חזרה

קבוצת שטראוס מסכמת את 2019 עם הכנסות של כ- 8.5 מיליארד ש"ח צמיחה אורגנית בנטרול השפעת מט"ח של 2.6% בצד שיפור משמעותי ברווחי הקבוצה

מתוך חדשות ומדיה
25/03/2020

קבוצת שטראוס מסכמת את 2019 עם הכנסות של כ- 8.5 מיליארד ש"ח צמיחה אורגנית בנטרול השפעת מט"ח של 2.6% בצד שיפור משמעותי ברווחי הקבוצה*

  עופרה שטראוס יו"ר קבוצת שטראוס: "משבר הקורונה עמו מתמודד העולם כעת מזמן אתגרים מנהיגותיים וחברתיים משמעותיים. אנחנו ממקדים בימים אלו את מלוא תשומת לבנו בניהול היומיומי של המשבר, ומבצעים חשיבה מחודשת על סדרי העדיפויות שלנו. היותנו חברת מזון מקבלת משמעות חדשה בתקופה זו, כשברוב המקומות בהם אנו פעילים נמצאת חלק גדול מהאוכלוסייה בסגר. אנחנו פועלים ימים ולילות על מנת להבטיח את אספקת מוצרינו לכל ציבור הלקוחות שלנו בארץ ובעולם, תוך שמירה על בריאות כל עובדי הקבוצה העוסקים במלאכה. אנחנו מסכמים את התוצאות הכספיות לשנת 2019 עם שיפור כמעט בכל הפרמטרים. תשתית זו תאפשר לנו לשמור על רציפות עסקית ופיננסית ,להבטיח בטחון לעובדי הקבוצה ולסייע לקהילות בהן אנחנו פועלים. תודתנו נתונה לכל העוסקים בשמירה על בריאות הציבור, כל גורמי הממשל, התאחדויות העובדים, האיגודים העסקיים למיניהם, ובמיוחד תודה מקרב לב לצוותים הרפואיים על דאגה וטיפול מסור לכל מי שנזקק לכך."

  גיורא ברדעה מנכ"ל קבוצת שטראוס: "העולם כולו מתמודד כעת עם אתגר אנושי שלא ידענו כמותו מזה שנים. המשבר הזה משפיע וצפוי להשפיע על כל תחום בחיים של כולנו ומחייב אותנו להתאמות. אנו בשטראוס נוקטים בכל האמצעים העומדים לרשותנו בכדי להמשיך לייצר ולספק מזון לצרכנים במיוחד בשעה זו זמן בו אנשים שוהים יותר בבתיהם. הבוקר פרסמנו את התוצאות הכספיות של הקבוצה לשנת 2019. אנחנו מסכמים עוד שנה מצוינת, אבל אנחנו ממוקדים בשנת 2020 שהופכת להיות מן המאתגרות שהכרנו. אתגר זה מחדד את החשיבות בשמירה וטיפוח תעשיה מקומית תוססת ותחרותית בישראל המבטיחה אספקה שוטפת של מזון".

קבוצת שטראוס, חברת המזון הישראלית המובילה, מסכמת את שנת 2019 עם תוצאות מצוינות ועם צמיחה אורגנית במרבית הקטגוריות והגאוגרפיות. הכנסות החברה הסתכמו בשנת 2019 בכ- 8.5 מיליארד ש"ח, עליה של כ- 2.6% אורגני בנטרול השפעות מט"ח. לפי הדיווח בשקלים, החברה רושמת ירידה קלה של כ- 0.5% בהכנסות לעומת שנת 2018. הסיבה המרכזית לירידה זו נובעת רובה ככולה מהתחזקות השקל למול המטבעות האחרים ששחקה כ- 235 מיליון ש"ח מהכנסות החברה, מתוכן כ- 167 מיליון ש"ח בגין החלשות הריאל הברזילאי למול השקל.

