קבוצת שטראוס מסכמת את הרבעון הראשון של שנת 2020 עם עלייה בהכנסות
הכנסות הקבוצה ברבעון הראשון של שנת 2020 עמדו על 2.17 מיליארד ₪, עלייה של 8.1% בנטרול השפעות המטבע ו-3% אורגני. כמו כן, הקבוצה מדווחת על רווח תפעולי של 268 מיליון ₪ ורווח נקי לבעלי המניות של 171 מיליון ₪

קבוצת שטראוס מסכמת את הרבעון הראשון של שנת 2020 עם עלייה בהכנסות
קבוצת שטראוס מסכמת את הרבעון הראשון של שנת 2020 עם עלייה בהכנסות
25/05/2020

קבוצת שטראוס מסכמת את הרבעון הראשון של שנת 2020 עם עלייה בהכנסות

הכנסות קבוצת שטראוס הסתכמו ברבעון הראשון של 2020 ב- 2.17 מיליארד ש"ח - צמיחה של כ- 8.1% בנטרול השפעת שע"ח השפעות שערי החליפין ובעיקר הריאל שחקו את ההכנסות כך שבשקלים הצמיחה היא של כ- 3.0% מנכ"ל הקבוצה גיורא ברדעה: קבוצת שטראוס מציגה רבעון עם ביצועים חזקים של צמיחה במכירות ויציבות ברווח לצד התמודדות, בדומה לכל העולם, עם השפעות הקורונה. הקבוצה ממקדת מאמציה בשמירה על בריאות אנשיה, רציפות ויציבות עסקית ומענה לביקושים. זאת תוך ניהול פיננסי שיאפשר גמישות והערכות למציאות שונה שתלווה אותנו בחודשים הקרובים. מבנה הפעילות המגוון של הקבוצה מקנה חוסן אך גם יוצר אתגרים בהם השפעת השינויים בשערי החליפין והתנעה מחדש של פעילויות שנפגעו במגפה. הקבוצה ממשיכה להשקיע בעובדיה, פועלת להידוק הקשר עם הספקים והקמעונאים, ממשיכה להשקיע בפיתוח מותגים ומחזקת את השותפויות זאת תוך כדי בחינת הזדמנויות עסקיות שונות והערכות קדימה לאתגרים העומדים בפניה בהמשך השנה. קבוצת שטראוס, מסכמת את הרבעון הראשון של 2020 עם השפעות מנוגדות בגין נגיף הקורונה. הכנסות החברה ברבעון הסתכמו בכ- 2.17 מיליארד ש"ח אשר מהווים צמיחה אורגנית מנוטרלת מטבע של כ- 8.1% לעומת הכנסות הקבוצה ברבעון המקביל אשתקד. הצמיחה משקפת את הגידול המרשים בביקוש למוצרים. עם זאת, השפעות שערי החליפין, בעיקר בחברת הקפה, שחקו את ההכנסות כך שבשקלים מדובר על צמיחה רבעונית של כ- 3.0%. לדברי מנכ"ל קבוצת שטראוס גיורא ברדעה: "אנחנו מדווחים היום על תוצאות הרבעון הראשון שהושפע בחלקו מהתפרצות נגיף הקורונה, השפעה שתמשיך ללוות אותנו לכל הפחות עד סוף השנה. כחברה עסקית עם אחריות חברתית פעלנו בראש ובראשונה להמשיך את פעילות הייצור שלנו, זאת תוך מתן עדיפות בלתי מתפשרת לבריאות ובטיחות העובדים שלנו ובטיחות המזון שאנו מייצרים. תקופה זו העצימה באופן ייחודי את התפקיד של מזון בחיי האנשים. המגיפה הזו הזכירה לכולם כמה חיוני לטפח תעשיית מזון מקומית בחיבור לחקלאות מקומית לא רק בישראל אלא בכל מקום בעולם. התקופה הדגישה את היתרונות בלהיות קרוב לחומרי הגלם שלך וכמה קריטי לשמור על יכולת שינוע ואספקה של חומרי גלם ומזון למרכולים ולבתים. ברבעון הראשון הרגשנו את השפעת אירועי הקורונה בפעילות בסין לאורך מרבית הרבעון ואילו במדינות פעילות אחרות ההשפעה הייתה בעיקר בחודש מרס, אך כאמור המשיכה אל תוך אפריל ומאי – חודשים שבהם מרבית המדינות בעולם חוו סגרים ממושכים. יחד עם זאת, בסופו של דבר אנחנו מציגים היום רבעון מצוין שמעיד על איתנותה העסקית והפיננסית של הקבוצה. הקבוצה