מחויבים לעובדים

כחברת מזון ומשקאות גלובלית שהתנהלות עסקית הוגנת ואחראית היא חלק מהאסטרטגיה שלנו, אנו מאמינים כי עלינו להוות דוגמא בכל הקשור ליחס עובדינו. אנו מקפידים על העסקה הוגנת העומדת בכל חוק ומעודדים את עובדינו לסגל הרגלים בריאים ולשפר את איכות חייהם. אנו משקיעים בהתפתחותם המקצועית והאישית ושמים את בטיחותם ורווחתם בראש סדר העדיפויות שלנו.

כחברת מזון ומשקאות גלובלית שהתנהלות עסקית הוגנת ואחראית היא חלק מהאסטרטגיה שלנו, אנו מאמינים כי עלינו להוות דוגמא בכל הקשור ליחס עובדינו. אנו מקפידים על העסקה הוגנת העומדת בכל חוק ומעודדים את עובדינו לסגל הרגלים בריאים ולשפר את איכות חייהם. אנו משקיעים בהתפתחותם המקצועית והאישית ושמים את בטיחותם ורווחתם בראש סדר העדיפויות שלנו.