חזרה

רבעון שלישי של 2019: צמיחה בהכנסות בהמשך לצמיחה כמותית והמשך שיפור ברווחיות

מתוך חדשות ומדיה
20/11/2019

היקף המכירות ברבעון עמד על כ- 2.24 מיליארד ש"ח צמיחה של כ- 6.1% אורגני בנטרול שע"ח; הרווח התפעולי צמח בכ- 9.4% לכ- 256 מיליון ש"ח

גיורא ברדעה, נשיא ומנכ"ל קבוצת שטראוס: "אנחנו מדווחים הבוקר על רבעון נוסף של צמיחה בהכנסות ושיפור ברווחיות במרבית הפעילויות של הקבוצה. תוצאות אלו, הן פרי של תפיסת חדשנות וגיוון מוצרי המאפיינת את הקבוצה, וכן של תהליכי שיפור וייעול במפעלי החברה בישראל וברחבי העולם. התחזקות השקל אל מול מרבית המטבעות ממשיכה להשפיע על התוצאות הבינלאומיות של החברה גם ברבעון זה – בהמשך לרבעונים הקודמים.

גיורא ברדעה

בנוסף לפעילות השוטפת, אנחנו בשטראוס משקיעים משאבים ומתמקדים בהערכות של ענף המזון לאתגרים שעומדים בפניו בשנים הבאות. אחת הדרכים בהן בחרנו להתמודד עם אתגרים אלו כבר לפני מספר שנים היא באמצעות קידום תחום הפוד-טק מתוך רצון להוביל את האקו-סיסטם של ענף זה בישראל ובעולם. ברבעון שחלף אירחנו בישראל את הכנס השנתי שלנו FoodTechIL אליו הגיעו כ- 1,500 אורחים מישראל ומהעולם. בכנס השתתפו נציגי חברות המזון הגדולות בעולם, נציגי קרנות ההשקעה המובילות, אנשי מדע וטכנולוגיה, אנשי גסטרונומיה וקולינריה. מרגש לראות שהחזון שלנו בתחום קורם עור וגידים כאשר חלק מהחברות שגדלות בחממת הפודטק שהקמנו באשדוד מגיעות להישגים, חתומות על פיתוחים מתקדמים בכל תחומי הפעילות, מגייסות בעקבות זאת כספים וחלקן כבר משווקות מוצרים. נמשיך לפעול במלוא המרץ כדי לקדם את התחום בו אנו רואים מנוע צמיחה פנימי כמו גם פעולה למען עולם טוב יותר".

 

קבוצת שטראוס מסכמת את הרבעון השלישי של 2019 עם הכנסות בהיקף של כ- 2.24 מיליארד ש"ח, עליה של כ- 4% לעומת ההכנסות ברבעון המקביל אשתקד. התחזקות השקל למול מטבעות הפעילות שחקה את ההכנסות בכ- 40 מיליון ש"ח, בהתאמה הצמיחה האורגנית בנטרול השפעות שערי חליפין הסתכמה בכ- 6.1%. סך הכנסות הקבוצה בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2019 הסתכמו בכ- 6.4 מיליארד ש"ח – בדומה לתקופה המקבילה אשתקד. עם זאת, אורגנית ובנטרול השפעות שערי החליפין – האמירו הכנסות הקבוצה בכ- 2.6% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. 

קבוצת שטראוס מסכמת רבעון מוצלח נוסף של צמיחה ברווח ושיפור ברווחיות של הקבוצה ושל החברות הבנות הנובעת בעיקר מגידול כמותי של מרבית פעילויות הקבוצה, מגיוון ותמהיל מוצרים משופר וכן מהתייעלות תפעולית.  הרווח הגולמי של קבוצת שטראוס הסתכם ברבעון בכ- 887 מיליון ש"ח אשר מהווים כ- 39.6% מהיקף המכירות – זאת לעומת רווח גולמי של כ- 812 מיליון ש"ח ורווחיות גולמית של כ- 37.6% ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 9.3%. בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2019 הסתכם הרווח הגולמי בכ- 2.55 מיליארד ש"ח לעומת כ- 2.46 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד – גידול של כ- 3.9%. הרווח התפעולי ברבעון הסתכם בכ- 256 מיליון ש"ח שהם כ- 11.4% מהמחזור לעומת רווח תפעולי של כ- 235 מיליון ש"ח ורווחיות תפעולית של כ- 10.9% ברבעון השלישי של שנת 2018, שיפור של כ- 9.4%. בשורת הרווח הנקי מסכמת החברה את הרבעון השלישי של שנת 2019 בשיפור של כ- 6.5% – עם כ- 153 מיליון ש"ח לעומת כ- 144 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. השיפור ברווח הנקי נבע בעיקר מעלייה ברווח התפעולי אשר קוזזה בחלקה מעליה בהוצאות המימון ובהוצאות המס.  

