קבוצת שטראוס מסכמת את שנת 2019 עם עלייה בהכנסות האורגניות ושיפור ברווח
הכנסות החברה בשנה החולפת עמדו על 8.5 מיליארד שקלים, הרווח התפעולי של הקבוצה עלה ב-7.9% ל-933 מיליון שקלים והרווח הנקי לבעלי המניות עמד על 547 מיליון שקלים, עליה של 11.8% משנת 2018.

קבוצת שטראוס מסכמת את שנת 2019 עם עלייה בהכנסות האורגניות ושיפור ברווח
קבוצת שטראוס מסכמת את 2019 עם הכנסות של כ- 8.5 מיליארד ש"ח צמיחה אורגנית בנטרול השפעת מט"ח של 2.6% בצד שיפור משמעותי ברווחי הקבוצה
25/03/2020

קבוצת שטראוס מסכמת את 2019 עם הכנסות של כ- 8.5 מיליארד ש"ח צמיחה אורגנית בנטרול השפעת מט"ח של 2.6% בצד שיפור משמעותי ברווחי הקבוצה

קבוצת שטראוס מסכמת את 2019 עם הכנסות של כ- 8.5 מיליארד ש"ח צמיחה אורגנית בנטרול השפעת מט"ח של 2.6% בצד שיפור משמעותי ברווחי הקבוצה* עופרה שטראוס יו"ר קבוצת שטראוס: "משבר הקורונה עמו מתמודד העולם כעת מזמן אתגרים מנהיגותיים וחברתיים משמעותיים. אנחנו ממקדים בימים אלו את מלוא תשומת לבנו בניהול היומיומי של המשבר, ומבצעים חשיבה מחודשת על סדרי העדיפויות שלנו. היותנו חברת מזון מקבלת משמעות חדשה בתקופה זו, כשברוב המקומות בהם אנו פעילים נמצאת חלק גדול מהאוכלוסייה בסגר. אנחנו פועלים ימים ולילות על מנת להבטיח את אספקת מוצרינו לכל ציבור הלקוחות שלנו בארץ ובעולם, תוך שמירה על בריאות כל עובדי הקבוצה העוסקים במלאכה. אנחנו מסכמים את התוצאות הכספיות לשנת 2019 עם שיפור כמעט בכל הפרמטרים. תשתית זו תאפשר לנו לשמור על רציפות עסקית ופיננסית ,להבטיח בטחון לעובדי הקבוצה ולסייע לקהילות בהן אנחנו פועלים. תודתנו נתונה לכל העוסקים בשמירה על בריאות הציבור, כל גורמי הממשל, התאחדויות העובדים, האיגודים העסקיים למיניהם, ובמיוחד תודה מקרב לב לצוותים הרפואיים על דאגה וטיפול מסור לכל מי שנזקק לכך." גיורא ברדעה מנכ"ל קבוצת שטראוס: "העולם כולו מתמודד כעת עם אתגר אנושי שלא ידענו כמותו מזה שנים. המשבר הזה משפיע וצפוי להשפיע על כל תחום בחיים של כולנו ומחייב אותנו להתאמות. אנו בשטראוס נוקטים בכל האמצעים העומדים לרשותנו בכדי להמשיך לייצר ולספק מזון לצרכנים במיוחד בשעה זו זמן בו אנשים שוהים יותר בבתיהם. הבוקר פרסמנו את התוצאות הכספיות של הקבוצה לשנת 2019. אנחנו מסכמים עוד שנה מצוינת, אבל אנחנו ממוקדים בשנת 2020 שהופכת להיות מן המאתגרות שהכרנו. אתגר זה מחדד את החשיבות בשמירה וטיפוח תעשיה מקומית תוססת ותחרותית בישראל המבטיחה אספקה שוטפת של מזון". קבוצת שטראוס, חברת המזון הישראלית המובילה, מסכמת את שנת 2019 עם תוצאות מצוינות ועם צמיחה אורגנית במרבית הקטגוריות והגאוגרפיות. הכנסות החברה הסתכמו בשנת 2019 בכ- 8.5 מיליארד ש"ח, עליה של כ- 2.6% אורגני בנטרול השפעות מט"ח. לפי הדיווח בשקלים, החברה רושמת ירידה קלה של כ- 0.5% בהכנסות לעומת שנת 2018. הסיבה המרכזית לירידה זו נובעת רובה ככולה מהתחזקות השקל למול המטבעות האחרים ששחקה כ- 235 מיליון ש"ח מהכנסות החברה, מתוכן כ- 167 מיליון ש"ח בגין החלשות הריאל הברזילאי למול השקל. גיורא ברדעה מנכ"ל קבוצת שטראוס: "אנחנו מסכמים היום את ביצועי הקבוצה לשנת 2019 שמעידים על המשך מגמה חיובית של שטראוס בשנים האחרונות. הקבוצה צמחה כמותית וכספית (צמיחה אורגנית) והמשיכה זו השנה השלישית ברציפות לשפר באופן ניכר את הרווח, הרווחיות ותזרים המזומנים. הגמישות והיציבות הפיננסית, המערך התשתיתי האיתן, תהליכי החדשנות וההשקעה במותגים – מהווים בסיס חשוב להמשך ההתמודדות שלנו עם אתגרים מגוונים. *הנתונים במסמך זה מבוססים על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך חשבונאי (mark to market) לסוף תקופה של פוזיציות פתוחות בקבוצה בגין מכשירים פיננסים נגזרים המשמשים לגידור מחירי סחורות ואת כלל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים, הכנסות והוצאות אחרות, נטו, וכן השפעות מס של נטרול פריטים אלו, למעט אם מצוין אחרת. יחד עם זאת, אנחנו עמוק בשנת 2020 שהופכת להיות אחת השנים המאתגרות ביותר שידעה הכלכלה העולמית. כחברה ישראלית-גלובלית אנו רואים בימים אלו את היתרונות כמו גם את האתגרים בגלובליזציה. ההתגייסות הבינלאומית למציאת פתרון לנגיף הקורונה ושיתוף המידע בין המדינות מייצר תקווה כי נוכל במהרה להתמודד עם המחלה, ואולם התלות העולמית בייצור במדינות אחרות מחדדת את הצורך לשמור במקביל על קיומה ופיתוחה של תעשייה ישראלית חיה, תוססת ותחרותית המבטיחה אספקה שוטפת של מזון לאוכלוסייה המקומית. הביצועים של 2019 מאפשרים לנו לפתוח את שנת 2020 עם איתנות פיננסית חזקה. מטבע הדברים אנחנו בעיצומו של אירוע מתגלגל שהשלכותיו אינן ידועות עדיין ואולם אנו סבורים שהחברה ערוכה