חדשות

מציג 12 חדשות
קבוצת שטראוס מסכמת את תשעת החודשים הראשונים של 2020 עם עלייה אורגנית בהכנסות
18/11/2020

קבוצת שטראוס מסכמת את תשעת החודשים הראשונים של 2020 עם עלייה אורגנית בהכנסות

הכנסות קבוצת שטראוס בתשעת החודשים הראשונים של 2020 הסתכמו ב- 6.3 מיליארד ש"ח - צמיחה של 4.5%  אורגנית בנטרול השפעת מטבע[1]; הרווח הנקי בתקופה עמד על 464 מיליון ש"ח שיפור של כ- 4.1% הכנסות הקבוצה ברבעון השלישי הסתכמו בכ- 2.17 מיליארד ש"ח צמיחה אורגנית בנטרול השפעת מטבע של כ- 3.9%   מנכ"ל הקבוצה גיורא בר-דעה: "קבוצת שטראוס ממשיכה להציג ביצועים עיסקיים איתנים למרות ההשפעות הגלובליות המהותיות של משבר הקורונה על פעילותה. בתשעת החודשים הראשונים של 2020 וברבעון השלישי של השנה, החברה מציגה שיפור בפעילות בעיקר בערוצים ובקטגוריות המוטות צריכה ביתית בצד היחלשות משמעותית בקטגוריות ובערוצי הצריכה מחוץ לבית שהתעצמו ברבעון השלישי בין היתר בשל הסגר השני בישראל. היציבות הניהולית, הגיוון העסקי בין קטגוריות, ערוצים ושווקים, כמו גם האיתנות הפיננסית שהשתפרה משמעותית בתקופה המדוברת, מאפשרים לחברה שלמדה "לחיות עם הקורונה" והמורכבות, להציג שיפור וצמיחה אורגנית במכירות, תוך שיפור הרווחיות התפעולית ועליה ברווח הנקי. בתקופה זו ממשיכה הקבוצה להשקיע משאבים משמעותיים במטרה לשמר את הרציפות והתפעולית והעיסקית וזאת תוך שמירה מירבית על בריאות ובטיחות עובדיה בכל האתרים ברחבי העולם. בראייה קדימה החברה ממשיכה ואף מעצימה את השקעתה בפיתוח קטגוריות וענפים בעלי פוטנציאל צמיחה, בהם תחליפי חלב לסוגיהם, מוצרי בריאות, מזון טרי, קפסולות קפה והעמקת הכניסה לקטגוריית POE ((Point Of Entry בסין.    זאת ועוד, בתקופה המדוברת הקבוצה ממשיכה להשקיע בפיתוח ושדרוג קווי ייצור קיימים ובהקמת מפעלים חדשים בהם מפעל הייצור של חברת המים בסין, מחסן ומרכז הפצה חדשני באוקראינה, מפעל חדש של טעם הטבע בקיבוץ ברור חייל ורכישת פעילות הקפה של מיטצוי בברזיל. יציבותה הפיננסית של החברה מאפשרת לה במיוחד בעת הזו לחפש הזדמנויות עסקיות בארץ ובעולם במגוון רחב של פעילויות במטרה להרחיב את פעילותיה ככל שתמצא לנכון. במקביל, הקבוצה ממשיכה ואף מעמיקה את ההשקעה החברתית שלה בתמיכה באוכלוסיות נפגעות קורונה ורואה עצמה חלק מהמאמץ לשמירה על החוסן החברתי כלכלי בכל מדינה בה היא פועלת.   לפני כחודש נפרדנו בכאב רב ועצב גדול ממיכאל שטראוס, דור שני למייסדי קבוצת שטראוס. מיכאל היה מנהיג עסקי, ערכי וחברתי לכל אנשי הקבוצה ולרבים במשק הישראלי. אנו מבכים את לכתו ומודים על תרומתו הגדולה לפיתוח תעשייה וכלכלה ישראלית משגשגת. כולנו מחויבים להמשיך ולהתמיד במורשתו.   קבוצת שטראוס, מסכמת את התקופה עם תוצאות משופרות, זאת על רקע האתגרים הרבים והמגוונים בהם הסגר השני בישראל, שחיקת המטבעות למול השקל ועוד. בפעילות הקמעונאית מציגה שטראוס גידול במכירות בעיקר בקטגוריות של מוצרים לצריכה ביתית, אך במקביל סגירת המסעדות, בתי המלון ובתי הקפה לתקופות ממושכות כמו גם הירידה ברכישות הדחף (impulse) השפיעו לשלילה על הכנסות הקבוצה במרבית החברות ובמיוחד בפעילות חברת הקפה.     הקבוצה סיימה את הרבעון השלישי של שנת 2020 עם הכנסות של כ- 2.17 מיליארד ש"ח ואת תשעת החודשים הראשונים של השנה עם הכנסות של כ- 6.3 מיליארד ש"ח עליה של כ- 3.9% וכ- 4.5%, בהתאמה (אורגנית בנטרול השפעת מטבע). בשל שחיקת המטבעות מציגה החברה ירידה של כ- 3.1% בהכנסות ברבעון השלישי וירידה של כ- 2.2% בהכנסות בתשעת החודשים הראשונים של השנה לעומת התקופות המקבילות אשתקד.   השפעת שערי החליפין על מכירות החברה ברבעון השלישי הסתכמו בכ- 163 מיליון ש"ח מתוכם כ- 136 מיליון ש"ח נובעים מהיחלשות הריאל הברזילאי לעומת השקל, זאת בשעה שהמכירות הכמותיות ונתח השוק בברזיל צמחו. השפעת שחיקת שערי החליפין בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 הסתכמה בכ- 429 מיליון ש"ח מתוכם כ- 351 מיליון ש"ח בגין היחלשות הריאל הברזילאי מול השקל. הרווח התפעולי הסתכם בכ- 250 מיליון ש"ח, עליה של 4.8% (מנוטרל מטבע), בתרגום לשקלים מדובר על ירידה של כ- 2.3% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, שיעור הרווחיות התפעולית עומד על כ- 11.5% - גידול של כ- 0.1% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי (המיוחס לבעלי המניות) הסתכם ברבעון בכ- 158 מיליון ש"ח לעומת כ- 153 מיליון ש"ח ברבעון המקביל – הגידול ברווח נבע מקיטון בהוצאות המימון והמיסים של החברה. הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם בכ- 464 מיליון ש"ח, עליה של כ- 4.1% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.   מתחילת השנה תרמה קבוצת שטראוס למעלה מ- 80 אלף חבילות מזון ובימים אלו החברה בישראל מסייעת לאלפי משפחות לרכוש מוצרי מזון ללא עלות במסגרת מיזם שהחל בספטמבר וימשך עד סוף השנה מול אותם משפחות תחת הכותרת "יחד עושים טוב", המצטרפים למאמצים נוספים שנעשים מול קהילות רבות בארץ ובעולם. [1] הנתונים במסמך זה מבוססים על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך חשבונאי ((mark to market לסוף תקופה של פוזיציות פתוחות בקבוצה בגין מכשירים פיננסים נגזרים המשמשים לגידור מחירי סחורות ואת כלל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים, הכנסות והוצאות אחרות, נטו, וכן השפעות מס של נטרול פריטים אלו, למעט אם מצוין אחרת.   שטראוס ישראל משבר הקורונה מוסיף להיות הגורם המרכזי המשפיע על פעילותה של  שטראוס ישראל גם ברבעון השלישי של 2020. בדומה ליצרניות מזון אחרות בישראל ובעולם מושפעת שטראוס ישראל משתי מגמות מנוגדות – האחת גידול משמעותי בצריכה הביתית והשנייה ירידה משמעותית בצריכת מוצרים מחוץ לבית ומזון לאירועים ומסיבות – בעיקר חטיפים מתוקים ומלוחים. החברה פועלת על מנת לשמר את יכולות הייצור כדי לענות על הביקוש הגבוה למוצרים, זאת תוך כדי שמירה מירבית על בריאות ובטיחות עובדיה. היקף המכירות של שטראוס ישראל ברבעון השלישי הסתכם בכ- 953 מיליון ש"ח ובתשעת החודשים הראשונים של השנה בכ- 2.8 מיליארד ש"ח - צמיחה של 6.1% וכ- 8.1% בהתאמה, בהשוואה לתקופות המקבילות אשתקד. בחלוקה לפי מגזרים עולה כי ההכנסות ממגזר בריאות ואיכות חיים צמחו ברבעון השלישי בכ- 10.4%. הצמיחה נובעת ברובה מעליה ברכישת מוצרים לצריכה ביתית בהם: יוגורטים, מעדני חלב, משקאות חלב, סלטים, מוצרי יד מרדכי ומוצרי ירקות ומזון טרי בכלל. הכנסות בגין מגזר תענוג והנאה פחתו ברבעון השלישי בכ- 3.2% זאת בעיקר בשל ירידה בביקוש למוצרי דחף (impulse) ולמוצרי  on the go– בעיקר חטיפים מתוקים וחטיפים מלוחים. עם זאת חלה עליה משמעותית במכירות מוצרים לאפייה ביתית כמו טבלאות שוקולד ואחרים. העלייה במכירות והמשך התייעלות החברה הגדילו את הרווח התפעולי ברבעון השלישי בכ- 8.6% לרמה של 106 מיליון ש"ח, כאשר שיעור הרווח התפעולי עלה מ- 10.9% לרמה של 11.1%.   שטראוס קפה פעילות שטראוס קפה ברבעון השלישי מראה צמיחה הן במכירות במטבע מקומי והן בכמויות – במרבית פעילויות החברה. עם זאת הפעילות הושפעה גם מירידה במכירות לשוק ה-AFH, קרי לקוחות מוסדיים בהם בתי מלון, בתי קפה ומסעדות והן מהפסקת רוב פעילות רשת קפה עלית בישראל במהלך הרבעון בשל הסגר השני. סך מכירות פעילות חברת הקפה ברבעון הסתכמה בכ- 851 מיליון ש"ח - עליה של כ- 1.4% אורגני במטבע מקומי. פעילות חברת הקפה בישראל סיימה את הרבעון השלישי עם הכנסות של כ- 175 מיליון ש"ח - ירידה של 10.4% לעומת הרבעון המקביל בשנת 2019, הנובעת רובה ככולה מהירידה במכירות לשוק ה-AFH והפסקת פעילות רשת קפה עלית בספטמבר. פעילות הקפה בברזיל, תחת חברת Tres Coracoes, הפועלת בעיקר בשוק הצריכה הביתי, צמחה ברבעון השלישי בכ- 10.0% במטבע מקומי וזאת בשל גידול כמותי במכירות. נתח השוק של החברה הכולל את נתח השוק של פעילות הקפה של חברת מיטצוי שנרכשה, עמד בסוף הרבעון על 31.0% משוק הקפה בברזיל. פעילות הקפה במזרח אירופה רשמה ככלל צמיחה בפעילות וברווח התפעולי במטבע מקומי וכן גידול כמותי במכירות. הפעילות ברוסיה ואוקראינה צמחה ברבעון בכ- 5.5% בשל עליה בכמויות, ומכירות הקפה ברומניה צמחו בכ- 4.3% במטבע מקומי. בפולין ובסרביה היקף המכירות נותר ללא שינוי מהותי.    סברה ואובלה (במונחי 100%) חברת סברה מדווחת ברבעון השלישי על ירידה של כ- 2.4% במכירות במטבע מקומי והסתכמו בכ- 327 מיליון ש"ח. בתשעת החודשים הראשונים של 2020 הסתכמו מכירות החברה בכ- 1 מיליארד ש"ח - ירידה של 1.1% במטבע מקומי. ירידה זאת נובעת בעיקר בשל השפעת משבר הקורונה על מכירות החברה בשוק ה-AFH ללקוחות חנויות הנוחות, שדות תעופה ולקוחות מוסדיים בהם מסעדות. במקביל חלה צמיחה בשוק המוצרים לצריכה ביתית. הרווחיות התפעולית של החברה השתפרה ברבעון השלישי והגיעה לרמה של כ- 11.5% לעומת כ- 7.0% ברבעון המקביל בעיקר בשל ירידה בהוצאות השיווק לעומת הרבעון המקביל, הנובעת מעיתוי הוצאות השיווק. פעילות אובלה ממשיכה לצמוח והניבה ברבעון השלישי הכנסות של כ- 44 מיליון ש"ח - שיפור של 10.4% בנטרול השפעות מטבע. בתשעת החודשים הראשונים הניבה החברה מכירות של 120 מיליון ש"ח, צמיחה מנוטרלת מטבע של 5.2%.   שטראוס מים שטראוס מים מסכמת רבעון מוצלח נוסף, מכירות החברה ברבעון הסתכמו בכ- 184 מיליון ש"ח - צמיחה של כ- 10.5% הנובעת בין היתר מעליה בכמות המכשירים וצמיחה במצבת הלקוחות. הרווח התפעולי צמח בכ-24.2%  והסתכם בכ- 25 מיליון ש"ח. פעילות החברה בסין התאוששה במהירות מהשפעות הסגר של הרבעון הראשון, מכירות החברה צמחו ברבעון השלישי בכ- 6.8% במטבע מקומי והסתכמו בכ- 142 מיליון ש"ח. במהלך הרבעון הראשון אישר דירקטוריון HSW השקעה של כ- 375 מיליון יואן (כ- 190 מיליוני ש"ח) לצורך בנייה והקמת מפעל לייצור והרכבה של מוצרי החברה הנמכרים בסין. בניית המפעל החלה בסוף מרס 2020 וצפויה להסתיים עד המחצית השנייה של שנת 2021. החברה מעריכה כי הקמת המפעל תשפר את מעמדה התחרותי בשוק, שכן יכולות ייצור עצמאיות מאפשרות גמישות רבה יותר בפיתוח וייצור מוצרים חדשניים וייחודיים, הגעה מהירה יותר לשוק והשקת מוצרים ברמת איכות גבוהה.     נתונים פיננסים עיקריים לרבעון שהסתיים ביום 30 בספטמבר – ניהולי (במיליוני ש"ח)*: מכירות נטו רווח ורווחיות גולמי   רווח ורווחיות תפעולית  תזרים מפעילות שוטפת ותזרים פנוי *   הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.     נתונים פיננסים עיקריים תשעה חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר – ניהולי (במיליוני ש"ח)*: מכירות נטו רווח ורווחיות גולמי רווח ורווחיות תפעולית תזרים מפעילות שוטפת ותזרים פנוי   *     הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.   (1)   הנתונים במסמך זה מבוססים על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך חשבונאי ((mark to market לסוף תקופה של פוזיציות פתוחות בקבוצה בגין מכשירים פיננסים נגזרים המשמשים לגידור מחירי סחורות ואת כלל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים, הכנסות והוצאות אחרות, נטו, וכן השפעות מס של נטרול פריטים אלו, למעט אם מצוין אחרת.  (2)   השקעות כוללות רכישת רכוש קבוע וכן השקעה בנכסים בלתי מוחשיים.   הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.   (1)   הנתונים במסמך זה מבוססים על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך חשבונאי ((mark to market לסוף תקופה של פוזיציות פתוחות בקבוצה בגין מכשירים פיננסים נגזרים המשמשים לגידור מחירי סחורות ואת כלל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים, הכנסות והוצאות אחרות, נטו, וכן השפעות מס של נטרול פריטים אלו, למעט אם מצוין אחרת. (2)   נתוני תענוג והנאה כוללים את חלקה של שטראוס (50%) בחטיפים המלוחים. נתוני קפה בינלאומי כוללים את חלקה של שטראוס (50%) ב – (Três Corações (3C - ברזיל (חברה בשליטה משותפת (50%) של הקבוצה ושל קבוצת São Miguel  המקומית – ((50%). נתוני מטבלים וממרחים בינלאומי משקפים את חלקה של שטראוס (50%) בסברה ובאובלה. נתוני הרווח התפעולי של "שטראוס מים" כוללים את חלקה של שטראוס בהאייר שטראוס מים (HSW) בסין – 49%. הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. נתונים עבור סה"כ מטבלים וממרחים בינלאומי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים של סברה ואובלה באלפי ש"ח.   (1)   הנתונים במסמך זה מבוססים על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך חשבונאי ((mark to market לסוף תקופה של פוזיציות פתוחות בקבוצה בגין מכשירים פיננסים נגזרים המשמשים לגידור מחירי סחורות ואת כלל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים, הכנסות והוצאות אחרות, נטו, וכן השפעות מס של נטרול פריטים אלו, למעט אם מצוין אחרת.  (2)   השקעות כוללות רכישת רכוש קבוע וכן השקעה בנכסים בלתי מוחשיים.   הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.   (1)   הנתונים במסמך זה מבוססים על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך חשבונאי ((mark to market לסוף תקופה של פוזיציות פתוחות בקבוצה בגין מכשירים פיננסים נגזרים המשמשים לגידור מחירי סחורות ואת כלל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים, הכנסות והוצאות אחרות, נטו, וכן השפעות מס של נטרול פריטים אלו, למעט אם מצוין אחרת. (2)   נתוני תענוג והנאה כוללים את חלקה של שטראוס (50%) בחטיפים המלוחים. נתוני קפה בינלאומי כוללים את חלקה של שטראוס (50%) ב – (Três Corações (3C - ברזיל (חברה בשליטה משותפת (50%) של הקבוצה ושל קבוצת São Miguel  המקומית – ((50%). נתוני מטבלים וממרחים בינלאומי משקפים את חלקה של שטראוס (50%) בסברה ובאובלה. נתוני הרווח התפעולי של "שטראוס מים" כוללים את חלקה של שטראוס בהאייר שטראוס מים (HSW) בסין – 49%. הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. נתונים עבור סה"כ מטבלים וממרחים בינלאומי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים של סברה ואובלה באלפי ש"ח. הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.   שיחת ועידה חברת "שטראוס גרופ" תקיים ביום רביעי, 18 בנובמבר, 2020 בשעה 14:00 (שעון ישראל) שיחת ועידה מקוונת (ZOOM) בעברית בהשתתפות הנהלת החברה, לסקירת הדוחות הכספיים של החברה לרבעון השלישי של שנת 2020.   להלן פרטי ההצטרפות לשיחה: https://straussgroup.zoom.us/j/91354458126?pwd=SDBwS01YM1JNQkswNDJsYzlTMW8rZz09 Meeting URL: 913 5445 8126 Meeting ID: 994109 Password: בנוסף, ביום רביעי, 18 בנובמבר, 2020 בשעה 16:30 שעון ישראל (14:30 שעון בריטניה, 09:30 אזור הזמן של החוף המזרחי בארה"ב), תקיים החברה שיחת ועידה באנגלית בהשתתפות הנהלת החברה לסקירת הדוחות הכספיים של החברה לרבעון השלישי של שנת 2020.   מספרי הטלפון להצטרפות לשיחת הועידה באנגלית הינם: בריטניה: 0-800-917-5108 ארה"ב: 1-888-642-5032 ישראל: 03-918-0650   לאחר שיחת הועידה ניתן יהיה למצוא את ההקלטות באתר האינטרנט של החברה בכתובת: https://ir.strauss-group.com/company-presentations/conference-call-recordings/   הדוחות הכספיים של החברה לרבעון השלישי של שנת 2020 והמצגת שתלווה את השיחות יתפרסמו טרם קיום שיחות הועידה באתרים הבאים: https://ir.strauss-group.com/company-presentations/quarterly-presentations/ https://ir.strauss-group.com/earning-releases/   לפרטים נוספים: דניאלה פין מנהלת קשרי משקיעים 054-5772195 03-6752545 Daniella.Finn@Strauss-Group.com אסנת גולן סמנכ"ל תקשורת, מותג חברה וקיימות 052-8288111 03-6752281 Osnat.Golan@Strauss-Group.com   או   שלומי שפר מנהל תקשורת חוץ 050-6208000 03-6756713 Shlomi.Sheffer@strauss-group.com  
מינוי גב
29/10/2020