 

שטראוס ישראל ממשיכה במגמת הצמיחה שמאפיינת אותה ברבעונים האחרונים. שטראוס ישראל היא חברת המזון השניה בגודלה בענף המזון ונכון לסוף הרבעון השלישי עלה נתח השוק שלה לכ- 11.7% (לפי נתוני סטורנקסט) זאת לעומת כ- 11.4% בתקופה המקבילה אשתקד. היקף המכירות של החברה ברבעון השלישי הסתכם בכ- 899 מיליון ש"ח כ- 7.4% יותר מאשר ברבעון המקביל אשתקד. הצמיחה בהכנסות נובעת מגידול כמותי שבחלקו מיוחס לכך שברבעון זה היו מספר ימי מכירות נוספים לעומת התקופה המקבילה אשתקד בשל עיתוי החגים וכן בשל גידול מכירות בקטגוריות החטיפים המלוחים והמתוקים. ברבעון זה שטראוס ישראל השיקה מוצרים חדשים רבים ומגוונים בין השאר  בתחומי המעדנים ומשקאות החלב. החברה השיקה ברבעון מוצרים חדשניים בהם טבלאות ספלנדיד single origin ושוקולד פרה מופחת סוכר 30%.

שוקולד מתיקות מעודנת  

ברבעון השלישי הסתכם הרווח הגולמי של שטראוס ישראל בכ- 358 מיליון ש"ח – 39.9% ממחזור המכירות – לעומת כ- 37.9% ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי של שטראוס ישראל עלה מכ- 90 מיליון ש"ח ברבעון השלישי של שנת 2018 לכדי כ- 98 מיליון ש"ח ברבעון הנוכחי – תוך העלאת הרווחיות התפעולית מכ- 10.7% לכ- 10.9% בהתאמה. מעבר לעלייה במכירות, השיפור ברווחיות מוסבר, בין היתר, מתמהיל מגוון וכן מהעמקת תהליכי הפרודוקטיביות במפעלי החברה כפועל יוצא של השקעות בטכנולוגיה ושיפורים תפעוליים מגוונים.

 

שטראוס קפה מסכמת רבעון מצוין של צמיחה כמותית במכירות בדגש על צמיחה במכירות במטבע מקומי בפעילות הבינלאומית. סך כל פעילות הקפה הניבה הכנסות של כ- 986 מיליון ש"ח ברבעון – צמיחה של כ- 5.1% בנטרול השפעות המטבע. בשל התחזקות השקל הסתכמה הצמיחה ברבעון בכ- 1.8%.
הכנסות קבוצת שטראוס מפעילות חברת הקפה Três Corações הפועלת בברזיל הסתכמו ברבעון שחלף בכ- 476 מיליון ש"ח (חלק הקבוצה), גידול של כ- 1.5% לעומת הרבעון המקביל אשתקד במונחי מטבע מקומי – זאת בעיקר בשל גידול במכר כמותי ותוך הגדלה משמעותית בנתח השוק של החברה לכ- 28.5%. ברבעון השלישי של שנת 2019 עברה פעילות מותג הקפסולות והמכונות TRES לרווחיות תפעולית לראשונה מאז הקמתה בשנת 2015.

 

ברזיל

פעילות הקפה בישראל, המשופעת מעונתיות וכן מימי המסחר הנוספים, צמחה ברבעון שחלף בכ- 11.2%. פעילות הקפה במזרח אירופה צמחה במדינות רוסיה ואוקראינה בשיעורים גבוהים ובפולין בשיעור גבוה במטבע מקומי, לעומתם ברומניה ובסרביה נרשמה ירידה בהכנסות בעיקר בשל התגברות התחרות.                        

 

שטראוס מים מסכמת רבעון מוצלח נוסף של צמיחה. היקף הכנסות החברה הסתכמו ברבעון בכ- 165 מיליון ש"ח – צמיחה של כ- 5.4% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הצמיחה בהכנסות נובעת בעיקר מגידול במכירות מכשירים חדשים בישראל ומגידול במצבת הלקוחות. הרווח התפעולי ברבעון הסתכם בכ- 20 מיליון ש"ח לעומת כ- 18 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ברווחיות התפעולית נובע מגידול במצבת הלקוחות בישראל ומשיפור הרווחיות של השותפות עם האייר הסינית (HSW).