הקצתה עד כה תקציב ייעודי של מיליוני שקלים כחלק מתוכנית חברתית באמצעותו סייעה לאוכלוסיות בחזית המשבר, חיזוק עובדי הקו בחברה, סיוע לספקים וחלוקת מזון שוטפת לאזרחים וותיקים ולצוותים רפואיים. פעילויות אלו התבצעו במספר מדינות. כעת האתגר המרכזי שלנו הוא לנהל את היציאה מהמשבר באופן המיטבי ובהתאם לצורך לגבש את המתווה להיערכות לגל נוסף של התפרצות, אם יהיה, וכמובן לבחון התאמת האסטרטגיה של הקבוצה להמשך הפעילות גם בשנים הבאות. הצמיחה בהכנסות נבעה בעיקר מגידול במכירות שטראוס בגאוגרפיית ישראל וכן בשל גידול במכירות של סברה בארה"ב במהלך חודש מרס, עלייה חדה זאת במכירות השפיעה באופן משמעותי על הרבעון כולו. יחד עם זאת, היו מספר פעילויות כמו המכירות לשוק המוסדי בחברת הקפה ובשטראוס ישראל וכן סגירת רשת "עלית קפה" שהשפיעו לרעה על התוצאות. הכנסות חברת HSW בסין ברבעון הראשון קטנו בכ- 31.2% ואילו הכנסות חברת הקפה, בעיקר בברזיל, הושפעו באופן מהותי מהפרשי תרגום שליליים, השפעה שנמשכת ואף מתעצמת גם אל תוך הרבעון השני. הפרשי השער ברבעון כולו גרעו כ- 100 מיליון ש"ח מהכנסות החברה (מתוכם כ- 77 מיליון ש"ח מהיחלשות הריאל הברזילאי אל מול השקל). שחיקה מטבעית זו היא הסיבה המרכזית להפרש בין הצמיחה במכירות במטבעות מקומיים לצמיחה בשקלים. הרווחיות הגולמית הניהולית של הקבוצה הסתכמה ברבעון הראשון של 2020 בכ- 878 מיליון ש"ח, גידול של כ- 3.9% לעומת התקופה המקבילה אשתקד אשר מהווים כ- 40.5% ממחזור המכירות, שיפור לעומת הרווחיות הגולמית ברבעון המקביל אשתקד שעמדה על כ- 40.1%. שיפור הרווחיות הגולמית נבע בעיקר מהגידול המרשים בכמויות הנמכרות במרבית תחומי הפעילות של החברה. הרווח התפעולי הניהולי של החברה ברבעון הסתכם בכ- 268 מיליון ש"ח, ירידה של כ- 0.5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הפרשי השער ברבעון כולו גרעו כ- 8 מיליון ש"ח מהרווח התפעולי של החברה (מתוכם כ- 5 מיליון ש"ח מהיחלשות הריאל הברזילאי אל מול השקל). הסיבה המרכזית לירידה ברווחיות היא גידול בהוצאות שיווק ומכירה וירידה ברווחיות של חברת HSW בסין בשל נגיף הקורונה. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות עמד על 171 מיליון ש"ח – קיטון של כ- 0.3% בהשוואה לרווח בתקופה המקבילה אשתקד – וזאת בשל גידול בהוצאות המס. שטראוס ישראל: פעילותה של שטראוס ישראל ברבעון הראשון נחלקת לשתי תקופות מרכזיות, החודשים ינואר-פברואר בהם נרשם גידול בפעילות העסקית וחודש מרס בו נרשם גידול משמעותי בעקבות חג הפסח והתפרצות נגיף הקורונה בישראל. החברה נקטה בפעולות תפעוליות משמעותיות כדי שתוכל להמשיך ולייצר מספיק מזון ולשנע אותו לרשתות השיווק לפני הכניסה להסגר ובמהלכו. זאת תוך מתן חשיבות עליונה לבטיחות ולהיגיינה של עובדי החברה באתרים השונים, בהסעות העובדים ובמשרדים וכן לבטיחות המזון שהיא מייצרת. במהלך הרבעון הראשון צמחו מכירות שטראוס ישראל בכ- 12.1% לכ- 983 מיליון ש"ח. עם ההחלטה המסתמנת על כניסה לסגר בתחילת מרס ואגירת המזון שבאה בעקבותיה, בנוסף לרכישות לקראת חג הפסח, צמחו מכירות החברה בחודש מרס בכ- 