מינוי גב' ציפי עוזר ערמון לדירקטורית בקבוצת שטראוס

גב' ציפי עוזר ערמון, הינה בעלת תואר ראשון בכלכלה, מאוניברסיטת תל אביב, ותואר שני במנהל עסקים עם התמחות במימון ושיווק, מביה"ס רקנאטי, באוניברסיטת תל אביב. לציפי ניסיון של למעלה מ-20 שנה בתפקידי ניהול בכירים במגוון תחומים, לרבות, אסטרטגיה, פיתוח עסקי, שיווק, מכירות, תפעול ו- D&R.  ציפי מכהנת כיום כמנכ"לית של חברת לומניס (מובילה עולמית במכשור רפואי מבוסס אנרגיה, לניתוחים ולאסתטיקה רפואית). ציפי הצטרפה ללומניס ב- 2012. במהלך תקופת כהונתה, הובילה את לומניס לצמיחה משמעותית ולשיפור משמעותי ברווחיות. בסוף 2019 לומניס נרכשה על ידי קרן השקעות פרטית בתמורה ל-1.2 מיליארד דולר. טרם הצטרפותה ללומניס, ציפי ניהלה את הפעילות של חברת טבע ביפן עם מחזור של יותר מ- 800 מיליון דולר. לפני כן שמשה כסגנית נשיא בכירה לשיווק ומכירות בסנדיסק, שם ניהלה מכירות בהיקף של מיליארדי דולרים; כסגנית נשיא בחברת MSystems וכסמנכ"לית אסטרטגיה ופיתוח עסקי בקומברס. הקריירה המרשימה של ציפי כוללת גם ארבע שנים כיועצת אסטרטגית בחברת ייעוץ אסטרטגי בינלאומית ATKearney הממוקמת בלונדון. ציפי מכהנת היום כדירקטורית באיתמר מדיקל ובכימיקלים לישראל. הבחירה בציפי נעשתה לאחר תהליך איתור ממושך ומעמיק. מעבר לניסיון ניהולי מגוון ועשיר, ציפי תוסיף לדירקטוריון שטראוס יכולות וניסיון בתחומי אסטרטגיה, שיווק, תעשיה, ופעילות בינלאומית, וכן יכולות אישיות גבוהות ביותר.   לפרטים נוספים : אסנת גולן שלומי שפר סמנכ"ל תקשורת, מותג חברה וקיימות 052-8288111 Osnat.Golan@Strauss-Group.com מנהל תקשורת חוץ 050-6208000 Shlomi.Sheffer@strauss-group.com  
קבוצת שטראוס מסכמת את המחצית הראשונה של 2020 עם עלייה בהכנסות
17/08/2020

