חזרה

רבעון ראשון של 2019: יציבות במכירות וגידול ברווחיות

מתוך חדשות ומדיה
20/05/2019

היקף המכירות ברבעון עמד על כ- 2.1 מיליארד ש"ח ירידה של 0.1% אורגני, בנטרול שע"ח; הרווח התפעולי צמח בכ- 5.7% לכ- 269 מיליון ש"ח

גיורא ברדעה, נשיא ומנכ"ל קבוצת שטראוס: "קבוצת שטראוס ממשיכה להציג תוצאות מרשימות  גם עבור הרבעון הראשון של שנת 2019. הגיוון והחדשנות המוצרית, הפיזור הגאוגרפי ותהליכי שיפור והתייעלות תמידיים מאפשרים לקבוצה להציג דוחות עם שיפור משמעותי ברווחיות זאת למרות יציבות במכירות ברמת הקבוצה. הפעילויות במרבית הקטגוריות: שטראוס ישראל, סברה ואובלה ושטראוס מים צמחו גם בהיקפי המכירות וגם בשיעור הרווחיות. פעילות הקפה בברזיל נחלשה מעט ברבעון זה בעיקר בשל השפעות שערי חליפין וירידת מחירי הקפה הגולמי".

קבוצת שטראוס מסכמת את הרבעון הראשון של 2019 עם היקף הכנסות של כ- 2.1 מיליארד ש"ח, המהווים ירידה של כ- 2.8% לעומת היקף ההכנסות ברבעון המקביל, עם זאת בחישוב אורגני ובנטרול השפעות שערי חליפין מדובר על ירידה של 0.1% בלבד בהיקף המכירות. כאמור, ירידה זאת נובעת בעיקר בשל השפעת ירידה בהכנסות חברת הקפה בברזיל.  

למרות הסטגנציה במכירות ברמת הקבוצה – מבחינת רווחיות, מסכמת קבוצת שטראוס רבעון מוצלח במיוחד. הרווח התפעולי הסתכם בכ- 269 מיליון ש"ח שמהווים 12.8% ממחזור המכירות – מדובר בשיפור של כ- 5.7% ברווח התפעולי לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הסיבה המרכזית לגידול ברווחיות הקבוצה היא שיפור משמעותי ברווחיות של פעילות המטבלים וממרחים בעיקר בארה"ב וכן של שטראוס מים בישראל ובסין.

בשורה התחתונה הקבוצה מסכמת את הרבעון הראשון של 2019 עם רווח נקי של 172 מיליון ש"ח, גידול של כ- 16.8% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. השיפור ברווח הנקי מוסבר על ידי הגידול ברווחיות התפעולית וקיטון בהוצאות המס בהשוואה לרבעון המקביל בשנת 2018.

 

 

שטראוס ישראל מסכמת רבעון טוב עם צמיחה של כ- 1.3% במכירות להיקף של כ- 877 מיליון ש"ח – פעילות החברה ברבעון הושפעה בעיקר מצמיחה במכירות של מוצרי המחלבה – כדוגמת מוצרי סדרת דנונה פרו, מעדנים בהובלת מילקי, חטיפי האנרגיה והפריכיות תחת המותג "אנרג'י", דבש יד מרדכי וכן מגזר תענוג והנאה. יש לציין כי בשנת 2018 כללו נתוני הרבעון הראשון גם את נתוני המכירות לקראת חג הפסח. כמו כן עצמת המותג מילקי – החוגג השנה 40 – נשמרה גם ברבעון הנוכחי והמותג שמר על נתח השוק שלו בקטגוריית המעדנים למרות השקת מוצר מתחרה. 

הרווחיות הגולמית של שטראוס ישראל ברבעון הסתכמה בכ- 350 מיליון ש"ח – 39.9% ממחזור המכירות – שיפור של כ- 2.6% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הרווחיות התפעולית של שטראוס ישראל עלתה בכ- 2.2% לכ- 112 מיליון ש"ח. הגידול ברווחיות הגולמית והתפעולית מוסבר בעיקר מהגיוון הרב במוצרי החברה המאפשר יצירת תמהיל מוצרים הפונה לקהלים שונים וחדשים. בין השאר, ניתן לראות על פי נתוני סטורנקסט[1] המעודכנים למרס 2019, כי נתח השוק המצטבר של שטראוס משוק המזון והמשקאות בישראל עמד על 12.2% לעומת 11.9% ברבעון המקביל אשתקד. יש לציין כי במהלך הרבעון הראשון של 2019 ירד שוק המזון והמשקאות בישראל בכ- 0.6%.  