22.8% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. מכירות החברה צמחו בכל הקטגוריות ובכל החטיבות. אופי המכירות ותמהיל המכירות השתנה כך שחל גידול בשיווק דרך רשתות המזון, המרכולים וחנויות המכולת השכונתיות ובמקביל הצריכה האימפולסיבית (on the go), בעיקר בחנויות הנוחות והפיצוציות, ושוק ה-AFH (Away From Home), בעיקר המכירות לשוק המוסדי מסעדות, בתי מלון וכד', פחתה באופן משמעותי. בשנת 2019, סך המכירות לתחום המוסדי ומחוץ לבית היה נמוך מ- 10% ממחזור המכירות של הקבוצה. היקף המכירות של מגזר בריאות ואיכות חיים (הכולל בעיקר את חטיבת המחלבות ומזון טרי) ברבעון עמד על כ- 617 מיליון ש"ח - צמיחה של כ- 14.5% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. מגזר תענוג והנאה (הכולל בעיקר את חטיבת הממתקים וחטיבת החטיפים המלוחים) צמח ברבעון הראשון בכ- 8.3% למכירות בהיקף של כ- 366 מיליון ש"ח. הצמיחות נובעות הן מגידול בקניות בעקבות ההערכות לקורונה והן בשל עיתוי חג הפסח. הרווח הגולמי של שטראוס ישראל ברבעון הסתכם בכ- 396 מיליון ש"ח - שיפור של 13.1% לעומת הרבעון המקביל אשתקד והרווח התפעולי צמח בכ- 11.3% לכ- 124 מיליון ש"ח. שטראוס קפה פעילות שטראוס קפה חוותה ברבעון הראשון השפעות שונות ומנוגדות. מכירות הקפה בישראל הסתכמו ברבעון הראשון בכ- 235 מיליון ש"ח שהם כ- 6.1% יותר מאשר ברבעון המקביל. הגידול במכירות נבע מעלייה בביקושים עקב השפעת נגיף הקורונה אך מאידך צמיחה זו קוזזה ע"י הפסקת המכירות לשוק המוסדי (בתי מלון, מסעדות וכדומה) וכן ע"י הפסקת הפעילות של רשת "קפה עלית". בפעילות הבינלאומית ישנן השפעות מנוגדות. כך למשל חלק החברה במכירות בברזיל במטבע מקומי עלו ברבעון שחלף בכ- 3.0% והסתכמו ב- 343 מיליון ש"ח. העלייה במכירות במטבע מקומי נבעה מגידול בכמויות שמוכרת החברה, אשר מובילה את שוק הקפה בברזיל עם נתח שוק של כ- 28.2%. החברה מעריכה כי הצמיחה תמשך ותתעצם ככל שתושלם עסקת מיצוי שנחתמה במהלך השנה. אולם, המצב הכלכלי בברזיל והשפעות המשבר העולמי בגין המגיפה, הביאו לשחיקה משמעותית של הריאל הברזילאי אל מול השקל הישראלי ב- 18.5% בממוצע ברבעון. שחיקה זו גרעה כ- 77 מיליון ש"ח מהכנסות החברה כך שבשקלים ההכנסות ברבעון זה נמוכות בכ- 16.4% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, וכן כ-5 מיליון ש"ח מהרווח התפעולי. התפרצות נגיף הקורונה בברזיל צפויה להשפיע בעיקר על הפעילות ברבעון השני שכן המגיפה הגיעה למדינה מאוחר ביחס לישראל ואירופה. נכון לאמצע הרבעון השני מגמת שחיקת הריאל מול השקל נמשכת ואף מתחזקת ועומדת כרגע על כ- 31.1% בהשוואה לשע"ח הממוצע לרבעון השני של שנת 2019 והדבר צפוי להשפיע גם על תוצאות הרבעון השני של החברה ביתר שאת. בחודש פברואר 2020 הקימה חברת Três Corações שותפות עם חברת Positive Brands, המייצרת ומוכרת מוצרי תחליפי חלב (המבוססים על הצומח, בעיקר על אגוזי קשיו) בהשקעה של כ- 39 מיליון ריאל (במונחי 100%). בפעילות ברוסיה, אוקראינה ופולין נרשמה עלייה במכירות במטבע מקומי, בין השאר, בשל השפעות נגיף הקורונה, אך ברומניה וסרביה חלה ירידה עקב