קיימות

המשימה של קבוצת שטראוס היא לשפר חיים של אנשים ברחבי העולם. כדי לעשות זאת, אנו נדרשים לפעול באחריות בכל תחום בו אנו נוגעים. אנו מחויבים לנהוג באחריות, בהוגנות ובשקיפות, מתוך תפישה של קיימות, כלפי כל מחזיקי העניין שלנו הבאים עמנו במגע במסגרת פעילותנו העסקית. היכנסו וגלו כיצד אנו פועלים למען הקהילה, הצרכנים, העובדים, הספקים, הסביבה שלנו ועוד.