חזרה

רבעון שני של 2019: יציבות במכירות תוך שיפור מתמשך ברווח וברווחיות

מתוך חדשות ומדיה
13/08/2019

היקף המכירות ברבעון עמד על כ- 2.07 מיליארד ש"ח עליה של כ- 1.7% אורגני, בנטרול שע"ח; הרווח התפעולי צמח בכ- 9.4% לכ- 227 מיליון ש"ח

 

גיורא ברדעה, נשיא ומנכ"ל קבוצת שטראוס: "כקבוצה בינלאומית הפועלת בתחומים מגוונים ובמדינות רבות, אנחנו מסכמים רבעון נוסף של צמיחה ושיפור ברווח וברווחיות במרבית פעילויות הקבוצה, וזאת בהמשך למגמה של שלוש השנים האחרונות. חשוב לציין, כי גם ברבעון זה הושפעה שטראוס לשלילה מהתחזקות השקל מול סל המטבעות כמו חברות ישראליות בינלאומיות אחרות. עיקר ההשפעה השלילית היא על ההכנסות בפעילות חברת הקפה בחו"ל. שאר פעילויות הקבוצה: שטראוס ישראל, סברה- וחברת המים נהנו מצמיחה ומהמשך שיפור ברווח וברווחיות.”

קבוצת שטראוס מסכמת את הרבעון השני של 2019 עם היקף הכנסות של כ- 2.07 מיליארד ש"ח, ירידה של כ- 1.4% לעומת היקף ההכנסות ברבעון המקביל, עם זאת בחישוב אורגני ובנטרול השפעות שערי חליפין מדובר על שיפור של כ- 1.7% בהיקף המכירות. כאמור, הסיבה המרכזית להפרש זה נובעת מהשפעת היחלשות שערי החליפין על פעילות הקפה בחו"ל.   

גיורא ברדעה מנכל קבוצת שטראוס

מבחינת רווח ורווחיות, מסכמת הקבוצה רבעון מוצלח נוסף עם צמיחה ברווח ושיפור ברווחיות הן של הקבוצה והן של החברות הבנות, וזאת בעיקר בשל המשך המיקוד בחדשנות ופרודוקטיביות. הרווח הגולמי של קבוצת שטראוס הסתכם ברבעון בכ- 822 מיליון ש"ח אשר מהווים כ- 39.6% מהמכירות – זאת לעומת רווחיות גולמית של כ- 38.7% ברבעון המקביל אשתקד, שיפור של 1.1% ברווח הגולמי. הרווח התפעולי ברבעון הסתכם בכ- 227 מיליון ש"ח שהם כ- 11% מהמחזור לעומת רווח של כ- 207 מיליון ש"ח ורווחיות תפעולית של כ- 9.9% ברבעון השני של 2018,  שיפור של כ- 9.4% ברווח התפעולי. בשורה התחתונה מסכמת החברה את הרבעון השני של 2019 עם רווח נקי של כ- 121 מיליון ש"ח, גידול של כ- 9.5% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. השיפור ברווח הנקי מוסבר בעיקר על ידי הגידול ברווח התפעולי.

בסיכום המחצית הראשונה של 2019 מסתכמות הכנסות הקבוצה בכ- 4.18 מיליארד ש"ח – צמיחה אורגנית בנטרול השפעות מט"ח של כ- 0.8%; הרווח הגולמי הסתכם בכ- 1.67 מיליארד ש"ח – 39.9% מהמכירות לעומת שיעור של 38.5% בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח התפעולי במחצית הראשונה עומד על כ- 496 מיליון ש"ח שהם 11.9% מהמחזור – שיפור של כ- 7.4% אל מול התקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי של קבוצת שטראוס במחצית מסתכם בכ- 293 מיליון ש"ח – שיפור של 13.6% לעומת הרווח הנקי במחצית הראשונה של 2018.

 

שטראוס ישראל ממשיכה במומנטום החיובי עם צמיחה של כ- 3.3% במכירות להיקף של כ- 803 מיליון ש"ח. פעילות החברה ברבעון השני הושפעה בעיקר מהמשך צמיחת קטגוריית היוגורטים ומשקאות החלב תחת המותג פרו, ומהתחלת הפצת מוצרי ארלה (חמאה וגבינות). המשך צמיחת  קטגוריות המאפה, מוצרי אנרג'י והחטיפים המלוחים בהובלת תפוצ'יפס. כמו כן, צמיחה נאה של מותגי טעם הטבע ויד מרדכי.