גיורא ברדעה מנכ"ל קבוצת שטראוס: "אנחנו מסכמים היום את ביצועי הקבוצה לשנת 2019 שמעידים על המשך מגמה חיובית של שטראוס בשנים האחרונות. הקבוצה צמחה כמותית וכספית (צמיחה אורגנית) והמשיכה זו השנה השלישית ברציפות לשפר באופן ניכר את הרווח, הרווחיות ותזרים המזומנים. הגמישות והיציבות הפיננסית, המערך התשתיתי האיתן, תהליכי החדשנות וההשקעה במותגים – מהווים בסיס חשוב להמשך ההתמודדות שלנו עם אתגרים מגוונים.

*הנתונים במסמך זה מבוססים על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך חשבונאי (mark to market) לסוף תקופה של פוזיציות פתוחות בקבוצה בגין מכשירים פיננסים נגזרים המשמשים לגידור מחירי סחורות ואת כלל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים, הכנסות והוצאות אחרות, נטו, וכן השפעות מס של נטרול פריטים אלו, למעט אם מצוין אחרת.

יחד עם זאת, אנחנו עמוק בשנת 2020 שהופכת להיות אחת השנים המאתגרות ביותר שידעה הכלכלה העולמית. כחברה ישראלית-גלובלית אנו רואים בימים אלו את היתרונות כמו גם את האתגרים בגלובליזציה. ההתגייסות הבינלאומית למציאת פתרון לנגיף הקורונה ושיתוף המידע בין המדינות מייצר תקווה כי נוכל במהרה להתמודד עם המחלה, ואולם התלות העולמית בייצור במדינות אחרות מחדדת את הצורך לשמור במקביל על קיומה ופיתוחה של תעשייה ישראלית חיה, תוססת ותחרותית המבטיחה אספקה שוטפת של מזון לאוכלוסייה המקומית.

הביצועים של 2019 מאפשרים לנו לפתוח את שנת 2020 עם איתנות פיננסית חזקה. מטבע הדברים אנחנו בעיצומו של אירוע מתגלגל שהשלכותיו אינן ידועות עדיין ואולם אנו סבורים שהחברה ערוכה להתמודד עם תרחישים שונים בעקבות התפרצות מגפת הקורונה וזאת על מנת להמשיך ולספק גם ביקושים מוגברים למוצרינו. אנו מקווים כי חוסנה של החברה יסייע לנו להמשיך לפעול ברציפות עסקית ."

בהמשך למגמה ברבעונים האחרונים הקבוצה המשיכה במסע השיפור של הרווח והרווחיות שלה. הרווח הגולמי הניהולי של הקבוצה הסתכם בשנת 2019 בכ- 3.38 מיליארד ש"ח, גידול של כ- 3.6% לעומת שנת 2018. בשיעור הרווחיות הגולמית, התוצאות מלמדות על שיפור משמעותי מרמה של כ- 38% בשנת 2018 לשיעור של כ- 39.6% בשנת 2019. הסיבה המרכזית לגידול ברווח וברווחיות הגולמית נובע מירידה מסוימת במחירי חומרי הגלם, מחדשנות ופרודוקטיביות, וכן משיפור מתמיד בתמהיל המכירות של הקבוצה.

הרווח התפעולי של הקבוצה עלה בשנת 2019 בכ- 7.9% לרמה של כ- 933 מיליון ש"ח ושיעור הרווחיות התפעולית עלתה לרמה של כ- 10.9% לעומת כ- 10.1% בשנת 2018. השיפור ברווחיות התפעולית נובע בעיקר בשל התייעלות מתמשכת בשטראוס ישראל, שיפור ברווחיות של שטראוס קפה, גידול במצבת הלקוחות של שטראוס מים ועלייה ברווחי HSW – הפועלת בסין, ושיפור ברווחיות של חברת סברה. בשורה התחתונה העלייה ברווחיות הגולמית והתפעולית תורגמו לעליה של כ- 11.8% ברווח הנקי המיוחס לבעלי המניות שהסתכם בשנת 2019 לכ- 547 מיליון ש"ח.

חברת הקפה סיימה את שנת 2019 עם הכנסות של כ- 3.7 מיליארד ש"ח, ירידה אורגנית מנוטרלת מטבע של כ- 0.1% לעומת שנת 2018. הפרשי שער, בעיקר שחיקת הריאל הברזילאי, אל מול השקל שחקו כ- 223 מיליון ש"ח מהכנסות החברה כך שבשקלים מדובר על ירידה של כ- 5.7% בהכנסות. בגאוגרפיית ישראל צמחה חברת הקפה בשנת 2019 בכ- 2.2% לרמת הכנסות של כ- 754 מיליון ש"ח. במדינות מזרח אירופה נרשמה עליה בהכנסות ברוסיה ואוקראינה וירידה במדינות האחרות.

