אחת עשרה שנות שקיפות

זהו דוח הקיימות השנתי האחד עשר של קבוצת שטראוס, והוא מתאר את הפעולות המרכזיות בהן נקטנו במשך שנת 2018 הקלנדרית לקידום הביצועים שלנו בתחום הקיימות, בעסקים הגלובליים שלנו. מטרת הדוח היא לעדכן את מחזיקי העניין שלנו, באופן תמציתי ובקצרה, בנוגע לעיקרי הביצועים וההשפעות שלנו. בנוסף, הדוח אף מהווה עמידה במחויבות שלנו לדיווח ליוזמת ה- Global Compact של האו"ם.

לצפייה בדו"ח הקיימות הדיגיטלי

לצפייה בספרון הדיגיטלי של דו"ח הקיימות

לצפייה בדו"ח הקיימות הנגיש

לצפייה באינדקס GRI

לצפייה באינדקס GRI נגיש

לצפייה בסרטון דו"ח הקיימות

 

זהו דוח הקיימות השנתי האחד עשר של קבוצת שטראוס, והוא מתאר את הפעולות המרכזיות בהן נקטנו במשך שנת 2018 הקלנדרית לקידום הביצועים שלנו בתחום הקיימות, בעסקים הגלובליים שלנו. מטרת הדוח היא לעדכן את מחזיקי העניין שלנו, באופן תמציתי ובקצרה, בנוגע לעיקרי הביצועים וההשפעות שלנו. בנוסף, הדוח אף מהווה עמידה במחויבות שלנו לדיווח ליוזמת ה- Global Compact של האו"ם.

לצפייה בדו"ח הקיימות הדיגיטלי

לצפייה בספרון הדיגיטלי של דו"ח הקיימות

לצפייה בדו"ח הקיימות הנגיש

לצפייה באינדקס GRI

לצפייה באינדקס GRI נגיש

לצפייה בסרטון דו"ח הקיימות