הרווח הגולמי של שטראוס ישראל ברבעון הסתכם בכ- 316 מיליון ש"ח – 39.3% ממחזור המכירות – לעומת 38.6% ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי של שטראוס ישראל עלה מכ-69 מיליון ש"ח ברבעון השני של שנת 2018 לכ- 80 מיליון ש"ח ברבעון השני של שנת 2019 – עלייה מרמת רווחיות של כ- 8.9% לכ- 10% בהתאמה. השיפור ברווחיות מוסבר בעיקר בשל תמהיל המכירות המתבסס על השקות חדשות במגוון קטגוריות, תוך פניה רחבה לקהלים שונים וחדשים, והעמקת תהליכי הפרודוקטיביות מהחודשים האחרונים, בעיקר במפעלי החברה כפועל יוצא של השקעות בטכנולוגיה  ושיפורים תפעוליים שונים.

על פי נתוני סטורנקסט[1] המעודכנים לסוף יוני 2019, נתח השוק המצטבר של שטראוס משוק המזון והמשקאות בישראל עמד על 11.9% לעומת 11.7% ברבעון המקביל אשתקד.

 

שטראוס קפה מסכמת רבעון של צמיחה במכירות בישראל ובברזיל (במטבע מקומי) ורבעון מאתגר בפעילות הקפה במזרח אירופה. חברת Três Corações הפועלת בברזיל הגדילה את היקף המכירות שלה בכ-1.7% במטבע מקומי לכ- 470 מיליון ש"ח (חלק הקבוצה)  וצמחה משמעותית בכמויות הנמכרות. בעקבות זאת גדל נתח השוק שלה מ- 27% ברבעון המקביל לכ- 28.4%  (על פי נתוני איי,סי, נילסן). כמו כן, נרשמה עלייה ברווח וברווחיות הגולמית במטבע מקומי. לצד זאת, החלשות המטבע הברזילאי הריאל ב- 7.9% שחקה את הכנסות החברה ברבעון בשקלים בכ- 6.1% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. כמו כן הושפעו מכירות החברה גם מירידת מחירי הקפה הירוק בברזיל.

פעילות הקפה במזרח אירופה רושמת ירידה בהכנסות זאת בעיקר בשל הפרשי שערי החליפין השונים וכן מתנאי התחרות במדינות אלו. פעילות הקפה בישראל ממשיכה לצמוח בעיקר בשל גידול בכמויות הנמכרות.

סך הכל פעילות הקפה הניבה הכנסות של כ- 913 מיליון ש"ח ברבעון – ירידה של כ- 6.6% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. בניטרול השפעות המטבע היקף הירידה בהכנסות עומד על כ- 1.3% בלבד.

 

שטראוס מים מסכמת רבעון מוצלח נוסף של צמיחה. היקף הכנסות החברה הסתכמו ברבעון בכ-159 מיליון ש"ח – צמיחה של כ- 6% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי של שטראוס מים, הכולל את חלק הקבוצה ברווח הנקי של המיזם המשותף עם האייר HSW, הסתכם ברבעון בכ- 19 מיליון ש"ח – 11.9% מהמכירות לעומת 11.3% ברבעון המקביל. הפעילות בסין הניבה ברבעון שחלף מכירות של כ- 141 מיליון ש"ח (100%), בדומה למכירות ברבעון המקביל אשתקד. יחד עם זאת, בניטרול השפעות שער החליפין, הסתכמה העלייה במכירות בכ- 5.7% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

כיום פועלת HSW רק בעולם המוצרים בנקודת הצריכה (POU- Point of Use) – כלומר סננים ומטהרי מים בתוך הבתים. כחלק מהרצון של המיזם המשותף להתרחב לקטגוריות נוספות בעולמות המים, לרבות לתחום ה-POE (Point Of Entry – פתרונות  לסינון וטיהור מים בכניסה לבתים לשיפור המים לשימוש כללי ובנוסף לפתרונות לשתייה), התקשר המיזם המשותף HSW, במהלך הרבעון השני בהסכם להפצת מוצרים בתחום ה-POE שייוצרו על ידי חברה בבעלות Haier Electronics  (המחזיקה 51% מהמיזם המשותף HSW) ו- BWT. מוצרים אלו מותקנים מחוץ לבתים ונותנים פתרון כולל לטיהור המים בכל הבית ומיועד בעיקר לבתים פרטיים ולאוכלוסיות מבוססות. 