קבוצת שטראוס מסכמת את המחצית הראשונה של 2020 עם עלייה בהכנסות

הכנסות קבוצת שטראוס במחצית הראשונה של 2020 הסתכמו ב-4.1 מיליארד ש"ח - צמיחה של 4.9% אורגנית בנטרול השפעת מטבע; הרווח הנקי במחצית עמד על 306 מיליון ש"ח עליה של 4.0% הכנסות הקבוצה ברבעון השני הסתכמו בכ- 1.94 מיליארד ש"ח צמיחה אורגנית בנטרול השפעת מטבע של כ- 1.5%   מנכ"ל הקבוצה גיורא בר-דעה: "אנחנו מסכמים היום רבעון שני שהיה כולו תחת השפעת הקורונה עם תוצאות טובות שהושגו על אף המציאות המורכבת בה אנו פועלים. קבוצת שטראוס שומרת על יציבות עסקית וחוסן פיננסי, הבאים לידי ביטוי בנתחי השוק, בצמיחה אורגנית בהכנסות, בעליה ברווח הנקי, בשיפור תזרים המזומנים ובשיפור מבנה ועלות החוב. ככלל, ברבעון ובמחצית שחלפו, ניתן לראות שיפור בפעילויות השונות במטבע המקומי – כאשר הפעילויות מוטות הצריכה הביתית נהנו מצמיחה משמעותית ואלו שמוטות צריכה מחוץ לבית נחלשו. לאחר חודש אפריל מאתגר, אנו רואים מגמת שיפור הדרגתית בתוצאות בחודשים שלאחר מכן, במקביל למגמת ההקלות החברתיות והכלכליות במרבית המדינות. השקל החזק והמשך החלשות המטבעות למולו, בדגש על הריאל הברזילאי, שחקו באופן משמעותי את הכנסות ורווחי החברה. לאורך המשבר הקבוצה משקיעה משאבים ניכרים במטרה לשמור על בטיחות ובריאות העובדים, מעמיקה השקעות בסיוע ותרומה לקהילה תוך המשך הפעילות העסקית, לרבות פיתוח מוצרים חדשים, כניסה לקטגוריות חדשות, ביצוע רכישות, המשך השקעה בטכנולוגיה מתקדמת ובהקמת מפעלים חדשים בארץ ובעולם, זאת תוך הסתכלות קדימה - לשלב היציאה מהמשבר". קבוצת שטראוס, מסכמת את הרבעון השני של 2020 עם תוצאות טובות, זאת על רקע האתגרים וההשפעות החיוביות והשליליות שרובן ככולן נובעות ממשבר מגפת הקורונה. הקבוצה ממשיכה לקבל דרוג אשראי גבוה וגייסה כסף בריביות אטרקטיביות להבטחת הרציפות העסקית. בפעילות הקמעונאית שלה מציגה החברה ברוב המגזרים גידול במכירות, ואולם השפעת סגירת המסעדות, בתי המלון ובתי הקפה פגעה משמעותית במכירות הקבוצה בתחום ה- AFH (מחוץ לבית) במיוחד במגזר הקפה. החלשות הריאל אל מול השקל שחקה את הכנסות החברה. בסך הכל סיימה קבוצת שטראוס את הרבעון עם הכנסות של כ- 1.94 מיליארד ש"ח ואת ההכנסות במחצית הראשונה של 2020 בכ- 4.1 מיליארד ש"ח עליה של כ- 1.5% וכ- 4.9%, בהתאמה (אורגנית בנטרול השפעת מטבע). בשל שחיקת המטבעות מציגה החברה ירידה של כ- 6.5% בהכנסות ברבעון השני וירידה של כ- 1.7% בהכנסות במחצית הראשונה – לעומת התקופות המקבילות ב-2019. ההשפעה המרכזית, כאמור, על הכנסות הקבוצה ברבעון שחלף היו שחיקת המטבעות מול השקל. השפעת שערי החליפין על מכירות החברה ברבעון השני הסתכמו בכ- 164 מיליון ש"ח מתוכם כ- 138 מיליון ש"ח נובעים מהיחלשות הריאל הברזילאי לעומת השקל. השפעת שחיקת שערי החליפין במחצית הראשונה של שנת 2020 הסתכמה בכ- 266 מיליון ש"ח מתוכם כ- 215 מיליון ש"ח בגין היחלשות הריאל מול השקל. הרווח הגולמי של הקבוצה ברבעון השני עמד על כ- 743 מיליון ש"ח - ירידה של כ- 9.6% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, הנובעת בעיקר מהירידה בהכנסות בגלל השפעת שע"ח, שיעור הרווחיות הגולמית עומד על כ- 38.4%. הרווח התפעולי מסתכם בכ- 223 מיליון ש"ח, ירידה של כ- 1.6% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, שיעור הרווחיות התפעולית עומד על כ- 11.5% - גידול של כ- 0.5% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי (המיוחס לבעלי המניות) הסתכם ברבעון בכ- 135 מיליון ש"ח לעומת כ- 121 מיליון ש"ח ברבעון המקביל – הגידול ברווח נובע מקיטון בהוצאות המיסים, שקוזז בחלקו בירידה ברווח התפעולי. הרווח הנקי במחצית הסתכם בכ- 306 מיליון ש"ח, עליה של כ- 4.0% לעומת המחצית הראשונה של שנת 2019. עם פרוץ משבר הקורונה גיבשה הקבוצה תכנית חברתית ייעודית, במטרה לסייע למחזיקי העניין המרכזיים שלה על רקע המשבר: הקבוצה נקטה במהלכי תגמול שמטרתם לחזק את אנשיה הממשיכים להתייצב בסביבת העבודה הקבועה על אף המורכבות, בדגש על עובדי 'קו ראשון'. הוקמה קרן הלוואות וסיוע לספקים קטנים של החברה. בנוסף החברה הרחיבה את מסגרת התרומות לקהילות זאת כדי לסייע לאוכלוסיות שנחלשו במשבר, בין היתר, בתרומות מזון וכסף לעמותות רלוונטיות ובאמצעות התנדבות עובדים, חלוקת מוצרי מזון לצוותים רפואיים בישראל, ארה"ב, ברזיל ובמזרח אירופה. [1] הנתונים במסמך זה מבוססים על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך חשבונאי ((mark to market לסוף תקופה של פוזיציות פתוחות בקבוצה בגין מכשירים פיננסים נגזרים המשמשים לגידור מחירי סחורות ואת כלל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים, הכנסות והוצאות אחרות, נטו, וכן השפעות מס של נטרול פריטים אלו, למעט אם מצוין אחרת.   שטראוס ישראל משבר הקורונה השפיע במספר אופנים על פעילות שטראוס ישראל הן ברמה התפעולית והן ברמה העסקית. בהיבט התפעולי החברה השקיעה מיליוני שקלים במיגון ובתגמול עובדיה עם דגש על עובדי 'קו ראשון'. זאת ועוד, החברה הגדילה את מצבת כח האדם שלה בתקופה זאת כדי למקסם את יכולת הייצור ולהרחיב את יכולת האספקה של מזון לכלל לקוחותיה הקמעונאים. מהפן העסקי, בעקבות הסגר שהחל בסוף מרס ונמשך עד אמצע מאי 2020, עלה הביקוש למוצרי צריכה ביתית, בין היתר, לצרכי בישול ואפייה כגון מוצרי חלב, סלטים וטבלאות שוקולד. במקביל חלה ירידה בביקוש למוצרי ה-single serve snacks ומעבר לרכישות מוגברות באריזות גדולות יותר. מכירות הקבוצה לרשתות הקמעונאיות גדלו, בין היתר, לאור גידול משמעותי ברכישות צרכנים מקוונות, לצד ירידה במכירות לתחום המוסדי ומחוץ לבית (כדוגמת בתי מלון, משרדים, קיוסקים וחנויות נוחות). במהלך הרבעון השני ולאחריו (עד מועד הדוח), הביקוש למוצרי הקבוצה עדיין גבוה אך פחות ביחס לביקוש שנצפה בשלב התפרצות המגיפה והסגר. נכון למחצית הראשונה של 2020 החזיקה הקבוצה ב- 12.2% מסך שוק המזון והמשקאות בישראל (במונחי ערך כספי) בהשוואה ל- 12.0% לתקופה המקבילה ב-2019. במקביל הרחיבה החברה השנה את מתן ההנחות והמבצעים לקמעונאים ובהתאם לתנאי המשק והשלכות המשבר תמשיך במדיניות זו. במהלך הרבעון הסתכמו מכירות שטראוס ישראל בכ- 851 מיליון ש"ח צמיחה של כ- 5.9% לעומת היקף המכירות ברבעון אשתקד. הגידול במכירות היה בעיקר במגזר בריאות ואיכות חיים – ובמוצרים כמו יוגורט, מעדני חלב, משקאות חלב, סלטים וירקות שטופים וחתוכים. במגזר תענוג והנאה נרשמה ירידה במכירות לעומת התקופה המקבילה והיא נובעת בעיקר מירידה בקניה של חטיפים מלוחים ומתוקים שנקנים ונצרכים לרוב מחוץ לבית (on the go), קיטון ברכישות מוצרי דחף (impulse) וירידה באירועים חברתיים כמו ימי הולדת ומסיבות. הרווח הגולמי של החברה ברבעון הסתכם בכ- 342 מיליון ש"ח - שיפור של כ- 8.4% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, הרווח התפעולי הסתכם בכ- 98 מיליון ש"ח.   שטראוס קפה פעילות הקפה במהלך התקופה הושפעה בהתאם לערוצי המכירה השונים - במכירות לרשתות הגדולות חלה עליה מתונה במכירות ברבעון השני בשל הצטיידות והיערכות לסגרים במרבית מדינות הפעילות במותגי הקפה הבסיסיים, פולי הקפה וקפסולות הקפה המיועדות לצריכה ביתית. כמו כן, הורגשה עלייה במכירות ה-online. לצד זה, המכירות לערוץ המכירה המסורתי הכולל חנויות, מכולות ושווקים פתוחים נפגעו עקב הגבלות על שעות הפתיחה וירידה בתנועת הלקוחות. בערוץ המכירות לתחום המוסדי ומחוץ לבית חלה ירידה משמעותית עקב הפסקת פעילות של בתי מלון, בתי קפה, מסעדות, משרדים ונקודות המכירה של רשת קפה עלית בישראל. סך הכנסות חברת הקפה הסתכמו ברבעון שחלף בכ- 750 מיליון ש"ח שהם ירידה של כ- 0.8% מההכנסות של החברה בתקופה המקבילה אשתקד (אורגני בנטרול השפעת מטבע). אולם שחיקת הריאל הברזילאי אל מול השקל השפיעה באופן מהותי על ההכנסות המתורגמות לשקלים והן רשמו ירידה של כ- 17.9%. בחלוקה למדינות ניתן לראות שונות גבוהה: הפעילות בברזיל גדלה במטבע מקומי בכ- 9.5% ונתח השוק של חברת הקפה בברזיל (Tres Coracoes) עמד במחצית על כ- 28.0% לעומת כ- 28.3% בתקופה המקבילה. בפולין נרשמה ברבעון צמיחה של כ- 16.9% במכירות במטבע מקומי כאשר החלשות הזלוטי השפיעה לרעה בכ- 6 מיליון ש"ח כך שהצמיחה ברבעון עומדת על כ- 6.4%. בישראל וברומניה – שם יש פעילות משמעותית של AFH נרשמה ירידה בהכנסות ואילו ברוסיה-אוקראינה – שם פעילות זאת קטנה, נרשמה עליה בהכנסות במטבע מקומי.   סברה ואובלה (במונחי 100%) מבין כלל פעילויות הקבוצה, פעילותה של חברת סברה ספגה ברבעון פגיעה משמעותית בשרשרת האספקה בשל הקורונה, אשר הקשתה על עמידה במלוא הביקושים למוצרי החברה. השפעה נוספת של המשבר היא קיטון במכירות לחנויות הנוחות, מכולות ומכירות מחוץ לבית. סך ההכנסות של החברה ברבעון השני הסתכמו בכ-319 מיליון ש"ח המהווים ירידה של כ- 9.0% ביחס לרבעון המקביל אשתקד במטבע מקומי. חשוב לציין כי במהלך הרבעון השני ובמהלך המחצית הראשונה צמח שוק החומוס בארה"ב, אך בשל החוסרים בייצור שחוותה סברה היא לא נהנתה מצמיחה זו. עם זאת, נתח השוק של החברה במחצית היה 62.6%, גבוה מנתח השוק שלה במחצית המקבילה אשתקד שהיה 61.5%. שחיקת הדולר מול השקל גרעה כ- 8 מיליון ש"ח מהכנסות החברה, כך שסברה רושמת ירידה של כ- 10.9% בהכנסות המתורגמות לשקלים. הרווח התפעולי ירד בכ- 31.2% לכ- 41 מיליון ש"ח, הירידה נובעת מהירידה במכירות, שינוי בתמהיל המכירות והוצאות בגין התאמות אתרי הייצור והלוגיסטיקה להשפעת הקורונה. מכירות אובלה ברבעון הסתכמו בכ- 36 מיליון ש"ח לעומת כ- 38 מיליון ש"ח ברבעון המקביל 2019 ירידה של כ- 4.0% ואולם בנטרול השפעת המטבע החברה רשמה עליה של כ- 5.1% במכירות.   שטראוס מים פעילות שטראוס מים בישראל רשמה במהלך הרבעון השני חזרה מדורגת לרמת הפעילות טרום המשבר והושפעה בעיקר מגידול במצבת הלקוחות שקוזז מירידה בכמות המכשירים החדשים. פעילות החברה בסין ברבעון השני הושפעה מתהליך היציאה מהסגר שהביא להתאוששות במכירות. במהלך הרבעון, התחזקו מכירות האונליין בסין. בסך הכל מסכמת שטראוס מים את הרבעון השני עם הכנסות של 159 מיליון ש"ח – גידול של כ- 0.7% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, זאת למרות מגבלות התנועה והסגרים במדינות בהן היא פועלת. הרווח התפעולי של החברה הסתכם בכ- 30 מיליון ש"ח לעומת כ-19 מיליון ש"ח ברבעון המקביל, בין היתר, בשל הכרה במענק פיתוח לצורך הקמת המפעל החדש בסין, שהחברה החלה בהקמתו בהשקעה של 375 מיליון יואן. הכנסות HSW בסין הסתכמו ברבעון בכ- 139 מיליון ש"ח לעומת 141 מיליון ש"ח ברבעון המקביל – ירידה קלה של כ- 1.3%, בנטרול השפעת המטבע, מדובר על עליה של כ- 4.9%.   נתונים פיננסים עיקריים למחצית השנה שהסתיימה ביום 30 ביוני – ניהולי (במיליוני ש"ח)*: * הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. נתונים פיננסים עיקריים לרבעון שהסתיים ביום 30 ביוני – ניהולי (במיליוני ש"ח)*: * הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. (1) הנתונים במסמך זה מבוססים על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך חשבונאי ((mark to market לסוף תקופה של פוזיציות פתוחות בקבוצה בגין מכשירים פיננסים נגזרים המשמשים לגידור מחירי סחורות ואת כלל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים, הכנסות והוצאות אחרות, נטו, וכן השפעות מס של נטרול פריטים אלו, למעט אם מצוין אחרת. (2) השקעות כוללות רכישת רכוש קבוע וכן השקעה בנכסים בלתי מוחשיים. הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. (1) הנתונים במסמך זה מבוססים על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך חשבונאי ((mark to market לסוף תקופה של פוזיציות פתוחות בקבוצה בגין מכשירים פיננסים נגזרים המשמשים לגידור מחירי סחורות ואת כלל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים, הכנסות והוצאות אחרות, נטו, וכן השפעות מס של נטרול פריטים אלו, למעט אם מצוין אחרת. (2) נתוני תענוג והנאה כוללים את חלקה של שטראוס (50%) בחטיפים המלוחים. נתוני קפה בינלאומי כוללים את חלקה של שטראוס (50%) ב – (Três Corações (3C - ברזיל (חברה בשליטה משותפת (50%) של הקבוצה ושל קבוצת São Miguel המקומית – ((50%). נתוני מטבלים וממרחים בינלאומי משקפים את חלקה של שטראוס (50%) בסברה ובאובלה. נתוני הרווח התפעולי של "שטראוס מים" כוללים את חלקה של שטראוס בהאייר שטראוס מים (HSW) בסין – 49%. הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. נתונים עבור סה"כ מטבלים וממרחים בינלאומי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים של סברה ואובלה באלפי ש"ח. (1) הנתונים במסמך זה מבוססים על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך חשבונאי ((mark to market לסוף תקופה של פוזיציות פתוחות בקבוצה בגין מכשירים פיננסים נגזרים המשמשים לגידור מחירי סחורות ואת כלל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים, הכנסות והוצאות אחרות, נטו, וכן השפעות מס של נטרול פריטים אלו, למעט אם מצוין אחרת. (2) השקעות כוללות רכישת רכוש קבוע וכן השקעה בנכסים בלתי מוחשיים. הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. (1) הנתונים במסמך זה מבוססים על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך חשבונאי ((mark to market לסוף תקופה של פוזיציות פתוחות בקבוצה בגין מכשירים פיננסים נגזרים המשמשים לגידור מחירי סחורות ואת כלל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים, הכנסות והוצאות אחרות, נטו, וכן השפעות מס של נטרול פריטים אלו, למעט אם מצוין אחרת. (2) נתוני תענוג והנאה כוללים את חלקה של שטראוס (50%) בחטיפים המלוחים. נתוני קפה בינלאומי כוללים את חלקה של שטראוס (50%) ב – (Três Corações (3C - ברזיל (חברה בשליטה משותפת (50%) של הקבוצה ושל קבוצת São Miguel המקומית – ((50%). נתוני מטבלים וממרחים בינלאומי משקפים את חלקה של שטראוס (50%) בסברה ובאובלה. נתוני הרווח התפעולי של "שטראוס מים" כוללים את חלקה של שטראוס בהאייר שטראוס מים (HSW) בסין – 49%. הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. נתונים עבור סה"כ מטבלים וממרחים בינלאומי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים של סברה ואובלה באלפי ש"ח. הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.   שיחת ועידה חברת "שטראוס גרופ" תקיים ביום שני, 17 באוגוסט, 2020 בשעה 14:00 (שעון ישראל) שיחת ועידה בעברית בהשתתפות הנהלת החברה, לסקירת הדוחות הכספיים של החברה לרבעון השני של שנת 2020. להלן מספר הטלפון למאזינים לשיחת הועידה בעברית הוא 03-9180685 בנוסף, ביום שני, 17 באוגוסט, 2020 בשעה 16:00 (שעון ישראל), תקיים החברה שיחת ועידה באנגלית בהשתתפות הנהלת החברה לסקירת הדוחות הכספיים של החברה לרבעון השני של שנת 2020. מספרי הטלפון להצטרפות לשיחת הועידה באנגלית הינם: בריטניה: 0-800-917-5108 ארה"ב: 1-888-281-1167 ישראל: 03-918-0687 לאחר שיחת הועידה ניתן יהיה למצוא את ההקלטות באתר האינטרנט של החברה בכתובת: https://ir.strauss-group.com/company-presentations/conference-call-recordings/ הדוחות הכספיים של החברה לרבעון השני של שנת 2020 והמצגת שתלווה את השיחות יתפרסמו טרם קיום שיחות הועידה באתרים הבאים: https://ir.strauss-group.com/company-presentations/quarterly-presentations/ https://ir.strauss-group.com/earning-releases/   לפרטים נוספים: דניאלה פין מנהלת קשרי משקיעים 054-5772195 03-6752545 Daniella.Finn@Strauss-Group.com   אסנת גולן סמנכ"ל תקשורת, מותג חברה וקיימות 052-8288111 03-6752281 Osnat.Golan@Strauss-Group.com או שלומי שפר מנהל תקשורת חוץ 050-6208000 03-6756713 Shlomi.Sheffer@strauss-group.com                          
להכיל ולכלול- 5 דברים שלמדתי על הכללה
15/07/2020

