חזרה

קבוצת שטראוס מסכמת את 2018 עם הכנסות של 8.6 מיליארד ש"ח ורווח של 489 מיליון ש"ח

מתוך חדשות ומדיה
13/03/2019

קבוצת שטראוס מסכמת את 2018 עם תוצאות מצוינות בכל הפרמטרים. היקף הכנסות החברה הסתכם בשנה שחלפה בכ- 8.6 מיליארד ש"ח וצמיחה אורגנית בנטרול השפעת הפרשי שער של 4.8%. הצמיחה נובעת מגידול במכירות של כלל החברות הבנות בקבוצה. ברבעון הרביעי הסתכמו הכנסות הקבוצה בכ- 2.2 מיליארד ש"ח, צמיחה אורגנית של כ- 2.5%;

השנה הושפעו מכירות החברה מהפרשי שער שליליים שהסתכמו בכ- 263 מיליון ש"ח, מתוכם כ- 256 מיליון ש"ח הנובעים מהחלשות הריאל הברזילאי אל מול השקל.

הקבוצה מדווחת על רווחי שיא, כאשר מיקוד עסקי והתייעלות מתמשכת הניבו שיפור בשיעורי הרווחיות במרבית הפעילויות. הרווח הגולמי הסתכם בשנת 2018 בכ- 3.3 מיליארד ש"ח ומשקף רווחיות גולמית של כ- 38.0%, לעומת שיעור רווחיות גולמית של כ- 36.7% בשנת 2017.  הרווח התפעולי של הקבוצה (EBIT) הסתכם בכ- 865 מיליון ש"ח – גידול של כ-10.9% לעומת שנת 2017 ומשקף רווחיות תפעולית של כ- 10.1% בהשוואה לכ- 9.2% בשנת 2017. תוצאות אלו נובעות מעליה ברווחיות התפעולית של כלל פעילויות הקבוצה: סברה ואובלה, שטראוס מים, שטראוס קפה ושטראוס ישראל. הרווח הנקי לבעלי מניות הרוב הסתכם בכ- 489 מיליון ש"ח – עליה של כ- 17.8%.

גיורא ברדעה נשיא ומנכ"ל שטראוס גרופ התייחס לתוצאות החברה: "2018 הציבה לקבוצת שטראוס אתגרים ניהוליים ועסקיים. החברה ביצעה שינויים רבים בהנהלתה ובמקביל התמודדה בין היתר עם עלייה במחירי התשומות וחומרי הגלם, למשל, מחיר החלב הגולמי. חוזקה של הקבוצה ופורטפוליו העסקים המגוון שלה – מוצרית וגאוגרפית – אפשרו לה להתמודד עם אתגרים אלו ולהציג תוצאות מצוינות. הגידול ברווחיות נובע ממיקוד, חדשנות מוצרית והתייעלות עקבית.  

פעילות הקפה בברזיל המשיכה להוות מנוע צמיחה משמעותי  – היקף המכירות המשיך לצמוח והחברה הציגה תוצאות טובות; פעילות שטראוס מים המשיכה להציג נתוני צמיחה מרשימים, של כ- 9.2% במכירות. בפעילות המים בסין מיקדנו את המכירות בערוצי האונליין; סברה התמקדה השנה בחומוס וגוואקמולי בארה"ב והשיגה צמיחה אורגנית בנטרול השפעת שערי חליפין של כ- 10.7%, תוך הגדלת נתח השוק שלנו בחומוס לכ- 60.1%. אובלה המשיכה להתרחב וסיכמה את השנה עם צמיחה אורגנית בנטרול השפעת שערי חליפין של כ- 19.4%".  

[1] הנתונים במסמך זה מבוססים על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן דיווח כספי בינלאומי 11) ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך חשבונאי ((mark to market לסוף תקופה של פוזיציות פתוחות בקבוצה בגין מכשירים פיננסים נגזרים המשמשים לגידור מחירי סחורות ואת כלל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים, הכנסות והוצאות אחרות, נטו, וכן השפעות מס של נטרול פריטים אלו, למעט אם מצוין אחרת.

עוד אמר ברדעה: "במסגרת התכנון ארוך הטווח בקבוצה, הוקמה לאחרונה זרוע צמיחה וחדשנות המאגדת את הפעילות בתחום: אלפא שטראוס, חממת The Kitchen, פעילות הפיתוח העסקי והפעילות הטכנולוגית. בהקמת זרוע זאת מעמיקה הקבוצה את ההשקעה בפיתוח מוצרים, מודלים עסקיים ופיתוח גאוגרפיות חדשות ויצירת מנועי צמיחה עתידיים".