 

פעילות החברות סברה ואובלה מסכמות  את הרבעון השני עם צמיחה אורגנית במטבע מקומי של כ- 6.8%. היקף המכירות של סברה הפועלת בארה"ב ובקנדה הסתכם בכ- 357 מיליון ש"ח (100%) ברבעון. סברה היא חברת המטבלים והממרחים המצוננים הגדולה ביותר בארה"ב. על פי IRI, נתח השוק הכספי של סברה בשוק החומוס ב- 24 השבועות שהסתיימו ביום 30 ביוני 2019 עמד על כ- 61.6%, בהשוואה לכ- 59.9% בתקופה המקבילה אשתקד. 

הרווח התפעולי של סברה צמח בכ- 49.7% לרמה של כ- 60 מיליון ש"ח שהם כ- 16.7% מהיקף המכירות של הרבעון. היקף המכירות של אובלה הפועלת במקסיקו, אוסטרליה, ניו זילנד ומערב אירופה הסתכם ברבעון בכ- 38 מיליון ש"ח בדומה לרבעון המקביל אשתקד, ואולם בנטרול השפעת שערי המטבעות מדובר על צמיחה של כ- 7.7%.

 

[1] על פי נתוני חברת storenext, העוסקת במדידת שוק מוצרי הצריכה השוטפת בשוק הקמעונאי המבורקד (להלן: "סטורנקסט").

 

 

נתונים פיננסים עיקריים למחצית השנה שהסתיימה ביום 30 ביוני – ניהולי (במיליוני ש"ח)*:

מכירות נטו

 

 

רווח ורווחיות גולמית

מכירות נטו

 

 

רווח גולמי

 

 

 

 

רווח ורווחיות תפעולית

 

 

תזרים מפעילות שוטפת ותזרים חופשי**

רווח תפעולי

 

 

תזרים

* הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.
** מספרי 2016-2018 סווגו מחדש – לפרטים נוספים ראו באור 1.3 לתמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים ליום 30 ביוני 2019.

 

 

נתונים פיננסים עיקריים לרבעונים שהסתיימו ביום 30 ביוני – ניהולי (במיליוני ש"ח)*:

מכירות נטו

 

רווח ורווחיות גולמית

מכירות

 

רווח גולמי

 

 

 

רווח ורווחיות תפעולית

 

תזרים מפעילות שוטפת ותזרים חופשי**

רווח תפעולי

 

תזרים

* הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.
** מספרי 2016-2018 סווגו מחדש – לפרטים נוספים ראו באור 1.3 לתמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים ליום 30 ביוני 2019.

 

 

 

(1)   הנתונים במסמך זה מבוססים על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן דיווח כספי בינלאומי 11) ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך חשבונאי ((mark to market לסוף תקופה של פוזיציות פתוחות בקבוצה בגין מכשירים פיננסים נגזרים המשמשים לגידור מחירי סחורות ואת כלל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים, הכנסות והוצאות אחרות, נטו, וכן השפעות מס של נטרול פריטים אלו, למעט אם מצוין אחרת.
(2)   השקעות כוללות רכישת רכוש קבוע וכן השקעה בנכסים בלתי מוחשיים.
* סווג מחדש – לפרטים נוספים ראו באור 1.3 לתמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים ליום 30 ביוני 2019.
** EBITDA לתקופה של 12 חודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני 2019 הותאמה על מנת לכלול את השפעת תקן חכירות IFRS 16.
הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.

 

 

(1)   הנתונים במסמך זה מבוססים על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן דיווח כספי בינלאומי 11) ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך חשבונאי ((mark to market לסוף תקופה של פוזיציות פתוחות בקבוצה בגין מכשירים פיננסים נגזרים המשמשים לגידור מחירי סחורות ואת כלל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים, הכנסות והוצאות אחרות, נטו, וכן השפעות מס של נטרול פריטים אלו, למעט אם מצוין אחרת.
(2)   נתוני תענוג והנאה כוללים את חלקה של שטראוס (50%) בחטיפים המלוחים. נתוני קפה בינלאומי כוללים את חלקה של שטראוס (50%) ב – (Três Corações (3C – ברזיל (חברה בשליטה משותפת (50%) של הקבוצה ושל קבוצת São Miguel  המקומית – ((50%). נתוני מטבלים וממרחים בינלאומי משקפים את חלקה של שטראוס (50%) בסברה ובאובלה. נתוני הרווח התפעולי של "שטראוס מים" כוללים את חלקה של שטראוס במיזם המשותף האייר שטראוס מים (HSW) בסין – 49%.
הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. נתונים עבור סה"כ מטבלים וממרחים בינלאומי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים של סברה ואובלה באלפי ש"ח.