להכיל ולכלול- 5 דברים שלמדתי על הכללה

מאת: נגה שגב נדיר - מנהלת טלנט, מטה משאבי אנוש בקבוצת שטראוס מספר שנים התאמנתי בטאי צ'י. אני זוכרת את עצמי מביטה במדריך, שומעת את ההוראות. מחקה את התנועות במה שנראה לי דמיון וכשרון. מרגישה שבעת רצון עם עצמי, עם הישגי הגוף והנפש. עד שהגיעו תרגילי הזוגות. תמיד נדמה היה לי שתרגילי הזוגות הם הפרעה לסדר הטוב והמדידטיבי של התנועה שלי עם עצמי. תרגילי זוגות בטאי צ'י הם סוג של תנועה מסונכרנת היטב, תוך מגע עדין מאוד, נוגע לא נוגע. גב יד לגב יד. אותן תנועות מבוצעות בזוג. אחד כראי של השני. אחד כהשלמה של השני. רק בתרגילי הזוגות הבנתי שלא עשיתי נכון חלק ניכר מהתרגילים קודם לכן. רק במגע העדין עם האחר יכולתי להרגיש באי נוחות של ראי שהוצב מול אזורי העיוורון שלי. אותה תנועה קיבלה משמעות אחרת לגמרי עם אדם אחר, אבל גם אתגר אחר ואיכות אחרת. המהות הפסיקה להיות התנועה שלי עם עצמי והפכה להיות היצירה המשותפת, ההרמונית, שאף אחד מאתנו לא יכול היה ליצור לבד. עבורי, זו החוויה האמיתית של inclusion, של הכללה. אני נוטה לחשוב שאני נותנת לכל אחד ואחת סביבי הזדמנות שווה. לא שופטת. אלא שרק ברגעי מגע עדין, לאו דווקא קשוח וקונפליקטואלי, אני פוגשת את ההטיות הבלתי מודעות שלי. את ההעדפה למי שדומה לי. את השיפוטיות. את הרצון שהאחר ידמה לי ולא את הנכונות להשתנות. רק שם אני מזהה כמה אני באמת פתוחה ליצירת סיפור משותף, חדש. אפילו המונח "הכללה" בעברית פירושו להכניס אל, לצרף. ואני בכלל לא בטוחה שאני רוצה להכניס אלי. אולי נכון בכלל ליצור משהו חדש ביחד כשאף אחד או אחת לא מוותר על מה שבנפשו/ה. ואם זו הכללה אמיתית, איך עובדים עליה בארגון? ביחידה עסקית בעלת מטרה משותפת. במקום בו יש תפקיד קריטי לתוצאות ולשפה משימתית וממוקדת. מתוך המסע של השנים האחרונות בשטראוס, שממש עוד לא תם, למדתי חמישה דברים על הקווים המנחים שבקידום הכללה. התפתיתי למספר אותם ולשים נקודות בסוף המשפטים אבל אין בהם באמת סדר וגם אין בהם ידיעה וודאית: 1. אורך רוח- אין "זבנג וגמרנו". מעין פעולת קסם שמשקיעים בה מאמץ מרוכז ומקבלים תוצאה ברגע. מודעות ופתיחות בונים בעבודת נמלים. עוד קול ועוד קול ועוד קול מקבלים מקום בקדמת הבמה. עוד אדם ועוד אדם מקבל הזדמנות להביט בעצמו על הטיותיו ולבחור במודע אחרת. יש כאן גלים קטנים של השפעה, שלא תמיד נראים לעין, אבל הגל צובר תאוצה מתחת לפני המים ומתרומם בבוא העת. 2. רוחב פס- צריך לייצר מסה קריטית. לעבוד גם על תהליכי עבודה, וגם על מודעות וגם על מיומנויות וגם על תקשורת וגם על תגמול וגם top down וגם bottom up וגם מהאמצע ו…ו…. 3. צניעות ופתיחות- ההבנה שאיננו מבינים ושכנראה נטעה בדרך היא קריטית. כשפועלים לאורה צועדים בזהירות, כך שנוכל לנהל את מחיר הטעות. כי מדובר כאן בסוג של דיני נפשות. אי אפשר לעשות זאת בלי הקשבה גם למה שפחות נעים לשמוע והנחת עבודה שאין בידינו את התשובות. 4. סקרנות ונכונות להשתנות- לא. לא נביא לכאן אנשים ששונים מאיתנו ונהפוך אותם להיות כמונו. ולכן בואו נלמד. ניקח. נשתנה בעצמנו. נחקור. אנשים שונים וקהילות שונות מביאים סיפורים שונים. ההכרות עם הסיפורים הללו מייצרת שפה משותפת ומביאה ערך לכל הנוגעים בדבר. 5. הכללה מחוץ לאזורי הנוחות– הכללה צריכה לקרות לא במקומות בהם נוח לנו להכליל אלא במקומות משמעותיים, סביב שולחן ההחלטות. האם כל האוכלוסיות מיוצגות במקומות הקריטיים לארגון? האם כל הקולות יכולים באמת להשפיע? העולם הארגוני מדבר היום לא על גיוון והכללה אלא על הכללה וגיוון. איני מקלה ראש בייצוג נאות אבל אין לו שום משמעות ללא הכללה אמיתית, של כל הקולות. גיוון מתרחש מבחוץ פנימה. הכללה מתרחשת מבפנים החוצה. קיומנו כעסק תלוי ביכולת שלנו להכללה אמיתית- של מי שאוכל או שותה את מוצרינו, של הספקים שלנו, השותפים שלנו, של אנשים בעלי כישורים מגוונים שעובדים אצלנו, של בעלי עניין שונים. יתרה מזאת, קיומנו כחברה (society) וכבני אדם בחברה האנושית תלוי ביכולת ההכללה. לעזור למנהלים ולמנהלות לפתח הכללה זה הרבה מעבר לאיזון מגדרי או שילוב אוכלוסייה ערבית או אנשים עם מוגבלות. הכללה היא כלי ניהולי ממעלה ראשונה בעולם של היום. בעולם בו יש קושי גדול להקשיב ותפקיד אדיר להקשבה. בעולם בו כולנו שונים וכולנו דומים. בעולם בו התבונה והידע לא יושבים אצל אדם אחד. בעולם בו היכולת לעבוד עם מי שאחר ממני והיכולת להשתנות הן מפתח לחוסן ולהצלחה לאורך זמן. ההכללה הארגונית הגדולה היא בסופו של יום המון מפגשים בין אנשים. ובמפגש ההוא, בתנועה ההיא שהיא כמעט ריקוד, בעבודת הזוגות ההיא בטאי צ'י, שם נוצר משהו משותף ושם כל אחד מאיתנו לומד על עצמו ומביא את עצמו על כל גווניו בממשק העדין שבין פנים וחוץ.
קבוצת שטראוס מסכמת את הרבעון הראשון של שנת 2020 עם עלייה בהכנסות
25/05/2020