להתמודד עם תרחישים שונים בעקבות התפרצות מגפת הקורונה וזאת על מנת להמשיך ולספק גם ביקושים מוגברים למוצרינו. אנו מקווים כי חוסנה של החברה יסייע לנו להמשיך לפעול ברציפות עסקית ." בהמשך למגמה ברבעונים האחרונים הקבוצה המשיכה במסע השיפור של הרווח והרווחיות שלה. הרווח הגולמי הניהולי של הקבוצה הסתכם בשנת 2019 בכ- 3.38 מיליארד ש"ח, גידול של כ- 3.6% לעומת שנת 2018. בשיעור הרווחיות הגולמית, התוצאות מלמדות על שיפור משמעותי מרמה של כ- 38% בשנת 2018 לשיעור של כ- 39.6% בשנת 2019. הסיבה המרכזית לגידול ברווח וברווחיות הגולמית נובע מירידה מסוימת במחירי חומרי הגלם, מחדשנות ופרודוקטיביות, וכן משיפור מתמיד בתמהיל המכירות של הקבוצה. הרווח התפעולי של הקבוצה עלה בשנת 2019 בכ- 7.9% לרמה של כ- 933 מיליון ש"ח ושיעור הרווחיות התפעולית עלתה לרמה של כ- 10.9% לעומת כ- 10.1% בשנת 2018. השיפור ברווחיות התפעולית נובע בעיקר בשל התייעלות מתמשכת בשטראוס ישראל, שיפור ברווחיות של שטראוס קפה, גידול במצבת הלקוחות של שטראוס מים ועלייה ברווחי HSW – הפועלת בסין, ושיפור ברווחיות של חברת סברה. בשורה התחתונה העלייה ברווחיות הגולמית והתפעולית תורגמו לעליה של כ- 11.8% ברווח הנקי המיוחס לבעלי המניות שהסתכם בשנת 2019 לכ- 547 מיליון ש"ח. חברת הקפה סיימה את שנת 2019 עם הכנסות של כ- 3.7 מיליארד ש"ח, ירידה אורגנית מנוטרלת מטבע של כ- 0.1% לעומת שנת 2018. הפרשי שער, בעיקר שחיקת הריאל הברזילאי, אל מול השקל שחקו כ- 223 מיליון ש"ח מהכנסות החברה כך שבשקלים מדובר על ירידה של כ- 5.7% בהכנסות. בגאוגרפיית ישראל צמחה חברת הקפה בשנת 2019 בכ- 2.2% לרמת הכנסות של כ- 754 מיליון ש"ח. במדינות מזרח אירופה נרשמה עליה בהכנסות ברוסיה ואוקראינה וירידה במדינות האחרות. חברת הקפה בברזיל Três Corações המשותפת לשטראוס ולחברת סאן מיגל שבבעלות משפחת לימה מסיימת את 2019 עם הכנסות של כ- 1.8 מיליארד ש"ח (חלק הקבוצה 50%) המהווים ירידה של כ- 0.1% במטבע מקומי (ריאל ברזילאי) אך ירידה של כ- 8.6% במונחים שיקליים. במהלך השנה הגדילה החברה משמעותית את נתח השוק שלה מרמה של כ- 27.2% בשנת 2018 לרמה של כ- 28.3% בשנת 2019. ברבעון הראשון של 2020 הודיעה החברה כי בכוונתה לרכוש את פעילות הקפה הקלוי והטחון של חברת מיטצוי אלימנטוס בכ- 210 מיליון ריאל (במונחי 100%). העסקה צפויה להסגר ברבעון השלישי של 2020. היקף ההכנסות של החברה הנרכשת בשנת 2019 עמד על כ- 270 מיליון ריאל (כ- 245 מיליון ש"ח). בחודש פברואר 2020 הקימה חברת Tres Coracoes מיזם משותף עם חברת Positive Brands. החברה מייצרת ומוכרת מוצרי בריאות בתחום תחליפי החלב (המבוססים על הצומח, בעיקר מאגוזי קשיו) והיא המובילה בתחומה בברזיל, בהשקעה של כ- 39 מיליון ריאל (במונחי 100%). בנוסף להגדלת נתח השוק הגדילה החברה את הרווחיות הגולמית והתפעולית שלה בשנת 2019. שטראוס ישראל, חברת המזון השנייה בגודלה בישראל, הגדילה במהלך 2019 את נתח השוק שלה משיעור של כ- 11.6% לכ- 11.9% על פי נתוני סטורנקסט. הכנסות שטראוס ישראל הסתכמו בשנת 2019 בכ- 3.4 מיליארד ש"ח - עלייה של כ- 4.1% לעומת ההכנסות בשנת 2018. העלייה במכירות נובעת בעיקר מגיוון וחדשנות המאפיינים את החברה וכן מגידול בכמויות המכירה שכן החברה לא ייקרה את מוצריה בשנת 2019 למרות גל התייקרויות שאפיין את הענף בשנה זאת (למעט העלאה של המוצרים המפוקחים על פי הוראות הממשלה). הקטגוריות שהובילו את הצמיחה במכירות היו היוגורטים, משקאות החלב והחטיפים המלוחים. החברה נערכה השנה לרפורמת סימון המוצרים (ועדת האסדרה) שנכנסה לתוקף בינואר 2020. בתהליך מתמשך של שיפור מוצרים הגיעה החברה לרפורמה כאשר למעט חטיבת המתוקים, מעל 90% ממוצריה הינם ללא מדבקות אדומות. עדיין קשה להעריך האם לסימון המוצרים תהייה השפעה מהותית על היקף ואופי מכירות החברה ברבעונים הקרובים. החברה שיפרה את רמת הרווחיות הגולמית והתפעולית שלה לרמות של 39.7% ו- 10.8% בהתאמה, לעומת 38.9% ו-10.5%, בהתאמה. הסיבה המרכזית לעלייה ברווחיות הוא המשך חדשנות, שיפור תמהיל המוצרים והמשך תהליכי ההתייעלות אותם מבצעת החברה באופן תמידי. התפרצות נגיף הקורונה בסין והתפשטותו למדינות נוספות הביא לעלייה בביקוש למזון במהלך הרבעון הראשון של 2020 ואולם קשה עדיין להעריך אם וכיצד הדבר ישפיע על תוצאות החברה. פעילות סברה ואובלה הפועלות בתחום הסלטים המצוננים הסתכמה בשנה החולפת עם עלייה במכירות. סברה, הפועלת בארה"ב ובקנדה סיימה את 2019 עם מכירות בהיקף של 1.37 מיליארד ש"ח (במונחי 100%) - עליה של כ- 6.4% (אורגני מנוטרל מטבע) ואילו אובלה הפועלת במקסיקו, אוסטרליה, ניו זילנד ומערב אירופה סיימה את 2019 עם הכנסות של כ- 172 