התגברות התחרות שהובילה לירידה במחירי המכירה. השפעות שערי החליפין של השקל הישראלי אל מול המטבעות בהן פועלת החברה במזרח אירופה הביאה לכך שפרט לרוסיה ואוקראינה בשאר המדינות רשמה החברה ירידה בהכנסות בשקלים לעומת הרבעון המקביל. סברה ואובלה בפעילות הסלטים המצוננים של החברה נרשמה עליה של כ- 8.8% במכירות במטבע מקומי של חברת סברה הפועלת בארה"ב ובקנדה. הסיבה המרכזית לגידול היא עליית הצריכה של מוצרי מזון בארה"ב בכלל ומוצרים מבוססי חומרי גלם מן הצומח, בין היתר, בשל השפעות נגיף הקורונה במהלך חודש מרס. היקף המכירות של החברה ברבעון הראשון הסתכמו בכ- 355 מיליון ש"ח (במונחי 100%) אך בשל שחיקת הדולר האמריקאי אל מול השקל הישראלי ב- 4.1% בממוצע ברבעון, הגידול בשקלים ברבעון עמד על כ- 4.4%. הרווח התפעולי של סברה (במונחי 100%) הסתכם ברבעון ב- 39 מיליון ש"ח לעומת 54 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד בשל עלייה חדה בהוצאות שיווק חד פעמיות עבור הפרסומת שהעלתה החברה בסופרבול האמריקאי שהתקיים בתחילת פברואר למול הוצאת שיווק מוטות חציון שני בשנה שעברה. חברת אובלה הפועלת באוסטרליה, מקסיקו, ניו זילנד וגרמניה סיימה את הרבעון עם הכנסות של כ- 40 מיליון ש"ח צמיחה של כ- 0.9% בנטרול השפעת שערי החליפין, לעומת ירידה של 9.7% במכירות בשקלים. שטראוס מים מכירות פעילות שטראוס מים (הכוללות בעיקר את מכירות שטראוס מים ישראל) במהלך הרבעון הראשון הסתכמו ב- 144 מיליון ש"ח, גידול של 0.4% על אף השפעת נגיף הקורונה שהביאה לירידה ברכישות מכשירים חדשים בעיקר בחודש מרס. הרווח התפעולי של שטראוס מים עמד על כ- 15 מיליון ש"ח ברבעון לעומת 16 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד בעיקר בשל עלויות נוספות שהתהוו בעקבות משבר הקורונה ובשל ירידה ברווחי שטראוס מים בסין כאמור להלן. פעילות החברה בסין, באמצעות החברה המשותפת עם ענקית מוצרי החשמל Haier (HSW), הושפעה באופן מהותי מנגיף הקורונה שהשבית חלק משמעותי מהפעילות העסקית בסין במהלך הרבעון הראשון במלואו. מכירות החברה ברבעון הראשון (במונחי 100%) עמדו על כ- 106 מיליון ש"ח לעומת מכירות של כ- 155 מיליון ש"ח ברבעון המקביל – ירידה של כ- 31.2%, יחד עם זאת השפעת שער החליפין של השקל אל מול היואן הסיני הביאה לכך שבמטבע מקומי מדובר על ירידה של כ- 26.4%. החברה ניצלה את המשבר כדי לחזק את מערך מכירות האונליין שלה בסין, ומכירות אלו איזנו את ההשפעה השלילית של סגירת מרכזי המכירה בסין במרבית הרבעון הראשון. כתוצאה ממאמצים אלו עלה נתח השוק של החברה למקום הראשון במכירות באונליין ברבעון אל מול המתחרים. נתונים פיננסים עיקריים לרבעונים שהסתיימו ביום 31 במרס – ניהולי (במיליוני ש"ח)*: * הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. (1) הנתונים במסמך זה מבוססים על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך חשבונאי ((mark to market לסוף תקופה של פוזיציות פתוחות בקבוצה בגין מכשירים פיננסים נגזרים המשמשים לגידור מחירי סחורות ואת כלל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים, הכנסות והוצאות