חזרה

קבוצת שטראוס מסכמת את תשעת החודשים הראשונים של 2020 עם עלייה אורגנית בהכנסות

מתוך חדשות ומדיה
18/11/2020

הכנסות קבוצת שטראוס בתשעת החודשים הראשונים של 2020 הסתכמו ב- 6.3 מיליארד ש"ח – צמיחה של 4.5%  אורגנית בנטרול השפעת מטבע[1]הרווח הנקי בתקופה עמד על 464 מיליון ש"ח שיפור של כ- 4.1%

הכנסות הקבוצה ברבעון השלישי הסתכמו בכ- 2.17 מיליארד ש"ח צמיחה אורגנית בנטרול השפעת מטבע של כ- 3.9%

 

מנכ"ל הקבוצה גיורא בר-דעה: "קבוצת שטראוס ממשיכה להציג ביצועים עיסקיים איתנים למרות ההשפעות הגלובליות המהותיות של משבר הקורונה על פעילותה. בתשעת החודשים הראשונים של 2020 וברבעון השלישי של השנה, החברה מציגה שיפור בפעילות בעיקר בערוצים ובקטגוריות המוטות צריכה ביתית בצד היחלשות משמעותית בקטגוריות ובערוצי הצריכה מחוץ לבית שהתעצמו ברבעון השלישי בין היתר בשל הסגר השני בישראל.

היציבות הניהולית, הגיוון העסקי בין קטגוריות, ערוצים ושווקים, כמו גם האיתנות הפיננסית שהשתפרה משמעותית בתקופה המדוברת, מאפשרים לחברה שלמדה "לחיות עם הקורונה" והמורכבות, להציג שיפור וצמיחה אורגנית במכירות, תוך שיפור הרווחיות התפעולית ועליה ברווח הנקי.

בתקופה זו ממשיכה הקבוצה להשקיע משאבים משמעותיים במטרה לשמר את הרציפות והתפעולית והעיסקית וזאת תוך שמירה מירבית על בריאות ובטיחות עובדיה בכל האתרים ברחבי העולם. בראייה קדימה החברה ממשיכה ואף מעצימה את השקעתה בפיתוח קטגוריות וענפים בעלי פוטנציאל צמיחה, בהם תחליפי חלב לסוגיהם, מוצרי בריאות, מזון טרי, קפסולות קפה והעמקת הכניסה לקטגוריית POE ((Point Of Entry בסין.   

זאת ועוד, בתקופה המדוברת הקבוצה ממשיכה להשקיע בפיתוח ושדרוג קווי ייצור קיימים ובהקמת מפעלים חדשים בהם מפעל הייצור של חברת המים בסין, מחסן ומרכז הפצה חדשני באוקראינה, מפעל חדש של טעם הטבע בקיבוץ ברור חייל ורכישת פעילות הקפה של מיטצוי בברזיל. יציבותה הפיננסית של החברה מאפשרת לה במיוחד בעת הזו לחפש הזדמנויות עסקיות בארץ ובעולם במגוון רחב של פעילויות במטרה להרחיב את פעילותיה ככל שתמצא לנכון. במקביל, הקבוצה ממשיכה ואף מעמיקה את ההשקעה החברתית שלה בתמיכה באוכלוסיות נפגעות קורונה ורואה עצמה חלק מהמאמץ לשמירה על החוסן החברתי כלכלי בכל מדינה בה היא פועלת.

 

לפני כחודש נפרדנו בכאב רב ועצב גדול ממיכאל שטראוס, דור שני למייסדי קבוצת שטראוס. מיכאל היה מנהיג עסקי, ערכי וחברתי לכל אנשי הקבוצה ולרבים במשק הישראלי. אנו מבכים את לכתו ומודים על תרומתו הגדולה לפיתוח תעשייה וכלכלה ישראלית משגשגת. כולנו מחויבים להמשיך ולהתמיד במורשתו.

