חדשות

מציג 5 חדשות
קבוצת שטראוס מסכמת את הרבעון הראשון של שנת 2020 עם עלייה בהכנסות
25/05/2020

קבוצת שטראוס מסכמת את הרבעון הראשון של שנת 2020 עם עלייה בהכנסות

הכנסות קבוצת שטראוס הסתכמו ברבעון הראשון של 2020 ב- 2.17 מיליארד ש"ח - צמיחה של כ- 8.1% בנטרול השפעת שע"ח השפעות שערי החליפין ובעיקר הריאל שחקו את ההכנסות כך שבשקלים הצמיחה היא של כ- 3.0% מנכ"ל הקבוצה גיורא ברדעה: קבוצת שטראוס מציגה רבעון עם ביצועים חזקים של צמיחה במכירות ויציבות ברווח לצד התמודדות, בדומה לכל העולם, עם השפעות הקורונה. הקבוצה ממקדת מאמציה בשמירה על בריאות אנשיה, רציפות ויציבות עסקית ומענה לביקושים. זאת תוך ניהול פיננסי שיאפשר גמישות והערכות למציאות שונה שתלווה אותנו בחודשים הקרובים. מבנה הפעילות המגוון של הקבוצה מקנה חוסן אך גם יוצר אתגרים בהם השפעת השינויים בשערי החליפין והתנעה מחדש של פעילויות שנפגעו במגפה. הקבוצה ממשיכה להשקיע בעובדיה, פועלת להידוק הקשר עם הספקים והקמעונאים, ממשיכה להשקיע בפיתוח מותגים ומחזקת את השותפויות זאת תוך כדי בחינת הזדמנויות עסקיות שונות והערכות קדימה לאתגרים העומדים בפניה בהמשך השנה. קבוצת שטראוס, מסכמת את הרבעון הראשון של 2020 עם השפעות מנוגדות בגין נגיף הקורונה. הכנסות החברה ברבעון הסתכמו בכ- 2.17 מיליארד ש"ח אשר מהווים צמיחה אורגנית מנוטרלת מטבע של כ- 8.1% לעומת הכנסות הקבוצה ברבעון המקביל אשתקד. הצמיחה משקפת את הגידול המרשים בביקוש למוצרים. עם זאת, השפעות שערי החליפין, בעיקר בחברת הקפה, שחקו את ההכנסות כך שבשקלים מדובר על צמיחה רבעונית של כ- 3.0%. לדברי מנכ"ל קבוצת שטראוס גיורא ברדעה: "אנחנו מדווחים היום על תוצאות הרבעון הראשון שהושפע בחלקו מהתפרצות נגיף הקורונה, השפעה שתמשיך ללוות אותנו לכל הפחות עד סוף השנה. כחברה עסקית עם אחריות חברתית פעלנו בראש ובראשונה להמשיך את פעילות הייצור שלנו, זאת תוך מתן עדיפות בלתי מתפשרת לבריאות ובטיחות העובדים שלנו ובטיחות המזון שאנו מייצרים. תקופה זו העצימה באופן ייחודי את התפקיד של מזון בחיי האנשים. המגיפה הזו הזכירה לכולם כמה חיוני לטפח תעשיית מזון מקומית בחיבור לחקלאות מקומית לא רק בישראל אלא בכל מקום בעולם. התקופה הדגישה את היתרונות בלהיות קרוב לחומרי הגלם שלך וכמה קריטי לשמור על יכולת שינוע ואספקה של חומרי גלם ומזון למרכולים ולבתים. ברבעון הראשון הרגשנו את השפעת אירועי הקורונה בפעילות בסין לאורך מרבית הרבעון ואילו במדינות פעילות אחרות ההשפעה הייתה בעיקר בחודש מרס, אך כאמור המשיכה אל תוך אפריל ומאי – חודשים שבהם מרבית המדינות בעולם חוו סגרים ממושכים. יחד עם זאת, בסופו של דבר אנחנו מציגים היום רבעון מצוין שמעיד על איתנותה העסקית והפיננסית של הקבוצה. הקבוצה הקצתה עד כה תקציב ייעודי של מיליוני שקלים כחלק מתוכנית חברתית באמצעותו סייעה לאוכלוסיות בחזית המשבר, חיזוק עובדי הקו בחברה, סיוע לספקים וחלוקת מזון שוטפת לאזרחים וותיקים ולצוותים רפואיים. פעילויות אלו התבצעו במספר מדינות. כעת האתגר המרכזי שלנו הוא לנהל את היציאה מהמשבר באופן המיטבי ובהתאם לצורך לגבש את המתווה להיערכות לגל נוסף של התפרצות, אם יהיה, וכמובן לבחון התאמת האסטרטגיה של הקבוצה להמשך הפעילות גם בשנים הבאות. הצמיחה בהכנסות נבעה בעיקר מגידול במכירות שטראוס בגאוגרפיית ישראל וכן בשל גידול במכירות של סברה בארה"ב במהלך חודש מרס, עלייה חדה זאת במכירות השפיעה באופן משמעותי על הרבעון כולו. יחד עם זאת, היו מספר פעילויות כמו המכירות לשוק המוסדי בחברת הקפה ובשטראוס ישראל וכן סגירת רשת "עלית קפה" שהשפיעו לרעה על התוצאות. הכנסות חברת HSW בסין ברבעון הראשון קטנו בכ- 31.2% ואילו הכנסות חברת הקפה, בעיקר בברזיל, הושפעו באופן מהותי מהפרשי תרגום שליליים, השפעה שנמשכת ואף מתעצמת גם אל תוך הרבעון השני. הפרשי השער ברבעון כולו גרעו כ- 100 מיליון ש"ח מהכנסות החברה (מתוכם כ- 77 מיליון ש"ח מהיחלשות הריאל הברזילאי אל מול השקל). שחיקה מטבעית זו היא הסיבה המרכזית להפרש בין הצמיחה במכירות במטבעות מקומיים לצמיחה בשקלים. הרווחיות הגולמית הניהולית של הקבוצה הסתכמה ברבעון הראשון של 2020 בכ- 878 מיליון ש"ח, גידול של כ- 3.9% לעומת התקופה המקבילה אשתקד אשר מהווים כ- 40.5% ממחזור המכירות, שיפור לעומת הרווחיות הגולמית ברבעון המקביל אשתקד שעמדה על כ- 40.1%. שיפור הרווחיות הגולמית נבע בעיקר מהגידול המרשים בכמויות הנמכרות במרבית תחומי הפעילות של החברה. הרווח התפעולי הניהולי של החברה ברבעון הסתכם בכ- 268 מיליון ש"ח, ירידה של כ- 0.5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הפרשי השער ברבעון כולו גרעו כ- 8 מיליון ש"ח מהרווח התפעולי של החברה (מתוכם כ- 5 מיליון ש"ח מהיחלשות הריאל הברזילאי אל מול השקל). הסיבה המרכזית לירידה ברווחיות היא גידול בהוצאות שיווק ומכירה וירידה ברווחיות של חברת HSW בסין בשל נגיף הקורונה. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות עמד על 171 מיליון ש"ח – קיטון של כ- 0.3% בהשוואה לרווח בתקופה המקבילה אשתקד – וזאת בשל גידול בהוצאות המס. שטראוס ישראל: פעילותה של שטראוס ישראל ברבעון הראשון נחלקת לשתי תקופות מרכזיות, החודשים ינואר-פברואר בהם נרשם גידול בפעילות העסקית וחודש מרס בו נרשם גידול משמעותי בעקבות חג הפסח והתפרצות נגיף הקורונה בישראל. החברה נקטה בפעולות תפעוליות משמעותיות כדי שתוכל להמשיך ולייצר מספיק מזון ולשנע אותו לרשתות השיווק לפני הכניסה להסגר ובמהלכו. זאת תוך מתן חשיבות עליונה לבטיחות ולהיגיינה של עובדי החברה באתרים השונים, בהסעות העובדים ובמשרדים וכן לבטיחות המזון שהיא מייצרת. במהלך הרבעון הראשון צמחו מכירות שטראוס ישראל בכ- 12.1% לכ- 983 מיליון ש"ח. עם ההחלטה המסתמנת על כניסה לסגר בתחילת מרס ואגירת המזון שבאה בעקבותיה, בנוסף לרכישות לקראת חג הפסח, צמחו מכירות החברה בחודש מרס בכ- 22.8% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. מכירות החברה צמחו בכל הקטגוריות ובכל החטיבות. אופי המכירות ותמהיל המכירות השתנה כך שחל גידול בשיווק דרך רשתות המזון, המרכולים וחנויות המכולת השכונתיות ובמקביל הצריכה האימפולסיבית (on the go), בעיקר בחנויות הנוחות והפיצוציות, ושוק ה-AFH (Away From Home), בעיקר המכירות לשוק המוסדי מסעדות, בתי מלון וכד', פחתה באופן משמעותי. בשנת 2019, סך המכירות לתחום המוסדי ומחוץ לבית היה נמוך מ- 10% ממחזור המכירות של הקבוצה. היקף המכירות של מגזר בריאות ואיכות חיים (הכולל בעיקר את חטיבת המחלבות ומזון טרי) ברבעון עמד על כ- 617 מיליון ש"ח - צמיחה של כ- 14.5% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. מגזר תענוג והנאה (הכולל בעיקר את חטיבת הממתקים וחטיבת החטיפים המלוחים) צמח ברבעון הראשון בכ- 8.3% למכירות בהיקף של כ- 366 מיליון ש"ח. הצמיחות נובעות הן מגידול בקניות בעקבות ההערכות לקורונה והן בשל עיתוי חג הפסח. הרווח הגולמי של שטראוס ישראל ברבעון הסתכם בכ- 396 מיליון ש"ח - שיפור של 13.1% לעומת הרבעון המקביל אשתקד והרווח התפעולי צמח בכ- 11.3% לכ- 124 מיליון ש"ח. שטראוס קפה פעילות שטראוס קפה חוותה ברבעון הראשון השפעות שונות ומנוגדות. מכירות הקפה בישראל הסתכמו ברבעון הראשון בכ- 235 מיליון ש"ח שהם כ- 6.1% יותר מאשר ברבעון המקביל. הגידול במכירות נבע מעלייה בביקושים עקב השפעת נגיף הקורונה אך מאידך צמיחה זו קוזזה ע"י הפסקת המכירות לשוק המוסדי (בתי מלון, מסעדות וכדומה) וכן ע"י הפסקת הפעילות של רשת "קפה עלית". בפעילות הבינלאומית ישנן השפעות מנוגדות. כך למשל חלק החברה במכירות בברזיל במטבע מקומי עלו ברבעון שחלף בכ- 3.0% והסתכמו ב- 343 מיליון ש"ח. העלייה במכירות במטבע מקומי נבעה מגידול בכמויות שמוכרת החברה, אשר מובילה את שוק הקפה בברזיל עם נתח שוק של כ- 28.2%. החברה מעריכה כי הצמיחה תמשך ותתעצם ככל שתושלם עסקת מיצוי שנחתמה במהלך השנה. אולם, המצב הכלכלי בברזיל והשפעות המשבר העולמי בגין המגיפה, הביאו לשחיקה משמעותית של הריאל הברזילאי אל מול השקל הישראלי ב- 18.5% בממוצע ברבעון. שחיקה זו גרעה כ- 77 מיליון ש"ח מהכנסות החברה כך שבשקלים ההכנסות ברבעון זה נמוכות בכ- 16.4% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, וכן כ-5 מיליון ש"ח מהרווח התפעולי. התפרצות נגיף הקורונה בברזיל צפויה להשפיע בעיקר על הפעילות ברבעון השני שכן המגיפה הגיעה למדינה מאוחר ביחס לישראל ואירופה. נכון לאמצע הרבעון השני מגמת שחיקת הריאל מול השקל נמשכת ואף מתחזקת ועומדת כרגע על כ- 31.1% בהשוואה לשע"ח הממוצע לרבעון השני של שנת 2019 והדבר צפוי להשפיע גם על תוצאות הרבעון השני של החברה ביתר שאת. בחודש פברואר 2020 הקימה חברת Três Corações שותפות עם חברת Positive Brands, המייצרת ומוכרת מוצרי תחליפי חלב (המבוססים על הצומח, בעיקר על אגוזי קשיו) בהשקעה של כ- 39 מיליון ריאל (במונחי 100%). בפעילות ברוסיה, אוקראינה ופולין נרשמה עלייה במכירות במטבע מקומי, בין השאר, בשל השפעות נגיף הקורונה, אך ברומניה וסרביה חלה ירידה עקב התגברות התחרות שהובילה לירידה במחירי המכירה. השפעות שערי החליפין של השקל הישראלי אל מול המטבעות בהן פועלת החברה במזרח אירופה הביאה לכך שפרט לרוסיה ואוקראינה בשאר המדינות רשמה החברה ירידה בהכנסות בשקלים לעומת הרבעון המקביל. סברה ואובלה בפעילות הסלטים המצוננים של החברה נרשמה עליה של כ- 8.8% במכירות במטבע מקומי של חברת סברה הפועלת בארה"ב ובקנדה. הסיבה המרכזית לגידול היא עליית הצריכה של מוצרי מזון בארה"ב בכלל ומוצרים מבוססי חומרי גלם מן הצומח, בין היתר, בשל השפעות נגיף הקורונה במהלך חודש מרס. היקף המכירות של החברה ברבעון הראשון הסתכמו בכ- 355 מיליון ש"ח (במונחי 100%) אך בשל שחיקת הדולר האמריקאי אל מול השקל הישראלי ב- 4.1% בממוצע ברבעון, הגידול בשקלים ברבעון עמד על כ- 4.4%. הרווח התפעולי של סברה (במונחי 100%) הסתכם ברבעון ב- 39 מיליון ש"ח לעומת 54 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד בשל עלייה חדה בהוצאות שיווק חד פעמיות עבור הפרסומת שהעלתה החברה בסופרבול האמריקאי שהתקיים בתחילת פברואר למול הוצאת שיווק מוטות חציון שני בשנה שעברה. חברת אובלה הפועלת באוסטרליה, מקסיקו, ניו זילנד וגרמניה סיימה את הרבעון עם הכנסות של כ- 40 מיליון ש"ח צמיחה של כ- 0.9% בנטרול השפעת שערי החליפין, לעומת ירידה של 9.7% במכירות בשקלים. שטראוס מים מכירות פעילות שטראוס מים (הכוללות בעיקר את מכירות שטראוס מים ישראל) במהלך הרבעון הראשון הסתכמו ב- 144 מיליון ש"ח, גידול של 0.4% על אף השפעת נגיף הקורונה שהביאה לירידה ברכישות מכשירים חדשים בעיקר בחודש מרס. הרווח התפעולי של שטראוס מים עמד על כ- 15 מיליון ש"ח ברבעון לעומת 16 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד בעיקר