רבעון שלישי של 2019: צמיחה בהכנסות בהמשך לצמיחה כמותית והמשך שיפור ברווחיות
היקף המכירות ברבעון עמד על כ- 2.24 מיליארד ש"ח צמיחה של כ- 6.1% אורגני בנטרול שע"ח; הרווח התפעולי צמח בכ- 9.4% לכ- 256 מיליון ש"ח

רבעון שלישי של 2019: צמיחה בהכנסות בהמשך לצמיחה כמותית והמשך שיפור ברווחיות
רבעון שלישי של 2019: צמיחה בהכנסות בהמשך לצמיחה כמותית והמשך שיפור ברווחיות
20/11/2019

רבעון שלישי של 2019: צמיחה בהכנסות בהמשך לצמיחה כמותית והמשך שיפור ברווחיות

היקף המכירות ברבעון עמד על כ- 2.24 מיליארד ש"ח צמיחה של כ- 6.1% אורגני בנטרול שע"ח; הרווח התפעולי צמח בכ- 9.4% לכ- 256 מיליון ש"ח גיורא ברדעה, נשיא ומנכ"ל קבוצת שטראוס: "אנחנו מדווחים הבוקר על רבעון נוסף של צמיחה בהכנסות ושיפור ברווחיות במרבית הפעילויות של הקבוצה. תוצאות אלו, הן פרי של תפיסת חדשנות וגיוון מוצרי המאפיינת את הקבוצה, וכן של תהליכי שיפור וייעול במפעלי החברה בישראל וברחבי העולם. התחזקות השקל אל מול מרבית המטבעות ממשיכה להשפיע על התוצאות הבינלאומיות של החברה גם ברבעון זה - בהמשך לרבעונים הקודמים. בנוסף לפעילות השוטפת, אנחנו בשטראוס משקיעים משאבים ומתמקדים בהערכות של ענף המזון לאתגרים שעומדים בפניו בשנים הבאות. אחת הדרכים בהן בחרנו להתמודד עם אתגרים אלו כבר לפני מספר שנים היא באמצעות קידום תחום הפוד-טק מתוך רצון להוביל את האקו-סיסטם של ענף זה בישראל ובעולם. ברבעון שחלף אירחנו בישראל את הכנס השנתי שלנו FoodTechIL אליו הגיעו כ- 1,500 אורחים מישראל ומהעולם. בכנס השתתפו נציגי חברות המזון הגדולות בעולם, נציגי קרנות ההשקעה המובילות, אנשי מדע וטכנולוגיה, אנשי גסטרונומיה וקולינריה. מרגש לראות שהחזון שלנו בתחום קורם עור וגידים כאשר חלק מהחברות שגדלות בחממת הפודטק שהקמנו באשדוד מגיעות להישגים, חתומות על פיתוחים מתקדמים בכל תחומי הפעילות, מגייסות בעקבות זאת כספים וחלקן כבר משווקות מוצרים. נמשיך לפעול במלוא המרץ כדי לקדם את התחום בו אנו רואים מנוע צמיחה פנימי כמו גם פעולה למען עולם טוב יותר".   קבוצת שטראוס מסכמת את הרבעון השלישי של 2019 עם הכנסות בהיקף של כ- 2.24 מיליארד ש"ח, עליה של כ- 4% לעומת ההכנסות ברבעון המקביל אשתקד. התחזקות השקל למול מטבעות הפעילות שחקה את ההכנסות בכ- 40 מיליון ש"ח, בהתאמה הצמיחה האורגנית בנטרול השפעות שערי חליפין הסתכמה בכ- 6.1%. סך הכנסות הקבוצה בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2019 הסתכמו בכ- 6.4 מיליארד ש"ח - בדומה לתקופה המקבילה אשתקד. עם זאת, אורגנית ובנטרול השפעות שערי החליפין – האמירו הכנסות הקבוצה בכ- 2.6% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.  קבוצת שטראוס מסכמת רבעון מוצלח נוסף של צמיחה ברווח ושיפור ברווחיות של הקבוצה ושל החברות הבנות הנובעת בעיקר מגידול כמותי של מרבית פעילויות הקבוצה, מגיוון ותמהיל מוצרים משופר וכן מהתייעלות תפעולית.  הרווח הגולמי של קבוצת שטראוס הסתכם ברבעון בכ- 887 מיליון ש"ח אשר מהווים כ- 39.6% מהיקף המכירות - זאת לעומת רווח גולמי של כ- 812 מיליון ש"ח ורווחיות גולמית של כ- 37.6% ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 9.3%. בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2019 הסתכם הרווח הגולמי בכ- 2.55 מיליארד ש"ח לעומת כ- 2.46 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד – גידול של כ- 3.9%. הרווח התפעולי ברבעון הסתכם בכ- 256 מיליון ש"ח שהם כ- 11.4% מהמחזור לעומת רווח תפעולי של כ- 235 מיליון ש"ח ורווחיות תפעולית של כ- 10.9% ברבעון השלישי של שנת 2018, שיפור של כ- 9.4%. בשורת הרווח הנקי מסכמת החברה את הרבעון השלישי של שנת 2019 בשיפור של כ- 6.5% - עם כ- 153 מיליון ש"ח לעומת כ- 144 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. השיפור ברווח הנקי נבע בעיקר מעלייה ברווח התפעולי אשר קוזזה בחלקה מעליה בהוצאות המימון ובהוצאות המס.     שטראוס ישראל ממשיכה במגמת הצמיחה שמאפיינת אותה ברבעונים האחרונים. שטראוס ישראל היא חברת המזון השניה בגודלה בענף המזון ונכון לסוף הרבעון השלישי עלה נתח השוק שלה לכ- 11.7% (לפי נתוני סטורנקסט) זאת לעומת כ- 11.4% בתקופה המקבילה אשתקד. היקף המכירות של החברה ברבעון השלישי הסתכם בכ- 899 מיליון ש"ח כ- 7.4% יותר מאשר ברבעון המקביל אשתקד. הצמיחה בהכנסות נובעת מגידול כמותי שבחלקו מיוחס לכך שברבעון זה היו מספר ימי מכירות נוספים לעומת התקופה המקבילה אשתקד בשל עיתוי החגים וכן בשל גידול מכירות בקטגוריות החטיפים המלוחים והמתוקים. ברבעון זה שטראוס ישראל השיקה מוצרים חדשים רבים ומגוונים בין השאר  בתחומי המעדנים ומשקאות החלב. החברה השיקה ברבעון מוצרים חדשניים בהם טבלאות ספלנדיד single origin ושוקולד פרה מופחת סוכר 30%.   ברבעון השלישי הסתכם הרווח הגולמי של שטראוס ישראל בכ- 358 מיליון ש"ח – 39.9% ממחזור המכירות – לעומת כ- 37.9% ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי של שטראוס ישראל עלה מכ- 90 מיליון ש"ח ברבעון השלישי של שנת 2018 לכדי כ- 98 מיליון ש"ח ברבעון הנוכחי – תוך העלאת הרווחיות התפעולית מכ- 10.7% לכ- 10.9% בהתאמה. מעבר לעלייה במכירות, השיפור ברווחיות מוסבר, בין היתר, מתמהיל מגוון וכן מהעמקת תהליכי הפרודוקטיביות במפעלי החברה כפועל יוצא של השקעות בטכנולוגיה ושיפורים תפעוליים מגוונים.   