אחרות, נטו, וכן השפעות מס של נטרול פריטים אלו, למעט אם מצוין אחרת. (2) השקעות כוללות רכישת רכוש קבוע וכן השקעה בנכסים בלתי מוחשיים. הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. (1) הנתונים במסמך זה מבוססים על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך חשבונאי ((mark to market לסוף תקופה של פוזיציות פתוחות בקבוצה בגין מכשירים פיננסים נגזרים המשמשים לגידור מחירי סחורות ואת כלל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים, הכנסות והוצאות אחרות, נטו, וכן השפעות מס של נטרול פריטים אלו, למעט אם מצוין אחרת. (2) נתוני תענוג והנאה כוללים את חלקה של שטראוס (50%) בחטיפים המלוחים. נתוני קפה בינלאומי כוללים את חלקה של שטראוס (50%) ב – (Três Corações (3C - ברזיל (חברה בשליטה משותפת (50%) של הקבוצה ושל קבוצת São Miguel המקומית – ((50%). נתוני מטבלים וממרחים בינלאומי משקפים את חלקה של שטראוס (50%) בסברה ובאובלה. נתוני הרווח התפעולי של "שטראוס מים" כוללים את חלקה של שטראוס בהאייר שטראוס מים (HSW) בסין – 49%. הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. נתונים עבור סה"כ מטבלים וממרחים בינלאומי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים של סברה ואובלה באלפי ש"ח. הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. שיחת ועידה חברת "שטראוס גרופ" תקיים ביום שני, 25 במאי, 2020 בשעה 14:00 (שעון ישראל) שיחת ועידה בהשתתפות הנהלת החברה, לסקירת הדוחות הכספיים של החברה לרבעון הראשון של שנת 2020. להלן מספר הטלפון למאזינים לשיחת הועידה בעברית הוא 03-9180609 בנוסף, ביום שני, 25 במאי, 2020 בשעה 16:00 (שעון ישראל), תקיים החברה שיחת ועידה באנגלית בהשתתפות הנהלת החברה לסקירת הדוחות הכספיים של החברה לרבעון הראשון של שנת 2020. מספרי הטלפון להצטרפות לשיחת הועידה באנגלית הינם: בריטניה: 0-800-917-9141 ארה"ב: 1-866-860-9642 ישראל: 03-918-0664 לאחר שיחת הועידה ניתן יהיה למצוא את ההקלטות באתר האינטרנט של החברה בכתובת: https://ir.strauss-group.com/company-presentations/conference-call-recordings/ הדוחות הכספיים של החברה לרבעון הראשון של שנת 2020 והמצגת שתלווה את השיחות יתפרסמו טרם קיום שיחות הועידה באתרים הבאים: https://ir.strauss-group.com/company-presentations/quarterly-presentations/ https://ir.strauss-group.com/earning-releases/ לפרטים נוספים: דניאלה פין מנהלת קשרי משקיעים 054-5772195 03-6752545 Daniella.Finn@Strauss-Group.com אסנת גולן סמנכ"ל תקשורת וקיימות 052-8288111 03-6752281 Osnat.Golan@Strauss-Group.com או שלומי שפר מנהל תקשורת חוץ קבוצת שטראוס 050-6208000 03-6756713 Shlomi.Sheffer@strauss-group.com
"מאז ומעולם בחרנו בשטראוס לייצר אימפקט"
24/05/2020

"מאז ומעולם בחרנו בשטראוס לייצר אימפקט"