מיליון ש"ח - עליה של 11.3% (מנוטרל מטבע). הפרשי התרגום בשל התחזקות השקל שחקו את הכנסות החברות בשקלים לרמות של כ- 1.3% וכ- 3.5%, בהתאמה. סברה ממשיכה להיות חברת הסלטים הגדולה בארה"ב ואף הגדילה את נתח השוק שלה בשנת 2019 לרמת שיא של כ- 62.2% לעומת כ- 60.1% בשנת 2018. סברה הגדילה משמעותית את הרווחיות התפעולית שלה שהסתכמה לסכום של כ- 157 מיליון ש"ח, (עליה של 35% מנוטרל מטבע) ושיעור רווחיות תפעולית של כ- 11.5% שנבע מגידול בנתח השוק ושיפור ברווחיות בעקבות התייעלות וכן ממכירת פעילות הסלסה בסוף שנת 2018. שטראוס מים הפועלת בישראל ובבריטניה ומחזיקה בשותפות עם קבוצת Haier הסינית את חברת (HSW (Haier Strauss Water, מסכמת את 2019 עם צמיחה של כ- 6.3% בהכנסות לרמה של כ- 628 מיליון ש"ח (לא כולל הכנסות HSW). כמו כן החברה מדווחת על עלייה חדה של כ- 15.2% ברווח התפעולי (כולל חלק החברה ברווח הנקי של HSW). השיפור בהכנסות וברווח נובע בעיקר מגידול בכמות המכשירים, הגדלת מצבת הלקוחות בישראל ומתהליכי התייעלות בפעילות בישראל ובסין. מכירות החברה בסין, שאינן נכללות בדו"ח הניהולי של הקבוצה, הסתכמו בשנת 2019 בעליה של כ- 6.5% לכ- 599 מיליון ש"ח בין היתר בשל הכניסה של החברה לשוק ה-POE (סדרת מוצרים לטיפול באיכות המים בנקודות הכניסה). הרווח הנקי של חברת HSW עלה בכ- 18.1% בשנת 2019 והסתכם בכ- 72 מיליון ש"ח לעומת כ- 61 מיליון ש"ח בשנת 2018. נתונים פיננסים עיקריים לשנים שהסתיימו ביום 31 בדצמבר – ניהולי (במיליוני ש"ח)*: * הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. נתונים פיננסים עיקריים לרבעונים שהסתיימו ביום 31 בדצמבר – ניהולי (במיליוני ש"ח)*: * הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. (1) הנתונים במסמך זה מבוססים על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך חשבונאי (mark to market) לסוף תקופה של פוזיציות פתוחות בקבוצה בגין מכשירים פיננסים נגזרים המשמשים לגידור מחירי סחורות ואת כלל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים, הכנסות והוצאות אחרות, נטו, וכן השפעות מס של נטרול פריטים אלו, למעט אם מצוין אחרת. (2) השקעות כוללות רכישת רכוש קבוע וכן השקעה בנכסים בלתי מוחשיים. הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. (1) הנתונים במסמך זה מבוססים על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך חשבונאי (mark to market) לסוף תקופה של פוזיציות פתוחות בקבוצה בגין מכשירים פיננסים נגזרים המשמשים לגידור מחירי סחורות ואת כלל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים, הכנסות והוצאות אחרות, נטו, וכן השפעות מס של נטרול פריטים אלו, למעט אם מצוין אחרת. (2) נתוני תענוג והנאה כוללים את חלקה של שטראוס (50%) בחטיפים המלוחים. נתוני קפה בינלאומי כוללים את חלקה של שטראוס (50%) ב – (Três Corações (3C - ברזיל (חברה בשליטה משותפת (50%) של הקבוצה ושל קבוצת São Miguel המקומית – (50%). נתוני מטבלים וממרחים בינלאומי משקפים את חלקה של שטראוס (50%) בסברה ובאובלה. נתוני הרווח התפעולי של "שטראוס מים" כוללים את חלקה של שטראוס בהאייר שטראוס מים (HSW) בסין – 49%. הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. נתונים עבור סה"כ מטבלים וממרחים בינלאומי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים של סברה ואובלה באלפי ש"ח. (1) הנתונים במסמך זה מבוססים על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך חשבונאי (mark to market) לסוף תקופה של פוזיציות פתוחות בקבוצה בגין מכשירים פיננסים נגזרים המשמשים לגידור מחירי סחורות ואת כלל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים, הכנסות והוצאות אחרות, נטו, וכן השפעות מס של נטרול פריטים אלו, למעט אם מצוין אחרת. (2) השקעות כוללות רכישת רכוש קבוע וכן השקעה בנכסים בלתי מוחשיים. הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. 1) הנתונים במסמך זה מבוססים על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך חשבונאי (mark to market) לסוף תקופה של פוזיציות פתוחות בקבוצה בגין מכשירים פיננסים נגזרים המשמשים לגידור מחירי סחורות ואת כלל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים, הכנסות והוצאות אחרות, נטו, וכן השפעות מס של נטרול פריטים אלו, למעט אם מצוין אחרת. (2) נתוני תענוג והנאה כוללים את חלקה של שטראוס (50%) בחטיפים המלוחים. נתוני קפה בינלאומי כוללים את חלקה של שטראוס (50%) ב – (Três Corações (3C - ברזיל (חברה בשליטה משותפת (50%) של הקבוצה ושל קבוצת São Miguel המקומית – (50%). נתוני מטבלים וממרחים בינלאומי משקפים את חלקה של שטראוס (50%) בסברה ובאובלה. נתוני הרווח התפעולי של "שטראוס מים" כוללים את חלקה של שטראוס בהאייר שטראוס מים (HSW) בסין – 49%. הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. נתונים עבור סה"כ מטבלים וממרחים בינלאומי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים של סברה ואובלה באלפי ש"ח. הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.   