קבוצת שטראוס מסכמת את הרבעון הראשון של שנת 2020 עם עלייה בהכנסות

הכנסות קבוצת שטראוס הסתכמו ברבעון הראשון של 2020 ב- 2.17 מיליארד ש"ח - צמיחה של כ- 8.1% בנטרול השפעת שע"ח השפעות שערי החליפין ובעיקר הריאל שחקו את ההכנסות כך שבשקלים הצמיחה היא של כ- 3.0% מנכ"ל הקבוצה גיורא ברדעה: קבוצת שטראוס מציגה רבעון עם ביצועים חזקים של צמיחה במכירות ויציבות ברווח לצד התמודדות, בדומה לכל העולם, עם השפעות הקורונה. הקבוצה ממקדת מאמציה בשמירה על בריאות אנשיה, רציפות ויציבות עסקית ומענה לביקושים. זאת תוך ניהול פיננסי שיאפשר גמישות והערכות למציאות שונה שתלווה אותנו בחודשים הקרובים. מבנה הפעילות המגוון של הקבוצה מקנה חוסן אך גם יוצר אתגרים בהם השפעת השינויים בשערי החליפין והתנעה מחדש של פעילויות שנפגעו במגפה. הקבוצה ממשיכה להשקיע בעובדיה, פועלת להידוק הקשר עם הספקים והקמעונאים, ממשיכה להשקיע בפיתוח מותגים ומחזקת את השותפויות זאת תוך כדי בחינת הזדמנויות עסקיות שונות והערכות קדימה לאתגרים העומדים בפניה בהמשך השנה. קבוצת שטראוס, מסכמת את הרבעון הראשון של 2020 עם השפעות מנוגדות בגין נגיף הקורונה. הכנסות החברה ברבעון הסתכמו בכ- 2.17 מיליארד ש"ח אשר מהווים צמיחה אורגנית מנוטרלת מטבע של כ- 8.1% לעומת הכנסות הקבוצה ברבעון המקביל אשתקד. הצמיחה משקפת את הגידול המרשים בביקוש למוצרים. עם זאת, השפעות שערי החליפין, בעיקר בחברת הקפה, שחקו את ההכנסות כך שבשקלים מדובר על צמיחה רבעונית של כ- 3.0%. לדברי מנכ"ל קבוצת שטראוס גיורא ברדעה: "אנחנו מדווחים היום על תוצאות הרבעון הראשון שהושפע בחלקו מהתפרצות נגיף הקורונה, השפעה שתמשיך ללוות אותנו לכל הפחות עד סוף השנה. כחברה עסקית עם אחריות חברתית פעלנו בראש ובראשונה להמשיך את פעילות הייצור שלנו, זאת תוך מתן עדיפות בלתי מתפשרת לבריאות ובטיחות העובדים שלנו ובטיחות המזון שאנו מייצרים. תקופה זו העצימה באופן ייחודי את התפקיד של מזון בחיי האנשים. המגיפה הזו הזכירה לכולם כמה חיוני לטפח תעשיית מזון מקומית בחיבור לחקלאות מקומית לא רק בישראל אלא בכל מקום בעולם. התקופה הדגישה את היתרונות בלהיות קרוב לחומרי הגלם שלך וכמה קריטי לשמור על יכולת שינוע ואספקה של חומרי גלם ומזון למרכולים ולבתים. ברבעון הראשון הרגשנו את השפעת אירועי הקורונה בפעילות בסין לאורך מרבית הרבעון ואילו במדינות פעילות אחרות ההשפעה הייתה בעיקר בחודש מרס, אך כאמור המשיכה אל תוך אפריל ומאי – חודשים שבהם מרבית המדינות בעולם חוו סגרים ממושכים. יחד עם זאת, בסופו של דבר אנחנו מציגים היום רבעון מצוין שמעיד על איתנותה העסקית והפיננסית של הקבוצה. הקבוצה הקצתה עד כה תקציב ייעודי של מיליוני שקלים כחלק מתוכנית חברתית באמצעותו סייעה לאוכלוסיות בחזית המשבר, חיזוק עובדי הקו בחברה, סיוע לספקים וחלוקת מזון שוטפת לאזרחים וותיקים ולצוותים רפואיים. פעילויות אלו התבצעו במספר מדינות. כעת האתגר המרכזי שלנו הוא לנהל את היציאה מהמשבר באופן המיטבי ובהתאם לצורך לגבש את המתווה להיערכות לגל נוסף של התפרצות, אם יהיה, וכמובן לבחון התאמת האסטרטגיה של הקבוצה להמשך הפעילות גם בשנים הבאות. הצמיחה בהכנסות נבעה בעיקר מגידול במכירות שטראוס בגאוגרפיית ישראל וכן בשל גידול במכירות של סברה בארה"ב במהלך חודש מרס, עלייה חדה זאת במכירות השפיעה באופן משמעותי על הרבעון כולו. יחד עם זאת, היו מספר פעילויות כמו המכירות לשוק המוסדי בחברת הקפה ובשטראוס ישראל וכן סגירת רשת "עלית קפה" שהשפיעו לרעה על התוצאות. הכנסות חברת HSW בסין ברבעון הראשון קטנו בכ- 31.2% ואילו הכנסות חברת הקפה, בעיקר בברזיל, הושפעו באופן מהותי מהפרשי תרגום שליליים, השפעה שנמשכת ואף מתעצמת גם אל תוך הרבעון השני. הפרשי השער ברבעון כולו גרעו כ- 100 מיליון ש"ח מהכנסות החברה (מתוכם כ- 77 מיליון ש"ח מהיחלשות הריאל הברזילאי אל מול השקל). שחיקה מטבעית זו היא הסיבה המרכזית להפרש בין הצמיחה במכירות במטבעות מקומיים לצמיחה בשקלים. הרווחיות הגולמית הניהולית של הקבוצה הסתכמה ברבעון הראשון של 2020 בכ- 878 מיליון ש"ח, גידול של כ- 3.9% לעומת התקופה המקבילה אשתקד אשר מהווים כ- 40.5% ממחזור המכירות, שיפור לעומת הרווחיות הגולמית ברבעון המקביל אשתקד שעמדה על כ- 40.1%. שיפור הרווחיות הגולמית נבע בעיקר מהגידול המרשים בכמויות הנמכרות במרבית תחומי הפעילות של החברה. הרווח התפעולי הניהולי של החברה ברבעון הסתכם בכ- 268 מיליון ש"ח, ירידה של כ- 0.5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הפרשי השער ברבעון כולו גרעו כ- 8 מיליון ש"ח מהרווח התפעולי של החברה (מתוכם כ- 5 מיליון ש"ח מהיחלשות הריאל הברזילאי אל מול השקל). הסיבה המרכזית לירידה ברווחיות היא גידול בהוצאות שיווק ומכירה וירידה ברווחיות של חברת HSW בסין בשל נגיף הקורונה. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות עמד על 171 מיליון ש"ח – קיטון של כ- 0.3% בהשוואה לרווח בתקופה המקבילה אשתקד – וזאת בשל גידול בהוצאות המס. שטראוס ישראל: פעילותה של שטראוס ישראל ברבעון הראשון נחלקת לשתי תקופות מרכזיות, החודשים ינואר-פברואר בהם נרשם גידול בפעילות העסקית וחודש מרס בו נרשם גידול משמעותי בעקבות חג הפסח והתפרצות נגיף הקורונה בישראל. החברה נקטה בפעולות תפעוליות משמעותיות כדי שתוכל להמשיך ולייצר מספיק מזון ולשנע אותו לרשתות השיווק לפני הכניסה להסגר ובמהלכו. זאת תוך מתן חשיבות עליונה לבטיחות ולהיגיינה של עובדי החברה באתרים השונים, בהסעות העובדים ובמשרדים וכן לבטיחות המזון שהיא מייצרת. במהלך הרבעון הראשון צמחו מכירות שטראוס ישראל בכ- 12.1% לכ- 983 מיליון ש"ח. עם ההחלטה המסתמנת על כניסה לסגר בתחילת מרס ואגירת המזון שבאה בעקבותיה, בנוסף לרכישות לקראת חג הפסח, צמחו מכירות החברה בחודש מרס בכ- 22.8% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. מכירות החברה צמחו בכל הקטגוריות ובכל החטיבות. אופי המכירות ותמהיל המכירות השתנה כך שחל גידול בשיווק דרך רשתות המזון, המרכולים וחנויות המכולת השכונתיות ובמקביל הצריכה האימפולסיבית (on the go), בעיקר בחנויות הנוחות והפיצוציות, ושוק ה-AFH (Away From Home), בעיקר המכירות לשוק המוסדי מסעדות, בתי מלון וכד', פחתה באופן משמעותי. בשנת 2019, סך המכירות לתחום המוסדי ומחוץ לבית היה נמוך מ- 10% ממחזור המכירות של הקבוצה. היקף המכירות של מגזר בריאות ואיכות חיים (הכולל בעיקר את חטיבת המחלבות ומזון טרי) ברבעון עמד על כ- 617 מיליון ש"ח - צמיחה של כ- 14.5% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. מגזר תענוג והנאה (הכולל בעיקר את חטיבת הממתקים וחטיבת החטיפים המלוחים) צמח ברבעון הראשון בכ- 8.3% למכירות בהיקף של כ- 366 מיליון ש"ח. הצמיחות נובעות הן מגידול בקניות בעקבות ההערכות לקורונה והן בשל עיתוי חג הפסח. הרווח הגולמי של שטראוס ישראל ברבעון הסתכם בכ- 396 מיליון ש"ח - שיפור של 13.1% לעומת הרבעון המקביל אשתקד והרווח התפעולי צמח בכ- 11.3% לכ- 124 מיליון ש"ח. שטראוס קפה פעילות שטראוס קפה חוותה ברבעון הראשון השפעות שונות ומנוגדות. מכירות הקפה בישראל הסתכמו ברבעון הראשון בכ- 235 מיליון ש"ח שהם כ- 6.1% יותר מאשר ברבעון המקביל. הגידול במכירות נבע מעלייה בביקושים עקב השפעת נגיף הקורונה אך מאידך צמיחה זו קוזזה ע"י הפסקת המכירות לשוק המוסדי (בתי מלון, מסעדות וכדומה) וכן ע"י הפסקת הפעילות של רשת "קפה עלית". בפעילות הבינלאומית ישנן השפעות מנוגדות. כך למשל חלק החברה במכירות בברזיל במטבע מקומי עלו ברבעון שחלף בכ- 3.0% והסתכמו ב- 343 מיליון ש"ח. העלייה במכירות במטבע מקומי נבעה מגידול בכמויות שמוכרת החברה, אשר מובילה את שוק הקפה בברזיל עם נתח שוק של כ- 28.2%. החברה מעריכה כי הצמיחה תמשך ותתעצם ככל שתושלם עסקת מיצוי שנחתמה במהלך השנה. אולם, המצב הכלכלי בברזיל והשפעות המשבר העולמי בגין המגיפה, הביאו לשחיקה משמעותית של הריאל הברזילאי אל מול השקל הישראלי ב- 18.5% בממוצע ברבעון. שחיקה זו גרעה כ- 77 מיליון ש"ח מהכנסות החברה כך שבשקלים ההכנסות ברבעון זה נמוכות בכ- 16.4% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, וכן כ-5 מיליון ש"ח מהרווח התפעולי. התפרצות נגיף הקורונה בברזיל צפויה להשפיע בעיקר על הפעילות ברבעון השני שכן המגיפה הגיעה למדינה מאוחר ביחס לישראל ואירופה. נכון לאמצע הרבעון השני מגמת שחיקת הריאל מול השקל נמשכת ואף מתחזקת ועומדת כרגע על כ- 31.1% בהשוואה לשע"ח הממוצע לרבעון השני של שנת 2019 והדבר צפוי להשפיע גם על תוצאות הרבעון השני של החברה ביתר שאת. בחודש פברואר 2020 הקימה חברת Três Corações שותפות עם חברת Positive Brands, המייצרת ומוכרת מוצרי תחליפי חלב (המבוססים על הצומח, בעיקר על אגוזי קשיו) בהשקעה של כ- 39 מיליון ריאל (במונחי 100%). בפעילות ברוסיה, אוקראינה ופולין נרשמה עלייה במכירות במטבע מקומי, בין השאר, בשל השפעות נגיף הקורונה, אך ברומניה וסרביה חלה ירידה עקב התגברות התחרות שהובילה לירידה במחירי המכירה. השפעות שערי החליפין של השקל הישראלי אל מול המטבעות בהן פועלת החברה במזרח אירופה הביאה לכך שפרט לרוסיה ואוקראינה בשאר המדינות רשמה החברה ירידה בהכנסות בשקלים לעומת הרבעון המקביל. סברה ואובלה בפעילות הסלטים המצוננים של החברה נרשמה עליה של כ- 8.8% במכירות במטבע מקומי של חברת סברה הפועלת בארה"ב ובקנדה. הסיבה המרכזית לגידול היא עליית הצריכה של מוצרי מזון בארה"ב בכלל ומוצרים מבוססי חומרי גלם מן הצומח, בין היתר, בשל השפעות נגיף הקורונה במהלך חודש מרס. היקף המכירות של החברה ברבעון הראשון הסתכמו בכ- 355 מיליון ש"ח (במונחי 100%) אך בשל שחיקת הדולר האמריקאי אל מול השקל הישראלי ב- 4.1% בממוצע ברבעון, הגידול בשקלים ברבעון עמד על כ- 4.4%. הרווח התפעולי של סברה (במונחי 100%) הסתכם ברבעון ב- 39 מיליון ש"ח לעומת 54 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד בשל עלייה חדה בהוצאות שיווק חד פעמיות עבור הפרסומת שהעלתה החברה בסופרבול האמריקאי שהתקיים בתחילת פברואר למול הוצאת שיווק מוטות חציון שני בשנה שעברה. חברת אובלה הפועלת באוסטרליה, מקסיקו, ניו זילנד וגרמניה סיימה את הרבעון עם הכנסות של כ- 40 מיליון ש"ח צמיחה של כ- 0.9% בנטרול השפעת שערי החליפין, לעומת ירידה של 9.7% במכירות בשקלים. שטראוס מים מכירות פעילות שטראוס מים (הכוללות בעיקר את מכירות שטראוס מים ישראל) במהלך הרבעון הראשון הסתכמו ב- 144 מיליון ש"ח, גידול של 0.4% על אף השפעת נגיף הקורונה שהביאה לירידה ברכישות מכשירים חדשים בעיקר בחודש מרס. הרווח התפעולי של שטראוס מים עמד על כ- 15 מיליון ש"ח ברבעון לעומת 16 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד בעיקר בשל עלויות נוספות שהתהוו בעקבות משבר הקורונה ובשל ירידה ברווחי שטראוס מים בסין כאמור להלן. פעילות החברה בסין, באמצעות החברה המשותפת עם ענקית מוצרי החשמל Haier (HSW), הושפעה באופן מהותי מנגיף הקורונה שהשבית חלק משמעותי מהפעילות העסקית בסין במהלך הרבעון הראשון במלואו. מכירות החברה ברבעון הראשון (במונחי 100%) עמדו על כ- 106 מיליון ש"ח לעומת מכירות של כ- 155 מיליון ש"ח ברבעון המקביל – ירידה של כ- 31.2%, יחד עם זאת השפעת שער החליפין של השקל אל מול היואן הסיני הביאה לכך שבמטבע מקומי מדובר על ירידה של כ- 26.4%. החברה ניצלה את המשבר כדי לחזק את מערך מכירות האונליין שלה בסין, ומכירות אלו איזנו את ההשפעה השלילית של סגירת מרכזי המכירה בסין במרבית הרבעון הראשון. כתוצאה ממאמצים אלו עלה נתח השוק של החברה למקום הראשון במכירות באונליין ברבעון אל מול המתחרים. נתונים פיננסים עיקריים לרבעונים שהסתיימו ביום 31 במרס – ניהולי (במיליוני ש"ח)*: * הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. (1) הנתונים במסמך זה מבוססים על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך חשבונאי ((mark to market לסוף תקופה של פוזיציות פתוחות בקבוצה בגין מכשירים פיננסים נגזרים המשמשים לגידור מחירי סחורות ואת כלל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים, הכנסות והוצאות אחרות, נטו, וכן השפעות מס של נטרול פריטים אלו, למעט אם מצוין אחרת. (2) השקעות כוללות רכישת רכוש קבוע וכן השקעה בנכסים בלתי מוחשיים. הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. (1) הנתונים במסמך זה מבוססים על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך חשבונאי ((mark to market לסוף תקופה של פוזיציות פתוחות בקבוצה בגין מכשירים פיננסים נגזרים המשמשים לגידור מחירי סחורות ואת כלל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים, הכנסות והוצאות אחרות, נטו, וכן השפעות מס של נטרול פריטים אלו, למעט אם מצוין אחרת. (2) נתוני תענוג והנאה כוללים את חלקה של שטראוס (50%) בחטיפים המלוחים. נתוני קפה בינלאומי כוללים את חלקה של שטראוס (50%) ב – (Três Corações (3C - ברזיל (חברה בשליטה משותפת (50%) של הקבוצה ושל קבוצת São Miguel המקומית – ((50%). נתוני מטבלים וממרחים בינלאומי משקפים את חלקה של שטראוס (50%) בסברה ובאובלה. נתוני הרווח התפעולי של "שטראוס מים" כוללים את חלקה של שטראוס בהאייר שטראוס מים (HSW) בסין – 49%. הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. נתונים עבור סה"כ מטבלים וממרחים בינלאומי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים של סברה ואובלה באלפי ש"ח. הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. שיחת ועידה חברת "שטראוס גרופ" תקיים ביום שני, 25 במאי, 2020 בשעה 14:00 (שעון ישראל) שיחת ועידה בהשתתפות הנהלת החברה, לסקירת הדוחות הכספיים של החברה לרבעון הראשון של שנת 2020. להלן מספר הטלפון למאזינים לשיחת הועידה בעברית הוא 03-9180609 בנוסף, ביום שני, 25 במאי, 2020 בשעה 16:00 (שעון ישראל), תקיים החברה שיחת ועידה באנגלית בהשתתפות הנהלת החברה לסקירת הדוחות הכספיים של החברה לרבעון הראשון של שנת 2020. מספרי הטלפון להצטרפות לשיחת הועידה באנגלית הינם: בריטניה: 0-800-917-9141 ארה"ב: 1-866-860-9642 ישראל: 03-918-0664 לאחר שיחת הועידה ניתן יהיה למצוא את ההקלטות באתר האינטרנט של החברה בכתובת: https://ir.strauss-group.com/company-presentations/conference-call-recordings/ הדוחות הכספיים של החברה לרבעון הראשון של שנת 2020 והמצגת שתלווה את השיחות יתפרסמו טרם קיום שיחות הועידה באתרים הבאים: https://ir.strauss-group.com/company-presentations/quarterly-presentations/ https://ir.strauss-group.com/earning-releases/ לפרטים נוספים: דניאלה פין מנהלת קשרי משקיעים 054-5772195 03-6752545 Daniella.Finn@Strauss-Group.com אסנת גולן סמנכ"ל תקשורת וקיימות 052-8288111 03-6752281 Osnat.Golan@Strauss-Group.com או שלומי שפר מנהל תקשורת חוץ קבוצת שטראוס 050-6208000 03-6756713 Shlomi.Sheffer@strauss-group.com
"מאז ומעולם בחרנו בשטראוס לייצר אימפקט"
24/05/2020