בשל עלויות נוספות שהתהוו בעקבות משבר הקורונה ובשל ירידה ברווחי שטראוס מים בסין כאמור להלן. פעילות החברה בסין, באמצעות החברה המשותפת עם ענקית מוצרי החשמל Haier (HSW), הושפעה באופן מהותי מנגיף הקורונה שהשבית חלק משמעותי מהפעילות העסקית בסין במהלך הרבעון הראשון במלואו. מכירות החברה ברבעון הראשון (במונחי 100%) עמדו על כ- 106 מיליון ש"ח לעומת מכירות של כ- 155 מיליון ש"ח ברבעון המקביל – ירידה של כ- 31.2%, יחד עם זאת השפעת שער החליפין של השקל אל מול היואן הסיני הביאה לכך שבמטבע מקומי מדובר על ירידה של כ- 26.4%. החברה ניצלה את המשבר כדי לחזק את מערך מכירות האונליין שלה בסין, ומכירות אלו איזנו את ההשפעה השלילית של סגירת מרכזי המכירה בסין במרבית הרבעון הראשון. כתוצאה ממאמצים אלו עלה נתח השוק של החברה למקום הראשון במכירות באונליין ברבעון אל מול המתחרים. נתונים פיננסים עיקריים לרבעונים שהסתיימו ביום 31 במרס – ניהולי (במיליוני ש"ח)*: * הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. (1) הנתונים במסמך זה מבוססים על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך חשבונאי ((mark to market לסוף תקופה של פוזיציות פתוחות בקבוצה בגין מכשירים פיננסים נגזרים המשמשים לגידור מחירי סחורות ואת כלל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים, הכנסות והוצאות אחרות, נטו, וכן השפעות מס של נטרול פריטים אלו, למעט אם מצוין אחרת. (2) השקעות כוללות רכישת רכוש קבוע וכן השקעה בנכסים בלתי מוחשיים. הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. (1) הנתונים במסמך זה מבוססים על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך חשבונאי ((mark to market לסוף תקופה של פוזיציות פתוחות בקבוצה בגין מכשירים פיננסים נגזרים המשמשים לגידור מחירי סחורות ואת כלל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים, הכנסות והוצאות אחרות, נטו, וכן השפעות מס של נטרול פריטים אלו, למעט אם מצוין אחרת. (2) נתוני תענוג והנאה כוללים את חלקה של שטראוס (50%) בחטיפים המלוחים. נתוני קפה בינלאומי כוללים את חלקה של שטראוס (50%) ב – (Três Corações (3C - ברזיל (חברה בשליטה משותפת (50%) של הקבוצה ושל קבוצת São Miguel המקומית – ((50%). נתוני מטבלים וממרחים בינלאומי משקפים את חלקה של שטראוס (50%) בסברה ובאובלה. נתוני הרווח התפעולי של "שטראוס מים" כוללים את חלקה של שטראוס בהאייר שטראוס מים (HSW) בסין – 49%. הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. נתונים עבור סה"כ מטבלים וממרחים בינלאומי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים של סברה ואובלה באלפי ש"ח. הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. שיחת ועידה חברת "שטראוס גרופ" תקיים ביום שני, 25 במאי, 2020 בשעה 14:00 (שעון ישראל) שיחת ועידה בהשתתפות הנהלת החברה, לסקירת הדוחות הכספיים של החברה לרבעון הראשון של שנת 2020. להלן מספר הטלפון למאזינים לשיחת הועידה בעברית הוא 03-9180609 בנוסף, ביום שני, 25 במאי, 2020 בשעה 16:00 (שעון ישראל), תקיים החברה שיחת ועידה באנגלית בהשתתפות הנהלת החברה לסקירת הדוחות הכספיים של החברה לרבעון הראשון של שנת 2020. מספרי הטלפון להצטרפות לשיחת הועידה באנגלית הינם: בריטניה: 0-800-917-9141 ארה"ב: 1-866-860-9642 ישראל: 03-918-0664 לאחר שיחת הועידה ניתן יהיה למצוא את ההקלטות באתר האינטרנט של החברה בכתובת: https://ir.strauss-group.com/company-presentations/conference-call-recordings/ הדוחות הכספיים של החברה לרבעון הראשון של שנת 2020 והמצגת שתלווה את השיחות יתפרסמו טרם קיום שיחות הועידה באתרים הבאים: https://ir.strauss-group.com/company-presentations/quarterly-presentations/ https://ir.strauss-group.com/earning-releases/ לפרטים נוספים: דניאלה פין מנהלת קשרי משקיעים 054-5772195 03-6752545 Daniella.Finn@Strauss-Group.com אסנת גולן סמנכ"ל תקשורת וקיימות 052-8288111 03-6752281 Osnat.Golan@Strauss-Group.com או שלומי שפר מנהל תקשורת חוץ קבוצת שטראוס 050-6208000 03-6756713 Shlomi.Sheffer@strauss-group.com
"מאז ומעולם בחרנו בשטראוס לייצר אימפקט"
24/05/2020

"מאז ומעולם בחרנו בשטראוס לייצר אימפקט"

קבוצת שטראוס השיקה הבוקר את דוח הקיימות ה-12 של הקבוצה. הדו"ח מספר את סיפור הקיימות שלנו מהעיניים של הספקים, החקלאים, הצרכנים, הלקוחות, העובדים וכל יתר מחזיקי העניין שלנו. הגישה שלנו לקיימות מונחית הן על-ידי ייעוד, ערכים, תרבות, הנהלה ועובדים והן על-ידי הציפיות של מחזיקי עניין שונים מעסקים בחברה, שהן שיקוף של הצרכים החברתיים והסביבתיים ברחבי העולם. דו"ח הקיימות מחולק ל- 3 מיקודים מרכזיים: אנשים וקהילות, מחויבים לסביבה והתנהלות עסקית אחראית. אנו בשטראוס נמצאים במסע שבמהלכו אנו הופכים את האוכל שלנו לטוב יותר עבור הקהילות בהן אנחנו חיים. בשנת 2019 הפחתנו 100 טונות של סוכר ממוצרינו, תרמנו סך של 14.6 מיליון ש"ח במוצרים, תרומות כספיות ושווי שעות התנדבות, השקנו 246 מוצרים חדשים ללא גלוטן, 136 מוצרים ללא לקטוז ו-11 מוצרים דלי לקטוז בישראל. כמו כן, הרחבנו את המיזם החברתי שלנו לתמיכה במגדלות הקפה - "More than a cup" ל-10 שותפויות פעילות ב-8 מדינות, הכוללות 13,300 מגדלות קפה ו 41% מהעובדים שקודמו בשנת 2019 היו נשים (לא כולל ברזיל). במסע