שיחת ועידה חברת "שטראוס גרופ" תקיים ביום רביעי, 25 במרס, 2020 בשעה 14:00 (שעון ישראל) שיחת ועידה בהשתתפות הנהלת החברה, לסקירת הדוחות הכספיים של החברה לרבעון הרביעי של שנת 2019 ולשנת 2019. להלן מספר הטלפון למאזינים לשיחת הועידה בעברית הוא 03-9180687 בנוסף, ביום רביעי, 25 במרס, 2020 בשעה 16:00 (שעון ישראל), תקיים החברה שיחת ועידה באנגלית בהשתתפות הנהלת החברה לסקירת הדוחות הכספיים של החברה לרבעון הרביעי של שנת 2019 ולשנת 2019. מספרי הטלפון להצטרפות לשיחת הועידה באנגלית הינם: בריטניה: 0-800-051-8913 ארה"ב: 1-866-860-9642 ישראל: 03-918-0691 לאחר שיחת הועידה ניתן יהיה למצוא את ההקלטות באתר האינטרנט של החברה בכתובת: https://ir.strauss-group.com/company-presentations/conference-call-recordings/ הדוחות הכספיים של החברה לרבעון הרביעי ולשנת 2019 והמצגת שתלווה את השיחות יתפרסמו טרם קיום שיחות הועידה באתרים הבאים: https://ir.strauss-group.com/company-presentations/quarterly-presentations/ https://ir.strauss-group.com/earning-releases/ לפרטים נוספים: דניאלה פין מנהלת קשרי משקיעים 054-5772195 03-6752545 Daniella.Finn@Strauss-Group.com אסנת גולן סמנכ"ל תקשורת, דיגיטל וקיימות 052-8288111 03-6752281 Osnat.Golan@Strauss-Group.com או שלומי שפר מנהל תקשורת חוץ קבוצת שטראוס 050-6208000 03-6756713 Shlomi.Sheffer@strauss-group.com
Tres Corações  רוכשת את פעילות הקפה הקלוי והטחון של  Mitsui Alimentos בברזיל ומבססת את מובילותה בשוק הקפה במדינה
18/02/2020

Tres Corações רוכשת את פעילות הקפה הקלוי והטחון של Mitsui Alimentos בברזיל ומבססת את מובילותה בשוק הקפה במדינה

Tres Corações  רוכשת את פעילות הקפה הקלוי והטחון של  Mitsui Alimentos בברזיל ומבססת את מובילותה בשוק הקפה במדינה Tres Corações היא שותפות המוחזקת באופן שווה על ידי שטראוס קפה וסאן מיגל   מנכ"ל קבוצת שטראוס גיורא ברדעה: "חברת הקפה היא אחד מארבעת עמודי התווך המרכזיים של שטראוס כשהשותפות בברזיל היא הפעילות הגדולה והמרכזית וככזו היא תמשיך להיות אחד ממנועי הצמיחה המרכזיים של הקבוצה באופן אורגני ולא אורגני גם בעתיד" מנכ"ל שטראוס קפה ציון בלס: "רכישת פעילות הקפה של מיצואי בברזיל מצטרפת לרכישות שעשינו במדינה זו בשנים האחרונות ומבססת את מעמדנו כחברה המובילה בברזיל.   קבוצת שטראוס דיווחה היום לבורסה בתל אביב על כך שחברה בת שלה, שטראוס קפה BV חתמה על עסקה לפיה תרכוש באמצעות המיזם המשותף (JV) Tres Corações (3C) הפועל בברזיל 100%  ממניות חברת  Mitsui Alimentos מידי קבוצת Mitsui היפנית בברזיל. על פי ההסכם תשלם 3C 210 מיליון ריאל (כ-167 מיליון ש"ח) עבור פעילות הקפה הקלוי והטחון של חברת מיטצוי בברזיל. המיזם המשותף 3C מוחזק בחלקים שווים על ידי שטראוס קפה ועל ידי חברת סאן מיגל FIP שבבעלות משפחת לימה. פעילות הקפה של מיטצוי בברזיל פועלת תחת חברת Mitsui Alimentos מאז שנת 1974 ומחזיקה בכ-3.8% משוק הקפה בברזיל ומהווה את שחקנית הקפה החמישית במדינה. בהתבסס על הנתונים שנמסרו לחברה, הכנסות מיטצוי אלימנטוס לשנת 2019 בתחום הקפה הקלוי והטחון עמדו על כ-270 מיליון ריאל  (כ- 245 מיליון ש"ח). בעקבות הרכישה מבסס המיזם המשותף C3 את מקומו כמוביל שוק הקפה בברזיל. שוק הקפה בברזיל נחשב לגדול בעולם במונחי נפח. מותג Café Brasileiro הוא מותג הקפה המוביל של מיטצוי, ברובו קפה קלוי וטחון (R&G) והוא דומיננטי בעיקר באיזור מרכז מדינת סאו פאול ובאיזור המערב התיכון של ברזיל ורכישתו תחזק את פעילותו של המיזם המשותף 3C באזורים אלו. עסקה זו מצטרפת לרכישות נוספות שביצע המיזם המשותף 3C בברזיל בשנים האחרונות. בין השאר נרכש המותג Fino Grao בשנת 2012, המותג ITAMARATY בשנת 2014, המותג Cia Iguacu ב-2016 ו-Manaus ב-2019. *העסקה כפופה לאישור הממונה על ההגבלים העסקיים בברזיל.   מנכ"ל קבוצת שטראוס גיורא ברדעה: "שטראוס היא קבוצת מזון בינלאומית הפועלת במגזרים שונים ומגוונים ובגאוגרפיות אחדות. שטראוס קפה שהיא חברת קפה מובילה בעולם מהווה את אחד מארבעת עמודי התווך המרכזיים של הקבוצה. שטראוס פועלת ברחבי העולם במודל של שיתופי פעולה עם גופים  מובילים בתחומם. כך אנו פועלים  גם בברזיל בשותפות  בקטגוריית הקפה עם משפחת לימה בעלי מסורת וידע עמוקים ומומחיות בנושא. שותפות זאת מאפשרת לנו להצמיח את פעילות הקפה ובכך להמשיך ולהיות אחד ממנועי הצמיחה המרכזיים של קבוצת שטראוס כיום כמו גם בעתיד.   