"מאז ומעולם בחרנו בשטראוס לייצר אימפקט"

קבוצת שטראוס השיקה הבוקר את דוח הקיימות ה-12 של הקבוצה. הדו"ח מספר את סיפור הקיימות שלנו מהעיניים של הספקים, החקלאים, הצרכנים, הלקוחות, העובדים וכל יתר מחזיקי העניין שלנו. הגישה שלנו לקיימות מונחית הן על-ידי ייעוד, ערכים, תרבות, הנהלה ועובדים והן על-ידי הציפיות של מחזיקי עניין שונים מעסקים בחברה, שהן שיקוף של הצרכים החברתיים והסביבתיים ברחבי העולם. דו"ח הקיימות מחולק ל- 3 מיקודים מרכזיים: אנשים וקהילות, מחויבים לסביבה והתנהלות עסקית אחראית. אנו בשטראוס נמצאים במסע שבמהלכו אנו הופכים את האוכל שלנו לטוב יותר עבור הקהילות בהן אנחנו חיים. בשנת 2019 הפחתנו 100 טונות של סוכר ממוצרינו, תרמנו סך של 14.6 מיליון ש"ח במוצרים, תרומות כספיות ושווי שעות התנדבות, השקנו 246 מוצרים חדשים ללא גלוטן, 136 מוצרים ללא לקטוז ו-11 מוצרים דלי לקטוז בישראל. כמו כן, הרחבנו את המיזם החברתי שלנו לתמיכה במגדלות הקפה - "More than a cup" ל-10 שותפויות פעילות ב-8 מדינות, הכוללות 13,300 מגדלות קפה ו 41% מהעובדים שקודמו בשנת 2019 היו נשים (לא כולל ברזיל). במסע שלנו, חשוב לנו לדאוג לכדור הארץ כדי שהדורות הבאים יוכלו להמשיך ולשגשג. כבר למעלה מעשור שאנחנו נושאים באופן ציבורי באחריות להשפעות של הפעילות הסביבתית שלנו, ונמשיך לעשות כך. בשנת 2019 מחזרנו 88% מהפסולת שלנו. כמו כן, משנת 2016 הפחתנו ב 10% את צריכת המים לטון מוצר וב- 5% את צריכת אנרגיה לטון מוצר . בשנת 2019 השקענו כ- 39 מיליון ₪ בצמצום ההשפעה הסביבתית שלנו. החדשנות בשטראוס היא הדרך שלנו במסע זה לממש את ההבטחה לצאת מגדרנו כדי להביא פתרונות לפיתוח וייצור מזון ומשקאות שיביאו ערך אמתי לצרכן, ישפרו את חייו, וכל זה תוך התחשבות בכדור הארץ ושמירה על משאבי הטבע. בנוסף, חדשנות היא הבסיס לשמירה על קבוצת שטראוס כחברת מזון דינמית ותוססת הממשיכה להתרחב ולהגיע לקהלים חדשים ברחבי העולם, וגם אחד המנועים המשמעותיים להשגת צמיחה עסקית. בשנת 2019 ערכנו את הכנס FoodTechIL השנתי השביעי, בו לקחו חלק למעלה מ- 1500 איש מ-45 מדינות עם 55 חברות הזנק שערכו למעלה מ-600 פגישות עם משקיעים, והצטרפנו ל- 4 מיזמים ושותפויות מובילות לקידום אימפקט חברתי כדוגמת Consumer Goods Forum, valuable500 ועוד. בשנת 2019 הושקו באתר הקבוצה 11 מסמכי מדיניות בעולמות התוכן המהותיים המציגים את מחויבות שטראוס בתחומים אלו. "היום ברור, יותר מתמיד, שתעשיית המזון היא חלק אינטגרלי ובלתי נפרד מסקטור הבריאות הציבורי. להתנהגות שלנו, לשרשרת הייצור שלנו, למוצרים שלנו ולאופן בו אנחנו דואגים לספק אותם לציבור, יש קשר ישיר לבריאות. קבוצת שטראוס מבינה את תפקידה המשמעותי והעמוק ביצירת ערך ובטחון בחיי החברה, ואנחנו מחויבים להצליח במשימה העומדת לפנינו", כך לדבריה של עופרה שטראוס, יו"ר קבוצת שטראוס. "גם בזמנים לא שקטים, עלינו להמשיך ולהעמיק את ההשקעה בצד המדעי של המזון כדי להביא פתרונות אוכל טובים יותר, לציבור ולסביבה. קבוצת שטראוס ואני מוסרים איחולי רפואה שלמה ובריאות לכל העוסקים במלאכה, לקהל לקוחותינו ולכלל הציבור. עוד נדע ימים טובים מאלו, ונהיה נכונים להם." "את דו"ח הקיימות היינו אמורים להשיק בצמוד לדו"ח הכספי השנתי שלנו, אולם בשל מה שמתרחש השנה בעולם ומשבר הקורונה החלטנו לדחות את הפרסום. כעת אנחנו שבים ומפרסמים את הדו"ח יחד עם הדו"ח הכספי. מבחינתנו, זו אמירה משמעותית. קיימות היא נדבך משמעותי וחלק בלתי נפרד מהייעוד ומהאסטרטגיה העסקית שלנו. היא חלק מליבת העסק והדרך שבה אנחנו פועלים", כך לדבריו של גיורא ברדעה מנכ"ל קבוצת שטראוס. "קיימות היא הדרך שלנו להסתכל על אנשים סביבנו, להבין מה מצפים מאתנו ולהשתנות בהתאם. קיימות זה לייצר אוכל טוב יותר, ליצור הזדמנויות תעסוקתיות טובות יותר ולהיות חלק מתנועה ששותפה ביצירה של מחר טוב יותר. דווקא עכשיו זה הזמן להסתכל על כל האוכלוסיות שאנחנו בקשר איתם – העובדים, הצרכנים, הספקים, הלקוחות, המשקיעים, הקהילות ושאר מחזיקי העניין שלנו. עכשיו זה הזמן להיות אנשים, להסתכל על אנשים, להושיט יד, להביט סביב ולהוביל ערבות הדדית." לקריאת הדוח המלא לחצ/י כאן
"מאחורי כל כוס קפה עומדת חקלאית שהשקיעה את הלב"
05/05/2020

"מאחורי כל כוס קפה עומדת חקלאית שהשקיעה את הלב"

95% מהקפה בעולם מיוצר על ידי חוות חקלאיות קטנות. פרויקט More than a Cup של חברת שטראוס קפה, אחת מחברות הקפה הגדולות בעולם, מסייע לאלפי נשים מגדלות קפה במדינות מתפתחות ומחולל שינוי משמעותי בקהילה; פלורנס ניהימאורו, חקלאית מרוואנדה: "נשים הן הלב והנשמה. כשמשקיעים בנשים משקיעים בכל המשפחה" חמש וחצי בבוקר, ערבות רוואנדה. פלורנס, חקלאית ונשיאת קואופרטיב הקפה מאיוגי השמש עולה לאיטה וצובעת את השמיים בשלל גוונים. פלורנס ניהימאורו, חקלאית בעלת חוות קפה קטנה, מתעוררת לעוד יום עבודה. סככת העץ הרעועה שמספקת לה מחסה מהגשם ומהשמש הקופחת ממוקמת בלב שדות ירוקים והרים גבוהים, וסביבה מטע הקפה שמכיל את מרכז הפרנסה המשפחתית שלה. על כל שיח במטע מונחים בשלווה דובדבני קפה אדמדמים שאותם היא קוטפת אחד אחד. עבודה קשה. מייגעת. לעיתים אפילו מייאשת. הקפה הוא חלק משמעותי מההכנסה המשפחתית ברוואנדה והוא תורם לחוסן הכלכלי של כל הקהילה. רצח העם שהתרחש במדינה בשנות התשעים הוביל לכך שנשים לקחו אחריות לפיתוח הכלכלי המקומי. פלורנס, יחד עם עוד אלפי נשים כמוה, מגדלת קפה מאז שהיא זוכרת את עצמה. את הרווח היא משקיעה ישירות במשפחה ובפיתוח הכלכלי של הקהילה המקומית. אבל העבודה הקשה והידע הלקוי בשיטות חקלאיות הוביל לכך שנשים רבות כלל לא ידעו מה הן מגדלות במטעים, ולחלקן אפילו לא היה מושג כי מדובר במשקה. "באופן מסורתי, גברים ברוואנדה הם המפרנסים המרכזיים בבית", מספרת פלורנס בראיון מיוחד הישר מביתה שברוואנדה. פלורנס עומדת בראש קואופרטיב של למעלה מ-300 נשים מגדלות קפה שעובד בשיתוף פעולה עם חברת שטראוס קפה וארגון Sustainable Growers כדי לסייע לנשים מגדלות קפה במדינה. הפרויקט הוא חלק ממיזם More than a cup, מיזם שפיתחו בשטראוס כדי להעצים נשים מגדלות קפה במדינות מתפתחות. במסגרת הפרויקט, יותר מ-13 אלף נשים ומשקי בית באפריקה, אסיה, מרכז ודרום אמריקה זכו לסיוע כלכלי, עסקי וחברתי. "נשים הן מאוד דקדקניות וטובות במה שהן עושות", מסבירה פלורנס. "נשים הן הלב והנשמה. כשמשקיעים ומדריכים נשים בעצם משקיעים בכל המשפחה". פלורנס מספרת כי מאז שהופעלה התכנית, לפני למעלה משנתיים, נשים רבות שינו את חייהן לטובה. "ההכשרה הזו מסייעת לנו להבין כמה חשוב שוויון מגדרי והיא מאפשרת גישה שווה למשאבים", היא מציינת. "התכנית עזרה לי מאוד לפתוח את הראש ולהבין דברים חדשים. היא שינתה דרמטית את ההרגלים של הנשים כאן באזור, בכל הקהילה מסביב. נשים השיגו ערך אדיר מהפרויקט של שטראוס. לפרויקט הזה יש אימפקט משמעותי על כל הקהילה. הכסף הזה בסופו של דבר חוזר לתוך הקהילה ולקהילות שכנות". חלק מהנשים לא טעמו מימיהן קפה רוואנדה מכונה ארץ אלף הגבעות, והמקומיים מספרים שאין מישור אחד במדינה. "או הר או עמק", מתבדחת רות קולמן, מנהלת ארגון Sustainable Growers, שפועל למען רווחה כלכלית ומספק הכשרה מקצועית לנשים מגדלות קפה במדינה. הארגון פועל בשיתוף פעולה עם שטראוס בהפעלת More than a Cup. "רוואנדה עובדת מאוד קשה מאז רצח העם, והקפה הוא חלק משמעותי בפיתוח הכלכלי חברתי במדינה", מסבירה רות. "בשנים האחרונות עשינו כאן התקדמות אדירה". לפני כארבע שנים החל לפעול מיזם More than a Cup ב-10 פרויקטים שפרוסים על פני 8 מדינות – אוגנדה, רוואנדה, וויטנאם, אתיופיה, הונדורס, טנזניה, קולומביה ואל סלבדור. רות מספרת איך הפרויקט שינה לחלוטין את מצב הנשים ברוואנדה ואיזה אימפקט משמעותי הוא חולל בקהילה. "כשהתחלנו לעבוד עם הקואופרטיב לא היו להם תהליכי עיבוד קפה טובים, המכונות היו מיושנות והנשים היו צריכות לעבוד קשה מאוד כדי לעבד את החווה", לדבריה. "בהתחלה קיימנו אירועים והגשנו בהם קפה, וחלק מהנשים מעולם לא טעמו קפה מימיהם. הנשים כאן ממש שינו את חייהן". מרבית הקפה בעולם מיוצר על ידי חוות חקלאיות קטנות. באופן מסורתי החוות הללו הן בבעלות הגברים והם אלו שמנהלים את ההכנסות. רק ברוואנדה לבד יש 400 אלף מגדלי קפה. "הקפה כאן נקנה במזומן ולכן הוא נשלט על ידי גברים", לדבריה. "הפרויקט מתמקד בנשים מכיוון שהן לוקחות את הכסף ומשקיעות 95% ישירות חזרה במשפחה. אצל גברים רק 30% מוחזר לתא המשפחתי, שאר הכסף הולך לבירה. בכך שהתמקדנו בנשים אנחנו מבטיחים שהמשפחות מתחזקות ומשתפרות ומאפשרות עתיד טוב יותר לילדים". מאז שמופעל הפרויקט ברוואנדה התפוקה של משפחה ממוצעת עלתה מחצי קילו לעץ ל-2.3 ק"ג לעץ וההכנסה מקפה צמחה ביותר מ-100% בממוצע למשפחה. הנשים הגדילו את המכירות והעצימו את איכות הקפה רפי קמחי, מנהל Business operations and Performance excellence בחברת שטראוס קפה מספר מה הוביל לפיתוח של הפרויקט הייחודי. "בעולם יש מעל 12 מיליון חוות קפה. 95% מהמספר הזה זה מה שנקרא חוות גידול קפה קטנות – חווה שהיא פחות מ-20 דונם", מסביר רפי. "גידולי הקפה זה לא גידולים תעשייתיים. ברובם זה גידולים מאוד ידניים שמיוצרים ברמה של משפחה שיש לה כמה עצים מאחורי הבית והם מגדלים שם קפה". רפי מספר כי בנוסף לעבודה על שיפור תפוקת ואיכות הקפה ישנן גם פעילויות שמכוונות ליצירת איזון מגדרי בניהול משק חוות הקפה. האימפקט משמעותי במקומות שבהם הוא מופעל, ועדיין יש עוד דרך ארוכה. "אנו מבינים שאנחנו לבד לא נתקן את עולם הקפה ונציל את כל מיליוני החקלאים", לדבריו. "אבל במיטב היכולות שלנו, איפה שאנחנו נוגעים אנחנו עושים אימפקט משמעותי מאוד". חברת שטראוס מתגאה בעובדה שהקפה שמגיע מחוות הקפה הוא חלק מהבלנדים של קפה עלית. כך, למשל, קפסולות האספרסו סינגל אוריג'ן קולומביה 08 הן כל כולן מיוצרות מחוות בבעלות נשית. ההכנסות גדלו ב-70% ד"ר אנקה פרמונט היא מנהלת הקיימות האזורית של קיגליאני, גוף נוסף שעובד בשיתוף פעולה עם שטראוס בפרויקט More than a Cup באוגנדה. "כל הקפה כאן מגיע מחוות קפה קטנות מאוד ובחלק מהמקרים מאתגר מאוד לשפר את הפרודוקטיביות של הקפה", לדבריה. "צריך להאכיל את המשפחה ולשלוח ילדים לבית ספר ויש הרבה תחרות על משאבים. לחקלאים מאוד קשה להשקיע את הכסף בקפה כדי להרחיב את ההכנסות". ד"ר פרמונט מספרת כי מאז שהחלו להפעיל את הפרויקט ההכנסות צמחו משמעותית. "בפרויקטים שאנחנו מפעילים בנילוס המערבי הגדלנו פרודוקטיביות ב-50% ובאזור אחר הגדלנו ביותר מ-70%". בת' נגודי, חקלאית קפה מאוגנדה שמשתתפת בפרויקט, מספרת כי "מאז שהפרויקט כאן המשפחה שלנו מאוחדת. בעלי נהג לשתות הרבה ורבנו לא מעט. כשהצטרפתי לפרויקט ביקשתי שגם בעלי יצטרף. התחלנו לדבר בצורה משותפת על הכספים שלנו ובעלי הפסיק לשתות. יש לי חזון לשפר את איכות החיים שלנו. השנה השקענו בפיתוח דשן איכותי יותר לקפה ובהכנסות השתמשנו כדי לרכוש בגדים לילדים וכדי לשלם לבית הספר. החלטנו להשקיע את כל ההכנסות שלנו מהקפה כדי לקנות עוד חלקת אדמה ופרה". 15% מחוות הקפה בעולם הן בבעלות נשית, אולם למעלה מ-70% מהעבודה מתבצעת בפועל על ידי נשים בשדות. חקלאיות הקפה, כמו בתחומים רבים אחרים, הן אלו שמניעות את הכלכלה המקומית ומעצימות את הקהילות שבהן הן נמצאות. "חשוב לזכור כמה עבודה מושקעת, כמה החקלאיות האלו משקיעות את הלב והנשמה שלהן כדי לייצר כל כוס קפה", מזכירה לנו רות קולמן. "אי אפשר לקחת את כוס הקפה שלנו כמובנית מאליה. בכל פעם ששותים כוס קפה צריך להגיד תודה לחקלאית שמייצרת אותה".
חברת BIO FENCE מחממת הפוד - טק  "The Kitchen" מציע פתרון בלעדי למיגון מרחבים ציבוריים מפני ווירוס הקורונה
22/04/2020