חברת הקפה בברזיל Três Corações המשותפת לשטראוס ולחברת סאן מיגל שבבעלות משפחת לימה מסיימת את 2019 עם הכנסות של כ- 1.8 מיליארד ש"ח (חלק הקבוצה 50%) המהווים ירידה של כ- 0.1% במטבע מקומי (ריאל ברזילאי) אך ירידה של כ- 8.6% במונחים שיקליים. במהלך השנה הגדילה החברה משמעותית את נתח השוק שלה מרמה של כ- 27.2% בשנת 2018 לרמה של כ- 28.3% בשנת 2019. ברבעון הראשון של 2020 הודיעה החברה כי בכוונתה לרכוש את פעילות הקפה הקלוי והטחון של חברת מיטצוי אלימנטוס בכ- 210 מיליון ריאל (במונחי 100%). העסקה צפויה להסגר ברבעון השלישי של 2020. היקף ההכנסות של החברה הנרכשת בשנת 2019 עמד על כ- 270 מיליון ריאל (כ- 245 מיליון ש"ח). בחודש פברואר 2020 הקימה חברת Tres Coracoes מיזם משותף עם חברת Positive Brands. החברה מייצרת ומוכרת מוצרי בריאות בתחום תחליפי החלב (המבוססים על הצומח, בעיקר מאגוזי קשיו) והיא המובילה בתחומה בברזיל, בהשקעה של כ- 39 מיליון ריאל (במונחי 100%). בנוסף להגדלת נתח השוק הגדילה החברה את הרווחיות הגולמית והתפעולית שלה בשנת 2019.

שטראוס ישראל, חברת המזון השנייה בגודלה בישראל, הגדילה במהלך 2019 את נתח השוק שלה משיעור של כ- 11.6% לכ- 11.9% על פי נתוני סטורנקסט. הכנסות שטראוס ישראל הסתכמו בשנת 2019 בכ- 3.4 מיליארד ש"ח – עלייה של כ- 4.1% לעומת ההכנסות בשנת 2018. העלייה במכירות נובעת בעיקר מגיוון וחדשנות המאפיינים את החברה וכן מגידול בכמויות המכירה שכן החברה לא ייקרה את מוצריה בשנת 2019 למרות גל התייקרויות שאפיין את הענף בשנה זאת (למעט העלאה של המוצרים המפוקחים על פי הוראות הממשלה). הקטגוריות שהובילו את הצמיחה במכירות היו היוגורטים, משקאות החלב והחטיפים המלוחים.

החברה נערכה השנה לרפורמת סימון המוצרים (ועדת האסדרה) שנכנסה לתוקף בינואר 2020. בתהליך מתמשך של שיפור מוצרים הגיעה החברה לרפורמה כאשר למעט חטיבת המתוקים, מעל 90% ממוצריה הינם ללא מדבקות אדומות. עדיין קשה להעריך האם לסימון המוצרים תהייה השפעה מהותית על היקף ואופי מכירות החברה ברבעונים הקרובים.

החברה שיפרה את רמת הרווחיות הגולמית והתפעולית שלה לרמות של 39.7% ו- 10.8% בהתאמה, לעומת 38.9% ו-10.5%, בהתאמה. הסיבה המרכזית לעלייה ברווחיות הוא המשך חדשנות, שיפור תמהיל המוצרים והמשך תהליכי ההתייעלות אותם מבצעת החברה באופן תמידי. התפרצות נגיף הקורונה בסין והתפשטותו למדינות נוספות הביא לעלייה בביקוש למזון במהלך הרבעון הראשון של 2020 ואולם קשה עדיין להעריך אם וכיצד הדבר ישפיע על תוצאות החברה.