קבוצת שטראוס השיקה הבוקר את דוח הקיימות ה-12 של הקבוצה. הדו"ח מספר את סיפור הקיימות שלנו מהעיניים של הספקים, החקלאים, הצרכנים, הלקוחות, העובדים וכל יתר מחזיקי העניין שלנו. הגישה שלנו לקיימות מונחית הן על-ידי ייעוד, ערכים, תרבות, הנהלה ועובדים והן על-ידי הציפיות של מחזיקי עניין שונים מעסקים בחברה, שהן שיקוף של הצרכים החברתיים והסביבתיים ברחבי העולם. דו"ח הקיימות מחולק ל- 3 מיקודים מרכזיים: אנשים וקהילות, מחויבים לסביבה והתנהלות עסקית אחראית. אנו בשטראוס נמצאים במסע שבמהלכו אנו הופכים את האוכל שלנו לטוב יותר עבור הקהילות בהן אנחנו חיים. בשנת 2019 הפחתנו 100 טונות של סוכר ממוצרינו, תרמנו סך של 14.6 מיליון ש"ח במוצרים, תרומות כספיות ושווי שעות התנדבות, השקנו 246 מוצרים חדשים ללא גלוטן, 136 מוצרים ללא לקטוז ו-11 מוצרים דלי לקטוז בישראל. כמו כן, הרחבנו את המיזם החברתי שלנו לתמיכה במגדלות הקפה - "More than a cup" ל-10 שותפויות פעילות ב-8 מדינות, הכוללות 13,300 מגדלות קפה ו 41% מהעובדים שקודמו בשנת 2019 היו נשים (לא כולל ברזיל). במסע שלנו, חשוב לנו לדאוג לכדור הארץ כדי שהדורות הבאים יוכלו להמשיך ולשגשג. כבר למעלה מעשור שאנחנו נושאים באופן ציבורי באחריות להשפעות של הפעילות הסביבתית שלנו, ונמשיך לעשות כך. בשנת 2019 מחזרנו 88% מהפסולת שלנו. כמו כן, משנת 2016 הפחתנו ב 10% את צריכת המים לטון מוצר וב- 5% את צריכת אנרגיה לטון מוצר . בשנת 2019 השקענו כ- 39 מיליון ₪ בצמצום ההשפעה הסביבתית שלנו. החדשנות בשטראוס היא הדרך שלנו במסע זה לממש את ההבטחה לצאת מגדרנו כדי להביא פתרונות לפיתוח וייצור מזון ומשקאות שיביאו ערך אמתי לצרכן, ישפרו את חייו, וכל זה תוך התחשבות בכדור הארץ ושמירה על משאבי הטבע. בנוסף, חדשנות היא הבסיס לשמירה על קבוצת שטראוס כחברת מזון דינמית ותוססת הממשיכה להתרחב ולהגיע לקהלים חדשים ברחבי העולם, וגם אחד המנועים המשמעותיים להשגת צמיחה עסקית. בשנת 2019 ערכנו את הכנס FoodTechIL השנתי השביעי, בו לקחו חלק למעלה מ- 1500 איש מ-45 מדינות עם 55 חברות הזנק שערכו למעלה מ-600 פגישות עם משקיעים, והצטרפנו ל- 4 מיזמים ושותפויות מובילות לקידום אימפקט חברתי כדוגמת Consumer Goods Forum, valuable500 ועוד. בשנת 2019 הושקו באתר הקבוצה 11 מסמכי מדיניות בעולמות התוכן המהותיים המציגים את מחויבות שטראוס בתחומים אלו. "היום ברור, יותר מתמיד, שתעשיית המזון היא חלק אינטגרלי ובלתי נפרד מסקטור הבריאות הציבורי. להתנהגות שלנו, לשרשרת הייצור שלנו, למוצרים שלנו ולאופן בו אנחנו דואגים לספק אותם לציבור, יש קשר ישיר לבריאות. קבוצת שטראוס מבינה את תפקידה המשמעותי והעמוק ביצירת ערך ובטחון בחיי החברה, ואנחנו מחויבים להצליח במשימה העומדת לפנינו", כך לדבריה של עופרה שטראוס, יו"ר קבוצת שטראוס. "גם בזמנים לא שקטים, עלינו להמשיך ולהעמיק את ההשקעה בצד המדעי של המזון כדי להביא פתרונות אוכל טובים יותר, לציבור ולסביבה. קבוצת שטראוס ואני מוסרים איחולי רפואה שלמה ובריאות לכל העוסקים במלאכה, לקהל לקוחותינו ולכלל הציבור. עוד נדע ימים טובים מאלו, ונהיה נכונים להם." "את דו"ח הקיימות היינו אמורים להשיק בצמוד לדו"ח הכספי השנתי שלנו, אולם בשל מה שמתרחש השנה בעולם ומשבר הקורונה החלטנו לדחות את הפרסום. כעת אנחנו שבים ומפרסמים את הדו"ח יחד עם הדו"ח הכספי. מבחינתנו, זו