חזרה

מינוי מר גיל מדין לדירקטור בקבוצת שטראוס

מתוך חדשות ומדיה
02/07/2018

מר גיל מדין, הינו בעל תואר ראשון בכלכלה וניהול מהטכניון בחיפה. מר מדין שימש במגוון תפקידים בקבוצת שטראוס, בניהם מנהל מותג במחלבות שטראוס בשנים 1991-1992, מנהל שיווק של גלידות ויטמן בין השנים 1994-1996, מנהל שיווק יטבתה בין השנים 1997-1999.

מאז 2006 מכהן מר מדין כמנכ"ל ובעלים של קרן השקעות "מדין השקעות בע"מ", בנוסף מאז 2009 הוא מכהן כיו"ר ובעלים משותפים של חברת "כמיטל" המתמחה בטכנולוגיות ציפוי לתעשיית התשתיות, הבנייה והביטחון. כמו כן מכהן מר מדין כחבר דירקטוריון שטראוס אחזקות מאז שנת 2004.

גיל מדין

מינוי זה מצטרף למינויים שנעשו בדירקטוריון הקבוצה במהלך התקופה האחרונה, בהם פרופ' שוקי שמר (דירקטור בלתי תלוי), ד"ר סאמר חאג' יחיא (דח"צ), והגברת דליה נרקיס (דח"צ).

הרכב דירקטוריון קבוצת שטראוס כיום כולל את :עופרה שטראוס יו"ר דירקטוריון קבוצת שטראוס .

דוד מושביץ מכהן החל משנת 1977, ד"ר אריה עובדיה מכהן החל משנת 1997, מאיר שני מכהן החל משנת 1997, עדי שטראוס מכהן משנת 2011, רונית חיימוביץ מכהנת משנת 2003, גליה מאור מכהנת בדירקטוריון הקבוצה משנת 2013.

דליה נרקיס מכהנת כדח"צית משנת 2017, סאמר חאג' יחיא מכהן כדח"צ משנת 2017 ושוקי שמר מכהן כדירקטור בלתי תלוי משנת 2018.

 

לפרטים נוספים :

 

אסנת גולן                                                                  שלומי שפר

סמנכ"לית תקשורת דיגיטל וקיימות                               מנהל תקשורת חוץ וקשרי חוץ

דוברת הקבוצה                                                         0506208000 

0528288111