שלנו, חשוב לנו לדאוג לכדור הארץ כדי שהדורות הבאים יוכלו להמשיך ולשגשג. כבר למעלה מעשור שאנחנו נושאים באופן ציבורי באחריות להשפעות של הפעילות הסביבתית שלנו, ונמשיך לעשות כך. בשנת 2019 מחזרנו 88% מהפסולת שלנו. כמו כן, משנת 2016 הפחתנו ב 10% את צריכת המים לטון מוצר וב- 5% את צריכת אנרגיה לטון מוצר . בשנת 2019 השקענו כ- 39 מיליון ₪ בצמצום ההשפעה הסביבתית שלנו. החדשנות בשטראוס היא הדרך שלנו במסע זה לממש את ההבטחה לצאת מגדרנו כדי להביא פתרונות לפיתוח וייצור מזון ומשקאות שיביאו ערך אמתי לצרכן, ישפרו את חייו, וכל זה תוך התחשבות בכדור הארץ ושמירה על משאבי הטבע. בנוסף, חדשנות היא הבסיס לשמירה על קבוצת שטראוס כחברת מזון דינמית ותוססת הממשיכה להתרחב ולהגיע לקהלים חדשים ברחבי העולם, וגם אחד המנועים המשמעותיים להשגת צמיחה עסקית. בשנת 2019 ערכנו את הכנס FoodTechIL השנתי השביעי, בו לקחו חלק למעלה מ- 1500 איש מ-45 מדינות עם 55 חברות הזנק שערכו למעלה מ-600 פגישות עם משקיעים, והצטרפנו ל- 4 מיזמים ושותפויות מובילות לקידום אימפקט חברתי כדוגמת Consumer Goods Forum, valuable500 ועוד. בשנת 2019 הושקו באתר הקבוצה 11 מסמכי מדיניות בעולמות התוכן המהותיים המציגים את מחויבות שטראוס בתחומים אלו. "היום ברור, יותר מתמיד, שתעשיית המזון היא חלק אינטגרלי ובלתי נפרד מסקטור הבריאות הציבורי. להתנהגות שלנו, לשרשרת הייצור שלנו, למוצרים שלנו ולאופן בו אנחנו דואגים לספק אותם לציבור, יש קשר ישיר לבריאות. קבוצת שטראוס מבינה את תפקידה המשמעותי והעמוק ביצירת ערך ובטחון בחיי החברה, ואנחנו מחויבים להצליח במשימה העומדת לפנינו", כך לדבריה של עופרה שטראוס, יו"ר קבוצת שטראוס. "גם בזמנים לא שקטים, עלינו להמשיך ולהעמיק את ההשקעה בצד המדעי של המזון כדי להביא פתרונות אוכל טובים יותר, לציבור ולסביבה. קבוצת שטראוס ואני מוסרים איחולי רפואה שלמה ובריאות לכל העוסקים במלאכה, לקהל לקוחותינו ולכלל הציבור. עוד נדע ימים טובים מאלו, ונהיה נכונים להם." "את דו"ח הקיימות היינו אמורים להשיק בצמוד לדו"ח הכספי השנתי שלנו, אולם בשל מה שמתרחש השנה בעולם ומשבר הקורונה החלטנו לדחות את הפרסום. כעת אנחנו שבים ומפרסמים את הדו"ח יחד עם הדו"ח הכספי. מבחינתנו, זו אמירה משמעותית. קיימות היא נדבך משמעותי וחלק בלתי נפרד מהייעוד ומהאסטרטגיה העסקית שלנו. היא חלק מליבת העסק והדרך שבה אנחנו פועלים", כך לדבריו של גיורא ברדעה מנכ"ל קבוצת שטראוס. "קיימות היא הדרך שלנו להסתכל על אנשים סביבנו, להבין מה מצפים מאתנו ולהשתנות בהתאם. קיימות זה לייצר אוכל טוב יותר, ליצור הזדמנויות תעסוקתיות טובות יותר ולהיות חלק מתנועה ששותפה ביצירה של מחר טוב יותר. דווקא עכשיו זה הזמן להסתכל על כל האוכלוסיות שאנחנו בקשר איתם – העובדים, הצרכנים, הספקים, הלקוחות, המשקיעים, הקהילות ושאר מחזיקי העניין שלנו. עכשיו זה הזמן להיות אנשים, להסתכל על אנשים, להושיט יד, להביט סביב ולהוביל ערבות הדדית." לקריאת הדוח המלא לחצ/י כאן
חברת BIO FENCE מחממת הפוד - טק  "The Kitchen" מציע פתרון בלעדי למיגון מרחבים ציבוריים מפני ווירוס הקורונה
22/04/2020

חברת BIO FENCE מחממת הפוד - טק "The Kitchen" מציע פתרון בלעדי למיגון מרחבים ציבוריים מפני ווירוס הקורונה

חברת ביו-פאנס, סטארט-אפ ישראלי מחממת הפוד-טק "The Kitchen"של קבוצת שטראוס, פיתחה טכנולוגית ציפויים אנטי-מיקרוביאליים חדשנית, המאפשרת סביבה נקייה מחיידקים ווירוסים באופן מידי ולאורך זמן. כעת, החברה שמחה לבשר כי הציפוי הוכח כיעיל לקטילת ווירוסים, ויכול להוות פתרון למיגון מרחבים ציבוריים. חברת BIO FENCE הוקמה לפני כשנתיים במסגרת חממת הפוד-טק "The Kitchen" בבעלות קבוצת שטראוס ובשיתוף הרשות לחדשנות. החברה פיתחה ציפויים המיועדים למניעת זיהום בחיידקים פתוגניים כגון ליסטרייה וסלמונלה, בסביבת ייצור מזון, אשר יעילותם הוכחה בבדיקות במעבדות תחת תוו תקן בינ"ל ISO 22196 וכן בניסיונות שדה במפעלי מזון בארץ ובעולם. עם פרוץ המגיפה החליטה החברה לבחון את יעילות הציפויים גם כנגד ווירוסים. הבדיקה בוצעה במעבדתו של פרופסור מחמוד חליאל, מומחה לווירוסים, באוניברסיטת בן גוריון. תוצאות הבדיקה מוכיחות כי למוצרי הציפוי של החברה יכולת השמדה מוחלטת של ווירוס ההרפס, שהינו עמיד משמעותית לעומת ווירוס הקורונה. "שמחנו על ההזדמנות שנקרתה בפנינו להצטרף למאבק הגלובלי בהתפשטות נגיף הקורונה ולכן בשבועות האחרונים צוות הפיתוח של החברה, בראשותה של ד"ר מריה חיטריק, פעל ימים כלילות בכפוף להנחיות משרד הבריאות, כדי לוודא שהטכנולוגיה שלנו יעילה גם כנגד הנגיף. כך לדבריו של עופר שוהם, מנכ"ל ביו-פאנס. אני מאמין שבאמצעות הטכנולוגיה של ביו-פאנס נוכל לעזור לשוב לשגרת החיים לצד המלחמה בהתפשטות הנגיף, ותוך שמירה על מרחבי פעולה נקיים מחיידקים ווירוסים". החברה פתחה פולימר חדשני אשר שילובו בצבעים וציפויים מקנה להם תכונות של קשירה וייצוב כלור על פני המשטח המצופה. כך נוצרת שכבת הגנה פעילה, מידית ויציבה מפני הווירוס במקרה של זיהום. החברה עוסקת בפיתוח מנגנון לבדיקת רמות החומר הפעיל במשטח, באופן המתריע כאשר יש לחדש את שכבת המגן, פעילות פשוטה המתבצעת ע"י התזה או מריחה של תמיסה אותה מספקת החברה. מוצרי החברה יכולים לשמש לציפויי קירות, רצפות, מחיצות ומשטחים במוסדות, בתי מלון, משרדים, מפעלים, תחנות רכבת, שדות תעופה, מטוסים ועוד.
