חזרה

קבוצת שטראוס מסכמת רבעון חזק עם צמיחה של כ- 10.8% במכירותיה ועלייה של כ- 8.1% ברווח הנקי

מתוך חדשות ומדיה
29/05/2017

המשך התחזקות החברה בישראל והשיפור המתמשך בתוצאות שטראוס קפה ושטראוס מים הביאו לעלייה הניכרת בפרמטרים המרכזיים; כמו כן התמקדה החברה בטיוב הפורטפוליו העסקי

גדי לסין, נשיא ומנכ"ל קבוצת שטראוס ((29.05.2017: "קבוצת שטראוס ממשיכה בביצוע מהלכים לאופטימיזציה של פורטפוליו העסקים שלה במסגרתם רכשנו בחודשים האחרונים את חלק המיעוט והפכנו לבעלים מלאים של שטראוס מים, שטראוס קפה, השלמנו עסקה למכירת מקס ברנר והעמקנו את ההשקעה בסין תוך מימוש האופציה לרכישת 15% נוספים מחברת המים בקבוצת האייר, כל אלה לצד ביצועים חזקים שהקבוצה מציגה. שטראוס ישראל מסכמת רבעון ראשון חזק מאד, ופעולות הליבה שלנו בתחום הקפה והמים ממשיכות להציג צמיחה עקבית. אנו ממשיכים ביישום האסטרטגיה שלנו ומאמינים כי היא תשיא ערך לבעלי המניות, לעובדי החברה וכמובן ללקוחותיה ושותפיה ברחבי העולם".

 

הדגשים העיקריים לרבעון הראשון של שנת  2017 (1)

 

הצמיחה האורגנית במכירות החברה, בנטרול השפעת השינוי בשערי החליפין הסתכמה בכ- 7.4%. המכירות בש"ח הסתכמו בכ- 2.1 מיליארד ש"ח, בהשוואה ל- 1.9 בתקופה המקבילה אשתקד, והושפעו מהפרשי תרגום חיוביים בסך של כ- 51 מיליון ש"ח, כתוצאה מהמשך התחזקות שערו הממוצע של הריאל אל מול השקל בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הגולמי הסתכם בכ- 780 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 37.4% מהמכירות), גידול של כ- 7.4% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הרווחיות הגולמית ירדה בכ- 1.2%.

הרווח התפעולי (EBIT) הסתכם בכ- 223 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 10.7% מהמכירות), גידול של כ- 5.0% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הרווחיות התפעולית ירדה בכ- 0.6%.

הרווח למניה לבעלי המניות של החברה הסתכם בכ- 1.08 ש"ח, גידול של כ- 8.1% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בתזרים שלילי של כ- 86 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ- 26 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

 

 

(1) מבוסס על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן בינלאומי 11) ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה והכנסות והוצאות אחרות, נטו, למעט אם מצוין אחרת.

טבלת נתונים כספיים דו"ח ראשון 2017

 

(1)  מבוסס על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן בינלאומי 11) ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה והכנסות והוצאות אחרות, נטו, למעט אם מצוין אחרת.

 (2)   השקעות כוללות רכישת רכוש קבוע וכן השקעה בנכסים בלתי מוחשיים והוצאות נדחות.

הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.

 

טבלת דו"ח כספי רבעון ראשון 2017

 

מבוסס על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן בינלאומי 11) ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה והכנסות והוצאות אחרות, נטו, למעט אם מצוין אחרת.

(2)   נתוני תענוג והנאה כוללים את חלקה של שטראוס (50%) בחטיפים המלוחים. נתוני קפה בינלאומי כוללים את חלקה של שטראוס (50%) ב – (Três Corações (3C – ברזיל (חברה בשליטה משותפת (50%) של הקבוצה ושל קבוצת São Miguel  המקומית –  ((50%). נתוני מטבלים וממרחים בינלאומי משקפים את חלקה של שטראוס (50%) בסברה ובאובלה. נתוני "אחר" כוללים את חלקה של שטראוס במיזם המשותף האייר שטראוס מים (HSW) בסין בשיעור של 34%.

הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. נתונים עבור סה"כ מטבלים וממרחים בינלאומי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים של סברה ואובלה באלפי ש"ח.

 

טבלת דו"חות כספיים רבעון ראשון 2017

 

שיחת ועידה

 

חברת "שטראוס גרופ" תקיים שיחת ועידה בעברית למשקיעים, ביום שני, 29 במאי, 2017 בשעה 14:00 (שעון ישראל) לסקירת הדוחות הכספיים של החברה לרבעון הראשון של שנת 2017.

מספר הטלפון להצטרפות לשיחת הועידה בעברית הוא  03-9180685

בנוסף, תקיים החברה שיחת ועידה באנגלית למשקיעים, ביום שני, 29 במאי, 2017 בשעה 17:30 שעון ישראל (15:30 שעון בריטניה, 10:30 אזור הזמן של החוף המזרחי בארה"ב) לסקירת הדוחות הכספיים של החברה לרבעון הראשון של שנת 2017.

מספרי הטלפון להצטרפות לשיחת הועידה באנגלית הינם:

בריטניה: 0-800-051-8913

ארה"ב: 1-888-281-1167

ישראל: 03-918-0610

הדוחות הכספיים של החברה לרבעון הראשון של שנת 2017 ומצגת המשקיעים מפורסמים באתר קשרי המשקיעים של הקבוצה בכתובת:

http://ir.strauss-group.com/phoenix.zhtml?c=92539&p=irol-irhome

 

לפרטים נוספים:

דניאלה פין

מנהלת קשרי משקיעים

054-5772195

03-6752545

Daniella.Finn@Strauss-Group.com

אסנת גולן

סמנכ"ל תקשורת ודיגיטל, דוברת קבוצת שטראוס

052-8288111

03-6752281

או

גיל מסינג

מנהל תקשורת חוץ קבוצת שטראוס

054-2525272