 

קבוצת שטראוס, מסכמת את התקופה עם תוצאות משופרות, זאת על רקע האתגרים הרבים והמגוונים בהם הסגר השני בישראל, שחיקת המטבעות למול השקל ועוד. בפעילות הקמעונאית מציגה שטראוס גידול במכירות בעיקר בקטגוריות של מוצרים לצריכה ביתית, אך במקביל סגירת המסעדות, בתי המלון ובתי הקפה לתקופות ממושכות כמו גם הירידה ברכישות הדחף (impulse) השפיעו לשלילה על הכנסות הקבוצה במרבית החברות ובמיוחד בפעילות חברת הקפה.  

 

הקבוצה סיימה את הרבעון השלישי של שנת 2020 עם הכנסות של כ- 2.17 מיליארד ש"ח ואת תשעת החודשים הראשונים של השנה עם הכנסות של כ- 6.3 מיליארד ש"ח עליה של כ- 3.9% וכ- 4.5%, בהתאמה (אורגנית בנטרול השפעת מטבע). בשל שחיקת המטבעות מציגה החברה ירידה של כ- 3.1% בהכנסות ברבעון השלישי וירידה של כ- 2.2% בהכנסות בתשעת החודשים הראשונים של השנה לעומת התקופות המקבילות אשתקד.

 

השפעת שערי החליפין על מכירות החברה ברבעון השלישי הסתכמו בכ- 163 מיליון ש"ח מתוכם כ- 136 מיליון ש"ח נובעים מהיחלשות הריאל הברזילאי לעומת השקל, זאת בשעה שהמכירות הכמותיות ונתח השוק בברזיל צמחו. השפעת שחיקת שערי החליפין בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 הסתכמה בכ- 429 מיליון ש"ח מתוכם כ- 351 מיליון ש"ח בגין היחלשות הריאל הברזילאי מול השקל. הרווח התפעולי הסתכם בכ- 250 מיליון ש"ח, עליה של 4.8% (מנוטרל מטבע), בתרגום לשקלים מדובר על ירידה של כ- 2.3% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, שיעור הרווחיות התפעולית עומד על כ- 11.5% – גידול של כ- 0.1% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי (המיוחס לבעלי המניות) הסתכם ברבעון בכ- 158 מיליון ש"ח לעומת כ- 153 מיליון ש"ח ברבעון המקביל – הגידול ברווח נבע מקיטון בהוצאות המימון והמיסים של החברה. הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם בכ- 464 מיליון ש"ח, עליה של כ- 4.1% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

 

מתחילת השנה תרמה קבוצת שטראוס למעלה מ- 80 אלף חבילות מזון ובימים אלו החברה בישראל מסייעת לאלפי משפחות לרכוש מוצרי מזון ללא עלות במסגרת מיזם שהחל בספטמבר וימשך עד סוף השנה מול אותם משפחות תחת הכותרת "יחד עושים טוב", המצטרפים למאמצים נוספים שנעשים מול קהילות רבות בארץ ובעולם.

[1] הנתונים במסמך זה מבוססים על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך חשבונאי ((mark to market לסוף תקופה של פוזיציות פתוחות בקבוצה בגין מכשירים פיננסים נגזרים המשמשים לגידור מחירי סחורות ואת כלל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים, הכנסות והוצאות אחרות, נטו, וכן השפעות מס של נטרול פריטים אלו, למעט אם מצוין אחרת.

 

שטראוס ישראל

משבר הקורונה מוסיף להיות הגורם המרכזי המשפיע על פעילותה של  שטראוס ישראל גם ברבעון השלישי של 2020. בדומה ליצרניות מזון אחרות בישראל ובעולם מושפעת שטראוס ישראל משתי מגמות מנוגדות – האחת גידול משמעותי בצריכה הביתית והשנייה ירידה משמעותית בצריכת מוצרים מחוץ לבית ומזון לאירועים ומסיבות – בעיקר חטיפים מתוקים ומלוחים. החברה פועלת על מנת לשמר את יכולות הייצור כדי לענות על הביקוש הגבוה למוצרים, זאת תוך כדי שמירה מירבית על בריאות ובטיחות עובדיה. היקף המכירות של שטראוס ישראל ברבעון השלישי הסתכם בכ- 953 מיליון ש"ח ובתשעת החודשים הראשונים של השנה בכ- 2.8 מיליארד ש"ח – צמיחה של 6.1% וכ- 8.1% בהתאמה, בהשוואה לתקופות המקבילות אשתקד.