קבוצת שטראוס מסכמת את 2019 עם הכנסות של כ- 8.5 מיליארד ש"ח צמיחה אורגנית בנטרול השפעת מט"ח של 2.6% בצד שיפור משמעותי ברווחי הקבוצה
25/03/2020

קבוצת שטראוס מסכמת את 2019 עם הכנסות של כ- 8.5 מיליארד ש"ח צמיחה אורגנית בנטרול השפעת מט"ח של 2.6% בצד שיפור משמעותי ברווחי הקבוצה

קבוצת שטראוס מסכמת את 2019 עם הכנסות של כ- 8.5 מיליארד ש"ח צמיחה אורגנית בנטרול השפעת מט"ח של 2.6% בצד שיפור משמעותי ברווחי הקבוצה* עופרה שטראוס יו"ר קבוצת שטראוס: "משבר הקורונה עמו מתמודד העולם כעת מזמן אתגרים מנהיגותיים וחברתיים משמעותיים. אנחנו ממקדים בימים אלו את מלוא תשומת לבנו בניהול היומיומי של המשבר, ומבצעים חשיבה מחודשת על סדרי העדיפויות שלנו. היותנו חברת מזון מקבלת משמעות חדשה בתקופה זו, כשברוב המקומות בהם אנו פעילים נמצאת חלק גדול מהאוכלוסייה בסגר. אנחנו פועלים ימים ולילות על מנת להבטיח את אספקת מוצרינו לכל ציבור הלקוחות שלנו בארץ ובעולם, תוך שמירה על בריאות כל עובדי הקבוצה העוסקים במלאכה. אנחנו מסכמים את התוצאות הכספיות לשנת 2019 עם שיפור כמעט בכל הפרמטרים. תשתית זו תאפשר לנו לשמור על רציפות עסקית ופיננסית ,להבטיח בטחון לעובדי הקבוצה ולסייע לקהילות בהן אנחנו פועלים. תודתנו נתונה לכל העוסקים בשמירה על בריאות הציבור, כל גורמי הממשל, התאחדויות העובדים, האיגודים העסקיים למיניהם, ובמיוחד תודה מקרב לב לצוותים הרפואיים על דאגה וטיפול מסור לכל מי שנזקק לכך." גיורא ברדעה מנכ"ל קבוצת שטראוס: "העולם כולו מתמודד כעת עם אתגר אנושי שלא ידענו כמותו מזה שנים. המשבר הזה משפיע וצפוי להשפיע על כל תחום בחיים של כולנו ומחייב אותנו להתאמות. אנו בשטראוס נוקטים בכל האמצעים העומדים לרשותנו בכדי להמשיך לייצר ולספק מזון לצרכנים במיוחד בשעה זו זמן בו אנשים שוהים יותר בבתיהם. הבוקר פרסמנו את התוצאות הכספיות של הקבוצה לשנת 2019. אנחנו מסכמים עוד שנה מצוינת, אבל אנחנו ממוקדים בשנת 2020 שהופכת להיות מן המאתגרות שהכרנו. אתגר זה מחדד את החשיבות בשמירה וטיפוח תעשיה מקומית תוססת ותחרותית בישראל המבטיחה אספקה שוטפת של מזון". קבוצת שטראוס, חברת המזון הישראלית המובילה, מסכמת את שנת 2019 עם תוצאות מצוינות ועם צמיחה אורגנית במרבית הקטגוריות והגאוגרפיות. הכנסות החברה הסתכמו בשנת 2019 בכ- 8.5 מיליארד ש"ח, עליה של כ- 2.6% אורגני בנטרול השפעות מט"ח. לפי הדיווח בשקלים, החברה רושמת ירידה קלה של כ- 0.5% בהכנסות לעומת שנת 2018. הסיבה המרכזית לירידה זו נובעת רובה ככולה מהתחזקות השקל למול המטבעות האחרים ששחקה כ- 235 מיליון ש"ח מהכנסות החברה, מתוכן כ- 167 מיליון ש"ח בגין החלשות הריאל הברזילאי למול השקל. גיורא ברדעה מנכ"ל קבוצת שטראוס: "אנחנו מסכמים היום את ביצועי הקבוצה לשנת 2019 שמעידים על המשך מגמה חיובית של שטראוס בשנים האחרונות. הקבוצה צמחה כמותית וכספית (צמיחה אורגנית) והמשיכה זו השנה השלישית ברציפות לשפר באופן ניכר את הרווח, הרווחיות ותזרים המזומנים. הגמישות והיציבות הפיננסית, המערך התשתיתי האיתן, תהליכי החדשנות וההשקעה במותגים – מהווים בסיס חשוב להמשך ההתמודדות שלנו עם אתגרים מגוונים. *הנתונים במסמך זה מבוססים על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך חשבונאי (mark to market) לסוף תקופה של פוזיציות פתוחות בקבוצה בגין מכשירים פיננסים נגזרים המשמשים לגידור מחירי סחורות ואת כלל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים, הכנסות והוצאות אחרות, נטו, וכן השפעות מס של נטרול פריטים אלו, למעט אם מצוין אחרת. יחד עם זאת, אנחנו עמוק בשנת 2020 שהופכת להיות אחת השנים המאתגרות ביותר שידעה הכלכלה העולמית. כחברה ישראלית-גלובלית אנו רואים בימים אלו את היתרונות כמו גם את האתגרים בגלובליזציה. ההתגייסות הבינלאומית למציאת פתרון לנגיף הקורונה ושיתוף המידע בין המדינות מייצר תקווה כי נוכל במהרה להתמודד עם המחלה, ואולם התלות העולמית בייצור במדינות אחרות מחדדת את הצורך לשמור במקביל על קיומה ופיתוחה של תעשייה ישראלית חיה, תוססת ותחרותית המבטיחה אספקה שוטפת של מזון לאוכלוסייה המקומית. הביצועים של 2019 מאפשרים לנו לפתוח את שנת 2020 עם איתנות פיננסית חזקה. מטבע הדברים אנחנו בעיצומו של אירוע מתגלגל שהשלכותיו אינן ידועות עדיין ואולם אנו סבורים שהחברה ערוכה להתמודד עם תרחישים שונים בעקבות התפרצות מגפת הקורונה וזאת על מנת להמשיך ולספק גם ביקושים מוגברים למוצרינו. אנו מקווים כי חוסנה של החברה יסייע לנו להמשיך לפעול ברציפות עסקית ." בהמשך למגמה ברבעונים האחרונים הקבוצה המשיכה במסע השיפור של הרווח והרווחיות שלה. הרווח הגולמי הניהולי של הקבוצה הסתכם בשנת 2019 בכ- 3.38 מיליארד ש"ח, גידול של כ- 3.6% לעומת שנת 2018. בשיעור הרווחיות הגולמית, התוצאות מלמדות על שיפור משמעותי מרמה של כ- 38% בשנת 2018 לשיעור של כ- 39.6% בשנת 2019. הסיבה המרכזית לגידול ברווח וברווחיות הגולמית נובע מירידה מסוימת במחירי חומרי