שטראוס קפה מסכמת רבעון מצוין של צמיחה כמותית במכירות בדגש על צמיחה במכירות במטבע מקומי בפעילות הבינלאומית. סך כל פעילות הקפה הניבה הכנסות של כ- 986 מיליון ש"ח ברבעון – צמיחה של כ- 5.1% בנטרול השפעות המטבע. בשל התחזקות השקל הסתכמה הצמיחה ברבעון בכ- 1.8%. הכנסות קבוצת שטראוס מפעילות חברת הקפה Três Corações הפועלת בברזיל הסתכמו ברבעון שחלף בכ- 476 מיליון ש"ח (חלק הקבוצה), גידול של כ- 1.5% לעומת הרבעון המקביל אשתקד במונחי מטבע מקומי – זאת בעיקר בשל גידול במכר כמותי ותוך הגדלה משמעותית בנתח השוק של החברה לכ- 28.5%. ברבעון השלישי של שנת 2019 עברה פעילות מותג הקפסולות והמכונות TRES לרווחיות תפעולית לראשונה מאז הקמתה בשנת 2015.   פעילות הקפה בישראל, המשופעת מעונתיות וכן מימי המסחר הנוספים, צמחה ברבעון שחלף בכ- 11.2%. פעילות הקפה במזרח אירופה צמחה במדינות רוסיה ואוקראינה בשיעורים גבוהים ובפולין בשיעור גבוה במטבע מקומי, לעומתם ברומניה ובסרביה נרשמה ירידה בהכנסות בעיקר בשל התגברות התחרות.                           שטראוס מים מסכמת רבעון מוצלח נוסף של צמיחה. היקף הכנסות החברה הסתכמו ברבעון בכ- 165 מיליון ש"ח - צמיחה של כ- 5.4% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הצמיחה בהכנסות נובעת בעיקר מגידול במכירות מכשירים חדשים בישראל ומגידול במצבת הלקוחות. הרווח התפעולי ברבעון הסתכם בכ- 20 מיליון ש"ח לעומת כ- 18 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ברווחיות התפעולית נובע מגידול במצבת הלקוחות בישראל ומשיפור הרווחיות של השותפות עם האייר הסינית (HSW). מכירות השותפות בסין הניבו ברבעון השלישי הכנסות בהיקף של כ- 134 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 145* מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של כ- 7.4%. בנטרול השפעת שער החליפין הסתכמה הירידה בכ- 1.5% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד (בלתי מבוקר, במונחי 100%). הקיטון מוסבר בעיקר כתוצאה מהרעה בתנאי המאקרו והתחרות בשוק.    החברות סברה ואובלה מסכמות רבעון טוב. סברה הגדילה את המכירות שלה במטבע מקומי בכ- 5.2% לכ- 345 מיליון ש"ח ברבעון השלישי, המהווה צמיחה אורגנית של 1.8%. עם זאת, התחזקות השקל לעומת הדולר האמריקאי שחקה את ההכנסות כך שהחברה מדווחת על ירידה של כ- 1.6% בהכנסות. הרווח התפעולי ברבעון ירד מכ- 28 מיליון ש"ח לכ- 24 מיליון ש"ח בעיקר כתוצאה מגידול בהוצאות שיווק ומכירה. סברה הגדילה ברבעון זה את נתח השוק שלה בארה"ב והוא עומד כיום על כ- 62.2% מהשוק לעומת כ- 60.1% בתקופה המקבילה אשתקד. מכירות אובלה ברבעון הסתכמו בכ- 40 מיליון ש"ח בדומה לתקופה המקבילה אשתקד. החברה הקטינה את ההפסד התפעולי שלה מכ- 4 מיליון ש"ח אשתקד לכ- 3 מיליון ש"ח ברבעון הנוכחי. * הוצג מחדש   נתונים פיננסים עיקריים לתשעת החודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר – ניהולי (במיליוני ש"ח)*: מכירות נטו     רווח ורווחיות גולמית             רווח ורווחיות תפעולית     תזרים מפעילות שוטפת ותזרים חופשי**       * הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. ** מספרי 2016-2018 סווגו מחדש – לפרטים נוספים ראו באור 1.3 לתמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים ליום 30 בספטמבר 2019.     נתונים פיננסים עיקריים לרבעונים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר – ניהולי (במיליוני ש"ח)*: מכירות נטו   רווח ורווחיות גולמית         רווח ורווחיות תפעולית   תזרים מפעילות שוטפת ותזרים חופשי**   * הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. ** מספרי 2016-2018 סווגו מחדש – לפרטים נוספים ראו באור 1.3 לתמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים ליום 30 בספטמבר 2019.     (1)   הנתונים במסמך זה מבוססים על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך חשבונאי ((mark to market לסוף תקופה של פוזיציות פתוחות בקבוצה בגין מכשירים פיננסים נגזרים המשמשים לגידור מחירי סחורות ואת כלל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים, הכנסות והוצאות אחרות, נטו, וכן השפעות מס של נטרול פריטים אלו, למעט אם מצוין אחרת. (2)   השקעות כוללות רכישת רכוש קבוע וכן השקעה בנכסים בלתי מוחשיים. * סווג מחדש - לפרטים נוספים ראו באור 1.3 לתמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים ליום 30 בספטמבר 2019. ** EBITDA לתקופה של 12 חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2019 הותאמה על מנת לכלול את השפעת תקן חכירות IFRS 16. הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.     (1)   הנתונים במסמך זה מבוססים על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך חשבונאי ((mark to market לסוף תקופה של פוזיציות פתוחות בקבוצה בגין מכשירים פיננסים נגזרים המשמשים לגידור מחירי סחורות ואת כלל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים, הכנסות והוצאות אחרות, נטו, וכן השפעות מס של נטרול פריטים אלו, למעט אם מצוין אחרת. (2)   נתוני תענוג והנאה כוללים את חלקה של שטראוס (50%) בחטיפים המלוחים. נתוני קפה בינלאומי כוללים את חלקה של שטראוס (50%) ב – (Três Corações (3C - ברזיל (חברה בשליטה משותפת (50%) של הקבוצה ושל קבוצת São Miguel  המקומית – ((50%). נתוני מטבלים וממרחים בינלאומי משקפים את חלקה של שטראוס (50%) בסברה ובאובלה. נתוני הרווח התפעולי של "שטראוס מים" כוללים את חלקה של שטראוס בהאייר שטראוס מים (HSW) בסין – 49%. הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. נתונים עבור סה"כ מטבלים וממרחים בינלאומי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים של סברה ואובלה באלפי ש"ח.   (1)   הנתונים במסמך זה מבוססים על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך חשבונאי ((mark to market לסוף תקופה של פוזיציות פתוחות בקבוצה בגין מכשירים פיננסים נגזרים המשמשים לגידור מחירי סחורות ואת כלל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים, הכנסות והוצאות אחרות, נטו, וכן השפעות מס של נטרול פריטים אלו, למעט אם מצוין אחרת.  (2)   השקעות כוללות רכישת רכוש קבוע וכן השקעה בנכסים בלתי מוחשיים. * סווג מחדש - לפרטים נוספים ראו באור 1.3 לתמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים ליום 30 בספטמבר 2019. ** EBITDA לתקופה של 12 חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2019 הותאמה על מנת לכלול את השפעת תקן חכירות IFRS 16. הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.     (1)   הנתונים במסמך זה מבוססים על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך חשבונאי ((mark to market לסוף תקופה של פוזיציות פתוחות בקבוצה בגין מכשירים פיננסים נגזרים המשמשים לגידור מחירי סחורות ואת כלל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים, הכנסות והוצאות אחרות, נטו, וכן השפעות מס של נטרול פריטים אלו, למעט אם מצוין אחרת. (2)   נתוני תענוג והנאה כוללים את חלקה של שטראוס (50%) בחטיפים המלוחים. נתוני קפה בינלאומי כוללים את חלקה של שטראוס (50%) ב – (Três Corações (3C - ברזיל (חברה בשליטה משותפת (50%) של הקבוצה ושל קבוצת São Miguel  המקומית – ((50%). נתוני מטבלים וממרחים בינלאומי משקפים את חלקה של שטראוס (50%) בסברה ובאובלה. נתוני הרווח התפעולי של "שטראוס מים" כוללים את חלקה של שטראוס בהאייר שטראוס מים (HSW) בסין – 49%. הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. נתונים עבור סה"כ מטבלים וממרחים בינלאומי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים של סברה ואובלה באלפי ש"ח.       הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.   שיחת ועידה חברת "שטראוס גרופ" תקיים כנס משקיעים במשרדי החברה בפ"ת, ביום רביעי, 20 בנובמבר, 2019 בשעה 14:00 (שעון ישראל) לסקירת הדוחות הכספיים של החברה לרבעון השלישי של שנת 2019. מספר הטלפון להאזנה לכנס החברה בעברית הוא 03-9180687 בנוסף, תקיים החברה שיחת ועידה באנגלית למשקיעים, ביום רביעי, 20 בנובמבר, 2019 בשעה 17:30 שעון ישראל (15:30 שעון בריטניה, 10:30 אזור הזמן של החוף המזרחי בארה"ב) לסקירת הדוחות הכספיים של החברה לרבעון השלישי של שנת 2019. מספרי הטלפון להצטרפות לשיחת הועידה באנגלית הינם: בריטניה: 0-800-917-5108 ארה"ב: 1-866-860-9642 ישראל: 03-918-0691 הדוחות הכספיים של החברה לרבעון השלישי לשנת 2019 ומצגת המשקיעים מפורסמים באתר קשרי המשקיעים של הקבוצה בכתובת: http://ir.strauss-group.com/phoenix.zhtml?c=92539&p=irol-irhome   לפרטים נוספים: דניאלה פין מנהלת קשרי משקיעים 054-5772195 03-6752545 Daniella.Finn@Strauss-Group.com אסנת גולן סמנכ"ל תקשורת, דיגיטל וקיימות 052-8288111 03-6752281 Osnat.Golan@Strauss-Group.com   או   שלומי שפר מנהל תקשורת חוץ קבוצת שטראוס 050-6208000 03-6756713 Shlomi.Sheffer@strauss-group.com  
רבעון שני של 2019:  יציבות במכירות תוך שיפור מתמשך ברווח וברווחיות
13/08/2019

רבעון שני של 2019: יציבות במכירות תוך שיפור מתמשך ברווח וברווחיות

היקף המכירות ברבעון עמד על כ- 2.07 מיליארד ש"ח עליה של כ- 1.7% אורגני, בנטרול שע"ח; הרווח התפעולי צמח בכ- 9.4% לכ- 227 מיליון ש"ח   גיורא ברדעה, נשיא ומנכ"ל קבוצת שטראוס: "כקבוצה בינלאומית הפועלת בתחומים מגוונים ובמדינות רבות, אנחנו מסכמים רבעון נוסף של צמיחה ושיפור ברווח וברווחיות במרבית פעילויות הקבוצה, וזאת בהמשך למגמה של שלוש השנים האחרונות. חשוב לציין, כי גם ברבעון זה הושפעה שטראוס לשלילה מהתחזקות השקל מול סל המטבעות כמו חברות ישראליות בינלאומיות אחרות. עיקר ההשפעה השלילית היא על ההכנסות בפעילות חברת הקפה בחו"ל. שאר פעילויות הקבוצה: שטראוס ישראל, סברה- וחברת המים נהנו מצמיחה ומהמשך שיפור ברווח וברווחיות.” קבוצת שטראוס מסכמת את הרבעון השני של 2019 עם היקף הכנסות של כ- 2.07 מיליארד ש"ח, ירידה של כ- 1.4% לעומת היקף ההכנסות ברבעון המקביל, עם זאת בחישוב אורגני ובנטרול השפעות שערי חליפין מדובר על שיפור של כ- 1.7% בהיקף המכירות. כאמור, הסיבה המרכזית להפרש זה נובעת מהשפעת היחלשות שערי החליפין על פעילות הקפה בחו"ל.    