ניתוח פעילויות החברות הבנות  –

שטראוס ישראל:

פעילות חברת שטראוס ישראל בשנת 2018 הסתכמה בכ- 3.3 מיליארד ש"ח, עליה של כ- 4.6% לעומת השנה הקודמת וזאת בהשוואה לצמיחה של כ- 4.0% בכלל שוק המזון והמשקאות. הצמיחה במכירות נובעת מצמיחה הן בתחום בריאות ואיכות חיים והן ממגזר תענוג והנאה. שטראוס ישראל המשיכה גם השנה לעודד תזונה מאוזנת. החברה המשיכה את מאמציה בהפחתות הסוכר והנתרן  ממגוון מוצריה וכן ליצור מנות קטנות לצריכה אישית. כמו כן החברה המשיכה בחדשנות המוצרית, נכנסה לקטגוריות נוספות והרחיבה קטגוריות קיימות כמו מוצרים מועשרים בחלבון.

בריאות ואיכות חיים  מכירות מגזר בריאות ואיכות חיים הסתכמו ב- 2018 בכ- 2.2 מיליארד ש"ח – עליה של כ- 5.3% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
מחלבות שטראוס המשיכו השנה להשיק מוצרים חדשניים מסדרת ה-PRO  ומוצרים חדשניים כמו מעדן גמדים "סקוויז". מזון טרי הובילה השנה מהלך בריאותי במסגרתו הוצא כל השומן המוסף מהחומוס והשיקו את סדרת הארוחות המוכנות Eat Good. כמו כן הושקו השנה הפריכיות הטעימות תחת מותג Energy"" – מוצר מבוסס על חומרי גלם בריאים, כמו חומוס, אפונה ועדשים שחורות.

 

תענוג והנאה – מכירות מגזר תענוג והנאה הסתכמו בשנת 2018 בכ- 1.1 מיליארד ש"ח – עליה של כ- 3.4%. פעילות הממתקים והמאפה אופיינה גם השנה בגיוון והשקת מוצרים חדשים. בנוסף הוביל המגזר מהלך טכנולוגי חדשני – הוצאת האספרטיים והטיטניום דיאוקסייד מהמסטיקים. פעילות המלוחים המשיכה גם השנה בתהליך הפחתת שומן ונתרן מהחטיפים.

שטראוס קפה:

בשנת 2018 הסתכמה הצמיחה האורגנית  במטבע מקומי של תחום הקפה בכ- 3.1% לכ- 4.0 מיליארד ש"ח. צמיחה זאת שיקפה בעיקר גידול כמותי בברזיל וישראל. ברבעון הרביעי של שנת 2018 הסתכמו מכירות תחום הקפה בכ- 1.0 מיליארד ש"ח    בהשוואה לכ- 1.1 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי בשנת 2018 הסתכם בכ- 418 מיליון ש"ח – עליה של כ- 6.2%; שיעור הרווחיות התפעולית השנתי עמד על כ- 10.6%, שיפור של כ- 1% לעומת 2017.  

פעילות שטראוס קפה בישראל צמחה השנה בכ- 4.8% לכ- 737 מיליון ש"ח. הפעילות התמקדה בהשקת טעמים נוספים וחזקים יותר בקפסולות, השקת מותג הקפה פלטיניום והשקת מיזם Beanz – פולי קפה טריים מחוואים ברחבי העולם ומכונה לטחינתם לקבלת חווית קפה טרי בבית

פעילות הקפה בברזיל המשיכה לשבור שיאים גם ב- 2018. היקף ההכנסות של חברת Três Corações  – חברת הקפה הגדולה בברזיל המשותפת לקבוצת שטראוס וקבוצת São Miguel – הסתכם בשנת 2018 בכ-2.0 מיליארד ש"ח (מונחי 50%) – עליה של 7.3% במטבע מקומי. יחד עם זאת, להתחזקות השקל מול הריאל הברזילאי הייתה השפעה שלילית של כ- 256 מיליון ש"ח. נכון לסוף דצמבר עומד נתח השוק של החברה על כ- 27.3% משוק הקפה בברזיל, זאת לעומת 25.8% בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הצמיחה נובעת מעליה בכמות המכירות של הקפה הקלוי והטחון. כמו כן החברה משווקת ומפיצה קפסולות ומכונות קפה תחת המותג Tres. בחודש אפריל 2018 רכשה Três Corações את הפעילות המיוחסת למותגי הקפה הקמעונאיים של חברת הקפה Tapajós Indústria de Café Ltda. ההסכם בין החברות כולל את רכישת מותגי הקפה הקמעונאיים (Manaus, Tapajós, Betânia) וכן מוצרים נוספים מתחום הקפה הקלוי והטחון באזור צפון ברזיל בתמורה לסך של כ- 23 מיליון ש"ח (הסכום משקף 100%).

