בקשת תמיכה לשנת 2020: קרן שטראוס למען הקהילה

פונה יקר/ה,
אנו מודים לך על פנייתך לקרן שטראוס למען הקהילה להגשת בקשת תמיכה לשנת 2020.

טופס זה מיועד להגשת בקשה לתרומה מקרן שטראוס למען הקהילה, עבור פרויקטים חברתיים המופעלים על ידי עמותות רשומות בלבד והעומדים בכל הקריטריונים אשר פרסמה קבוצת שטראוס בקול הקורא קרי, מיקוד בפרויקטים המקדמים תזונה מאוזנת ואורח חיים בריא בקהילות מגוונות/פרויקטים במיקוד מגדרי. אין בהגשת הבקשה כדי להבטיח אישור תמיכה. קבוצת שטראוס תיידע על החלטתה בכל מקרה, וזאת עד לחודש ספטמבר 2020.

שדות חובה מסומנים בכוכבית *
1. פרטי מגיש/ת הבקשה
2. תיאור הפרויקט עבורו מוגשת בקשת התמיכה
(לתשומת ליבכם – לא ניתן להגיש פרויקט חדש, נדרש פרק זמן של שנתיים שלוש פעילות לפחות)
(נא לפרט אופן ניצול תמיכת קרן שטראוס עד היום)
3. פירוט התרומה המבוקשת
(יש לציין כאן מספר בלבד. כנספח, יש לצרף את התקציב המפורט של הפרויקט, כולל פירוט העלות המבוקשת מקרן שטראוס)
(בהתבסס על סעיפים ספציפיים בתקציב הפרויקט המוגש כנספח)
(בהתבסס על תקציב הפרויקט שמוגש)
נא לרשום כן/לא. ואם כן, ההכנסות העצמיות מהוות כ- _______% מהתקציב
4. מסמכים שחובה לצרף לבקשה
העלאת קובץ
העלאת קובץ
העלאת קובץ
העלאת קובץ
העלאת קובץ
העלאת קובץ
העלאת קובץ
העלאת קובץ
העלאת קובץ
העלאת קובץ

פנייתך התקבלה בתודה,
נשמח לעמוד לשירותך