 

 

(1)   הנתונים במסמך זה מבוססים על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן דיווח כספי בינלאומי 11) ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך חשבונאי ((mark to market לסוף תקופה של פוזיציות פתוחות בקבוצה בגין מכשירים פיננסים נגזרים המשמשים לגידור מחירי סחורות ואת כלל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים, הכנסות והוצאות אחרות, נטו, וכן השפעות מס של נטרול פריטים אלו, למעט אם מצוין אחרת.
 (2)   השקעות כוללות רכישת רכוש קבוע וכן השקעה בנכסים בלתי מוחשיים.
* סווג מחדש – לפרטים נוספים ראו באור 1.3 לתמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים ליום 30 ביוני 2019.
** EBITDA לתקופה של 12 חודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני 2019 הותאמה על מנת לכלול את השפעת תקן חכירות IFRS 16.
הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.

 

 

(1)   הנתונים במסמך זה מבוססים על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן דיווח כספי בינלאומי 11) ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך חשבונאי ((mark to market לסוף תקופה של פוזיציות פתוחות בקבוצה בגין מכשירים פיננסים נגזרים המשמשים לגידור מחירי סחורות ואת כלל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים, הכנסות והוצאות אחרות, נטו, וכן השפעות מס של נטרול פריטים אלו, למעט אם מצוין אחרת.
(2)   נתוני תענוג והנאה כוללים את חלקה של שטראוס (50%) בחטיפים המלוחים. נתוני קפה בינלאומי כוללים את חלקה של שטראוס (50%) ב – (Três Corações (3C – ברזיל (חברה בשליטה משותפת (50%) של הקבוצה ושל קבוצת São Miguel  המקומית – ((50%). נתוני מטבלים וממרחים בינלאומי משקפים את חלקה של שטראוס (50%) בסברה ובאובלה. נתוני הרווח התפעולי של "שטראוס מים" כוללים את חלקה של שטראוס במיזם המשותף האייר שטראוס מים (HSW) בסין – 49%.
הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. נתונים עבור סה"כ מטבלים וממרחים בינלאומי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים של סברה ואובלה באלפי ש"ח.

 

הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.

 

שיחת ועידה

חברת "שטראוס גרופ" תקיים שיחת ועידה בעברית למשקיעים, ביום שלישי, 13 באוגוסט, 2019 בשעה 14:00 (שעון ישראל) לסקירת הדוחות הכספיים של החברה לרבעון השני של שנת 2019.

מספר הטלפון להאזנה לכנס החברה בעברית הוא 03-9180609

בנוסף, תקיים החברה שיחת ועידה באנגלית למשקיעים, ביום שלישי, 13 באוגוסט, 2019 בשעה 15:30 שעון ישראל (13:30 שעון בריטניה, 08:30 אזור הזמן של החוף המזרחי בארה"ב) לסקירת הדוחות הכספיים של החברה לרבעון השני של שנת 2019.

מספרי הטלפון להצטרפות לשיחת הועידה באנגלית הינם:

בריטניה: 0-800-917-5108

ארה"ב: 1-888-668-9141

ישראל: 03-918-0610

הדוחות הכספיים של החברה לרבעון השני לשנת 2019 ומצגת המשקיעים מפורסמים באתר קשרי המשקיעים של הקבוצה בכתובת:

http://ir.strauss-group.com/phoenix.zhtml?c=92539&p=irol-irhome

לפרטים נוספים:

דניאלה פין

מנהלת קשרי משקיעים

054-5772195

03-6752545

Daniella.Finn@Strauss-Group.com

אסנת גולן

סמנכ"ל תקשורת, דיגיטל וקיימות

052-8288111

03-6752281

Osnat.Golan@Strauss-Group.com

 

או

 

שלומי שפר

מנהל תקשורת חוץ קבוצת שטראוס

050-6208000

03-6756713

Shlomi.Sheffer@strauss-group.com