מנכ"ל שטראוס קפה ציון בלס: " רכישה זו מקונצרן בינלאומי מוביל מצטרפת לרכישות נוספות שביצעה השותפות בברזיל בשנים האחרונות ומבססת את מעמדנו כחברת הקפה המובילה במדינה. שטראוס קפה יחד עם שותפיה המקומיים בברזיל משפחת לימה, תמשיך לפתח ולהצמיח את השותפות Tres Corações באופן אורגני כמו גם באמצעות רכישות נוספות שיהיו רלוונטיות לליבת העסקים".   אודות Tres Corações: Tres Corações היא החברה המובילה בברזיל לקפה קלוי וטחון וקפוצ'ינו, החברה נוסדה בשנת 1959 והיא הבעלים של כ-25 מותגי קפה בהם:  Café 3 Corações, Santa Clara, Pimpinela, Kimimo, Letícia, Fino Grão,  Itamaraty, Iguaçu, Amigo and Cruzeiro. כמו כן היא מייצרת קפה פילטר, קפה נמס, אבקות קקאו ומוצרים מבוססי קמח תירס. בשנת 2013 היא השיקה את מוצג האספרסו שלה TRES® לו מעל ל-20 סוגי קפסולות בטעמים וחוזקים שונים. החברה בעלת 27 מרכזי מכירה, 7 מפעלים ו-10 יחידות תעשייתיות וכן 2 מרכזים לרכישת קפה ירוק. לחברה יש כיום כ-400 אלף נקודות מכירה ברחבי ברזיל והיא מפעילה בעצמה את ערוצי המכירה שלה. כמו כן היא מייצאת חלק ממותגי הקפה שלה למדינות נוספות באמריקה הלטינית ולארה"ב.      
רבעון שלישי של 2019: צמיחה בהכנסות בהמשך לצמיחה כמותית והמשך שיפור ברווחיות
20/11/2019

רבעון שלישי של 2019: צמיחה בהכנסות בהמשך לצמיחה כמותית והמשך שיפור ברווחיות

היקף המכירות ברבעון עמד על כ- 2.24 מיליארד ש"ח צמיחה של כ- 6.1% אורגני בנטרול שע"ח; הרווח התפעולי צמח בכ- 9.4% לכ- 256 מיליון ש"ח גיורא ברדעה, נשיא ומנכ"ל קבוצת שטראוס: "אנחנו מדווחים הבוקר על רבעון נוסף של צמיחה בהכנסות ושיפור ברווחיות במרבית הפעילויות של הקבוצה. תוצאות אלו, הן פרי של תפיסת חדשנות וגיוון מוצרי המאפיינת את הקבוצה, וכן של תהליכי שיפור וייעול במפעלי החברה בישראל וברחבי העולם. התחזקות השקל אל מול מרבית המטבעות ממשיכה להשפיע על התוצאות הבינלאומיות של החברה גם ברבעון זה - בהמשך לרבעונים הקודמים. בנוסף לפעילות השוטפת, אנחנו בשטראוס משקיעים משאבים ומתמקדים בהערכות של ענף המזון לאתגרים שעומדים בפניו בשנים הבאות. אחת הדרכים בהן בחרנו להתמודד עם אתגרים אלו כבר לפני מספר שנים היא באמצעות קידום תחום הפוד-טק מתוך רצון להוביל את האקו-סיסטם של ענף זה בישראל ובעולם. ברבעון שחלף אירחנו בישראל את הכנס השנתי שלנו FoodTechIL אליו הגיעו כ- 1,500 אורחים מישראל ומהעולם. בכנס השתתפו נציגי חברות המזון הגדולות בעולם, נציגי קרנות ההשקעה המובילות, אנשי מדע וטכנולוגיה, אנשי גסטרונומיה וקולינריה. מרגש לראות שהחזון שלנו בתחום קורם עור וגידים כאשר חלק מהחברות שגדלות בחממת הפודטק שהקמנו באשדוד מגיעות להישגים, חתומות על פיתוחים מתקדמים בכל תחומי הפעילות, מגייסות בעקבות זאת כספים וחלקן כבר משווקות מוצרים. נמשיך לפעול במלוא המרץ כדי לקדם את התחום בו אנו רואים מנוע צמיחה פנימי כמו גם פעולה למען עולם טוב יותר".   קבוצת שטראוס מסכמת את הרבעון השלישי של 2019 עם הכנסות בהיקף של כ- 2.24 מיליארד ש"ח, עליה של כ- 4% לעומת ההכנסות ברבעון המקביל אשתקד. התחזקות השקל למול מטבעות הפעילות שחקה את ההכנסות בכ- 40 מיליון ש"ח, בהתאמה הצמיחה האורגנית בנטרול השפעות שערי חליפין הסתכמה בכ- 6.1%. סך הכנסות הקבוצה בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2019 הסתכמו בכ- 6.4 מיליארד ש"ח - בדומה לתקופה המקבילה אשתקד. עם זאת, אורגנית ובנטרול השפעות שערי החליפין – האמירו הכנסות הקבוצה בכ- 2.6% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.  קבוצת שטראוס מסכמת רבעון מוצלח נוסף של צמיחה ברווח ושיפור ברווחיות של הקבוצה ושל החברות הבנות הנובעת בעיקר מגידול כמותי של מרבית פעילויות הקבוצה, מגיוון ותמהיל מוצרים משופר וכן מהתייעלות תפעולית.  הרווח הגולמי של קבוצת שטראוס הסתכם ברבעון בכ- 887 מיליון ש"ח אשר מהווים כ- 39.6% מהיקף המכירות - זאת לעומת רווח גולמי של כ- 812 מיליון ש"ח ורווחיות גולמית של כ- 37.6% ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 9.3%. בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2019 הסתכם הרווח הגולמי בכ- 2.55 מיליארד ש"ח לעומת כ- 2.46 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד – גידול של כ- 3.9%. הרווח התפעולי ברבעון הסתכם בכ- 256 מיליון ש"ח שהם כ- 11.4% מהמחזור לעומת רווח תפעולי של כ- 235 מיליון ש"ח ורווחיות תפעולית של כ- 10.9% ברבעון השלישי של שנת 2018, שיפור של כ- 9.4%. בשורת הרווח הנקי מסכמת החברה את הרבעון השלישי של שנת 2019 בשיפור של כ- 6.5% - עם כ- 153 מיליון ש"ח לעומת כ- 144 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. השיפור ברווח הנקי נבע בעיקר מעלייה ברווח התפעולי אשר קוזזה בחלקה מעליה בהוצאות המימון ובהוצאות המס.     