[1] על פי נתוני חברת storenext, העוסקת במדידת שוק מוצרי הצריכה השוטפת בשוק הקמעונאי המבורקד (להלן: "סטורנקסט").

milky

 

שטראוס קפה מסכמת רבעון מאתגר עם היקף מכירות של כ- 894 מיליון ש"ח – ירידה של כ- 3.6% ללא השפעות שערי חליפין לעומת הרבעון המקביל אשתקד. השפעת שערי החליפין הינה שלילית בסך של כ- 59 מיליון ש"ח ברבעון הנוכחי (כ- 44 מיליון ש"ח בשל החלשות שערו הממוצע של הריאל הברזילאי אל מול השקל). הירידה במכירות נובעת בעיקר מירידה בהכנסות של פעילות חברת הקפה בברזיל – Três Corações  (חברת הקפה הגדולה בברזיל המשותפת לקבוצת שטראוס ולקבוצת São Miguel). היקף המכירות בברזיל ירד בעיקר בשל הורדת מחירי מכירה בעקבות ירידת מחירי הקפה הירוק בברזיל. בברזיל במונחי מטבע מקומי הסתכמה הירידה בהכנסות בכ- 4.1%. חשוב לציין כי נתח השוק של Três Corações צמח במהלך הרבעון הראשון באופן משמעותי לשיעור של 28.1% לעומת 27.2% ברבעון המקביל אשתקד (נתח שוק כספי המשקף 100% ממכירות Três Corações על פי נתוני איי.סי. נילסן).

מכירות הקפה במזרח אירופה (רוסיה, אוקראינה, רומניה ופולין) ירדו אף הן ברבעון הנוכחי ובסך הכל מכירות פעילות הקפה הבינלאומית ירדו ברבעון זה בכ- 5.4% במונחי מטבעות מקומיים. פעילות הקפה בישראל צמחה במהלך הרבעון הראשון של השנה בכ- 2.5% הנובעת בעיקר מצמיחה בתחום הקפה המיובש בהקפאה שהושק במהלך הרבעון מחדש תחת המותג פלטיניום וכן של קפסולות האספרסו שממשיכות לצמוח.

coffee

שטראוס מים מסכמת רבעון ראשון מצוין עם שיפור ניכר בפעילות הן בישראל והן בסין. היקף המכירות של החברה הסתכם ברבעון הראשון בכ- 143 מיליון ש"ח לעומת כ- 135 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. מכירה מוגברת של מכשירים לצד הגדלת בסיס הלקוחות בישראל הגדילה את ההכנסות ברבעון בכ- 6% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, כאשר בסין היקף ההכנסות צמח במהלך הרבעון הראשון בכ- 28.8% במטבע מקומי הנובע בעיקר מהגדלת מספר החנויות בעיקר באזור Qingdao. במהלך הרבעון הנוכחי השיקה תמי 4 את בר המים החדש שלה למגזר העסקי, כמו כן מטהר המים MAZE זכה בתואר "מוצר השנה" לשנת 2019. הרווח התפעולי של שטראוס מים הסתכם ברבעון הנוכחי בכ- 16 מיליון ש"ח (כולל רווחי המיזם המשותף בסין) אשר היוו כ- 11.4% ממחזור המכירות תוך עליה של כ- 67.7% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

maze

 

 

מגזר המטבלים והממרחים הבינלאומי אשר כולל את סברה ואובלה מסכם את הרבעון הראשון עם צמיחה מרשימה של כ- 7.5% בנטרול השפעת שערי חליפין בהכנסות לרמה של כ- 192 מיליון ש"ח – ורווח תפעולי של כ- 25 מיליון ש"ח – גידול של כ- 118% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. בארצות הברית נתח השוק של סברה בחומוס הגיע לשיא של כ- 61.3%. החברה הפועלת בארה"ב וקנדה הגדילה את היקף המכירות שלה בכ- 6.5% בעיקר בעקבות התאמת מחירים בשוק האמריקאי.

פעילות אובלה צמחה אורגנית ברבעון בכ- 15.8% ל- 22 מיליון ש"ח – הצמיחה נובעת בעיקר מהפעילות באוסטרליה ובניו זילנד. במהלך הרבעון מונה מנהל חדש לפעילות אובלה אירופה במטרה לפתח את שוק החומוס בהולנד ובגרמניה.

