אודות הדיווח שלנו

אודות הדיווח שלנו

זהו דוח הקיימות השנתי השביעי שלנו, והוא מתאר את הגישה שלנו לקיימות ואת הפעולות המרכזיות בהן נקטנו ב-2013 לקידומן של פרקטיקות אחראיות וברות קיימא בפעילות הגלובלית שלנו. הדוח נועד לתת למחזיקי העניין שלנו דין וחשבון שקוף בדבר השפעותינו החברתיות והסביבתיות. הנתונים מתייחסים לשנת 2013 הקלנדרית אלא אם צוין אחרת. הדוח האחרון שלנו פורסם במשך 2013 והתייחס לשנת 2012 הקלנדרית.

בעריכת דוח זה בחנו תשומות ממחזיקי העניין העיקריים שלנו – עובדים וצרכנים – וממגוון מחזיקי עניין נוספים היכן שנדרש. מנהלת האחריות התאגידית ומנהלים בכירים נוספים בקבוצה קבעו את בחירת התכנים לדוח זה על סמך הערכה של נושאים מהותיים, כולל נושאים, שהם ידועים כחשובים למחזיקי העניין, ובהמשך להתייעצות ספציפית עם מומחים בנוגע לנושאי קיימות בעלי עדיפות.

הדוח נכתב בהתאם לקווים המנחים לדיווחי קיימות מטעם יוזמת הדיווח הגלובלית

(Global Reporting Initiative – GRI) G4 ברמת CORE, אשר לדעתנו מייצגים את מסגרת דיווח הקיימות המתקדמת ביותר כיום. יוזמת הדיווח הגלובלית היא ארגון ללא כוונות רווח, הפועל להגברת רמת השקיפות העסקית דרך דיווח חברתי וסביבתי בקרב חברות ברחבי העולם. הכלי העיקרי להטמעת תהליך הדיווח הוא מסגרת הדיווח של ה-GRI, אשר מכילה הנחיות מפורטות לדיווח על השפעות ומקנה מבנה עקבי, בו אלפי חברות בעולם משתמשות לגילוי גישתן וביצועיהן בתחום הקיימות. ב-2013 פורסמו למעלה מ-7,000 דוחות קיימות על ידי חברות ברחבי העולם, כשרבות מהן השתמשו במסגרת ה-GRI. הגרסה העדכנית ביותר של מסגרת זו, G4, פורסמה במאי 2013. לפרטים נוספים, בקרו באתר בכתובת www.globalreporting.org.

דוח זה נכתב בהתאם לעקרונות להגדרת תכני הדוח, המפורטים בהנחיות G4. אלה הם: מהותיות (הנושאים החשובים ביותר לצמיחתנו העסקית בטווח הארוך, ושהם בעלי החשיבות הרבה ביותר למחזיקי העניין); הכללת מחזיקי עניין (מתן מענה לציפיות ולנושאים שהם קרובים ללבם של מחזיקי העניין); הקשר (הצגת הביצועים שלנו בהקשר הרחב יותר של סוגיות בתחום הקיימות); ושלמות (הכללת כל המידע המשקף השפעות כלכליות משמעותיות כדי לאפשר למחזיקי עניין להעריך את הביצועים שלנו).

עקב מגבלת משאבים, אין אנו מבקשים בקרה חיצונית לדוח שלנו, אך יועצים חיצוניים ומומחים לדיווח מסייעים בהכנת הדוח ותומכים בתהליכי איסוף נתונים סביבתיים, כולל בחינת הנתונים ובחינת תהליך איסופם. דוח זה אף עולה בקנה אחד עם המחויבות שלנו להגיש "תקשור בדבר התקדמות" שנתי לארגון הגלובל קומפקט של האו"מ.

ניתן למצוא פרטים נוספים אודות קבוצת שטראוס באתר האינטרנט הגלובלי שלנו, www.strauss-group.com, ובאתרים של החברות הבנות שלנו (דרך הקישורים באתר הגלובלי).

הערות לאיסוף הנתונים

איסוף נתונים סביבתיים כולל את האתרים המפורטים בטבלה הבאה, המהווים למעלה מ-90% מכלל פעילות הייצור שלנו.

מדינהמיקוםפעילות עיקריתשטח בנוי (מ"ר)נכללו באיסוף הנתונים שלנו
201320122013
אוסטרליהCavan, דרום אוסטרליהייצור מטבלים**2,000ל.ר.XV
אנגליהגילדפורד במחוז סארימשרדי שטראוס מים וחטיבת המכירות.XXX
ארה"בוירג'יניהייצור ממרחים ומטבלים מצוננים.10,630VVV
ארה"בוירג'יניה***מטה חברת סברה.VVV
ארה"באושנסייד, קליפורניה****ייצור מטבלי סלסה.3,700XXX
ארה"בפרמינגדייל, ניו-יורק****ייצור מטבלים חלביים.3,900XXX
ארה"בפילדלפיה, בוסטון, לאס ווגאס, העיר ניו-יורקמטה מקס ברנר ו-Chocolate Bars של מקס ברנר*****VVV
ברזילסנטה לוצ'יה, ליד בלו הוריזונטה שבמדינת מינאס ז'ראיס
ייצור קפה קלוי וטחון וקפוצ'ינו.