אמירה משמעותית. קיימות היא נדבך משמעותי וחלק בלתי נפרד מהייעוד ומהאסטרטגיה העסקית שלנו. היא חלק מליבת העסק והדרך שבה אנחנו פועלים", כך לדבריו של גיורא ברדעה מנכ"ל קבוצת שטראוס. "קיימות היא הדרך שלנו להסתכל על אנשים סביבנו, להבין מה מצפים מאתנו ולהשתנות בהתאם. קיימות זה לייצר אוכל טוב יותר, ליצור הזדמנויות תעסוקתיות טובות יותר ולהיות חלק מתנועה ששותפה ביצירה של מחר טוב יותר. דווקא עכשיו זה הזמן להסתכל על כל האוכלוסיות שאנחנו בקשר איתם – העובדים, הצרכנים, הספקים, הלקוחות, המשקיעים, הקהילות ושאר מחזיקי העניין שלנו. עכשיו זה הזמן להיות אנשים, להסתכל על אנשים, להושיט יד, להביט סביב ולהוביל ערבות הדדית." לקריאת הדוח המלא לחצ/י כאן
חברת BIO FENCE מחממת הפוד - טק  "The Kitchen" מציע פתרון בלעדי למיגון מרחבים ציבוריים מפני ווירוס הקורונה
22/04/2020

חברת BIO FENCE מחממת הפוד - טק "The Kitchen" מציע פתרון בלעדי למיגון מרחבים ציבוריים מפני ווירוס הקורונה

חברת ביו-פאנס, סטארט-אפ ישראלי מחממת הפוד-טק "The Kitchen"של קבוצת שטראוס, פיתחה טכנולוגית ציפויים אנטי-מיקרוביאליים חדשנית, המאפשרת סביבה נקייה מחיידקים ווירוסים באופן מידי ולאורך זמן. כעת, החברה שמחה לבשר כי הציפוי הוכח כיעיל לקטילת ווירוסים, ויכול להוות פתרון למיגון מרחבים ציבוריים. חברת BIO FENCE הוקמה לפני כשנתיים במסגרת חממת הפוד-טק "The Kitchen" בבעלות קבוצת שטראוס ובשיתוף הרשות לחדשנות. החברה פיתחה ציפויים המיועדים למניעת זיהום בחיידקים פתוגניים כגון ליסטרייה וסלמונלה, בסביבת ייצור מזון, אשר יעילותם הוכחה בבדיקות במעבדות תחת תוו תקן בינ"ל ISO 22196 וכן בניסיונות שדה במפעלי מזון בארץ ובעולם. עם פרוץ המגיפה החליטה החברה לבחון את יעילות הציפויים גם כנגד ווירוסים. הבדיקה בוצעה במעבדתו של פרופסור מחמוד חליאל, מומחה לווירוסים, באוניברסיטת בן גוריון. תוצאות הבדיקה מוכיחות כי למוצרי הציפוי של החברה יכולת השמדה מוחלטת של ווירוס ההרפס, שהינו עמיד משמעותית לעומת ווירוס הקורונה. "שמחנו על ההזדמנות שנקרתה בפנינו להצטרף למאבק הגלובלי בהתפשטות נגיף הקורונה ולכן בשבועות האחרונים צוות הפיתוח של החברה, בראשותה של ד"ר מריה חיטריק, פעל ימים כלילות בכפוף להנחיות משרד הבריאות, כדי לוודא שהטכנולוגיה שלנו יעילה גם כנגד הנגיף. כך לדבריו של עופר שוהם, מנכ"ל ביו-פאנס. אני מאמין שבאמצעות הטכנולוגיה של ביו-פאנס נוכל לעזור לשוב לשגרת החיים לצד המלחמה בהתפשטות הנגיף, ותוך שמירה על מרחבי פעולה נקיים מחיידקים ווירוסים". החברה פתחה פולימר חדשני אשר שילובו בצבעים וציפויים מקנה להם תכונות של קשירה וייצוב כלור על פני המשטח המצופה. כך נוצרת שכבת הגנה פעילה, מידית ויציבה מפני הווירוס במקרה של זיהום. החברה עוסקת בפיתוח מנגנון לבדיקת רמות החומר הפעיל במשטח, באופן המתריע כאשר יש לחדש את שכבת המגן, פעילות פשוטה המתבצעת ע"י התזה או מריחה של תמיסה אותה מספקת החברה. מוצרי החברה יכולים לשמש לציפויי קירות, רצפות, מחיצות ומשטחים במוסדות, בתי מלון, משרדים, מפעלים, תחנות רכבת, שדות תעופה, מטוסים ועוד.