שטראוס ישראל ממשיכה במגמת הצמיחה שמאפיינת אותה ברבעונים האחרונים. שטראוס ישראל היא חברת המזון השניה בגודלה בענף המזון ונכון לסוף הרבעון השלישי עלה נתח השוק שלה לכ- 11.7% (לפי נתוני סטורנקסט) זאת לעומת כ- 11.4% בתקופה המקבילה אשתקד. היקף המכירות של החברה ברבעון השלישי הסתכם בכ- 899 מיליון ש"ח כ- 7.4% יותר מאשר ברבעון המקביל אשתקד. הצמיחה בהכנסות נובעת מגידול כמותי שבחלקו מיוחס לכך שברבעון זה היו מספר ימי מכירות נוספים לעומת התקופה המקבילה אשתקד בשל עיתוי החגים וכן בשל גידול מכירות בקטגוריות החטיפים המלוחים והמתוקים. ברבעון זה שטראוס ישראל השיקה מוצרים חדשים רבים ומגוונים בין השאר  בתחומי המעדנים ומשקאות החלב. החברה השיקה ברבעון מוצרים חדשניים בהם טבלאות ספלנדיד single origin ושוקולד פרה מופחת סוכר 30%.   ברבעון השלישי הסתכם הרווח הגולמי של שטראוס ישראל בכ- 358 מיליון ש"ח – 39.9% ממחזור המכירות – לעומת כ- 37.9% ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי של שטראוס ישראל עלה מכ- 90 מיליון ש"ח ברבעון השלישי של שנת 2018 לכדי כ- 98 מיליון ש"ח ברבעון הנוכחי – תוך העלאת הרווחיות התפעולית מכ- 10.7% לכ- 10.9% בהתאמה. מעבר לעלייה במכירות, השיפור ברווחיות מוסבר, בין היתר, מתמהיל מגוון וכן מהעמקת תהליכי הפרודוקטיביות במפעלי החברה כפועל יוצא של השקעות בטכנולוגיה ושיפורים תפעוליים מגוונים.   שטראוס קפה מסכמת רבעון מצוין של צמיחה כמותית במכירות בדגש על צמיחה במכירות במטבע מקומי בפעילות הבינלאומית. סך כל פעילות הקפה הניבה הכנסות של כ- 986 מיליון ש"ח ברבעון – צמיחה של כ- 5.1% בנטרול השפעות המטבע. בשל התחזקות השקל הסתכמה הצמיחה ברבעון בכ- 1.8%. הכנסות קבוצת שטראוס מפעילות חברת הקפה Três Corações הפועלת בברזיל הסתכמו ברבעון שחלף בכ- 476 מיליון ש"ח (חלק הקבוצה), גידול של כ- 1.5% לעומת הרבעון המקביל אשתקד במונחי מטבע מקומי – זאת בעיקר בשל גידול במכר כמותי ותוך הגדלה משמעותית בנתח השוק של החברה לכ- 28.5%. ברבעון השלישי של שנת 2019 עברה פעילות מותג הקפסולות והמכונות TRES לרווחיות תפעולית לראשונה מאז הקמתה בשנת 2015.   פעילות הקפה בישראל, המשופעת מעונתיות וכן מימי המסחר הנוספים, צמחה ברבעון שחלף בכ- 11.2%. פעילות הקפה במזרח אירופה צמחה במדינות רוסיה ואוקראינה בשיעורים גבוהים ובפולין בשיעור גבוה במטבע מקומי, לעומתם ברומניה ובסרביה נרשמה ירידה בהכנסות בעיקר בשל התגברות התחרות.                           שטראוס מים מסכמת רבעון מוצלח נוסף של צמיחה. היקף הכנסות החברה הסתכמו ברבעון בכ- 165 מיליון ש"ח - צמיחה של כ- 5.4% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הצמיחה בהכנסות נובעת בעיקר מגידול במכירות מכשירים חדשים בישראל ומגידול במצבת הלקוחות. הרווח התפעולי ברבעון הסתכם בכ- 20 מיליון ש"ח לעומת כ- 18 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ברווחיות התפעולית נובע מגידול במצבת הלקוחות בישראל ומשיפור הרווחיות של השותפות עם האייר הסינית (HSW). מכירות השותפות בסין הניבו ברבעון השלישי הכנסות בהיקף של כ- 134 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 145* מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של כ- 7.4%. בנטרול השפעת שער החליפין הסתכמה הירידה בכ- 1.5% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד (בלתי מבוקר, במונחי 100%). הקיטון מוסבר בעיקר כתוצאה מהרעה בתנאי המאקרו והתחרות בשוק.    החברות סברה ואובלה מסכמות רבעון טוב. סברה הגדילה את המכירות שלה במטבע מקומי בכ- 5.2% לכ- 345 מיליון ש"ח ברבעון השלישי, המהווה צמיחה אורגנית של 1.8%. עם זאת, התחזקות השקל לעומת הדולר האמריקאי שחקה את ההכנסות כך שהחברה מדווחת על ירידה של כ- 1.6% בהכנסות. הרווח התפעולי ברבעון ירד מכ- 28 מיליון ש"ח לכ- 24 מיליון ש"ח בעיקר כתוצאה מגידול בהוצאות שיווק ומכירה. סברה הגדילה ברבעון זה את נתח השוק שלה בארה"ב והוא עומד כיום על כ- 62.2% מהשוק לעומת כ- 60.1% בתקופה המקבילה אשתקד. מכירות אובלה ברבעון הסתכמו בכ- 40 מיליון ש"ח בדומה לתקופה המקבילה אשתקד. החברה הקטינה את ההפסד התפעולי שלה מכ- 4 מיליון ש"ח אשתקד לכ- 3 מיליון ש"ח ברבעון הנוכחי. * הוצג מחדש   נתונים פיננסים עיקריים לתשעת החודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר – ניהולי (במיליוני ש"ח)*: מכירות נטו     רווח ורווחיות גולמית             רווח ורווחיות תפעולית     תזרים מפעילות שוטפת ותזרים חופשי**       * הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. ** מספרי 2016-2018 סווגו מחדש – לפרטים נוספים ראו באור 1.3 לתמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים ליום 30 בספטמבר 2019.     