מבחינת רווח ורווחיות, מסכמת הקבוצה רבעון מוצלח נוסף עם צמיחה ברווח ושיפור ברווחיות הן של הקבוצה והן של החברות הבנות, וזאת בעיקר בשל המשך המיקוד בחדשנות ופרודוקטיביות. הרווח הגולמי של קבוצת שטראוס הסתכם ברבעון בכ- 822 מיליון ש"ח אשר מהווים כ- 39.6% מהמכירות - זאת לעומת רווחיות גולמית של כ- 38.7% ברבעון המקביל אשתקד, שיפור של 1.1% ברווח הגולמי. הרווח התפעולי ברבעון הסתכם בכ- 227 מיליון ש"ח שהם כ- 11% מהמחזור לעומת רווח של כ- 207 מיליון ש"ח ורווחיות תפעולית של כ- 9.9% ברבעון השני של 2018,  שיפור של כ- 9.4% ברווח התפעולי. בשורה התחתונה מסכמת החברה את הרבעון השני של 2019 עם רווח נקי של כ- 121 מיליון ש"ח, גידול של כ- 9.5% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. השיפור ברווח הנקי מוסבר בעיקר על ידי הגידול ברווח התפעולי. בסיכום המחצית הראשונה של 2019 מסתכמות הכנסות הקבוצה בכ- 4.18 מיליארד ש"ח - צמיחה אורגנית בנטרול השפעות מט"ח של כ- 0.8%; הרווח הגולמי הסתכם בכ- 1.67 מיליארד ש"ח - 39.9% מהמכירות לעומת שיעור של 38.5% בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח התפעולי במחצית הראשונה עומד על כ- 496 מיליון ש"ח שהם 11.9% מהמחזור – שיפור של כ- 7.4% אל מול התקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי של קבוצת שטראוס במחצית מסתכם בכ- 293 מיליון ש"ח - שיפור של 13.6% לעומת הרווח הנקי במחצית הראשונה של 2018.   שטראוס ישראל ממשיכה במומנטום החיובי עם צמיחה של כ- 3.3% במכירות להיקף של כ- 803 מיליון ש"ח. פעילות החברה ברבעון השני הושפעה בעיקר מהמשך צמיחת קטגוריית היוגורטים ומשקאות החלב תחת המותג פרו, ומהתחלת הפצת מוצרי ארלה (חמאה וגבינות). המשך צמיחת  קטגוריות המאפה, מוצרי אנרג'י והחטיפים המלוחים בהובלת תפוצ'יפס. כמו כן, צמיחה נאה של מותגי טעם הטבע ויד מרדכי. הרווח הגולמי של שטראוס ישראל ברבעון הסתכם בכ- 316 מיליון ש"ח – 39.3% ממחזור המכירות – לעומת 38.6% ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי של שטראוס ישראל עלה מכ-69 מיליון ש"ח ברבעון השני של שנת 2018 לכ- 80 מיליון ש"ח ברבעון השני של שנת 2019 – עלייה מרמת רווחיות של כ- 8.9% לכ- 10% בהתאמה. השיפור ברווחיות מוסבר בעיקר בשל תמהיל המכירות המתבסס על השקות חדשות במגוון קטגוריות, תוך פניה רחבה לקהלים שונים וחדשים, והעמקת תהליכי הפרודוקטיביות מהחודשים האחרונים, בעיקר במפעלי החברה כפועל יוצא של השקעות בטכנולוגיה  ושיפורים תפעוליים שונים. על פי נתוני סטורנקסט[1] המעודכנים לסוף יוני 2019, נתח השוק המצטבר של שטראוס משוק המזון והמשקאות בישראל עמד על 11.9% לעומת 11.7% ברבעון המקביל אשתקד.   שטראוס קפה מסכמת רבעון של צמיחה במכירות בישראל ובברזיל (במטבע מקומי) ורבעון מאתגר בפעילות הקפה במזרח אירופה. חברת Três Corações הפועלת בברזיל הגדילה את היקף המכירות שלה בכ-1.7% במטבע מקומי לכ- 470 מיליון ש"ח (חלק הקבוצה)  וצמחה משמעותית בכמויות הנמכרות. בעקבות זאת גדל נתח השוק שלה מ- 27% ברבעון המקביל לכ- 28.4%  (על פי נתוני איי,סי, נילסן). כמו כן, נרשמה עלייה ברווח וברווחיות הגולמית במטבע מקומי. לצד זאת, החלשות המטבע הברזילאי הריאל ב- 7.9% שחקה את הכנסות החברה ברבעון בשקלים בכ- 6.1% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. כמו כן הושפעו מכירות החברה גם מירידת מחירי הקפה הירוק בברזיל. פעילות הקפה במזרח אירופה רושמת ירידה בהכנסות זאת בעיקר בשל הפרשי שערי החליפין השונים וכן מתנאי התחרות במדינות אלו. פעילות הקפה בישראל ממשיכה לצמוח בעיקר בשל גידול בכמויות הנמכרות. סך הכל פעילות הקפה הניבה הכנסות של כ- 913 מיליון ש"ח ברבעון – ירידה של כ- 6.6% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. בניטרול השפעות המטבע היקף הירידה בהכנסות עומד על כ- 1.3% בלבד.   שטראוס מים מסכמת רבעון מוצלח נוסף של צמיחה. היקף הכנסות החברה הסתכמו ברבעון בכ-159 מיליון ש"ח - צמיחה של כ- 6% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי של שטראוס מים, הכולל את חלק הקבוצה ברווח הנקי של המיזם המשותף עם האייר HSW, הסתכם ברבעון בכ- 19 מיליון ש"ח - 11.9% מהמכירות לעומת 11.3% ברבעון המקביל. הפעילות בסין הניבה ברבעון שחלף מכירות של כ- 141 מיליון ש"ח (100%), בדומה למכירות ברבעון המקביל אשתקד. יחד עם זאת, בניטרול השפעות שער החליפין, הסתכמה העלייה במכירות בכ- 5.7% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. כיום פועלת HSW רק בעולם המוצרים בנקודת הצריכה (POU- Point of Use) – כלומר סננים ומטהרי מים בתוך הבתים. כחלק מהרצון של המיזם המשותף להתרחב לקטגוריות נוספות בעולמות המים, לרבות לתחום ה-POE (Point Of Entry - פתרונות  לסינון וטיהור מים בכניסה לבתים לשיפור המים לשימוש כללי ובנוסף לפתרונות לשתייה), התקשר המיזם המשותף HSW, במהלך הרבעון השני בהסכם להפצת מוצרים בתחום ה-POE שייוצרו על ידי חברה בבעלות Haier Electronics  (המחזיקה 51% מהמיזם המשותף HSW) ו- BWT. מוצרים אלו מותקנים מחוץ לבתים ונותנים פתרון כולל לטיהור המים בכל הבית ומיועד בעיקר לבתים פרטיים ולאוכלוסיות מבוססות.    