אחד עשר שנים של שקיפות

זהו דוח הקיימות האחד עשר של קבוצת שטראוס, והוא מתאר את הפעולות המרכזיות בהן נקטנו במהלך שנת 2018 לקידום תחום הקיימות, בעסקים הגלובליים שלנו. מטרת הדוח היא לעדכן את מחזיקי העניין שלנו. בנוסף, הדוח מייצג את מחויבותינו לדיווח ליוזמת ה- Global Compact של האו"ם.

לצפייה בדו"ח הקיימות הדיגיטלי

לצפייה באינדקס GRI

זהו דוח הקיימות האחד עשר של קבוצת שטראוס, והוא מתאר את הפעולות המרכזיות בהן נקטנו במהלך שנת 2018 לקידום תחום הקיימות, בעסקים הגלובליים שלנו. מטרת הדוח היא לעדכן את מחזיקי העניין שלנו. בנוסף, הדוח מייצג את מחויבותינו לדיווח ליוזמת ה- Global Compact של האו"ם.

לצפייה בדו"ח הקיימות הדיגיטלי

לצפייה באינדקס GRI