המכירות ברוסיה ובאוקראינה ירדו בשנת 2018 בכ- 5.9% במטבע מקומי בעיקר בשל תנאי הסחר המאתגרים והסתכמו בכ-574 מיליון ש"ח, הפרשי שער – התחזקות השקל מול הרובל הרוסי והגריבנה האוקראיני גרעו כ- 36 מיליון ש"ח מהכנסות החברה. המכירות בפולין הסתכמו בכ-305 מיליון ש"ח בדומה לתקופה המקבילה, אך נשחקו בכ- 3.8% במטבע מקומי. המכירות ברומניה הסתכמו במהלך שנת 2018 בכ- 221 מיליון ש"ח בדומה לתקופה המקבילה אשתקד, בסרביה חל גידול של כ- 7.6% במכירות לכ-151 מיליון ש"ח הנובע בעיקר משערי מט"ח חיוביים של הדינר הסרבי אל מול השקל. 

המכירות ברוסיה ובאוקראינה ירדו בשנת 2018 בכ- 5.9% במטבע מקומי בעיקר בשל תנאי הסחר המאתגרים והסתכמו בכ-574 מיליון ש"ח, הפרשי שער – התחזקות השקל מול הרובל הרוסי והגריבנה האוקראיני גרעו כ- 36 מיליון ש"ח מהכנסות החברה. המכירות בפולין הסתכמו בכ-305 מיליון ש"ח בדומה לתקופה המקבילה, אך נשחקו בכ- 3.8% במטבע מקומי. המכירות ברומניה הסתכמו במהלך שנת 2018 בכ- 221 מיליון ש"ח בדומה לתקופה המקבילה אשתקד, בסרביה חל גידול של כ- 7.6% במכירות לכ-151 מיליון ש"ח הנובע בעיקר משערי מט"ח חיוביים של הדינר הסרבי אל מול השקל. 

שטראוס מים:

שטראוס מים מסכמת שנה מצוינת נוספת. היקף המכירות הסתכם בכ- 591 מיליון ש"ח – עליה של 9.2% לעומת שנת 2017. הרווח התפעולי גדל בצורה מרשימה והסתכם בכ- 65 מיליון ש"ח, לעומת כ- 36 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה ברווח התפעולי נובעת בעיקר מגידול במצבת הלקוחות וגידול כמותי במכירות תוך המשך התייעלות תפעולית.

שטראוס מים – ישראל – ממשיכה לצמוח בקצב גבוה בעיקר אודות לגידול בכמות הלקוחות והגדלת הרכישות של לקוחות קיימים. החברה השיקה השנה את  מטהר המים maze המתקדם ביותר מסוגו בעולם שהינו פטנט ייחודי של שטראוס מים, וביצעה במהלך השנה החלפה של המטהרים לקוחותיה ללא עלות.

HWS- פעילות המיזם המשותף של שטראוס מים וענקית מוצרי החשמל הסינית לבית Haier הניבה בשנת 2018 הכנסות בסך של כ- 562 מיליון ש"ח לעומת כ- 491 מיליון ש"ח, גידול של כ- 14.4% לעומת 2017 – זאת בין השאר בשל ארגון מחדש של מערך המכירות במדינה ומעבר למכירות אונליין. 

Virgin-Strauss-Water – פעילות המים של הקבוצה בשיתוף חברת וירג'ין באנגליה השיקה במהלך 2018 ערוצי מכירה דיגיטליים בהם אתר אינטרנט, וכן פעילות שיווקית באמצעות אפליקציה ואינסטגרם. 

מטבלים וממרחים:

פעילות המטבלים וממרחים של קבוצת שטראוס באמצעות "סברה" בארה"ב וקנדה ו"אובלה" במקסיקו, אוסטרליה, ניו זילנד ומערב אירופה, סיימו את 2018 עם צמיחות מרשימות. 