חברת BIO FENCE מחממת הפוד - טק "The Kitchen" מציע פתרון בלעדי למיגון מרחבים ציבוריים מפני ווירוס הקורונה

חברת ביו-פאנס, סטארט-אפ ישראלי מחממת הפוד-טק "The Kitchen"של קבוצת שטראוס, פיתחה טכנולוגית ציפויים אנטי-מיקרוביאליים חדשנית, המאפשרת סביבה נקייה מחיידקים ווירוסים באופן מידי ולאורך זמן. כעת, החברה שמחה לבשר כי הציפוי הוכח כיעיל לקטילת ווירוסים, ויכול להוות פתרון למיגון מרחבים ציבוריים. חברת BIO FENCE הוקמה לפני כשנתיים במסגרת חממת הפוד-טק "The Kitchen" בבעלות קבוצת שטראוס ובשיתוף הרשות לחדשנות. החברה פיתחה ציפויים המיועדים למניעת זיהום בחיידקים פתוגניים כגון ליסטרייה וסלמונלה, בסביבת ייצור מזון, אשר יעילותם הוכחה בבדיקות במעבדות תחת תוו תקן בינ"ל ISO 22196 וכן בניסיונות שדה במפעלי מזון בארץ ובעולם. עם פרוץ המגיפה החליטה החברה לבחון את יעילות הציפויים גם כנגד ווירוסים. הבדיקה בוצעה במעבדתו של פרופסור מחמוד חליאל, מומחה לווירוסים, באוניברסיטת בן גוריון. תוצאות הבדיקה מוכיחות כי למוצרי הציפוי של החברה יכולת השמדה מוחלטת של ווירוס ההרפס, שהינו עמיד משמעותית לעומת ווירוס הקורונה. "שמחנו על ההזדמנות שנקרתה בפנינו להצטרף למאבק הגלובלי בהתפשטות נגיף הקורונה ולכן בשבועות האחרונים צוות הפיתוח של החברה, בראשותה של ד"ר מריה חיטריק, פעל ימים כלילות בכפוף להנחיות משרד הבריאות, כדי לוודא שהטכנולוגיה שלנו יעילה גם כנגד הנגיף. כך לדבריו של עופר שוהם, מנכ"ל ביו-פאנס. אני מאמין שבאמצעות הטכנולוגיה של ביו-פאנס נוכל לעזור לשוב לשגרת החיים לצד המלחמה בהתפשטות הנגיף, ותוך שמירה על מרחבי פעולה נקיים מחיידקים ווירוסים". החברה פתחה פולימר חדשני אשר שילובו בצבעים וציפויים מקנה להם תכונות של קשירה וייצוב כלור על פני המשטח המצופה. כך נוצרת שכבת הגנה פעילה, מידית ויציבה מפני הווירוס במקרה של זיהום. החברה עוסקת בפיתוח מנגנון לבדיקת רמות החומר הפעיל במשטח, באופן המתריע כאשר יש לחדש את שכבת המגן, פעילות פשוטה המתבצעת ע"י התזה או מריחה של תמיסה אותה מספקת החברה. מוצרי החברה יכולים לשמש לציפויי קירות, רצפות, מחיצות ומשטחים במוסדות, בתי מלון, משרדים, מפעלים, תחנות רכבת, שדות תעופה, מטוסים ועוד.
קבוצת שטראוס מסכמת את 2019 עם הכנסות של כ- 8.5 מיליארד ש"ח צמיחה אורגנית בנטרול השפעת מט"ח של 2.6% בצד שיפור משמעותי ברווחי הקבוצה
25/03/2020

קבוצת שטראוס מסכמת את 2019 עם הכנסות של כ- 8.5 מיליארד ש"ח צמיחה אורגנית בנטרול השפעת מט"ח של 2.6% בצד שיפור משמעותי ברווחי הקבוצה