פעילות סברה ואובלה הפועלות בתחום הסלטים המצוננים הסתכמה בשנה החולפת עם עלייה במכירות. סברה, הפועלת בארה"ב ובקנדה סיימה את 2019 עם מכירות בהיקף של 1.37 מיליארד ש"ח (במונחי 100%) – עליה של כ- 6.4% (אורגני מנוטרל מטבע) ואילו אובלה הפועלת במקסיקו, אוסטרליה, ניו זילנד ומערב אירופה סיימה את 2019 עם הכנסות של כ- 172 מיליון ש"ח – עליה של 11.3% (מנוטרל מטבע).

הפרשי התרגום בשל התחזקות השקל שחקו את הכנסות החברות בשקלים לרמות של כ- 1.3% וכ- 3.5%, בהתאמה. סברה ממשיכה להיות חברת הסלטים הגדולה בארה"ב ואף הגדילה את נתח השוק שלה בשנת 2019 לרמת שיא של כ- 62.2% לעומת כ- 60.1% בשנת 2018. סברה הגדילה משמעותית את הרווחיות התפעולית שלה שהסתכמה לסכום של כ- 157 מיליון ש"ח, (עליה של 35% מנוטרל מטבע) ושיעור רווחיות תפעולית של כ- 11.5% שנבע מגידול בנתח השוק ושיפור ברווחיות בעקבות התייעלות וכן ממכירת פעילות הסלסה בסוף שנת 2018.

שטראוס מים הפועלת בישראל ובבריטניה ומחזיקה בשותפות עם קבוצת Haier הסינית את חברת (HSW (Haier Strauss Water, מסכמת את 2019 עם צמיחה של כ- 6.3% בהכנסות לרמה של כ- 628 מיליון ש"ח (לא כולל הכנסות HSW). כמו כן החברה מדווחת על עלייה חדה של כ- 15.2% ברווח התפעולי (כולל חלק החברה ברווח הנקי של HSW). השיפור בהכנסות וברווח נובע בעיקר מגידול בכמות המכשירים, הגדלת מצבת הלקוחות בישראל ומתהליכי התייעלות בפעילות בישראל ובסין.

מכירות החברה בסין, שאינן נכללות בדו"ח הניהולי של הקבוצה, הסתכמו בשנת 2019 בעליה של כ- 6.5% לכ- 599 מיליון ש"ח בין היתר בשל הכניסה של החברה לשוק ה-POE (סדרת מוצרים לטיפול באיכות המים בנקודות הכניסה). הרווח הנקי של חברת HSW עלה בכ- 18.1% בשנת 2019 והסתכם בכ- 72 מיליון ש"ח לעומת כ- 61 מיליון ש"ח בשנת 2018.

נתונים פיננסים עיקריים לשנים שהסתיימו ביום 31 בדצמבר – ניהולי (במיליוני ש"ח)*:

נתונים

* הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.

נתונים פיננסים עיקריים לרבעונים שהסתיימו ביום 31 בדצמבר – ניהולי (במיליוני ש"ח)*:

מכירות ורווח גולמי 2
רווח ותזרים 2

* הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.

נתונים ניהוליים

(1) הנתונים במסמך זה מבוססים על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך חשבונאי (mark to market) לסוף תקופה של פוזיציות פתוחות בקבוצה בגין מכשירים פיננסים נגזרים המשמשים לגידור מחירי סחורות ואת כלל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים, הכנסות והוצאות אחרות, נטו, וכן השפעות מס של נטרול פריטים אלו, למעט אם מצוין אחרת.

(2) השקעות כוללות רכישת רכוש קבוע וכן השקעה בנכסים בלתי מוחשיים.

הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.

נתונים ניהוליים

(1) הנתונים במסמך זה מבוססים על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך חשבונאי (mark to market) לסוף תקופה של פוזיציות פתוחות בקבוצה בגין מכשירים פיננסים נגזרים המשמשים לגידור מחירי סחורות ואת כלל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים, הכנסות והוצאות אחרות, נטו, וכן השפעות מס של נטרול פריטים אלו, למעט אם מצוין אחרת.