סברה – חברת הממרחים והמטבלים בשותפות פפסיקו סיימה את 2018 עם הכנסות שיא במטבע מקומי, שתורגמו לכ- 1.4 מיליארד ש"ח – 8.7% גידול לעומת שנת 2017 ועם הכנסות של 322 מיליון ש"ח ברבעון הרביעי – צמיחה של 9.6% (הנתונים במונחי 100%). סברה ממשיכה להוביל את שוק המטבלים וממרחים בארה"ב עם נתח שוק של כ- 25.3% (נתוני IRI) ועם שליטה של כ-60.1% בשוק החומוס בארה"ב. במהלך 2018 מיקדה החברה את פעילותה בתחום החומוס והגוואקמולי כאשר מכרה את פעילות הסלסה שלה. מגמת הבריאות בארצות הברית והמעבר לתזונה מבוססת צמחים תורמת לפעילות החברה  והחברה השיקה מוצרים חדשים ובהם ממרח גוואקמולי עם טוסט לארוחת בוקר.

אובלה – סיימה את שנת 2018 עם הכנסות של כ- 166 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 141 מיליון ש"ח בשנת 2017 צמיחה של כ- 17.9% וכ- 19.4% בנטרול השפעות שערי חליפין. ברבעון הרביעי מכרה החברה מוצרים בכ- 49 מיליון ש"ח צמיחה של כ- 15.2% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. החברה ממשיכה להשקיע בכניסה למדינות חדשות ולכן מדווחת על הפסד תפעולי שנתי של 18 מיליון ש"ח לעומת כ- 21 מיליון ש"ח בשנת 2017 (במונחי 100%).

נתח השוק של החברה באוסטרליה ממשיך לצמוח ועומד כבר על כ- 42% (על פי נתוני IRI) כאשר, בניו זילנד שם החלה הפעילות רק בשנת 2017 עומד נתח השוק של החברה על כ- 11.5% (על פי נתוני IRI). החברה החלה את פעילותה בגרמניה בשנת 2017 ונתח השוק שלה כיום כבר עומד על כ- 7.5% (על פי נתוני נילסן)

נתונים פיננסים עיקריים לשנים שהסתיימו ביום 31 בדצמבר – ניהולי (במיליוני ש"ח)*:

מכירות נטו

רווח ורווחיות גולמית

רווח ורווחיות תפעולית

תזרים מפעילות שוטפת ותזרים חופשי

תונים פיננסים עיקריים לרבעונים שהסתיימו ביום 31 בדצמבר – ניהולי (במיליוני ש"ח)*:

מכירות נטו

 

 

רווח ורווחיות גולמית

 

 

 

 

 

 

 

רווח ורווחיות תפעולית

 

 

תזרים מפעילות שוטפת ותזרים חופשי

 

 

* הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.
** סווג מחדש

(1)   הנתונים במסמך זה מבוססים על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן דיווח כספי בינלאומי 11) ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך חשבונאי ((mark to market לסוף תקופה של פוזיציות פתוחות בקבוצה בגין מכשירים פיננסים נגזרים המשמשים לגידור מחירי סחורות ואת כלל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים, הכנסות והוצאות אחרות, נטו, וכן השפעות מס של נטרול פריטים אלו, למעט אם מצוין אחרת.

 (2)   השקעות כוללות רכישת רכוש קבוע וכן השקעה בנכסים בלתי מוחשיים.

* סווג מחדש

הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.

(1)   הנתונים במסמך זה מבוססים על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן דיווח כספי בינלאומי 11) ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך חשבונאי ((mark to market לסוף תקופה של פוזיציות פתוחות בקבוצה בגין מכשירים פיננסים נגזרים המשמשים לגידור מחירי סחורות ואת כלל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים, הכנסות והוצאות אחרות, נטו, וכן השפעות מס של נטרול פריטים אלו, למעט אם מצוין אחרת.

(2)   נתוני תענוג והנאה כוללים את חלקה של שטראוס (50%) בחטיפים המלוחים. נתוני קפה בינלאומי כוללים את חלקה של שטראוס (50%) ב – (Três Corações (3C – ברזיל (חברה בשליטה משותפת (50%) של הקבוצה ושל קבוצת São Miguel  המקומית – ((50%). נתוני מטבלים וממרחים בינלאומי משקפים את חלקה של שטראוס (50%) בסברה ובאובלה. נתונים הרווח התפעולי של "שטראוס מים" כוללים את חלקה של שטראוס במיזם המשותף האייר שטראוס מים (HSW) בסין. עד לחודש אוגוסט 2017 החזיקה החברה ב- 34% מהמיזם המשותף והחל מחודש ספטמבר 2017 שיעור ההחזקה עלה ל- 49% בעקבות רכישת 15% נוספים במיזם המשותף.

(3)   החל מהרבעון הראשון לשנת 2018 החליטה הנהלת החברה לדווח בנפרד על תוצאות מגזר המים אשר הוצגו בעבר כחלק ממגזר "אחר".