הגלם, מחדשנות ופרודוקטיביות, וכן משיפור מתמיד בתמהיל המכירות של הקבוצה. הרווח התפעולי של הקבוצה עלה בשנת 2019 בכ- 7.9% לרמה של כ- 933 מיליון ש"ח ושיעור הרווחיות התפעולית עלתה לרמה של כ- 10.9% לעומת כ- 10.1% בשנת 2018. השיפור ברווחיות התפעולית נובע בעיקר בשל התייעלות מתמשכת בשטראוס ישראל, שיפור ברווחיות של שטראוס קפה, גידול במצבת הלקוחות של שטראוס מים ועלייה ברווחי HSW – הפועלת בסין, ושיפור ברווחיות של חברת סברה. בשורה התחתונה העלייה ברווחיות הגולמית והתפעולית תורגמו לעליה של כ- 11.8% ברווח הנקי המיוחס לבעלי המניות שהסתכם בשנת 2019 לכ- 547 מיליון ש"ח. חברת הקפה סיימה את שנת 2019 עם הכנסות של כ- 3.7 מיליארד ש"ח, ירידה אורגנית מנוטרלת מטבע של כ- 0.1% לעומת שנת 2018. הפרשי שער, בעיקר שחיקת הריאל הברזילאי, אל מול השקל שחקו כ- 223 מיליון ש"ח מהכנסות החברה כך שבשקלים מדובר על ירידה של כ- 5.7% בהכנסות. בגאוגרפיית ישראל צמחה חברת הקפה בשנת 2019 בכ- 2.2% לרמת הכנסות של כ- 754 מיליון ש"ח. במדינות מזרח אירופה נרשמה עליה בהכנסות ברוסיה ואוקראינה וירידה במדינות האחרות. חברת הקפה בברזיל Três Corações המשותפת לשטראוס ולחברת סאן מיגל שבבעלות משפחת לימה מסיימת את 2019 עם הכנסות של כ- 1.8 מיליארד ש"ח (חלק הקבוצה 50%) המהווים ירידה של כ- 0.1% במטבע מקומי (ריאל ברזילאי) אך ירידה של כ- 8.6% במונחים שיקליים. במהלך השנה הגדילה החברה משמעותית את נתח השוק שלה מרמה של כ- 27.2% בשנת 2018 לרמה של כ- 28.3% בשנת 2019. ברבעון הראשון של 2020 הודיעה החברה כי בכוונתה לרכוש את פעילות הקפה הקלוי והטחון של חברת מיטצוי אלימנטוס בכ- 210 מיליון ריאל (במונחי 100%). העסקה צפויה להסגר ברבעון השלישי של 2020. היקף ההכנסות של החברה הנרכשת בשנת 2019 עמד על כ- 270 מיליון ריאל (כ- 245 מיליון ש"ח). בחודש פברואר 2020 הקימה חברת Tres Coracoes מיזם משותף עם חברת Positive Brands. החברה מייצרת ומוכרת מוצרי בריאות בתחום תחליפי החלב (המבוססים על הצומח, בעיקר מאגוזי קשיו) והיא המובילה בתחומה בברזיל, בהשקעה של כ- 39 מיליון ריאל (במונחי 100%). בנוסף להגדלת נתח השוק הגדילה החברה את הרווחיות הגולמית והתפעולית שלה בשנת 2019. שטראוס ישראל, חברת המזון השנייה בגודלה בישראל, הגדילה במהלך 2019 את נתח השוק שלה משיעור של כ- 11.6% לכ- 11.9% על פי נתוני סטורנקסט. הכנסות שטראוס ישראל הסתכמו בשנת 2019 בכ- 3.4 מיליארד ש"ח - עלייה של כ- 4.1% לעומת ההכנסות בשנת 2018. העלייה במכירות נובעת בעיקר מגיוון וחדשנות המאפיינים את החברה וכן מגידול בכמויות המכירה שכן החברה לא ייקרה את מוצריה בשנת 2019 למרות גל התייקרויות שאפיין את הענף בשנה זאת (למעט העלאה של המוצרים המפוקחים על פי הוראות הממשלה). הקטגוריות שהובילו את הצמיחה במכירות היו היוגורטים, משקאות החלב והחטיפים המלוחים. החברה נערכה השנה לרפורמת סימון המוצרים (ועדת האסדרה) שנכנסה לתוקף בינואר 2020. בתהליך מתמשך של שיפור מוצרים הגיעה החברה לרפורמה כאשר למעט חטיבת המתוקים, מעל 90% ממוצריה הינם ללא מדבקות אדומות. עדיין קשה להעריך האם לסימון המוצרים תהייה השפעה מהותית על היקף ואופי מכירות החברה ברבעונים הקרובים. החברה שיפרה את רמת הרווחיות הגולמית והתפעולית שלה לרמות של 39.7% ו- 10.8% בהתאמה, לעומת 38.9% ו-10.5%, בהתאמה. הסיבה המרכזית לעלייה ברווחיות הוא המשך חדשנות, שיפור תמהיל המוצרים והמשך תהליכי ההתייעלות אותם מבצעת החברה באופן תמידי. התפרצות נגיף הקורונה בסין והתפשטותו למדינות נוספות הביא לעלייה בביקוש למזון במהלך הרבעון הראשון של 2020 ואולם קשה עדיין להעריך אם וכיצד הדבר ישפיע על תוצאות החברה. פעילות סברה ואובלה הפועלות בתחום הסלטים המצוננים הסתכמה בשנה החולפת עם עלייה במכירות. סברה, הפועלת בארה"ב ובקנדה סיימה את 2019 עם מכירות בהיקף של 1.37 מיליארד ש"ח (במונחי 100%) - עליה של כ- 6.4% (אורגני מנוטרל מטבע) ואילו אובלה הפועלת במקסיקו, אוסטרליה, ניו זילנד ומערב אירופה סיימה את 2019 עם הכנסות של כ- 172 מיליון ש"ח - עליה של 11.3% (מנוטרל מטבע). הפרשי התרגום בשל התחזקות השקל שחקו את הכנסות החברות בשקלים לרמות של כ- 1.3% וכ- 3.5%, בהתאמה. סברה ממשיכה להיות חברת הסלטים הגדולה בארה"ב ואף הגדילה את נתח השוק שלה בשנת 2019 לרמת שיא של כ- 62.2% לעומת כ- 60.1% בשנת 2018. סברה הגדילה משמעותית את הרווחיות התפעולית שלה שהסתכמה לסכום של כ- 157 מיליון ש"ח, (עליה של 35% מנוטרל מטבע) ושיעור רווחיות תפעולית של כ- 11.5% שנבע מגידול בנתח השוק ושיפור ברווחיות בעקבות התייעלות וכן ממכירת פעילות הסלסה בסוף שנת 2018. שטראוס מים הפועלת בישראל ובבריטניה ומחזיקה בשותפות עם קבוצת Haier הסינית את חברת (HSW (Haier Strauss Water, מסכמת את 2019 עם צמיחה של כ- 6.3% בהכנסות לרמה של כ- 628 מיליון ש"ח (לא כולל הכנסות HSW). כמו כן החברה מדווחת על עלייה חדה של כ- 15.2% ברווח התפעולי (כולל חלק