בחלוקה לפי מגזרים עולה כי ההכנסות ממגזר בריאות ואיכות חיים צמחו ברבעון השלישי בכ- 10.4%. הצמיחה נובעת ברובה מעליה ברכישת מוצרים לצריכה ביתית בהם: יוגורטים, מעדני חלב, משקאות חלב, סלטים, מוצרי יד מרדכי ומוצרי ירקות ומזון טרי בכלל. הכנסות בגין מגזר תענוג והנאה פחתו ברבעון השלישי בכ- 3.2% זאת בעיקר בשל ירידה בביקוש למוצרי דחף (impulse) ולמוצרי  on the go– בעיקר חטיפים מתוקים וחטיפים מלוחים. עם זאת חלה עליה משמעותית במכירות מוצרים לאפייה ביתית כמו טבלאות שוקולד ואחרים.

העלייה במכירות והמשך התייעלות החברה הגדילו את הרווח התפעולי ברבעון השלישי בכ- 8.6% לרמה של 106 מיליון ש"ח, כאשר שיעור הרווח התפעולי עלה מ- 10.9% לרמה של 11.1%.

 

שטראוס קפה

פעילות שטראוס קפה ברבעון השלישי מראה צמיחה הן במכירות במטבע מקומי והן בכמויות – במרבית פעילויות החברה. עם זאת הפעילות הושפעה גם מירידה במכירות לשוק ה-AFH, קרי לקוחות מוסדיים בהם בתי מלון, בתי קפה ומסעדות והן מהפסקת רוב פעילות רשת קפה עלית בישראל במהלך הרבעון בשל הסגר השני. סך מכירות פעילות חברת הקפה ברבעון הסתכמה בכ- 851 מיליון ש"ח – עליה של כ- 1.4% אורגני במטבע מקומי.

פעילות חברת הקפה בישראל סיימה את הרבעון השלישי עם הכנסות של כ- 175 מיליון ש"ח – ירידה של 10.4% לעומת הרבעון המקביל בשנת 2019, הנובעת רובה ככולה מהירידה במכירות לשוק ה-AFH והפסקת פעילות רשת קפה עלית בספטמבר. פעילות הקפה בברזיל, תחת חברת Tres Coracoes, הפועלת בעיקר בשוק הצריכה הביתי, צמחה ברבעון השלישי בכ- 10.0% במטבע מקומי וזאת בשל גידול כמותי במכירות. נתח השוק של החברה הכולל את נתח השוק של פעילות הקפה של חברת מיטצוי שנרכשה, עמד בסוף הרבעון על 31.0% משוק הקפה בברזיל. פעילות הקפה במזרח אירופה רשמה ככלל צמיחה בפעילות וברווח התפעולי במטבע מקומי וכן גידול כמותי במכירות. הפעילות ברוסיה ואוקראינה צמחה ברבעון בכ- 5.5% בשל עליה בכמויות, ומכירות הקפה ברומניה צמחו בכ- 4.3% במטבע מקומי. בפולין ובסרביה היקף המכירות נותר ללא שינוי מהותי. 

 

סברה ואובלה (במונחי 100%)

חברת סברה מדווחת ברבעון השלישי על ירידה של כ- 2.4% במכירות במטבע מקומי והסתכמו בכ- 327 מיליון ש"ח. בתשעת החודשים הראשונים של 2020 הסתכמו מכירות החברה בכ- 1 מיליארד ש"ח – ירידה של 1.1% במטבע מקומי. ירידה זאת נובעת בעיקר בשל השפעת משבר הקורונה על מכירות החברה בשוק ה-AFH ללקוחות חנויות הנוחות, שדות תעופה ולקוחות מוסדיים בהם מסעדות. במקביל חלה צמיחה בשוק המוצרים לצריכה ביתית. הרווחיות התפעולית של החברה השתפרה ברבעון השלישי והגיעה לרמה של כ- 11.5% לעומת כ- 7.0% ברבעון המקביל בעיקר בשל ירידה בהוצאות השיווק לעומת הרבעון המקביל, הנובעת מעיתוי הוצאות השיווק. פעילות אובלה ממשיכה לצמוח והניבה ברבעון השלישי הכנסות של כ- 44 מיליון ש"ח – שיפור של 10.4% בנטרול השפעות מטבע. בתשעת החודשים הראשונים הניבה החברה מכירות של 120 מיליון ש"ח, צמיחה מנוטרלת מטבע של 5.2%.