(4)     במהלך הרבעון השני בשנת 2017 מימשה החברה את פעילות מקס ברנר.

הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. נתונים עבור סה"כ מטבלים וממרחים בינלאומי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים של סברה ואובלה באלפי ש"ח.

(1)   הנתונים במסמך זה מבוססים על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן דיווח כספי בינלאומי 11) ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך חשבונאי ((mark to market לסוף תקופה של פוזיציות פתוחות בקבוצה בגין מכשירים פיננסים נגזרים המשמשים לגידור מחירי סחורות ואת כלל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים, הכנסות והוצאות אחרות, נטו, וכן השפעות מס של נטרול פריטים אלו, למעט אם מצוין אחרת.

 (2)   השקעות כוללות רכישת רכוש קבוע וכן השקעה בנכסים בלתי מוחשיים.

* סווג מחדש

הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.

(1)   הנתונים במסמך זה מבוססים על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן דיווח כספי בינלאומי 11) ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך חשבונאי ((mark to market לסוף תקופה של פוזיציות פתוחות בקבוצה בגין מכשירים פיננסים נגזרים המשמשים לגידור מחירי סחורות ואת כלל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים, הכנסות והוצאות אחרות, נטו, וכן השפעות מס של נטרול פריטים אלו, למעט אם מצוין אחרת.

(2)   נתוני תענוג והנאה כוללים את חלקה של שטראוס (50%) בחטיפים המלוחים. נתוני קפה בינלאומי כוללים את חלקה של שטראוס (50%) ב – (Três Corações (3C – ברזיל (חברה בשליטה משותפת (50%) של הקבוצה ושל קבוצת São Miguel  המקומית – ((50%). נתוני מטבלים וממרחים בינלאומי משקפים את חלקה של שטראוס (50%) בסברה ובאובלה. נתוני הרווח התפעולי של "שטראוס מים" כוללים את חלקה של שטראוס במיזם המשותף האייר שטראוס מים (HSW) בסין. עד לחודש אוגוסט 2017 החזיקה החברה ב- 34% מהמיזם המשותף והחל מחודש ספטמבר 2017 שיעור ההחזקה עלה ל- 49% בעקבות רכישת 15% נוספים במיזם המשותף.

(3)   החל מהרבעון הראשון לשנת 2018 החליטה הנהלת החברה לדווח בנפרד על תוצאות מגזר המים אשר הוצגו בעבר כחלק ממגזר "אחר".

הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. נתונים עבור סה"כ מטבלים וממרחים בינלאומי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים של סברה ואובלה באלפי ש"ח.

הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.

שיחת ועידה

חברת "שטראוס גרופ" תקיים כנס משקיעים בבורסה לניירות ערך, ביום רביעי, 13 במרס, 2019 בשעה 10:30 (שעון ישראל) לסקירת הדוחות הכספיים של החברה לרבעון הרביעי של שנת 2018 ולשנת 2018.

ניתן להאזין לכנס בלינק הבא:

http://ir.strauss-group.com/phoenix.zhtml?c=92539&p=irol-conferencecalls

בנוסף, תקיים החברה שיחת ועידה באנגלית למשקיעים, ביום רביעי, 13 במרס, 2019 בשעה 15:00 שעון ישראל (13:00 שעון בריטניה, 09:00 אזור הזמן של החוף המזרחי בארה"ב) לסקירת הדוחות הכספיים של החברה לרבעון הרביעי של שנת 2018 ולשנת 2018.

מספרי הטלפון להצטרפות לשיחת הועידה באנגלית הינם:

בריטניה: 0-800-917-5108

ארה"ב: 1-888-407-2553

ישראל: 03-918-0610

הדוחות הכספיים של החברה לרבעון הרביעי של שנת 2018 ולשנת 2018 ומצגת המשקיעים מפורסמים באתר קשרי המשקיעים של הקבוצה בכתובת:

http://ir.strauss-group.com/phoenix.zhtml?c=92539&p=irol-irhome

לפרטים נוספים:

דניאלה פין

מנהלת קשרי משקיעים

054-5772195

03-6752545

Daniella.Finn@Strauss-Group.com

אסנת גולן

סמנכ"ל תקשורת, דגיטל וקיימות

052-8288111

03-6752281

Osnat.Golan@Strauss-Group.com

 

או

 

שלומי שפר

מנהל תקשורת חוץ קבוצת שטראוס

050-6208000

03-6756713

Shlomi.Sheffer@strauss-group.com