חזרה

רבעון ראשון 2018: צמיחה מרשימה בכל המגזרים

מתוך חדשות ומדיה
23/05/2018

גיורא ברדעה, ממלא מקום מנכ"ל קבוצת שטראוס ((23.05.2018: "הקבוצה ממשיכה לצמוח בקצב מרשים ולהציג תוצאות מצוינות גם במכירות וגם ברווחיות. הכנסות החברה ברבעון הראשון צמחו בכ- 7.8% אורגני בנטרול השפעות המטבע, כאשר הפעילות של החברה מלמדות על צמיחה חיובית בכל המגזרים. שטראוס ישראל הגדילה את ההכנסות בכ- 5.8% לעומת הרבעון המקביל אשתקד ואף הגדילה את נתח השוק שלה במזון ל- 12.2%. פעילות הקפה צמחה במהלך הרבעון הראשון בכ- 7.3% אורגני בנטרול השפעת שערי חליפין. פעילות הסלטים של סברה ואובלה צמחה בכ- 21.3% אורגני בנטרול השפעת שערי חליפין ונתח השוק של סברה בחומוס בארה"ב עלה לכ-59.4%. פעילות שטראוס מים סיימה את הרבעון עם צמיחה של 7.6% הנובע בעיקר מצמיחה גבוהה בפעילות בישראל. הרווח הנקי ברבעון עמד על כ- 146 מיליון ש"ח – עליה של כ- 26.9% לעומת הרבעון המקביל אשתקד".

 

הדגשים העיקריים לרבעון הראשון של שנת  2018 (1)

  • הצמיחה האורגנית במכירות החברה, בנטרול השפעת השינוי בשערי החליפין הסתכמה בכ- 7.8%. המכירות בש"ח הסתכמו בכ- 2.2 מיליארד ש"ח, בהשוואה לכ- 2.1 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, והושפעו מהפרשי תרגום שליליים בסך של כ- 51 מיליון ש"ח, כתוצאה מהחלשות שערו הממוצע של הריאל אל מול השקל בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
  • הרווח הגולמי הסתכם בכ- 833 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 38.4% מהמכירות), גידול של כ- 6.8% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הרווחיות הגולמית עלתה בכ- 1%.
  • הרווח התפעולי (EBIT) הסתכם בכ- 254 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 11.7% מהמכירות), גידול של כ- 14.0% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הרווחיות התפעולית עלתה בכ- 1%.
  • הרווח למניה לבעלי המניות של החברה הסתכם בכ- 1.28 ש"ח, גידול של כ- 18.8% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
  • תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בתזרים חיובי של כ- 106 מיליון ש"ח, בהשוואה לתזרים שלילי של כ- 86 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
(1)    מבוסס על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן בינלאומי 11) ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה, כולל התאמות הדרושות לצורך דחיית הרווח והפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים והכנסות והוצאות אחרות, נטו, למעט אם מצוין אחרת.

table1

(1)    מבוסס על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן בינלאומי 11) ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה, כולל התאמות הדרושות לצורך דחיית הרווח והפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים והכנסות והוצאות אחרות, נטו, למעט אם מצוין אחרת.
 (2)   השקעות כוללות רכישת רכוש קבוע וכן השקעה בנכסים בלתי מוחשיים.
הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.

  

table 2

 

(1)   מבוסס על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן בינלאומי 11) ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה, כולל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים והכנסות והוצאות אחרות, נטו, למעט אם מצוין אחרת.
(2)   נתוני תענוג והנאה כוללים את חלקה של שטראוס (50%) בחטיפים המלוחים. נתוני קפה בינלאומי כוללים את חלקה של שטראוס (50%) ב – (Três Corações (3C – ברזיל (חברה בשליטה משותפת (50%) של הקבוצה ושל קבוצת São Miguel  המקומית –  ((50%). נתוני מטבלים וממרחים בינלאומי משקפים את חלקה של שטראוס (50%) בסברה ובאובלה. נתוני "שטראוס מים" כוללים את חלקה של שטראוס במיזם המשותף האייר שטראוס מים (HSW) בסין. עד לחודש אוגוסט 2017 החזיקה החברה ב- 34% מהמיזם המשותף והחל מחודש ספטמבר 2017 שיעור ההחזקה עלה ל- 49% בעקבות רכישת 15% נוספים במיזם המשותף.
(3)   החל מהרבעון הנוכחי החליטה הנהלת החברה לדווח בנפרד על תוצאות מגזר המים אשר הוצגו בעבר כחלק ממגזר "אחר".
(4)   במהלך הרבעון השני בשנת 2017 מימשה החברה את פעילות מקס ברנר.
הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. נתונים עבור סה"כ מטבלים וממרחים בינלאומי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים של סברה ואובלה באלפי ש"ח.

 

 

נספח

table3

הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.

 

 

 

 

שיחת ועידה

 

חברת "שטראוס גרופ" תקיים שיחת ועידה בעברית למשקיעים, ביום רביעי, 23 במאי, 2018 בשעה 14:00 שעון ישראל לסקירת הדוחות הכספיים של החברה לרבעון הראשון של שנת 2018.

מספר הטלפון להצטרפות לשיחת הועידה בעברית הוא  03-9180610

בנוסף, תקיים החברה שיחת ועידה באנגלית למשקיעים, ביום רביעי, 23 במאי, 2018 בשעה 15:30 שעון ישראל (13:30 שעון בריטניה, 08:30 אזור הזמן של החוף המזרחי בארה"ב) לסקירת הדוחות הכספיים של החברה לרבעון הראשון של שנת 2018.

מספרי הטלפון להצטרפות לשיחת הועידה באנגלית הינם:

בריטניה: 0-800-917-5108

ארה"ב: 1-888-407-2553

ישראל: 03-9180644

הדוחות הכספיים של החברה לרבעון הראשון של שנת 2018 ומצגת המשקיעים מפורסמים באתר קשרי המשקיעים של הקבוצה בכתובת:

http://ir.strauss-group.com/phoenix.zhtml?c=92539&p=irol-irhome

 

לפרטים נוספים:

דניאלה פין

מנהלת קשרי משקיעים

054-5772195

03-6752545

Daniella.Finn@Strauss-Group.com

 

אסנת גולן

סמנכ"ל תקשורת, דיגיטל וקיימות

052-8288111

03-6752281

Osnat.Golan@Strauss-Group.com

או

שלומי שפר

מנהל תקשורת חוץ קבוצת שטראוס

050-6208000

03-6756713

Shlomi.Sheffer@strauss-group.com

 

דברו אתנו

אסנת גולן
אסנת גולן
סמנכ''ל תקשורת, דיגיטל וקיימות,
דוברת קבוצת שטראוס
03-6752281 שלח מייל לאסנת גולן

שלומי שפר
שלומי שפר
מנהל תקשורת חוץ וקשרי ממשל
03-6756713 שלח מייל לשלומי שפר

גלי פריד
גלי פריד
מנהלת יחסי ציבור ישראל
03-6752584 שלח מייל לגלי פריד