כלים שימושיים כמו ארכיון מידע וכיו"ב.

לב העניינים: פורטל התקשורת פנים ארגוני בישראל שמטרתו לתקשר לעובדים את המידע על הנעשה בחברה. בשנת 2010 הושקה מחדש גרסה משודרגת ורעננה של הפורטל, אשר מספק כלים רבים יותר לקיום דיאלוג עם העובדים, באמצעות מערכת תגובות חדישה, ושיפור הנגשת המידע.

משוב: בשטראוס ישראל מרבית העובדים משתתפים בשיחות הערכת יכולות מסודרת אחת לשנה ובהתאם נבנית מסלול הקריירה. בעלית קופי כל העובדים ומנהלי הביניים משתתפים בשיחות משוב בתדירות שבין חודש לרבעון. העובדים השכירים בסברה ארה"ב משתתפים בשיחות משוב על בסיס שנתי. העובדים בTrês Corações בברזיל מקבלים משוב על הערכת הביצועים ואנשי המכירות בשטראוס קפה רומניה מקבלים משוב על ביצועים מדי רבעון. בשטראוס קפה פולין לעובדי המינהל והייצור ניתנת הערכה שנתית ולאנשי המכירות ניתנת הערכה חודשית. בשטראוס קפה אדריאטיק ישנה הערכה מובנית למנהלים ותוכנית לפיתוח מנהלים. בשטראוס מים מתקיים תהליך ארגוני של הערכת עובדים אחת לשנה, במהלכו כל העובדים מקבלים משוב מובנה על ביצועיהם בשנה הקודמת ובסיומו מוצבים יעדים לשנה הקרובה. באמצע השנה מתקיים משוב אמצע במהלכו בוחנים את היעדים שהוצבו בתחילת השנה ומתקפים אותם מחדש.

סקר עמדות גלובלי: סקרי עמדות בקרב כלל עובדי הקבוצה נערכים אחת לשנתיים. סקר העמדות לשנת 2010 מקיף את כלל עובדי קבוצת שטראוס, למעט עובדי Três Corações בברזיל. הסקר מועבר בקרב העובדים באמצעות דואר אלקטרוני או פנים אל פנים, בהתאם לסביבת העבודה המוכרת לעובדים ומתורגם לשפות שונות. כל העובדים מדוורים ומיודעים על ממצאי הסקר וחלקם משתתפים בדיונים אודותם, בהתאם לדרג ולתפקיד. ממצאים מרכזיים של הסקר משובצים לאורך דוח אחריות תאגידית זה.

דיאלוג עם נציגות העובדים: בשטראוס ישראל מתקיים דיאלוג שוטף בין ההנהלה לנציגות העובדים באמצעות ועד העובדים בכל אתר שבו פועל ועד. בעלית קופי מתבצעות מידי כמה חודשים שיחות חתך עם העובדים והמנהלים; בשטראוס קפה ברומניה וTrês Corações בברזיל מתקיים דיאלוג בין ההנהלה לנציגות העובדים. בשטראוס קפה אדריאטיק מתקיימות ישיבות שוטפות, מיושמת מדיניות הדלת הפתוחה לכל העובדים. בשטראוס מים מתקיים דיאלוג בין ההנהלה לנציגות העובדים במסגרת שולחנות עגולים.