שטראוס זכתה במקום הראשון בתחרות המעסיק החברתי של ישראל לשנת 2016
15/09/2016

שטראוס זכתה במקום הראשון בתחרות המעסיק החברתי של ישראל לשנת 2016

ציון בלס, מנכ"ל שטראוס ישראל, ודבורה מקסיק, סמנ"כלית משאבי האנוש בחברה, קיבלו את אות המעסיק החברתי במסגרת הועידה הלאומית הכלכלית של העיתון כלכליסט, שנערכה אתמול (רביעי, 14.9)בתל אביב. האות הוענק מטעם העיתון כלכליסט וקרן מעגלים במעמד שר העבודה והרווחה, ח"כ חיים כץ ונשיא התאחדות התעשיינים שרגא ברוש. במסגרת נימוקי הוועדה לזכייה נאמר כי שטראוס היא חברה פורצת דרך ביחסי העבודה בישראל וכי זכתה במקום הראשון בתחרות בזכות קפיצת מדרגה שעשתה בשנה האחרונה בתחום במסגרת ייסוד התכנית החברתית: מתן תוספת חודשית של 300₪ למשתכרי שכר מינימום, מתן קרן השתלמות לכל עובדי החברה וכן סבסוד חודשי במעונות יום ובגני הילדים של עובדיה. "שטראוס מבינה את הקושי של העובדים להתמודד עם יוקר המחיה בישראל -  ופעלה", נאמר בוועדה.    מנכ"ל שטראוס ישראל, ציון בלס, אמר לאחר הזכייה: "אני גאה ונרגש מהמעמד הזה, נפלה בחלקי הזכות להיות זה שעומד פה, אבל אני עומד פה בזכות דורות של מנהלים בשטראוס בעשרות השנים של שטראוס בישראל.  אני עובד בחברה 24 שנים, מכיר אותה מהניהול ומהדרגים הזוטרים. העובדים הם ערך עליון בחברה, כבוד האדם וכבוד העובד נמצאים כמעט מעל כל דבר אחר. זו לא המצאה של השנה האחרונה אלא מורשת ומסורת של דור המייסדים שעוברות ממנהל למנהל. העובד של אתמול שונה מהעובד של היום או של מחר, אבל דבר אחד היה נכון כל השנים – הכבוד הבסיסי והעובד כערך. התורה הזו שבעל פה הפכה לתורה שבכתב כדי לוודא שזה יקרה גם בשנים הבאות.  אני מקווה שהפרס הזה ייתן השראה לחברות נוספות שיעשו דברים עבור העובדים, ואני מברך את כלכליסט ואת קרן מעגלים שמושכים עוד חברות לעשות דברים למען העובדים. התחרות על העובד תמשיך - זה טוב לעסקים, זה טוב לעובדים וזה טוב למדינה". זו השנה השלישית ברציפות בה מתקיימת התחרות, שמפנה זרקור לאחד התחומים החשובים בשוק העבודה - העסקה חברתית ושימור עובדים במעגל העבודה. החברות שהתחרו על האות נבחנו בשורה של פרמטרים, ובהם פערי שכר, יחסי עבודה, הכשרות עובדים וניודם (בפרט במקצועות שוחקים), הטבות לעובדים, אפשרויות קידום וגיוון כוח העבודה וההון האנושי בארגון. השנה ניתן דגש על מידת האיזון בין עבודה, משפחה ופנאי, הקשור לגמישות בשעות עבודה, פעילויות והטבות למשפחת העובד, מנגנוני התייחסות נפרדים לעובד בהתאם למצב משפחתי, הסדרת אפשרות עבודה מהבית, הקפדה על סף שעות מקסימלי, מתן שירותים לעובד, חופשות יזומות ועוד. בתחרות מועמדים ארגונים המעסיקים יותר מ־200 איש ושמחזור פעילותם השנתי הוא 50 מיליון שקל ומעלה. עם צוות השופטים בתחרות נמנים עורכת "כלכליסט" גלית חמי, יו"ר קרן מעגלים יפה ויגודסקי, המשנה למנכ"ל התאחדות התעשיינים רובי גינל, ראש המרכז לאחריות חברתית ותאגידית בבי"ס למנהל עסקים, המכללה למנהל, עמירה דותן והמומחה למשאבי אנוש ואינטגרציה של ארגונים (לשעבר סמנכ"ל משאבי אנוש בטבע) איקה אברבנאל. התחרות לוותה על ידי רואה החשבון אורן גרופי, שותף במחלקת אחריות תאגידית, KPMG סומך חייקין.   לידיעה המלאה בכלכליסט לחצו כאן>