מים

מכירות השותפות בסין הניבו ברבעון השלישי הכנסות בהיקף של כ- 134 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 145* מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של כ- 7.4%. בנטרול השפעת שער החליפין הסתכמה הירידה בכ- 1.5% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד (בלתי מבוקר, במונחי 100%). הקיטון מוסבר בעיקר כתוצאה מהרעה בתנאי המאקרו והתחרות בשוק. 

 

החברות סברה ואובלה מסכמות רבעון טוב. סברה הגדילה את המכירות שלה במטבע מקומי בכ- 5.2% לכ- 345 מיליון ש"ח ברבעון השלישי, המהווה צמיחה אורגנית של 1.8%. עם זאת, התחזקות השקל לעומת הדולר האמריקאי שחקה את ההכנסות כך שהחברה מדווחת על ירידה של כ- 1.6% בהכנסות. הרווח התפעולי ברבעון ירד מכ- 28 מיליון ש"ח לכ- 24 מיליון ש"ח בעיקר כתוצאה מגידול בהוצאות שיווק ומכירה. סברה הגדילה ברבעון זה את נתח השוק שלה בארה"ב והוא עומד כיום על כ- 62.2% מהשוק לעומת כ- 60.1% בתקופה המקבילה אשתקד. מכירות אובלה ברבעון הסתכמו בכ- 40 מיליון ש"ח בדומה לתקופה המקבילה אשתקד. החברה הקטינה את ההפסד התפעולי שלה מכ- 4 מיליון ש"ח אשתקד לכ- 3 מיליון ש"ח ברבעון הנוכחי.

* הוצג מחדש

 

נתונים פיננסים עיקריים לתשעת החודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר – ניהולי (במיליוני ש"ח)*:

מכירות נטו

 

 

רווח ורווחיות גולמית

גרף מכירות

 

 

גרף רווח ורווחיות גולמית

 

 

 

 

רווח ורווחיות תפעולית

 

 

תזרים מפעילות שוטפת ותזרים חופשי**

גרף רווח ורווחיות תפעולית

 

 

  גרף תזרים

* הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.
** מספרי 2016-2018 סווגו מחדש – לפרטים נוספים ראו באור 1.3 לתמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים ליום 30 בספטמבר 2019.

 

 

נתונים פיננסים עיקריים לרבעונים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר – ניהולי (במיליוני ש"ח)*:

מכירות נטו

 

רווח ורווחיות גולמית

גרף מכירות

 

רווח ורווחיות גולמית גרף

 

 

 

רווח ורווחיות תפעולית

 

תזרים מפעילות שוטפת ותזרים חופשי**

גרף רווח ורווחיות תפעולית

 

גרף תזרים

* הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.
** מספרי 2016-2018 סווגו מחדש – לפרטים נוספים ראו באור 1.3 לתמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים ליום 30 בספטמבר 2019.

 

 

טבלה

(1)   הנתונים במסמך זה מבוססים על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך חשבונאי ((mark to market לסוף תקופה של פוזיציות פתוחות בקבוצה בגין מכשירים פיננסים נגזרים המשמשים לגידור מחירי סחורות ואת כלל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים, הכנסות והוצאות אחרות, נטו, וכן השפעות מס של נטרול פריטים אלו, למעט אם מצוין אחרת.
(2)   השקעות כוללות רכישת רכוש קבוע וכן השקעה בנכסים בלתי מוחשיים.
* סווג מחדש – לפרטים נוספים ראו באור 1.3 לתמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים ליום 30 בספטמבר 2019.
** EBITDA לתקופה של 12 חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2019 הותאמה על מנת לכלול את השפעת תקן חכירות IFRS 16.
הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.

