פיתוח הון אנושי

פיתוח הון אנושי

אנו משקיעים בהתפתחותם המקצועית של עובדינו, על מנת לשמר אותם בקבוצה בטווח הארוך ולאפשר להם להפיק ולהעניק את המרב במסגרת עבודתם. אנו מעניקים הכשרות מקצועיות בהתאם לצרכיו האישיים והמקצועיים של העובד (לרבות הכשרה לצורך התפקיד והשכלה אקדמית, באם הדבר נדרש).

קבוצת שטראוס מציעה גם תוכניות הכשרת מנהלים ופיתוח מנהיגות, לשם טיפוח יכולותיהם, וחיזוק ההכרות את הסביבה העסקית והארגונית המורכבת של שטראוס. תוכניות אלו  מיושמות בחלק מהיחידות העסקיות בקבוצה ובכוונתנו להרחיב תכניות אלה בעתיד הקרוב לכלל הקבוצה. אנו מבצעים בכל שנה הערכות ביצועים ויכולות ופיתוח קריירה עבור כלל עובדינו.

תוכנית ההכשרה השנתית של שטראוס ישראל, בהובלת מחלקת ההדרכה, כוללת הכשרות לעובדים ומנהלים חדשים בארגון ולעובדים ומנהלים ותיקים. העובדים זוכים באלפי  שעות כיתה, לצד פיתוח לומדות ותהליכי למידה בסביבת העבודה. ההכשרות המקצועיות כוללות תכנים ייעודיים למגוון בעלי התפקידים בקבוצה: הכשרת אנשי מכירות, הסמכות ברצפת הייצור, הכשרות לקהילות מקצועיות כמו אנשי רכש, כלכלנים, הדרכות מחשב ועוד.

פיתוח מקצועי ביחידות העסקיות שלנו

בעלית קופי השתתפו עובדים שבחרו בכך בקורס פיתוח מנהלים, הדרכות שירות יוזם מכירה, תוכנית חניכה לתפקיד והדרכות בנושא קפה.

שטראוס קפה ברומניה השתתפו  עובדיםבהכשרות שונות בתחום הקפה.

Três Corações בברזיל: העובדים השתתפו בהכשרות מקצועיות ייעודיות לתפקידם ובתוכניות העשרה, כגון: קורס אנגלית, תמריץ ללימודים אקדמאיים והדרכה לפיתוח תרבות ארגונית.

סברה: תוכנית הנהגה למנהלים, תוכנית גיבוש צוותי עבודה, תוכניות אימון.

שטראוס קפה פולין: 90% מבין העובדים השתתפו בהכשרות מקצועיות על פי תוכנית הכשרה שנתית וחלקם אף השתתפו בתוכנית עתודה ניהולית (succession planning).

שטראוס קפה אדריאטיק: התבצעו מעל 50 הדרכות בנושאים שונים: תקנים שהוטמעו ביחידה העסקית וחקיקה רלוונטית (כגון: סחר חוץ, מיסוי והטרדה), הכשרות מקצועיות בנושא משא ומתן, שיפור מיומנויות מכירה וסביבת עבודה ממוחשבת, וכן למידת עמיתים בנושא שרשרת אספקה ולוגיסטיקה ועוד.

שטראוס קפה – תוכנית להטמעת סטנדרטים אחידים למנהלי שיווק. שטראוס קפה פועלת לפי תוכנית הכשרה למנהלי השיווק של החברה מרחבי העולם לשם הטמעת סטנדרטים אחידים,  מתן כלים ושכלול המיומנויות, שיאפשרו להתמודד טוב יותר עם השינויים והאתגרים האסטרטגיים בתעשיית הקפה. התכנית – Marketing capabilities development (MCD)  הציבה יעד ליצור רשת עמיתים ברחבי אזורי הפעילות של החברה ולפתח מרכז ידע גלובלי מקוון.

שטראוס מים: העובדים השתתפו בהכשרות מקצועיות ייעודיות לעובדים חדשים, הדרכות לשיפור מיומנויות (כגון: מכירה, שימור ושירות לקוחות), הדרכות להטמעת תוכנות וטכנולוגיות עבודה חדשות, תכניות לחיזוק המומחיות בעולם המים, תוכניות פיתוח הסגל הניהולי ולימודי אנגלית לעובדים עם ממשק לחו"ל.