(2) נתוני תענוג והנאה כוללים את חלקה של שטראוס (50%) בחטיפים המלוחים. נתוני קפה בינלאומי כוללים את חלקה של שטראוס (50%) ב – (Três Corações (3C – ברזיל (חברה בשליטה משותפת (50%) של הקבוצה ושל קבוצת São Miguel המקומית – (50%). נתוני מטבלים וממרחים בינלאומי משקפים את חלקה של שטראוס (50%) בסברה ובאובלה. נתוני הרווח התפעולי של "שטראוס מים" כוללים את חלקה של שטראוס בהאייר שטראוס מים (HSW) בסין – 49%.

הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. נתונים עבור סה"כ מטבלים וממרחים בינלאומי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים של סברה ואובלה באלפי ש"ח.

נתונים

(1) הנתונים במסמך זה מבוססים על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך חשבונאי (mark to market) לסוף תקופה של פוזיציות פתוחות בקבוצה בגין מכשירים פיננסים נגזרים המשמשים לגידור מחירי סחורות ואת כלל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים, הכנסות והוצאות אחרות, נטו, וכן השפעות מס של נטרול פריטים אלו, למעט אם מצוין אחרת.

(2) השקעות כוללות רכישת רכוש קבוע וכן השקעה בנכסים בלתי מוחשיים.

הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.

נתונים

1) הנתונים במסמך זה מבוססים על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך חשבונאי (mark to market) לסוף תקופה של פוזיציות פתוחות בקבוצה בגין מכשירים פיננסים נגזרים המשמשים לגידור מחירי סחורות ואת כלל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים, הכנסות והוצאות אחרות, נטו, וכן השפעות מס של נטרול פריטים אלו, למעט אם מצוין אחרת.

(2) נתוני תענוג והנאה כוללים את חלקה של שטראוס (50%) בחטיפים המלוחים. נתוני קפה בינלאומי כוללים את חלקה של שטראוס (50%) ב – (Três Corações (3C – ברזיל (חברה בשליטה משותפת (50%) של הקבוצה ושל קבוצת São Miguel המקומית – (50%). נתוני מטבלים וממרחים בינלאומי משקפים את חלקה של שטראוס (50%) בסברה ובאובלה. נתוני הרווח התפעולי של "שטראוס מים" כוללים את חלקה של שטראוס בהאייר שטראוס מים (HSW) בסין – 49%.

הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. נתונים עבור סה"כ מטבלים וממרחים בינלאומי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים של סברה ואובלה באלפי ש"ח.

נתונים

הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.

נתונים

הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.

שיחת ועידה

  חברת "שטראוס גרופ" תקיים ביום רביעי, 25 במרס, 2020 בשעה 14:00 (שעון ישראל) שיחת ועידה בהשתתפות הנהלת החברה, לסקירת הדוחות הכספיים של החברה לרבעון הרביעי של שנת 2019 ולשנת 2019.

  להלן מספר הטלפון למאזינים לשיחת הועידה בעברית הוא 03-9180687

  בנוסף, ביום רביעי, 25 במרס, 2020 בשעה 16:00 (שעון ישראל), תקיים החברה שיחת ועידה באנגלית בהשתתפות הנהלת החברה לסקירת הדוחות הכספיים של החברה לרבעון הרביעי של שנת 2019 ולשנת 2019.

  מספרי הטלפון להצטרפות לשיחת הועידה באנגלית הינם:
  בריטניה: 0-800-051-8913
  ארה"ב: 1-866-860-9642
  ישראל: 03-918-0691

  לאחר שיחת הועידה ניתן יהיה למצוא את ההקלטות באתר האינטרנט של החברה בכתובת:

  Conference Call Recordings

  הדוחות הכספיים של החברה לרבעון הרביעי ולשנת 2019 והמצגת שתלווה את השיחות יתפרסמו טרם קיום שיחות הועידה באתרים הבאים:

  Quarterly presentations

  Earning Releases

  לפרטים נוספים:

  דניאלה פין
  מנהלת קשרי משקיעים
  054-5772195
  03-6752545
  Daniella.Finn@Strauss-Group.com

  אסנת גולן
  סמנכ"ל תקשורת, דיגיטל וקיימות
  052-8288111
  03-6752281
  Osnat.Golan@Strauss-Group.com

  או

  שלומי שפר
  מנהל תקשורת חוץ קבוצת שטראוס
  050-6208000
  03-6756713
  Shlomi.Sheffer@strauss-group.com