 

שטראוס מים

שטראוס מים מסכמת רבעון מוצלח נוסף, מכירות החברה ברבעון הסתכמו בכ- 184 מיליון ש"ח – צמיחה של כ- 10.5% הנובעת בין היתר מעליה בכמות המכשירים וצמיחה במצבת הלקוחות. הרווח התפעולי צמח בכ-24.2%  והסתכם בכ- 25 מיליון ש"ח. פעילות החברה בסין התאוששה במהירות מהשפעות הסגר של הרבעון הראשון, מכירות החברה צמחו ברבעון השלישי בכ- 6.8% במטבע מקומי והסתכמו בכ- 142 מיליון ש"ח. במהלך הרבעון הראשון אישר דירקטוריון HSW השקעה של כ- 375 מיליון יואן (כ- 190 מיליוני ש"ח) לצורך בנייה והקמת מפעל לייצור והרכבה של מוצרי החברה הנמכרים בסין. בניית המפעל החלה בסוף מרס 2020 וצפויה להסתיים עד המחצית השנייה של שנת 2021. החברה מעריכה כי הקמת המפעל תשפר את מעמדה התחרותי בשוק, שכן יכולות ייצור עצמאיות מאפשרות גמישות רבה יותר בפיתוח וייצור מוצרים חדשניים וייחודיים, הגעה מהירה יותר לשוק והשקת מוצרים ברמת איכות גבוהה.

 

 

נתונים פיננסים עיקריים לרבעון שהסתיים ביום 30 בספטמבר – ניהולי (במיליוני ש"ח)*:

מכירות נטו

רווח ורווחיות גולמי
 

רווח ורווחיות תפעולית

 תזרים מפעילות שוטפת ותזרים פנוי

*   הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.

 

 

נתונים פיננסים עיקריים תשעה חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר – ניהולי (במיליוני ש"ח)*:

מכירות נטו

רווח ורווחיות גולמי

רווח ורווחיות תפעולית

תזרים מפעילות שוטפת ותזרים פנוי

 

*     הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.

 

(1)   הנתונים במסמך זה מבוססים על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך חשבונאי ((mark to market לסוף תקופה של פוזיציות פתוחות בקבוצה בגין מכשירים פיננסים נגזרים המשמשים לגידור מחירי סחורות ואת כלל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים, הכנסות והוצאות אחרות, נטו, וכן השפעות מס של נטרול פריטים אלו, למעט אם מצוין אחרת.

 (2)   השקעות כוללות רכישת רכוש קבוע וכן השקעה בנכסים בלתי מוחשיים.

 

הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.

 

(1)   הנתונים במסמך זה מבוססים על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך חשבונאי ((mark to market לסוף תקופה של פוזיציות פתוחות בקבוצה בגין מכשירים פיננסים נגזרים המשמשים לגידור מחירי סחורות ואת כלל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים, הכנסות והוצאות אחרות, נטו, וכן השפעות מס של נטרול פריטים אלו, למעט אם מצוין אחרת.

(2)   נתוני תענוג והנאה כוללים את חלקה של שטראוס (50%) בחטיפים המלוחים. נתוני קפה בינלאומי כוללים את חלקה של שטראוס (50%) ב – (Três Corações (3C – ברזיל (חברה בשליטה משותפת (50%) של הקבוצה ושל קבוצת São Miguel  המקומית – ((50%). נתוני מטבלים וממרחים בינלאומי משקפים את חלקה של שטראוס (50%) בסברה ובאובלה. נתוני הרווח התפעולי של "שטראוס מים" כוללים את חלקה של שטראוס בהאייר שטראוס מים (HSW) בסין – 49%.

הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. נתונים עבור סה"כ מטבלים וממרחים בינלאומי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים של סברה ואובלה באלפי ש"ח.

 

(1)   הנתונים במסמך זה מבוססים על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך חשבונאי ((mark to market לסוף תקופה של פוזיציות פתוחות בקבוצה בגין מכשירים פיננסים נגזרים המשמשים לגידור מחירי סחורות ואת כלל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים, הכנסות והוצאות אחרות, נטו, וכן השפעות מס של נטרול פריטים אלו, למעט אם מצוין אחרת.

 (2)   השקעות כוללות רכישת רכוש קבוע וכן השקעה בנכסים בלתי מוחשיים.

 

הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.

 

(1)   הנתונים במסמך זה מבוססים על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך חשבונאי ((mark to market לסוף תקופה של פוזיציות פתוחות בקבוצה בגין מכשירים פיננסים נגזרים המשמשים לגידור מחירי סחורות ואת כלל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים, הכנסות והוצאות אחרות, נטו, וכן השפעות מס של נטרול פריטים אלו, למעט אם מצוין אחרת.

(2)   נתוני תענוג והנאה כוללים את חלקה של שטראוס (50%) בחטיפים המלוחים. נתוני קפה בינלאומי כוללים את חלקה של שטראוס (50%) ב – (Três Corações (3C – ברזיל (חברה בשליטה משותפת (50%) של הקבוצה ושל קבוצת São Miguel  המקומית – ((50%). נתוני מטבלים וממרחים בינלאומי משקפים את חלקה של שטראוס (50%) בסברה ובאובלה. נתוני הרווח התפעולי של "שטראוס מים" כוללים את חלקה של שטראוס בהאייר שטראוס מים (HSW) בסין – 49%.

הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. נתונים עבור סה"כ מטבלים וממרחים בינלאומי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים של סברה ואובלה באלפי ש"ח.

הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.

 

שיחת ועידה

חברת "שטראוס גרופ" תקיים ביום רביעי, 18 בנובמבר, 2020 בשעה 14:00 (שעון ישראל) שיחת ועידה מקוונת (ZOOM) בעברית בהשתתפות הנהלת החברה, לסקירת הדוחות הכספיים של החברה לרבעון השלישי של שנת 2020.

 

להלן פרטי ההצטרפות לשיחה:

https://straussgroup.zoom.us/j/91354458126?pwd=SDBwS01YM1JNQkswNDJsYzlTMW8rZz09

Meeting URL:

913 5445 8126

Meeting ID:

994109

Password:

בנוסף, ביום רביעי, 18 בנובמבר, 2020 בשעה 16:30 שעון ישראל (14:30 שעון בריטניה, 09:30 אזור הזמן של החוף המזרחי בארה"ב), תקיים החברה שיחת ועידה באנגלית בהשתתפות הנהלת החברה לסקירת הדוחות הכספיים של החברה לרבעון השלישי של שנת 2020.

 

מספרי הטלפון להצטרפות לשיחת הועידה באנגלית הינם:

בריטניה: 0-800-917-5108

ארה"ב: 1-888-642-5032

ישראל: 03-918-0650

 

לאחר שיחת הועידה ניתן יהיה למצוא את ההקלטות באתר האינטרנט של החברה בכתובת:

https://ir.strauss-group.com/company-presentations/conference-call-recordings/

 

הדוחות הכספיים של החברה לרבעון השלישי של שנת 2020 והמצגת שתלווה את השיחות יתפרסמו טרם קיום שיחות הועידה באתרים הבאים:

https://ir.strauss-group.com/company-presentations/quarterly-presentations/

https://ir.strauss-group.com/earning-releases/

 

לפרטים נוספים:

דניאלה פין

מנהלת קשרי משקיעים

054-5772195

03-6752545

Daniella.Finn@Strauss-Group.com

אסנת גולן

סמנכ"ל תקשורת, מותג חברה וקיימות

052-8288111

03-6752281

Osnat.Golan@Strauss-Group.com

 

או

 

שלומי שפר

מנהל תקשורת חוץ

050-6208000

03-6756713

Shlomi.Sheffer@strauss-group.com