נתוני מטבלים וממרחים בינלאומי משקפים את חלקה של שטראוס (50%) בסברה ואובלה. sabra and obela

 

נתונים פיננסים עיקריים לרבעונים שהסתיימו ביום 31 במרס – ניהולי (במיליוני ש"ח)*:

מכירות נטו

 

 

רווח ורווחיות גולמית

1

 

 

2

 

 

 

 

רווח ורווחיות תפעולית

 

 

תזרים מפעילות שוטפת ותזרים חופשי

3

 

 

4
* הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.
** סווג מחדש – לפרטים נוספים ראו באור 1.3 לתמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים ליום 31 במרס 2019.

 

 

 

table 1

(1)   הנתונים במסמך זה מבוססים על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן דיווח כספי בינלאומי 11) ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך חשבונאי ((mark to market לסוף תקופה של פוזיציות פתוחות בקבוצה בגין מכשירים פיננסים נגזרים המשמשים לגידור מחירי סחורות ואת כלל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים, הכנסות והוצאות אחרות, נטו, וכן השפעות מס של נטרול פריטים אלו, למעט אם מצוין אחרת.
 (2)   השקעות כוללות רכישת רכוש קבוע וכן השקעה בנכסים בלתי מוחשיים.
* סווג מחדש – לפרטים נוספים ראו באור 1.3 לתמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים ליום 31 במרס 2019.
** EBITDA לתקופה של 12 חודשים שהסתיימו ביום 31 במרס 2019 הותאמה על מנת לכלול את השפעת תקן חכירות IFRS 16.
הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.

 

 

table 2

(1)   הנתונים במסמך זה מבוססים על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן דיווח כספי בינלאומי 11) ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך חשבונאי ((mark to market לסוף תקופה של פוזיציות פתוחות בקבוצה בגין מכשירים פיננסים נגזרים המשמשים לגידור מחירי סחורות ואת כלל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים, הכנסות והוצאות אחרות, נטו, וכן השפעות מס של נטרול פריטים אלו, למעט אם מצוין אחרת.
(2)   נתוני תענוג והנאה כוללים את חלקה של שטראוס (50%) בחטיפים המלוחים. נתוני קפה בינלאומי כוללים את חלקה של שטראוס (50%) ב – (Três Corações (3C – ברזיל (חברה בשליטה משותפת (50%) של הקבוצה ושל קבוצת São Miguel  המקומית – ((50%). נתוני מטבלים וממרחים בינלאומי משקפים את חלקה של שטראוס (50%) בסברה ובאובלה. נתוני הרווח התפעולי של "שטראוס מים" כוללים את חלקה של שטראוס במיזם המשותף האייר שטראוס מים (HSW) בסין – 49%.
הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. נתונים עבור סה"כ מטבלים וממרחים בינלאומי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים של סברה ואובלה באלפי ש"ח.

 

 

3

הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.

 

שיחת ועידה

חברת "שטראוס גרופ" תקיים כנס משקיעים במשרדי החברה בפתח תקווה, ביום שני, 20 במאי, 2019 בשעה 14:00 (שעון ישראל) לסקירת הדוחות הכספיים של החברה לרבעון הראשון של שנת 2019.

מספר הטלפון להאזנה לכנס החברה בעברית הוא 03-9180685

בנוסף, תקיים החברה שיחת ועידה באנגלית למשקיעים, ביום שני, 20 במאי, 2019 בשעה 15:30 שעון ישראל (13:30 שעון בריטניה, 08:30 אזור הזמן של החוף המזרחי בארה"ב) לסקירת הדוחות הכספיים של החברה לרבעון הראשון של שנת 2019.

מספרי הטלפון להצטרפות לשיחת הועידה באנגלית הינם:

בריטניה: 0-800-917-5108

ארה"ב: 1-888-407-2553

ישראל: 03-918-0644

הדוחות הכספיים של החברה לרבעון הראשון לשנת 2019 ומצגת המשקיעים מפורסמים באתר קשרי המשקיעים של הקבוצה בכתובת:

http://ir.strauss-group.com/phoenix.zhtml?c=92539&p=irol-irhome

 

לפרטים נוספים:

דניאלה פין

מנהלת קשרי משקיעים

054-5772195

03-6752545

Daniella.Finn@Strauss-Group.com

אסנת גולן

סמנכ"ל תקשורת, דיגיטל וקיימות

052-8288111

03-6752281

Osnat.Golan@Strauss-Group.com

 

או

 

שלומי שפר

מנהל תקשורת חוץ קבוצת שטראוס

050-6208000

03-6756713

Shlomi.Sheffer@strauss-group.com