 

 

טבלה

(1)   הנתונים במסמך זה מבוססים על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך חשבונאי ((mark to market לסוף תקופה של פוזיציות פתוחות בקבוצה בגין מכשירים פיננסים נגזרים המשמשים לגידור מחירי סחורות ואת כלל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים, הכנסות והוצאות אחרות, נטו, וכן השפעות מס של נטרול פריטים אלו, למעט אם מצוין אחרת.
(2)   נתוני תענוג והנאה כוללים את חלקה של שטראוס (50%) בחטיפים המלוחים. נתוני קפה בינלאומי כוללים את חלקה של שטראוס (50%) ב – (Três Corações (3C – ברזיל (חברה בשליטה משותפת (50%) של הקבוצה ושל קבוצת São Miguel  המקומית – ((50%). נתוני מטבלים וממרחים בינלאומי משקפים את חלקה של שטראוס (50%) בסברה ובאובלה. נתוני הרווח התפעולי של "שטראוס מים" כוללים את חלקה של שטראוס בהאייר שטראוס מים (HSW) בסין – 49%.
הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. נתונים עבור סה"כ מטבלים וממרחים בינלאומי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים של סברה ואובלה באלפי ש"ח.

 

טבלה

(1)   הנתונים במסמך זה מבוססים על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך חשבונאי ((mark to market לסוף תקופה של פוזיציות פתוחות בקבוצה בגין מכשירים פיננסים נגזרים המשמשים לגידור מחירי סחורות ואת כלל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים, הכנסות והוצאות אחרות, נטו, וכן השפעות מס של נטרול פריטים אלו, למעט אם מצוין אחרת.
 (2)   השקעות כוללות רכישת רכוש קבוע וכן השקעה בנכסים בלתי מוחשיים.
* סווג מחדש – לפרטים נוספים ראו באור 1.3 לתמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים ליום 30 בספטמבר 2019.
** EBITDA לתקופה של 12 חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2019 הותאמה על מנת לכלול את השפעת תקן חכירות IFRS 16.
הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.

 

 

טבלה

(1)   הנתונים במסמך זה מבוססים על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך חשבונאי ((mark to market לסוף תקופה של פוזיציות פתוחות בקבוצה בגין מכשירים פיננסים נגזרים המשמשים לגידור מחירי סחורות ואת כלל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים, הכנסות והוצאות אחרות, נטו, וכן השפעות מס של נטרול פריטים אלו, למעט אם מצוין אחרת.
(2)   נתוני תענוג והנאה כוללים את חלקה של שטראוס (50%) בחטיפים המלוחים. נתוני קפה בינלאומי כוללים את חלקה של שטראוס (50%) ב – (Três Corações (3C – ברזיל (חברה בשליטה משותפת (50%) של הקבוצה ושל קבוצת São Miguel  המקומית – ((50%). נתוני מטבלים וממרחים בינלאומי משקפים את חלקה של שטראוס (50%) בסברה ובאובלה. נתוני הרווח התפעולי של "שטראוס מים" כוללים את חלקה של שטראוס בהאייר שטראוס מים (HSW) בסין – 49%.
הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. נתונים עבור סה"כ מטבלים וממרחים בינלאומי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים של סברה ואובלה באלפי ש"ח.

 

 

טבלה

 

טבלה

הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.

 

שיחת ועידה

חברת "שטראוס גרופ" תקיים כנס משקיעים במשרדי החברה בפ"ת, ביום רביעי, 20 בנובמבר, 2019 בשעה 14:00 (שעון ישראל) לסקירת הדוחות הכספיים של החברה לרבעון השלישי של שנת 2019.

מספר הטלפון להאזנה לכנס החברה בעברית הוא 03-9180687

בנוסף, תקיים החברה שיחת ועידה באנגלית למשקיעים, ביום רביעי, 20 בנובמבר, 2019 בשעה 17:30 שעון ישראל (15:30 שעון בריטניה, 10:30 אזור הזמן של החוף המזרחי בארה"ב) לסקירת הדוחות הכספיים של החברה לרבעון השלישי של שנת 2019.

מספרי הטלפון להצטרפות לשיחת הועידה באנגלית הינם:

בריטניה: 0-800-917-5108

ארה"ב: 1-866-860-9642

ישראל: 03-918-0691

הדוחות הכספיים של החברה לרבעון השלישי לשנת 2019 ומצגת המשקיעים מפורסמים באתר קשרי המשקיעים של הקבוצה בכתובת:

http://ir.strauss-group.com/phoenix.zhtml?c=92539&p=irol-irhome

 

לפרטים נוספים:

דניאלה פין

מנהלת קשרי משקיעים

054-5772195

03-6752545

Daniella.Finn@Strauss-Group.com

אסנת גולן

סמנכ"ל תקשורת, דיגיטל וקיימות

052-8288111

03-6752281

Osnat.Golan@Strauss-Group.com

 

או

 

שלומי שפר

מנהל תקשורת חוץ קבוצת שטראוס

050-6208000

03-6756713

Shlomi.Sheffer@strauss-group.com