החברה ברווח הנקי של HSW). השיפור בהכנסות וברווח נובע בעיקר מגידול בכמות המכשירים, הגדלת מצבת הלקוחות בישראל ומתהליכי התייעלות בפעילות בישראל ובסין. מכירות החברה בסין, שאינן נכללות בדו"ח הניהולי של הקבוצה, הסתכמו בשנת 2019 בעליה של כ- 6.5% לכ- 599 מיליון ש"ח בין היתר בשל הכניסה של החברה לשוק ה-POE (סדרת מוצרים לטיפול באיכות המים בנקודות הכניסה). הרווח הנקי של חברת HSW עלה בכ- 18.1% בשנת 2019 והסתכם בכ- 72 מיליון ש"ח לעומת כ- 61 מיליון ש"ח בשנת 2018. נתונים פיננסים עיקריים לשנים שהסתיימו ביום 31 בדצמבר – ניהולי (במיליוני ש"ח)*: * הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. נתונים פיננסים עיקריים לרבעונים שהסתיימו ביום 31 בדצמבר – ניהולי (במיליוני ש"ח)*: * הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. (1) הנתונים במסמך זה מבוססים על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך חשבונאי (mark to market) לסוף תקופה של פוזיציות פתוחות בקבוצה בגין מכשירים פיננסים נגזרים המשמשים לגידור מחירי סחורות ואת כלל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים, הכנסות והוצאות אחרות, נטו, וכן השפעות מס של נטרול פריטים אלו, למעט אם מצוין אחרת. (2) השקעות כוללות רכישת רכוש קבוע וכן השקעה בנכסים בלתי מוחשיים. הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. (1) הנתונים במסמך זה מבוססים על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך חשבונאי (mark to market) לסוף תקופה של פוזיציות פתוחות בקבוצה בגין מכשירים פיננסים נגזרים המשמשים לגידור מחירי סחורות ואת כלל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים, הכנסות והוצאות אחרות, נטו, וכן השפעות מס של נטרול פריטים אלו, למעט אם מצוין אחרת. (2) נתוני תענוג והנאה כוללים את חלקה של שטראוס (50%) בחטיפים המלוחים. נתוני קפה בינלאומי כוללים את חלקה של שטראוס (50%) ב – (Três Corações (3C - ברזיל (חברה בשליטה משותפת (50%) של הקבוצה ושל קבוצת São Miguel המקומית – (50%). נתוני מטבלים וממרחים בינלאומי משקפים את חלקה של שטראוס (50%) בסברה ובאובלה. נתוני הרווח התפעולי של "שטראוס מים" כוללים את חלקה של שטראוס בהאייר שטראוס מים (HSW) בסין – 49%. הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. נתונים עבור סה"כ מטבלים וממרחים בינלאומי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים של סברה ואובלה באלפי ש"ח. (1) הנתונים במסמך זה מבוססים על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך חשבונאי (mark to market) לסוף תקופה של פוזיציות פתוחות בקבוצה בגין מכשירים פיננסים נגזרים המשמשים לגידור מחירי סחורות ואת כלל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים, הכנסות והוצאות אחרות, נטו, וכן השפעות מס של נטרול פריטים אלו, למעט אם מצוין אחרת. (2) השקעות כוללות רכישת רכוש קבוע וכן השקעה בנכסים בלתי מוחשיים. הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. 1) הנתונים במסמך זה מבוססים על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך חשבונאי (mark to market) לסוף תקופה של פוזיציות פתוחות בקבוצה בגין מכשירים פיננסים נגזרים המשמשים לגידור מחירי סחורות ואת כלל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים, הכנסות והוצאות אחרות, נטו, וכן השפעות מס של נטרול פריטים אלו, למעט אם מצוין אחרת. (2) נתוני תענוג והנאה כוללים את חלקה של שטראוס (50%) בחטיפים המלוחים. נתוני קפה בינלאומי כוללים את חלקה של שטראוס (50%) ב – (Três Corações (3C - ברזיל (חברה בשליטה משותפת (50%) של הקבוצה ושל קבוצת São Miguel המקומית – (50%). נתוני מטבלים וממרחים בינלאומי משקפים את חלקה של שטראוס (50%) בסברה ובאובלה. נתוני הרווח התפעולי של "שטראוס מים" כוללים את חלקה של שטראוס בהאייר שטראוס מים (HSW) בסין – 49%. הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. נתונים עבור סה"כ מטבלים וממרחים בינלאומי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים של סברה ואובלה באלפי ש"ח. הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.   שיחת ועידה חברת "שטראוס גרופ" תקיים ביום רביעי, 25 במרס, 2020 בשעה 14:00 (שעון ישראל) שיחת ועידה בהשתתפות הנהלת החברה, לסקירת הדוחות הכספיים של החברה לרבעון הרביעי של שנת 2019 ולשנת 2019. להלן מספר הטלפון למאזינים לשיחת הועידה בעברית הוא 03-9180687 בנוסף, ביום רביעי, 25 במרס, 2020 בשעה 16:00 (שעון ישראל), תקיים החברה שיחת ועידה באנגלית בהשתתפות הנהלת החברה לסקירת הדוחות הכספיים של החברה לרבעון הרביעי של שנת 2019 ולשנת 2019. מספרי הטלפון להצטרפות לשיחת הועידה באנגלית הינם: בריטניה: 0-800-051-8913 ארה"ב: 1-866-860-9642 ישראל: 03-918-0691 לאחר שיחת הועידה ניתן יהיה למצוא את ההקלטות באתר האינטרנט של החברה בכתובת: https://ir.strauss-group.com/company-presentations/conference-call-recordings/ הדוחות הכספיים של החברה לרבעון הרביעי ולשנת 2019 והמצגת שתלווה את השיחות יתפרסמו טרם קיום שיחות הועידה באתרים הבאים: https://ir.strauss-group.com/company-presentations/quarterly-presentations/ https://ir.strauss-group.com/earning-releases/ לפרטים נוספים: דניאלה פין מנהלת קשרי משקיעים 054-5772195 03-6752545 Daniella.Finn@Strauss-Group.com אסנת גולן סמנכ"ל תקשורת, דיגיטל וקיימות 052-8288111 03-6752281 Osnat.Golan@Strauss-Group.com או שלומי שפר מנהל תקשורת חוץ קבוצת שטראוס 050-6208000 03-6756713 Shlomi.Sheffer@strauss-group.com