12,800
VVV
ברזילאוסביו במדינת סיארהייצור קפה קלוי וטחון.4,650 VVV
ברזילנאטאל במדינת ריו גרנדה דו נורטהייצור קפה, אבקת שוקו וקפוצ'ינו.8,100VVV
ברזילנובה איגואסו, ריו דה ז'ניירוייצור נייר פילטר לקפה פילטר.3,150VVV
ברזילמוסורו במדינת ריו גרנדה דו נורטהייצור מוצרי תירס ואבקות משקה.13,200XXX
ברזילורגינה מדינת מינאס ז'ראיסעיבוד קפה ירוק.7,300XXX
גרמניהUpahlייצור קפה נמס. 11,608ל.ר.XV
הולנדאמסטרדםהמטה הגלובלי של שטראוס קפה.ל.ר.XV
ישראלאחיהודייצור מוצרי חלב.21,000VVV
ישראלנצרתייצור שוקולד, ממתקים ומסטיק.35,000VVV
ישראלבית-שמשמוצרי השוקולד של מקס ברנר.2,300VVV
ישראלשדרותייצור חטיפים מלוחים.10,000VVV
ישראליטבתהייצור משקאות חלב וחלב מועשר.6,100VVV
ישראלכרמיאלייצור סלטים.9,000VVV
ישראלשדה ניצןחיתוך, ערבוב ואריזת ירקות טריים מצוננים.2,560VVV
ישראליד מרדכיייצור מוצרי דבש, שמן זית וקונפיטורות.4,300VVV
ישראלמפרץ חיפההפצה בקירור. 4,735VVV
ישראלעכומרכז לוגיסטי8,695VV
ישראלפתח-תקווההפצה בקירור. 5,790VVV
ישראלבית-שמשהפצה בקירור. 390VVV
ישראלבאר-שבעהפצה בקירור.4,920VVV
ישראלצריפיןהפצה בקירור. 19,000VVV
ישראלצפתייצור קפה נמס.5,300VVV
ישראללודייצור קפה קלוי וטחון ואבקת שוקו.4,441VVV
ישראלפתח-תקווהמשרדי מטה הקבוצה.2,500VVV
ישראלנתיב הל"המפעל שטראוס מים.6,092VVV
ישראלאור יהודה מטה שטראוס מים.6,760VVV
ישראללודיחידת האחסנה של שטראוס מים.1,250XVV
מכסיקומכסיקו סיטיייצור מטבלים וממרחים מצוננים.1,639ל.ר.XX
סיןשנזן משרדי שטראוס מים וייצור במיקור חוץ.XXX
סיןשנחאי משרדי שטראוס מים.XXX
סרביהSimanovci, ליד בלגרדייצור קפה קלוי וטחון.8,500VVV
פוליןSwadzim, ליד פוזנןייצור קפה קלוי וטחון.11,540VVV
רומניהבוקרשטייצור קפה קלוי וטחון וקפה נמס.4,365VVV
רוסיהסטרונינו, מחוז ולדימירייצור קפה קלוי וטחון ומפעל אריזה לקפה נמס מיובש בהקפאה, עולש וכיו"ב.
13,370
XXV

*           בנוסף, נתונים נבחרים נאספו מ-55 נקודות מכירה קמעונאיות לקפה בישראל.

**         הנתונים מאובלה אוסטרליה כוללים מספר עובדים, צריכת אנרגיה ומים ופליטות גזי חממה בלבד.

***        הנתונים ממטה חברת סברה אינם כוללים נתונים סביבתיים.

****      למפעלי סברה באושנסייד, קליפורניה ובפרמינגדייל, ניו-יורק אין כיום תשתיות לדיווח. אתרים אלו מהווים פחות מ-10% מהייצור של סברה.

*****     הנתונים ממקס ברנר ארה"ב אינם כוללים נתונים סביבתיים.

צריכת אנרגיה: הביומסה שבשימוש בישראל ובסרביה מסווגת כביומסה מתחדשת.

פליטות פחמן: המרת פליטות פחמן מבוצעת תוך שימוש במקדמי ההמרה העדכניים ביותר על פי "פרוטוקול גזי חממה" בכל מדינות הפעילות פרט לישראל, בה משמשים מקדמי המרה המפורסמים על ידי חברת החשמל. ביומסה מתחדשת גורמת לאפס פליטות פחמן (CDP).

עובדים

בדוח השנתי שלנו לשנת 2013, מספר העובדים הישירים דווח כ-13,565 בכלל הפעילות הגלובלית שלנו, כולל עובדי קבלן ועובדים שאינם מוכרים כעובדי החברה, ו-12,426 עובדים ישירים. הנתונים המתייחסים לעובדים בדוח זה מבוססים על המספר הכולל של 12,556 עובדים ישירים. הפער נובע מהבדלים מזעריים בתאריכי החיתוך בדיווח בין החברות השונות בקבוצה, ומהבדלים בהיקף הנתונים שכוסו בשני הדוחות.