פעילות החברות סברה ואובלה מסכמות  את הרבעון השני עם צמיחה אורגנית במטבע מקומי של כ- 6.8%. היקף המכירות של סברה הפועלת בארה"ב ובקנדה הסתכם בכ- 357 מיליון ש"ח (100%) ברבעון. סברה היא חברת המטבלים והממרחים המצוננים הגדולה ביותר בארה"ב. על פי IRI, נתח השוק הכספי של סברה בשוק החומוס ב- 24 השבועות שהסתיימו ביום 30 ביוני 2019 עמד על כ- 61.6%, בהשוואה לכ- 59.9% בתקופה המקבילה אשתקד.  הרווח התפעולי של סברה צמח בכ- 49.7% לרמה של כ- 60 מיליון ש"ח שהם כ- 16.7% מהיקף המכירות של הרבעון. היקף המכירות של אובלה הפועלת במקסיקו, אוסטרליה, ניו זילנד ומערב אירופה הסתכם ברבעון בכ- 38 מיליון ש"ח בדומה לרבעון המקביל אשתקד, ואולם בנטרול השפעת שערי המטבעות מדובר על צמיחה של כ- 7.7%.   [1] על פי נתוני חברת storenext, העוסקת במדידת שוק מוצרי הצריכה השוטפת בשוק הקמעונאי המבורקד (להלן: "סטורנקסט").     נתונים פיננסים עיקריים למחצית השנה שהסתיימה ביום 30 ביוני – ניהולי (במיליוני ש"ח)*: מכירות נטו     רווח ורווחיות גולמית             רווח ורווחיות תפעולית     תזרים מפעילות שוטפת ותזרים חופשי**     * הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. ** מספרי 2016-2018 סווגו מחדש – לפרטים נוספים ראו באור 1.3 לתמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים ליום 30 ביוני 2019.     נתונים פיננסים עיקריים לרבעונים שהסתיימו ביום 30 ביוני – ניהולי (במיליוני ש"ח)*: מכירות נטו   רווח ורווחיות גולמית         רווח ורווחיות תפעולית   תזרים מפעילות שוטפת ותזרים חופשי**   * הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. ** מספרי 2016-2018 סווגו מחדש – לפרטים נוספים ראו באור 1.3 לתמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים ליום 30 ביוני 2019.       (1)   הנתונים במסמך זה מבוססים על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן דיווח כספי בינלאומי 11) ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך חשבונאי ((mark to market לסוף תקופה של פוזיציות פתוחות בקבוצה בגין מכשירים פיננסים נגזרים המשמשים לגידור מחירי סחורות ואת כלל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים, הכנסות והוצאות אחרות, נטו, וכן השפעות מס של נטרול פריטים אלו, למעט אם מצוין אחרת. (2)   השקעות כוללות רכישת רכוש קבוע וכן השקעה בנכסים בלתי מוחשיים. * סווג מחדש - לפרטים נוספים ראו באור 1.3 לתמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים ליום 30 ביוני 2019. ** EBITDA לתקופה של 12 חודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני 2019 הותאמה על מנת לכלול את השפעת תקן חכירות IFRS 16. הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.     (1)   הנתונים במסמך זה מבוססים על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן דיווח כספי בינלאומי 11) ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך חשבונאי ((mark to market לסוף תקופה של פוזיציות פתוחות בקבוצה בגין מכשירים פיננסים נגזרים המשמשים לגידור מחירי סחורות ואת כלל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים, הכנסות והוצאות אחרות, נטו, וכן השפעות מס של נטרול פריטים אלו, למעט אם מצוין אחרת. (2)   נתוני תענוג והנאה כוללים את חלקה של שטראוס (50%) בחטיפים המלוחים. נתוני קפה בינלאומי כוללים את חלקה של שטראוס (50%) ב – (Três Corações (3C - ברזיל (חברה בשליטה משותפת (50%) של הקבוצה ושל קבוצת São Miguel  המקומית – ((50%). נתוני מטבלים וממרחים בינלאומי משקפים את חלקה של שטראוס (50%) בסברה ובאובלה. נתוני הרווח התפעולי של "שטראוס מים" כוללים את חלקה של שטראוס במיזם המשותף האייר שטראוס מים (HSW) בסין – 49%. הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. נתונים עבור סה"כ מטבלים וממרחים בינלאומי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים של סברה ואובלה באלפי ש"ח.     (1)   הנתונים במסמך זה מבוססים על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן דיווח כספי בינלאומי 11) ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך חשבונאי ((mark to market לסוף תקופה של פוזיציות פתוחות בקבוצה בגין מכשירים פיננסים נגזרים המשמשים לגידור מחירי סחורות ואת כלל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים, הכנסות והוצאות אחרות, נטו, וכן השפעות מס של נטרול פריטים אלו, למעט אם מצוין אחרת.  (2)   השקעות כוללות רכישת רכוש קבוע וכן השקעה בנכסים בלתי מוחשיים. * סווג מחדש - לפרטים נוספים ראו באור 1.3 לתמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים ליום 30 ביוני 2019. ** EBITDA לתקופה של 12 חודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני 2019 הותאמה על מנת לכלול את השפעת תקן חכירות IFRS 16. הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.     (1)   הנתונים במסמך זה מבוססים על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן דיווח כספי בינלאומי 11) ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך חשבונאי ((mark to market לסוף תקופה של פוזיציות פתוחות בקבוצה בגין מכשירים פיננסים נגזרים המשמשים לגידור מחירי סחורות ואת כלל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים, הכנסות והוצאות אחרות, נטו, וכן השפעות מס של נטרול פריטים אלו, למעט אם מצוין אחרת. (2)   נתוני תענוג והנאה כוללים את חלקה של שטראוס (50%) בחטיפים המלוחים. נתוני קפה בינלאומי כוללים את חלקה של שטראוס (50%) ב – (Três Corações (3C - ברזיל (חברה בשליטה משותפת (50%) של הקבוצה ושל קבוצת São Miguel  המקומית – ((50%). נתוני מטבלים וממרחים בינלאומי משקפים את חלקה של שטראוס (50%) בסברה ובאובלה. נתוני הרווח התפעולי של "שטראוס מים" כוללים את חלקה של שטראוס במיזם המשותף האייר שטראוס מים (HSW) בסין – 49%. הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. נתונים עבור סה"כ מטבלים וממרחים בינלאומי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים של סברה ואובלה באלפי ש"ח.   הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.   שיחת ועידה חברת "שטראוס גרופ" תקיים שיחת ועידה בעברית למשקיעים, ביום שלישי, 13 באוגוסט, 2019 בשעה 14:00 (שעון ישראל) לסקירת הדוחות הכספיים של החברה לרבעון השני של שנת 2019. מספר הטלפון להאזנה לכנס החברה בעברית הוא 03-9180609 בנוסף, תקיים החברה שיחת ועידה באנגלית למשקיעים, ביום שלישי, 13 באוגוסט, 2019 בשעה 15:30 שעון ישראל (13:30 שעון בריטניה, 08:30 אזור הזמן של החוף המזרחי בארה"ב) לסקירת הדוחות הכספיים של החברה לרבעון השני של שנת 2019. מספרי הטלפון להצטרפות לשיחת הועידה באנגלית הינם: בריטניה: 0-800-917-5108 ארה"ב: 1-888-668-9141 ישראל: 03-918-0610 הדוחות הכספיים של החברה לרבעון השני לשנת 2019 ומצגת המשקיעים מפורסמים באתר קשרי המשקיעים של הקבוצה בכתובת: http://ir.strauss-group.com/phoenix.zhtml?c=92539&p=irol-irhome לפרטים נוספים: דניאלה פין מנהלת קשרי משקיעים 054-5772195 03-6752545 Daniella.Finn@Strauss-Group.com אסנת גולן סמנכ"ל תקשורת, דיגיטל וקיימות 052-8288111 03-6752281 Osnat.Golan@Strauss-Group.com   או   שלומי שפר מנהל תקשורת חוץ קבוצת שטראוס 050-6208000 03-6756713 Shlomi.Sheffer@strauss-group.com
רבעון ראשון של 2019: יציבות במכירות וגידול ברווחיות
20/05/2019

רבעון ראשון של 2019: יציבות במכירות וגידול ברווחיות

היקף המכירות ברבעון עמד על כ- 2.1 מיליארד ש"ח ירידה של 0.1% אורגני, בנטרול שע"ח; הרווח התפעולי צמח בכ- 5.7% לכ- 269 מיליון ש"ח גיורא ברדעה, נשיא ומנכ"ל קבוצת שטראוס: "קבוצת שטראוס ממשיכה להציג תוצאות מרשימות  גם עבור הרבעון הראשון של שנת 2019. הגיוון והחדשנות המוצרית, הפיזור הגאוגרפי ותהליכי שיפור והתייעלות תמידיים מאפשרים לקבוצה להציג דוחות עם שיפור משמעותי ברווחיות זאת למרות יציבות במכירות ברמת הקבוצה. הפעילויות במרבית הקטגוריות: שטראוס ישראל, סברה ואובלה ושטראוס מים צמחו גם בהיקפי המכירות וגם בשיעור הרווחיות. פעילות הקפה בברזיל נחלשה מעט ברבעון זה בעיקר בשל השפעות שערי חליפין וירידת מחירי הקפה הגולמי". קבוצת שטראוס מסכמת את הרבעון הראשון של 2019 עם היקף הכנסות של כ- 2.1 מיליארד ש"ח, המהווים ירידה של כ- 2.8% לעומת היקף ההכנסות ברבעון המקביל, עם זאת בחישוב אורגני ובנטרול השפעות שערי חליפין מדובר על ירידה של 0.1% בלבד בהיקף המכירות. כאמור, ירידה זאת נובעת בעיקר בשל השפעת ירידה בהכנסות חברת הקפה בברזיל.   למרות הסטגנציה במכירות ברמת הקבוצה - מבחינת רווחיות, מסכמת קבוצת שטראוס רבעון מוצלח במיוחד. הרווח התפעולי הסתכם בכ- 269 מיליון ש"ח שמהווים 12.8% ממחזור המכירות – מדובר בשיפור של כ- 5.7% ברווח התפעולי לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הסיבה המרכזית לגידול ברווחיות הקבוצה היא שיפור משמעותי ברווחיות של פעילות המטבלים וממרחים בעיקר בארה"ב וכן של שטראוס מים בישראל ובסין. בשורה התחתונה הקבוצה מסכמת את הרבעון הראשון של 2019 עם רווח נקי של 172 מיליון ש"ח, גידול של כ- 16.8% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. השיפור ברווח הנקי מוסבר על ידי הגידול ברווחיות התפעולית וקיטון בהוצאות המס בהשוואה לרבעון המקביל בשנת 2018.     שטראוס ישראל מסכמת רבעון טוב עם צמיחה של כ- 1.3% במכירות להיקף של כ- 877 מיליון ש"ח - פעילות החברה ברבעון הושפעה בעיקר מצמיחה במכירות של מוצרי המחלבה - כדוגמת מוצרי סדרת דנונה פרו, מעדנים בהובלת מילקי, חטיפי האנרגיה והפריכיות תחת המותג "אנרג'י", דבש יד מרדכי וכן מגזר תענוג והנאה. יש לציין כי בשנת 2018 כללו נתוני הרבעון הראשון גם את נתוני המכירות לקראת חג הפסח. כמו כן עצמת המותג מילקי - החוגג השנה 40 - נשמרה גם ברבעון הנוכחי והמותג שמר על נתח השוק שלו בקטגוריית המעדנים למרות השקת מוצר מתחרה.  הרווחיות הגולמית של שטראוס ישראל ברבעון הסתכמה בכ- 350 מיליון ש"ח - 39.9% ממחזור המכירות – שיפור של כ- 2.6% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הרווחיות התפעולית של שטראוס ישראל עלתה בכ- 2.2% לכ- 112 מיליון ש"ח. הגידול ברווחיות הגולמית והתפעולית מוסבר בעיקר מהגיוון הרב במוצרי החברה המאפשר יצירת תמהיל מוצרים הפונה לקהלים שונים וחדשים. בין השאר, ניתן לראות על פי נתוני סטורנקסט[1] המעודכנים למרס 2019, כי נתח השוק המצטבר של שטראוס משוק המזון והמשקאות בישראל עמד על 12.2% לעומת 11.9% ברבעון המקביל אשתקד. יש לציין כי במהלך הרבעון הראשון של 2019 ירד שוק המזון והמשקאות בישראל בכ- 0.6%.   [1] על פי נתוני חברת storenext, העוסקת במדידת שוק מוצרי הצריכה השוטפת בשוק הקמעונאי המבורקד (להלן: "סטורנקסט").   שטראוס קפה מסכמת רבעון מאתגר עם היקף מכירות של כ- 894 מיליון ש"ח - ירידה של כ- 3.6% ללא השפעות שערי חליפין לעומת הרבעון המקביל אשתקד. השפעת שערי החליפין הינה שלילית בסך של כ- 59 מיליון ש"ח ברבעון הנוכחי (כ- 44 מיליון ש"ח בשל החלשות שערו הממוצע של הריאל הברזילאי אל מול השקל). הירידה במכירות נובעת בעיקר מירידה בהכנסות של פעילות חברת הקפה בברזיל – Três Corações  (חברת הקפה הגדולה בברזיל המשותפת לקבוצת שטראוס ולקבוצת São Miguel). היקף המכירות בברזיל ירד בעיקר בשל הורדת מחירי מכירה בעקבות ירידת מחירי הקפה הירוק בברזיל. בברזיל במונחי מטבע מקומי הסתכמה הירידה בהכנסות בכ- 4.1%. חשוב לציין כי נתח השוק של Três Corações צמח במהלך הרבעון הראשון באופן משמעותי לשיעור של 28.1% לעומת 27.2% ברבעון המקביל אשתקד (נתח שוק כספי המשקף 100% ממכירות Três Corações על פי נתוני איי.סי. נילסן). מכירות הקפה במזרח אירופה (רוסיה, אוקראינה, רומניה ופולין) ירדו אף הן ברבעון הנוכחי ובסך הכל מכירות פעילות הקפה הבינלאומית ירדו ברבעון זה בכ- 5.4% במונחי מטבעות מקומיים. פעילות הקפה בישראל צמחה במהלך הרבעון הראשון של השנה בכ- 2.5% הנובעת בעיקר מצמיחה בתחום הקפה המיובש בהקפאה שהושק במהלך הרבעון מחדש תחת המותג פלטיניום וכן של קפסולות האספרסו שממשיכות לצמוח. שטראוס מים מסכמת רבעון ראשון מצוין עם שיפור ניכר בפעילות הן בישראל והן בסין. היקף המכירות של החברה הסתכם ברבעון הראשון בכ- 143 מיליון ש"ח לעומת כ- 135 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. מכירה מוגברת של מכשירים לצד הגדלת בסיס הלקוחות בישראל הגדילה את ההכנסות ברבעון בכ- 6% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, כאשר בסין היקף ההכנסות צמח במהלך הרבעון הראשון בכ- 28.8% במטבע מקומי הנובע בעיקר מהגדלת מספר החנויות בעיקר באזור Qingdao. במהלך הרבעון הנוכחי השיקה תמי 4 את בר המים החדש שלה למגזר העסקי, כמו כן מטהר המים MAZE זכה בתואר "מוצר השנה" לשנת 2019. הרווח התפעולי של שטראוס מים הסתכם ברבעון הנוכחי בכ- 16 מיליון ש"ח (כולל רווחי המיזם המשותף בסין) אשר היוו כ- 11.4% ממחזור המכירות תוך עליה של כ- 67.7% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.     מגזר המטבלים והממרחים הבינלאומי אשר כולל את סברה ואובלה מסכם את הרבעון הראשון עם צמיחה מרשימה של כ- 7.5% בנטרול השפעת שערי חליפין בהכנסות לרמה של כ- 192 מיליון ש"ח - ורווח תפעולי של כ- 25 מיליון ש"ח - גידול של כ- 118% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. בארצות הברית נתח השוק של סברה בחומוס הגיע לשיא של כ- 61.3%. החברה הפועלת בארה"ב וקנדה הגדילה את היקף המכירות שלה בכ- 6.5% בעיקר בעקבות התאמת מחירים בשוק האמריקאי. פעילות אובלה צמחה אורגנית ברבעון בכ- 15.8% ל- 22 מיליון ש"ח - הצמיחה נובעת בעיקר מהפעילות באוסטרליה ובניו זילנד. במהלך הרבעון מונה מנהל חדש לפעילות אובלה אירופה במטרה לפתח את שוק החומוס בהולנד ובגרמניה. נתוני מטבלים וממרחים בינלאומי משקפים את חלקה של שטראוס (50%) בסברה ואובלה.   נתונים פיננסים עיקריים לרבעונים שהסתיימו ביום 31 במרס – ניהולי (במיליוני ש"ח)*: מכירות נטו     רווח ורווחיות גולמית             רווח ורווחיות תפעולית     תזרים מפעילות שוטפת ותזרים חופשי     * הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. ** סווג מחדש - לפרטים נוספים ראו באור 1.3 לתמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים ליום 31 במרס 2019.       (1)   הנתונים במסמך זה מבוססים על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן דיווח כספי בינלאומי 11) ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך חשבונאי ((mark to market לסוף תקופה של פוזיציות פתוחות בקבוצה בגין מכשירים פיננסים נגזרים המשמשים לגידור מחירי סחורות ואת כלל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים, הכנסות והוצאות אחרות, נטו, וכן השפעות מס של נטרול פריטים אלו, למעט אם מצוין אחרת.  (2)   השקעות כוללות רכישת רכוש קבוע וכן השקעה בנכסים בלתי מוחשיים. * סווג מחדש - לפרטים נוספים ראו באור 1.3 לתמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים ליום 31 במרס 2019. ** EBITDA לתקופה של 12 חודשים שהסתיימו ביום 31 במרס 2019 הותאמה על מנת לכלול את השפעת תקן חכירות IFRS 16. הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.     (1)   הנתונים במסמך זה מבוססים על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן דיווח כספי בינלאומי 11) ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך חשבונאי ((mark to market לסוף תקופה של פוזיציות פתוחות בקבוצה בגין מכשירים פיננסים נגזרים המשמשים לגידור מחירי סחורות ואת כלל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים, הכנסות והוצאות אחרות, נטו, וכן השפעות מס של נטרול פריטים אלו, למעט אם מצוין אחרת. (2)   נתוני תענוג והנאה כוללים את חלקה של שטראוס (50%) בחטיפים המלוחים. נתוני קפה בינלאומי כוללים את חלקה של שטראוס (50%) ב – (Três Corações (3C - ברזיל (חברה בשליטה משותפת (50%) של הקבוצה ושל קבוצת São Miguel  המקומית – ((50%). נתוני מטבלים וממרחים בינלאומי משקפים את חלקה של שטראוס (50%) בסברה ובאובלה. נתוני הרווח התפעולי של "שטראוס מים" כוללים את חלקה של שטראוס במיזם המשותף האייר שטראוס מים (HSW) בסין – 49%. הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. נתונים עבור סה"כ מטבלים וממרחים בינלאומי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים של סברה ואובלה באלפי ש"ח.     הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.   שיחת ועידה חברת "שטראוס גרופ" תקיים כנס משקיעים במשרדי החברה בפתח תקווה, ביום שני, 20 במאי, 2019 בשעה 14:00 (שעון ישראל) לסקירת הדוחות הכספיים של החברה לרבעון הראשון של שנת 2019. מספר הטלפון להאזנה לכנס החברה בעברית הוא 03-9180685 בנוסף, תקיים החברה שיחת ועידה באנגלית למשקיעים, ביום שני, 20 במאי, 2019 בשעה 15:30 שעון ישראל (13:30 שעון בריטניה, 08:30 אזור הזמן של החוף המזרחי בארה"ב) לסקירת הדוחות הכספיים של החברה לרבעון הראשון של שנת 2019. מספרי הטלפון להצטרפות לשיחת הועידה באנגלית הינם: בריטניה: 0-800-917-5108 ארה"ב: 1-888-407-2553 ישראל: 03-918-0644 הדוחות הכספיים של החברה לרבעון הראשון לשנת 2019 ומצגת המשקיעים מפורסמים באתר קשרי המשקיעים של הקבוצה בכתובת: http://ir.strauss-group.com/phoenix.zhtml?c=92539&p=irol-irhome   לפרטים נוספים: דניאלה פין מנהלת קשרי משקיעים 054-5772195 03-6752545 Daniella.Finn@Strauss-Group.com אסנת גולן סמנכ"ל תקשורת, דיגיטל וקיימות 052-8288111 03-6752281 Osnat.Golan@Strauss-Group.com   או   שלומי שפר מנהל תקשורת חוץ קבוצת שטראוס 050-6208000 03-6756713 Shlomi.Sheffer@strauss-group.com
שטראוס זכתה במקום הראשון בתחרות המעסיק החברתי של ישראל לשנת 2016
15/09/2016

שטראוס זכתה במקום הראשון בתחרות המעסיק החברתי של ישראל לשנת 2016

ציון בלס, מנכ"ל שטראוס ישראל, ודבורה מקסיק, סמנ"כלית משאבי האנוש בחברה, קיבלו את אות המעסיק החברתי במסגרת הועידה הלאומית הכלכלית של העיתון כלכליסט, שנערכה אתמול (רביעי, 14.9)בתל אביב. האות הוענק מטעם העיתון כלכליסט וקרן מעגלים במעמד שר העבודה והרווחה, ח"כ חיים כץ ונשיא התאחדות התעשיינים שרגא ברוש. במסגרת נימוקי הוועדה לזכייה נאמר כי שטראוס היא חברה פורצת דרך ביחסי העבודה בישראל וכי זכתה במקום הראשון בתחרות בזכות קפיצת מדרגה שעשתה בשנה האחרונה בתחום במסגרת ייסוד התכנית החברתית: מתן תוספת חודשית של 300₪ למשתכרי שכר מינימום, מתן קרן השתלמות לכל עובדי החברה וכן סבסוד חודשי במעונות יום ובגני הילדים של עובדיה. "שטראוס מבינה את הקושי של העובדים להתמודד עם יוקר המחיה בישראל -  ופעלה", נאמר בוועדה.    מנכ"ל שטראוס ישראל, ציון בלס, אמר לאחר הזכייה: "אני גאה ונרגש מהמעמד הזה, נפלה בחלקי הזכות להיות זה שעומד פה, אבל אני עומד פה בזכות דורות של מנהלים בשטראוס בעשרות השנים של שטראוס בישראל.  אני עובד בחברה 24 שנים, מכיר אותה מהניהול ומהדרגים הזוטרים. העובדים הם ערך עליון בחברה, כבוד האדם וכבוד העובד נמצאים כמעט מעל כל דבר אחר. זו לא המצאה של השנה האחרונה אלא מורשת ומסורת של דור המייסדים שעוברות ממנהל למנהל. העובד של אתמול שונה מהעובד של היום או של מחר, אבל דבר אחד היה נכון כל השנים – הכבוד הבסיסי והעובד כערך. התורה הזו שבעל פה הפכה לתורה שבכתב כדי לוודא שזה יקרה גם בשנים הבאות.  אני מקווה שהפרס הזה ייתן השראה לחברות נוספות שיעשו דברים עבור העובדים, ואני מברך את כלכליסט ואת קרן מעגלים שמושכים עוד חברות לעשות דברים למען העובדים. התחרות על העובד תמשיך - זה טוב לעסקים, זה טוב לעובדים וזה טוב למדינה". זו השנה השלישית ברציפות בה מתקיימת התחרות, שמפנה זרקור לאחד התחומים החשובים בשוק העבודה - העסקה חברתית ושימור עובדים במעגל העבודה. החברות שהתחרו על האות נבחנו בשורה של פרמטרים, ובהם פערי שכר, יחסי עבודה, הכשרות עובדים וניודם (בפרט במקצועות שוחקים), הטבות לעובדים, אפשרויות קידום וגיוון כוח העבודה וההון האנושי בארגון. השנה ניתן דגש על מידת האיזון בין עבודה, משפחה ופנאי, הקשור לגמישות בשעות עבודה, פעילויות והטבות למשפחת העובד, מנגנוני התייחסות נפרדים לעובד בהתאם למצב משפחתי, הסדרת אפשרות עבודה מהבית, הקפדה על סף שעות מקסימלי, מתן שירותים לעובד, חופשות יזומות ועוד. בתחרות מועמדים ארגונים המעסיקים יותר מ־200 איש ושמחזור פעילותם השנתי הוא 50 מיליון שקל ומעלה. עם צוות השופטים בתחרות נמנים עורכת "כלכליסט" גלית חמי, יו"ר קרן מעגלים יפה ויגודסקי, המשנה למנכ"ל התאחדות התעשיינים רובי גינל, ראש המרכז לאחריות חברתית ותאגידית בבי"ס למנהל עסקים, המכללה למנהל, עמירה דותן והמומחה למשאבי אנוש ואינטגרציה של ארגונים (לשעבר סמנכ"ל משאבי אנוש בטבע) איקה אברבנאל. התחרות לוותה על ידי רואה החשבון אורן גרופי, שותף במחלקת אחריות תאגידית, KPMG סומך חייקין.   לידיעה המלאה בכלכליסט לחצו כאן>