Tres Corações  רוכשת את פעילות הקפה הקלוי והטחון של  Mitsui Alimentos בברזיל ומבססת את מובילותה בשוק הקפה במדינה
18/02/2020

Tres Corações רוכשת את פעילות הקפה הקלוי והטחון של Mitsui Alimentos בברזיל ומבססת את מובילותה בשוק הקפה במדינה

Tres Corações  רוכשת את פעילות הקפה הקלוי והטחון של  Mitsui Alimentos בברזיל ומבססת את מובילותה בשוק הקפה במדינה Tres Corações היא שותפות המוחזקת באופן שווה על ידי שטראוס קפה וסאן מיגל   מנכ"ל קבוצת שטראוס גיורא ברדעה: "חברת הקפה היא אחד מארבעת עמודי התווך המרכזיים של שטראוס כשהשותפות בברזיל היא הפעילות הגדולה והמרכזית וככזו היא תמשיך להיות אחד ממנועי הצמיחה המרכזיים של הקבוצה באופן אורגני ולא אורגני גם בעתיד" מנכ"ל שטראוס קפה ציון בלס: "רכישת פעילות הקפה של מיצואי בברזיל מצטרפת לרכישות שעשינו במדינה זו בשנים האחרונות ומבססת את מעמדנו כחברה המובילה בברזיל.   קבוצת שטראוס דיווחה היום לבורסה בתל אביב על כך שחברה בת שלה, שטראוס קפה BV חתמה על עסקה לפיה תרכוש באמצעות המיזם המשותף (JV) Tres Corações (3C) הפועל בברזיל 100%  ממניות חברת  Mitsui Alimentos מידי קבוצת Mitsui היפנית בברזיל. על פי ההסכם תשלם 3C 210 מיליון ריאל (כ-167 מיליון ש"ח) עבור פעילות הקפה הקלוי והטחון של חברת מיטצוי בברזיל. המיזם המשותף 3C מוחזק בחלקים שווים על ידי שטראוס קפה ועל ידי חברת סאן מיגל FIP שבבעלות משפחת לימה. פעילות הקפה של מיטצוי בברזיל פועלת תחת חברת Mitsui Alimentos מאז שנת 1974 ומחזיקה בכ-3.8% משוק הקפה בברזיל ומהווה את שחקנית הקפה החמישית במדינה. בהתבסס על הנתונים שנמסרו לחברה, הכנסות מיטצוי אלימנטוס לשנת 2019 בתחום הקפה הקלוי והטחון עמדו על כ-270 מיליון ריאל  (כ- 245 מיליון ש"ח). בעקבות הרכישה מבסס המיזם המשותף C3 את מקומו כמוביל שוק הקפה בברזיל. שוק הקפה בברזיל נחשב לגדול בעולם במונחי נפח. מותג Café Brasileiro הוא מותג הקפה המוביל של מיטצוי, ברובו קפה קלוי וטחון (R&G) והוא דומיננטי בעיקר באיזור מרכז מדינת סאו פאול ובאיזור המערב התיכון של ברזיל ורכישתו תחזק את פעילותו של המיזם המשותף 3C באזורים אלו. עסקה זו מצטרפת לרכישות נוספות שביצע המיזם המשותף 3C בברזיל בשנים האחרונות. בין השאר נרכש המותג Fino Grao בשנת 2012, המותג ITAMARATY בשנת 2014, המותג Cia Iguacu ב-2016 ו-Manaus ב-2019. *העסקה כפופה לאישור הממונה על ההגבלים העסקיים בברזיל.   מנכ"ל קבוצת שטראוס גיורא ברדעה: "שטראוס היא קבוצת מזון בינלאומית הפועלת במגזרים שונים ומגוונים ובגאוגרפיות אחדות. שטראוס קפה שהיא חברת קפה מובילה בעולם מהווה את אחד מארבעת עמודי התווך המרכזיים של הקבוצה. שטראוס פועלת ברחבי העולם במודל של שיתופי פעולה עם גופים  מובילים בתחומם. כך אנו פועלים  גם בברזיל בשותפות  בקטגוריית הקפה עם משפחת לימה בעלי מסורת וידע עמוקים ומומחיות בנושא. שותפות זאת מאפשרת לנו להצמיח את פעילות הקפה ובכך להמשיך ולהיות אחד ממנועי הצמיחה המרכזיים של קבוצת שטראוס כיום כמו גם בעתיד.   מנכ"ל שטראוס קפה ציון בלס: " רכישה זו מקונצרן בינלאומי מוביל מצטרפת לרכישות נוספות שביצעה השותפות בברזיל בשנים האחרונות ומבססת את מעמדנו כחברת הקפה המובילה במדינה. שטראוס קפה יחד עם שותפיה המקומיים בברזיל משפחת לימה, תמשיך לפתח ולהצמיח את השותפות Tres Corações באופן אורגני כמו גם באמצעות רכישות נוספות שיהיו רלוונטיות לליבת העסקים".   אודות Tres Corações: Tres Corações היא החברה המובילה בברזיל לקפה קלוי וטחון וקפוצ'ינו, החברה נוסדה בשנת 1959 והיא הבעלים של כ-25 מותגי קפה בהם:  Café 3 Corações, Santa Clara, Pimpinela, Kimimo, Letícia, Fino Grão,  Itamaraty, Iguaçu, Amigo and Cruzeiro. כמו כן היא מייצרת קפה פילטר, קפה נמס, אבקות קקאו ומוצרים מבוססי קמח תירס. בשנת 2013 היא השיקה את מוצג האספרסו שלה TRES® לו מעל ל-20 סוגי קפסולות בטעמים וחוזקים שונים. החברה בעלת 27 מרכזי מכירה, 7 מפעלים ו-10 יחידות תעשייתיות וכן 2 מרכזים לרכישת קפה ירוק. לחברה יש כיום כ-400 אלף נקודות מכירה ברחבי ברזיל והיא מפעילה בעצמה את ערוצי המכירה שלה. כמו כן היא מייצאת חלק ממותגי הקפה שלה למדינות נוספות באמריקה הלטינית ולארה"ב.