נתונים פיננסים עיקריים לרבעונים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר – ניהולי (במיליוני ש"ח)*: מכירות נטו   רווח ורווחיות גולמית         רווח ורווחיות תפעולית   תזרים מפעילות שוטפת ותזרים חופשי**   * הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. ** מספרי 2016-2018 סווגו מחדש – לפרטים נוספים ראו באור 1.3 לתמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים ליום 30 בספטמבר 2019.     (1)   הנתונים במסמך זה מבוססים על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך חשבונאי ((mark to market לסוף תקופה של פוזיציות פתוחות בקבוצה בגין מכשירים פיננסים נגזרים המשמשים לגידור מחירי סחורות ואת כלל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים, הכנסות והוצאות אחרות, נטו, וכן השפעות מס של נטרול פריטים אלו, למעט אם מצוין אחרת. (2)   השקעות כוללות רכישת רכוש קבוע וכן השקעה בנכסים בלתי מוחשיים. * סווג מחדש - לפרטים נוספים ראו באור 1.3 לתמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים ליום 30 בספטמבר 2019. ** EBITDA לתקופה של 12 חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2019 הותאמה על מנת לכלול את השפעת תקן חכירות IFRS 16. הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.     (1)   הנתונים במסמך זה מבוססים על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך חשבונאי ((mark to market לסוף תקופה של פוזיציות פתוחות בקבוצה בגין מכשירים פיננסים נגזרים המשמשים לגידור מחירי סחורות ואת כלל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים, הכנסות והוצאות אחרות, נטו, וכן השפעות מס של נטרול פריטים אלו, למעט אם מצוין אחרת. (2)   נתוני תענוג והנאה כוללים את חלקה של שטראוס (50%) בחטיפים המלוחים. נתוני קפה בינלאומי כוללים את חלקה של שטראוס (50%) ב – (Três Corações (3C - ברזיל (חברה בשליטה משותפת (50%) של הקבוצה ושל קבוצת São Miguel  המקומית – ((50%). נתוני מטבלים וממרחים בינלאומי משקפים את חלקה של שטראוס (50%) בסברה ובאובלה. נתוני הרווח התפעולי של "שטראוס מים" כוללים את חלקה של שטראוס בהאייר שטראוס מים (HSW) בסין – 49%. הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. נתונים עבור סה"כ מטבלים וממרחים בינלאומי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים של סברה ואובלה באלפי ש"ח.   (1)   הנתונים במסמך זה מבוססים על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך חשבונאי ((mark to market לסוף תקופה של פוזיציות פתוחות בקבוצה בגין מכשירים פיננסים נגזרים המשמשים לגידור מחירי סחורות ואת כלל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים, הכנסות והוצאות אחרות, נטו, וכן השפעות מס של נטרול פריטים אלו, למעט אם מצוין אחרת.  (2)   השקעות כוללות רכישת רכוש קבוע וכן השקעה בנכסים בלתי מוחשיים. * סווג מחדש - לפרטים נוספים ראו באור 1.3 לתמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים ליום 30 בספטמבר 2019. ** EBITDA לתקופה של 12 חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2019 הותאמה על מנת לכלול את השפעת תקן חכירות IFRS 16. הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.     (1)   הנתונים במסמך זה מבוססים על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך חשבונאי ((mark to market לסוף תקופה של פוזיציות פתוחות בקבוצה בגין מכשירים פיננסים נגזרים המשמשים לגידור מחירי סחורות ואת כלל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים, הכנסות והוצאות אחרות, נטו, וכן השפעות מס של נטרול פריטים אלו, למעט אם מצוין אחרת. (2)   נתוני תענוג והנאה כוללים את חלקה של שטראוס (50%) בחטיפים המלוחים. נתוני קפה בינלאומי כוללים את חלקה של שטראוס (50%) ב – (Três Corações (3C - ברזיל (חברה בשליטה משותפת (50%) של הקבוצה ושל קבוצת São Miguel  המקומית – ((50%). נתוני מטבלים וממרחים בינלאומי משקפים את חלקה של שטראוס (50%) בסברה ובאובלה. נתוני הרווח התפעולי של "שטראוס מים" כוללים את חלקה של שטראוס בהאייר שטראוס מים (HSW) בסין – 49%. הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. נתונים עבור סה"כ מטבלים וממרחים בינלאומי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים של סברה ואובלה באלפי ש"ח.       הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.   שיחת ועידה חברת "שטראוס גרופ" תקיים כנס משקיעים במשרדי החברה בפ"ת, ביום רביעי, 20 בנובמבר, 2019 בשעה 14:00 (שעון ישראל) לסקירת הדוחות הכספיים של החברה לרבעון השלישי של שנת 2019. מספר הטלפון להאזנה לכנס החברה בעברית הוא 03-9180687 בנוסף, תקיים החברה שיחת ועידה באנגלית למשקיעים, ביום רביעי, 20 בנובמבר, 2019 בשעה 17:30 שעון ישראל (15:30 שעון בריטניה, 10:30 אזור הזמן של החוף המזרחי בארה"ב) לסקירת הדוחות הכספיים של החברה לרבעון השלישי של שנת 2019. מספרי הטלפון להצטרפות לשיחת הועידה באנגלית הינם: בריטניה: 0-800-917-5108 ארה"ב: 1-866-860-9642 ישראל: 03-918-0691 הדוחות הכספיים של החברה לרבעון השלישי לשנת 2019 ומצגת המשקיעים מפורסמים באתר קשרי המשקיעים של הקבוצה בכתובת: http://ir.strauss-group.com/phoenix.zhtml?c=92539&p=irol-irhome   לפרטים נוספים: דניאלה פין מנהלת קשרי משקיעים 054-5772195 03-6752545 Daniella.Finn@Strauss-Group.com אסנת גולן סמנכ"ל תקשורת, דיגיטל וקיימות 052-8288111 03-6752281 Osnat.Golan@Strauss-Group.com   או   שלומי שפר מנהל תקשורת חוץ קבוצת שטראוס 050-6208000 03-6756713 Shlomi.Sheffer@strauss-group.com  
שטראוס זכתה במקום הראשון בתחרות המעסיק החברתי של ישראל לשנת 2016
15/09/2016

שטראוס זכתה במקום הראשון בתחרות המעסיק החברתי של ישראל לשנת 2016

ציון בלס, מנכ"ל שטראוס ישראל, ודבורה מקסיק, סמנ"כלית משאבי האנוש בחברה, קיבלו את אות המעסיק החברתי במסגרת הועידה הלאומית הכלכלית של העיתון כלכליסט, שנערכה אתמול (רביעי, 14.9)בתל אביב. האות הוענק מטעם העיתון כלכליסט וקרן מעגלים במעמד שר העבודה והרווחה, ח"כ חיים כץ ונשיא התאחדות התעשיינים שרגא ברוש. במסגרת נימוקי הוועדה לזכייה נאמר כי שטראוס היא חברה פורצת דרך ביחסי העבודה בישראל וכי זכתה במקום הראשון בתחרות בזכות קפיצת מדרגה שעשתה בשנה האחרונה בתחום במסגרת ייסוד התכנית החברתית: מתן תוספת חודשית של 300₪ למשתכרי שכר מינימום, מתן קרן השתלמות לכל עובדי החברה וכן סבסוד חודשי במעונות יום ובגני הילדים של עובדיה. "שטראוס מבינה את הקושי של העובדים להתמודד עם יוקר המחיה בישראל -  ופעלה", נאמר בוועדה.    מנכ"ל שטראוס ישראל, ציון בלס, אמר לאחר הזכייה: "אני גאה ונרגש מהמעמד הזה, נפלה בחלקי הזכות להיות זה שעומד פה, אבל אני עומד פה בזכות דורות של מנהלים בשטראוס בעשרות השנים של שטראוס בישראל.  אני עובד בחברה 24 שנים, מכיר אותה מהניהול ומהדרגים הזוטרים. העובדים הם ערך עליון בחברה, כבוד האדם וכבוד העובד נמצאים כמעט מעל כל דבר אחר. זו לא המצאה של השנה האחרונה אלא מורשת ומסורת של דור המייסדים שעוברות ממנהל למנהל. העובד של אתמול שונה מהעובד של היום או של מחר, אבל דבר אחד היה נכון כל השנים – הכבוד הבסיסי והעובד כערך. התורה הזו שבעל פה הפכה לתורה שבכתב כדי לוודא שזה יקרה גם בשנים הבאות.  אני מקווה שהפרס הזה ייתן השראה לחברות נוספות שיעשו דברים עבור העובדים, ואני מברך את כלכליסט ואת קרן מעגלים שמושכים עוד חברות לעשות דברים למען העובדים. התחרות על העובד תמשיך - זה טוב לעסקים, זה טוב לעובדים וזה טוב למדינה". זו השנה השלישית ברציפות בה מתקיימת התחרות, שמפנה זרקור לאחד התחומים החשובים בשוק העבודה - העסקה חברתית ושימור עובדים במעגל העבודה. החברות שהתחרו על האות נבחנו בשורה של פרמטרים, ובהם פערי שכר, יחסי עבודה, הכשרות עובדים וניודם (בפרט במקצועות שוחקים), הטבות לעובדים, אפשרויות קידום וגיוון כוח העבודה וההון האנושי בארגון. השנה ניתן דגש על מידת האיזון בין עבודה, משפחה ופנאי, הקשור לגמישות בשעות עבודה, פעילויות והטבות למשפחת העובד, מנגנוני התייחסות נפרדים לעובד בהתאם למצב משפחתי, הסדרת אפשרות עבודה מהבית, הקפדה על סף שעות מקסימלי, מתן שירותים לעובד, חופשות יזומות ועוד. בתחרות מועמדים ארגונים המעסיקים יותר מ־200 איש ושמחזור פעילותם השנתי הוא 50 מיליון שקל ומעלה. עם צוות השופטים בתחרות נמנים עורכת "כלכליסט" גלית חמי, יו"ר קרן מעגלים יפה ויגודסקי, המשנה למנכ"ל התאחדות התעשיינים רובי גינל, ראש המרכז לאחריות חברתית ותאגידית בבי"ס למנהל עסקים, המכללה למנהל, עמירה דותן והמומחה למשאבי אנוש ואינטגרציה של ארגונים (לשעבר סמנכ"ל משאבי אנוש בטבע) איקה אברבנאל. התחרות לוותה על ידי רואה החשבון אורן גרופי, שותף במחלקת אחריות תאגידית, KPMG סומך חייקין.   לידיעה המלאה בכלכליסט לחצו כאן>