מובילים חברתיים בשטראוס

מובילים חברתיים בשטראוס

בכל שנה, מקיימת קבוצת שטראוס, בחסות מח' אחריות תאגידית, את מפגש ההכשרה הארצי השנתי למובילים חברתיים ושותפים קהילתיים.

מפגש מסורתי זה, נועד להכשיר, להעשיר ולהעמיק את הידע והכלים העומדים לרשות המובילים החברתיים בשטראוס, אותם עובדים ומנהלים האחראים, נוסף על תפקידם, על המעורבות הקהילתית וההתנדבות של יחידתם.

בנוסף, אנו מארחים ביום זה את השותפים החברתיים שלנו, הפועלים כל השנה יחד עם המובילים החברתיים, כדי לחזק את השותפות, להעמיק אותה וכדי ללמוד מניסיונן של שותפויות חברתיות אחרות בשטראוס.

במפגש זה, אנו מנצלים את ההזדמנות ומוקירים את הפעילות הנפלאה והרבה שעושים המובילים החברתיים בשטראוס, יחד עם המתנדבים הרבים בארגון, למען הקהילה, כל השנה.