חזרה

הסכם מיזם משותף בין שטראוס מים לבין קבוצת Haier הסינית

מתוך חדשות ומדיה ,מים
04/06/2015

בהמשך לדיווח מיידי מיום 14.1.2015 (מס' אסמכתא: 2015-01-011371) החברה מתכבדת להודיע כי חברת הבת שטראוס מים בע"מ ("שטראוס מים") חתמה עם חברות מקבוצת האייר על שורה של הסכמי החלפת והעברת מניות, והסכם מיזם משותף, שמטרתם הינה ביצוע רה-ארגון במיזם המשותף האייר שטראוס מים בסין. במסגרת הרה-ארגון, עסקי המיזם המשותף יועברו לחברה חדשה Qingdao HSW Health Water Appliance Co., Ltd. ("החברה") אשר תעסוק במחקר, פיתוח, התקנה מכירה, תחזוקה, טיפול וטיהור מים, ותכלול מעתה גם מוצרים לטיהור מים בטכנולוגיית אוסמוזה הפוכה שעד כה היו בבעלות האייר.

בהתאם להסכם המיזם המשותף עם החברות מקבוצת האייר: Haier Group Corporation,

Health Water Equipment (HK) Co., Limited ו- Haier International Co., Limited, החברה תהיה בבעלות החברות האמורות מקבוצת האייר 66% ושטראוס מים 34%. עבור השלמת חלקה של שטראוס מים במניות החברה ל- 34%, שטראוס מים תשלם להאייר כ- 31 מיליון ש"ח. בהתאם להסכם המיזם המשותף, לשטראוס מים ניתנה אופציה לרכוש בשנת 2017 עד 15% נוספים בחברה בהתאם להערכת שווי של החברה שתתבסס על התוצאות הכספיות שלה לשנת 2016 ובכל מקרה לא תעלה על כ- 90 מיליון ש"ח.

כמו כן, מסדיר הסכם המיזם המשותף את היחסים בין הצדדים ואת חלקם בניהול החברה וקובע כי הדירקטוריון יכלול 5 דירקטורים, כאשר 3 ימונו על ידי האייר ו- 2 ימונו על ידי שטראוס מים. יו"ר הדירקטוריון ימונה על ידי שטראוס מים ומנכ"ל החברה ימונה על ידי הדירקטוריון בהמלצת האייר.

בנוסף, חתמו שטראוס מים והחברה על הסכם רישיון לפיו העניקה שטראוס מים לחברה רישיון שימוש בלעדי בטכנולוגיית המייז לטריטוריית סין. החברה תקבל שירותי הפצה, שיווק, מכירה ופיתוח מקבוצת האייר.

מחזור המכירות של המיזם המשותף (פרופורמה) לשנת 2014 עמד על כ- 210 מיליון ש"ח, עם קצב צמיחה שנתי של כ- 67% בהשוואה לשנת 2013.