קבוצת שטראוס מסכמת את 2019 עם הכנסות של כ- 8.5 מיליארד ש"ח צמיחה אורגנית בנטרול השפעת מט"ח של 2.6% בצד שיפור משמעותי ברווחי הקבוצה* עופרה שטראוס יו"ר קבוצת שטראוס: "משבר הקורונה עמו מתמודד העולם כעת מזמן אתגרים מנהיגותיים וחברתיים משמעותיים. אנחנו ממקדים בימים אלו את מלוא תשומת לבנו בניהול היומיומי של המשבר, ומבצעים חשיבה מחודשת על סדרי העדיפויות שלנו. היותנו חברת מזון מקבלת משמעות חדשה בתקופה זו, כשברוב המקומות בהם אנו פעילים נמצאת חלק גדול מהאוכלוסייה בסגר. אנחנו פועלים ימים ולילות על מנת להבטיח את אספקת מוצרינו לכל ציבור הלקוחות שלנו בארץ ובעולם, תוך שמירה על בריאות כל עובדי הקבוצה העוסקים במלאכה. אנחנו מסכמים את התוצאות הכספיות לשנת 2019 עם שיפור כמעט בכל הפרמטרים. תשתית זו תאפשר לנו לשמור על רציפות עסקית ופיננסית ,להבטיח בטחון לעובדי הקבוצה ולסייע לקהילות בהן אנחנו פועלים. תודתנו נתונה לכל העוסקים בשמירה על בריאות הציבור, כל גורמי הממשל, התאחדויות העובדים, האיגודים העסקיים למיניהם, ובמיוחד תודה מקרב לב לצוותים הרפואיים על דאגה וטיפול מסור לכל מי שנזקק לכך." גיורא ברדעה מנכ"ל קבוצת שטראוס: "העולם כולו מתמודד כעת עם אתגר אנושי שלא ידענו כמותו מזה שנים. המשבר הזה משפיע וצפוי להשפיע על כל תחום בחיים של כולנו ומחייב אותנו להתאמות. אנו בשטראוס נוקטים בכל האמצעים העומדים לרשותנו בכדי להמשיך לייצר ולספק מזון לצרכנים במיוחד בשעה זו זמן בו אנשים שוהים יותר בבתיהם. הבוקר פרסמנו את התוצאות הכספיות של הקבוצה לשנת 2019. אנחנו מסכמים עוד שנה מצוינת, אבל אנחנו ממוקדים בשנת 2020 שהופכת להיות מן המאתגרות שהכרנו. אתגר זה מחדד את החשיבות בשמירה וטיפוח תעשיה מקומית תוססת ותחרותית בישראל המבטיחה אספקה שוטפת של מזון". קבוצת שטראוס, חברת המזון הישראלית המובילה, מסכמת את שנת 2019 עם תוצאות מצוינות ועם צמיחה אורגנית במרבית הקטגוריות והגאוגרפיות. הכנסות החברה הסתכמו בשנת 2019 בכ- 8.5 מיליארד ש"ח, עליה של כ- 2.6% אורגני בנטרול השפעות מט"ח. לפי הדיווח בשקלים, החברה רושמת ירידה קלה של כ- 0.5% בהכנסות לעומת שנת 2018. הסיבה המרכזית לירידה זו נובעת רובה ככולה מהתחזקות השקל למול המטבעות האחרים ששחקה כ- 235 מיליון ש"ח מהכנסות החברה, מתוכן כ- 167 מיליון ש"ח בגין החלשות הריאל הברזילאי למול השקל. גיורא ברדעה מנכ"ל קבוצת שטראוס: "אנחנו מסכמים היום את ביצועי הקבוצה לשנת 2019 שמעידים על המשך מגמה חיובית של שטראוס בשנים האחרונות. הקבוצה צמחה כמותית וכספית (צמיחה אורגנית) והמשיכה זו השנה השלישית ברציפות לשפר באופן ניכר את הרווח, הרווחיות ותזרים המזומנים. הגמישות והיציבות הפיננסית, המערך התשתיתי האיתן, תהליכי החדשנות וההשקעה במותגים – מהווים בסיס חשוב להמשך ההתמודדות שלנו עם אתגרים מגוונים. *הנתונים במסמך זה מבוססים על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך חשבונאי (mark to market) לסוף תקופה של פוזיציות פתוחות בקבוצה בגין מכשירים פיננסים נגזרים המשמשים לגידור מחירי סחורות ואת כלל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים, הכנסות והוצאות אחרות, נטו, וכן השפעות מס של נטרול פריטים אלו, למעט אם מצוין אחרת. יחד עם זאת, אנחנו עמוק בשנת 2020 שהופכת להיות אחת השנים המאתגרות ביותר שידעה הכלכלה העולמית. כחברה ישראלית-גלובלית אנו רואים בימים אלו את היתרונות כמו גם את האתגרים בגלובליזציה. ההתגייסות הבינלאומית למציאת פתרון לנגיף הקורונה ושיתוף המידע בין המדינות מייצר תקווה כי נוכל במהרה להתמודד עם המחלה, ואולם התלות העולמית בייצור במדינות אחרות מחדדת את הצורך לשמור במקביל על קיומה ופיתוחה של תעשייה ישראלית חיה, תוססת ותחרותית המבטיחה אספקה שוטפת של מזון לאוכלוסייה המקומית. הביצועים של 2019 מאפשרים לנו לפתוח את שנת 2020 עם איתנות פיננסית חזקה. מטבע הדברים אנחנו בעיצומו של אירוע מתגלגל שהשלכותיו אינן ידועות עדיין ואולם אנו סבורים שהחברה ערוכה להתמודד עם תרחישים שונים בעקבות התפרצות מגפת הקורונה וזאת על מנת להמשיך ולספק גם ביקושים מוגברים למוצרינו. אנו מקווים כי חוסנה של החברה יסייע לנו להמשיך לפעול ברציפות עסקית ." בהמשך למגמה ברבעונים האחרונים הקבוצה המשיכה במסע השיפור של הרווח והרווחיות שלה. הרווח הגולמי הניהולי של הקבוצה הסתכם בשנת 2019 בכ- 3.38 מיליארד ש"ח, גידול של כ- 3.6% לעומת שנת 2018. בשיעור הרווחיות הגולמית, התוצאות מלמדות על שיפור משמעותי מרמה של כ- 38% בשנת 2018 לשיעור של כ- 39.6% בשנת 2019. הסיבה המרכזית לגידול ברווח וברווחיות הגולמית נובע מירידה מסוימת במחירי חומרי הגלם, מחדשנות ופרודוקטיביות, וכן משיפור מתמיד בתמהיל המכירות של הקבוצה. הרווח התפעולי של הקבוצה עלה בשנת 2019 בכ- 7.9% לרמה של כ- 933 מיליון ש"ח ושיעור הרווחיות התפעולית עלתה לרמה של כ- 10.9% לעומת כ- 10.1% בשנת 2018. השיפור ברווחיות התפעולית נובע בעיקר בשל התייעלות מתמשכת בשטראוס ישראל, שיפור ברווחיות של שטראוס קפה, גידול במצבת הלקוחות של שטראוס מים ועלייה ברווחי HSW – הפועלת בסין, ושיפור ברווחיות של חברת סברה. בשורה התחתונה העלייה ברווחיות הגולמית והתפעולית תורגמו לעליה של כ- 11.8% ברווח הנקי המיוחס לבעלי המניות שהסתכם בשנת 2019 לכ- 547 מיליון ש"ח. חברת הקפה סיימה את שנת 2019 עם הכנסות של כ- 3.7 מיליארד ש"ח, ירידה אורגנית מנוטרלת מטבע של כ- 0.1% לעומת שנת 2018. הפרשי שער, בעיקר שחיקת הריאל הברזילאי, אל מול השקל שחקו כ- 223 מיליון ש"ח מהכנסות החברה כך שבשקלים מדובר על ירידה של כ- 5.7% בהכנסות. בגאוגרפיית ישראל צמחה חברת הקפה בשנת 2019 בכ- 2.2% לרמת הכנסות של כ- 754 מיליון ש"ח. במדינות מזרח אירופה נרשמה עליה בהכנסות ברוסיה ואוקראינה וירידה במדינות האחרות. חברת הקפה בברזיל Três Corações המשותפת לשטראוס ולחברת סאן מיגל שבבעלות משפחת לימה מסיימת את 2019 עם הכנסות של כ- 1.8 מיליארד ש"ח (חלק הקבוצה 50%) המהווים ירידה של כ- 0.1% במטבע מקומי (ריאל ברזילאי) אך ירידה של כ- 8.6% במונחים שיקליים. במהלך השנה הגדילה החברה משמעותית את נתח השוק שלה מרמה של כ- 27.2% בשנת 2018 לרמה של כ- 28.3% בשנת 2019. ברבעון הראשון של 2020 הודיעה החברה כי בכוונתה לרכוש את פעילות הקפה הקלוי והטחון של חברת מיטצוי אלימנטוס בכ- 210 מיליון ריאל (במונחי 100%). העסקה צפויה להסגר ברבעון השלישי של 2020. היקף ההכנסות של החברה הנרכשת בשנת 2019 עמד על כ- 270 מיליון ריאל (כ- 245 מיליון ש"ח). בחודש פברואר 2020 הקימה חברת Tres Coracoes מיזם משותף עם חברת Positive Brands. החברה מייצרת ומוכרת מוצרי בריאות בתחום תחליפי החלב (המבוססים על הצומח, בעיקר מאגוזי קשיו) והיא המובילה בתחומה בברזיל, בהשקעה של כ- 39 מיליון ריאל (במונחי 100%). בנוסף להגדלת נתח השוק הגדילה החברה את הרווחיות הגולמית והתפעולית שלה בשנת 2019. שטראוס ישראל, חברת המזון השנייה בגודלה בישראל, הגדילה במהלך 2019 את נתח השוק שלה משיעור של כ- 11.6% לכ- 11.9% על פי נתוני סטורנקסט. הכנסות שטראוס ישראל הסתכמו בשנת 2019 בכ- 3.4 מיליארד ש"ח - עלייה של כ- 4.1% לעומת ההכנסות בשנת 2018. העלייה במכירות נובעת בעיקר מגיוון וחדשנות המאפיינים את החברה וכן מגידול בכמויות המכירה שכן החברה לא ייקרה את מוצריה בשנת 2019 למרות גל התייקרויות שאפיין את הענף בשנה זאת (למעט העלאה של המוצרים המפוקחים על פי הוראות הממשלה). הקטגוריות שהובילו את הצמיחה במכירות היו היוגורטים, משקאות החלב והחטיפים המלוחים. החברה נערכה השנה לרפורמת סימון המוצרים (ועדת האסדרה) שנכנסה לתוקף בינואר 2020. בתהליך מתמשך של שיפור מוצרים הגיעה החברה לרפורמה כאשר למעט חטיבת המתוקים, מעל 90% ממוצריה הינם ללא מדבקות אדומות. עדיין קשה להעריך האם לסימון המוצרים תהייה השפעה מהותית על היקף ואופי מכירות החברה ברבעונים הקרובים. החברה שיפרה את רמת הרווחיות הגולמית והתפעולית שלה לרמות של 39.7% ו- 10.8% בהתאמה, לעומת 38.9% ו-10.5%, בהתאמה. הסיבה המרכזית לעלייה ברווחיות הוא המשך חדשנות, שיפור תמהיל המוצרים והמשך תהליכי ההתייעלות אותם מבצעת החברה באופן תמידי. התפרצות נגיף הקורונה בסין והתפשטותו למדינות נוספות הביא לעלייה בביקוש למזון במהלך הרבעון הראשון של 2020 ואולם קשה עדיין להעריך אם וכיצד הדבר ישפיע על תוצאות החברה. פעילות סברה ואובלה הפועלות בתחום הסלטים המצוננים הסתכמה בשנה החולפת עם עלייה במכירות. סברה, הפועלת בארה"ב ובקנדה סיימה את 2019 עם מכירות בהיקף של 1.37 מיליארד ש"ח (במונחי 100%) - עליה של כ- 6.4% (אורגני מנוטרל מטבע) ואילו אובלה הפועלת במקסיקו, אוסטרליה, ניו זילנד ומערב אירופה סיימה את 2019 עם הכנסות של כ- 172 מיליון ש"ח - עליה של 11.3% (מנוטרל מטבע). הפרשי התרגום בשל התחזקות השקל שחקו את הכנסות החברות בשקלים לרמות של כ- 1.3% וכ- 3.5%, בהתאמה. סברה ממשיכה להיות חברת הסלטים הגדולה בארה"ב ואף הגדילה את נתח השוק שלה בשנת 2019 לרמת שיא של כ- 62.2% לעומת כ- 60.1% בשנת 2018. סברה הגדילה משמעותית את הרווחיות התפעולית שלה שהסתכמה לסכום של כ- 157 מיליון ש"ח, (עליה של 35% מנוטרל מטבע) ושיעור רווחיות תפעולית של כ- 11.5% שנבע מגידול בנתח השוק ושיפור ברווחיות בעקבות התייעלות וכן ממכירת פעילות הסלסה בסוף שנת 2018. שטראוס מים הפועלת בישראל ובבריטניה ומחזיקה בשותפות עם קבוצת Haier הסינית את חברת (HSW (Haier Strauss Water, מסכמת את 2019 עם צמיחה של כ- 6.3% בהכנסות לרמה של כ- 628 מיליון ש"ח (לא כולל הכנסות HSW). כמו כן החברה מדווחת על עלייה חדה של כ- 15.2% ברווח התפעולי (כולל חלק החברה ברווח הנקי של HSW). השיפור בהכנסות וברווח נובע בעיקר מגידול בכמות המכשירים, הגדלת מצבת הלקוחות בישראל ומתהליכי התייעלות בפעילות בישראל ובסין. מכירות החברה בסין, שאינן נכללות בדו"ח הניהולי של הקבוצה, הסתכמו בשנת 2019 בעליה של כ- 6.5% לכ- 599 מיליון ש"ח בין היתר בשל הכניסה של החברה לשוק ה-POE (סדרת מוצרים לטיפול באיכות המים בנקודות הכניסה). הרווח הנקי של חברת HSW עלה בכ- 18.1% בשנת 2019 והסתכם בכ- 72 מיליון ש"ח לעומת כ- 61 מיליון ש"ח בשנת 2018. נתונים פיננסים עיקריים לשנים שהסתיימו ביום 31 בדצמבר – ניהולי (במיליוני ש"ח)*: * הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. נתונים פיננסים עיקריים לרבעונים שהסתיימו ביום 31 בדצמבר – ניהולי (במיליוני ש"ח)*: * הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. (1) הנתונים במסמך זה מבוססים על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך חשבונאי (mark to market) לסוף תקופה של פוזיציות פתוחות בקבוצה בגין מכשירים פיננסים נגזרים המשמשים לגידור מחירי סחורות ואת כלל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים, הכנסות והוצאות אחרות, נטו, וכן השפעות מס של נטרול פריטים אלו, למעט אם מצוין אחרת. (2) השקעות כוללות רכישת רכוש קבוע וכן השקעה בנכסים בלתי מוחשיים. הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. (1) הנתונים במסמך זה מבוססים על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך חשבונאי (mark to market) לסוף תקופה של פוזיציות פתוחות בקבוצה בגין מכשירים פיננסים נגזרים המשמשים לגידור מחירי סחורות ואת כלל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים, הכנסות והוצאות אחרות, נטו, וכן השפעות מס של נטרול פריטים אלו, למעט אם מצוין אחרת. (2) נתוני תענוג והנאה כוללים את חלקה של שטראוס (50%) בחטיפים המלוחים. נתוני קפה בינלאומי כוללים את חלקה של שטראוס (50%) ב – (Três Corações (3C - ברזיל (חברה בשליטה משותפת (50%) של הקבוצה ושל קבוצת São Miguel המקומית – (50%). נתוני מטבלים וממרחים בינלאומי משקפים את חלקה של שטראוס (50%) בסברה ובאובלה. נתוני הרווח התפעולי של "שטראוס מים" כוללים את חלקה של שטראוס בהאייר שטראוס מים (HSW) בסין – 49%. הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. נתונים עבור סה"כ מטבלים וממרחים בינלאומי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים של סברה ואובלה באלפי ש"ח. (1) הנתונים במסמך זה מבוססים על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך חשבונאי (mark to market) לסוף תקופה של פוזיציות פתוחות בקבוצה בגין מכשירים פיננסים נגזרים המשמשים לגידור מחירי סחורות ואת כלל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים, הכנסות והוצאות אחרות, נטו, וכן השפעות מס של נטרול פריטים אלו, למעט אם מצוין אחרת. (2) השקעות כוללות רכישת רכוש קבוע וכן השקעה בנכסים בלתי מוחשיים. הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. 1) הנתונים במסמך זה מבוססים על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך חשבונאי (mark to market) לסוף תקופה של פוזיציות פתוחות בקבוצה בגין מכשירים פיננסים נגזרים המשמשים לגידור מחירי סחורות ואת כלל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים, הכנסות והוצאות אחרות, נטו, וכן השפעות מס של נטרול פריטים אלו, למעט אם מצוין אחרת. (2) נתוני תענוג והנאה כוללים את חלקה של שטראוס (50%) בחטיפים המלוחים. נתוני קפה בינלאומי כוללים את חלקה של שטראוס (50%) ב – (Três Corações (3C - ברזיל (חברה בשליטה משותפת (50%) של הקבוצה ושל קבוצת São Miguel המקומית – (50%). נתוני מטבלים וממרחים בינלאומי משקפים את חלקה של שטראוס (50%) בסברה ובאובלה. נתוני הרווח התפעולי של "שטראוס מים" כוללים את חלקה של שטראוס בהאייר שטראוס מים (HSW) בסין – 49%. הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. נתונים עבור סה"כ מטבלים וממרחים בינלאומי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים של סברה ואובלה באלפי ש"ח. הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.   שיחת ועידה חברת "שטראוס גרופ" תקיים ביום רביעי, 25 במרס, 2020 בשעה 14:00 (שעון ישראל) שיחת ועידה בהשתתפות הנהלת החברה, לסקירת הדוחות הכספיים של החברה לרבעון הרביעי של שנת 2019 ולשנת 2019. להלן מספר הטלפון למאזינים לשיחת הועידה בעברית הוא 03-9180687 בנוסף, ביום רביעי, 25 במרס, 2020 בשעה 16:00 (שעון ישראל), תקיים החברה שיחת ועידה באנגלית בהשתתפות הנהלת החברה לסקירת הדוחות הכספיים של החברה לרבעון הרביעי של שנת 2019 ולשנת 2019. מספרי הטלפון להצטרפות לשיחת הועידה באנגלית הינם: בריטניה: 0-800-051-8913 ארה"ב: 1-866-860-9642 ישראל: 03-918-0691 לאחר שיחת הועידה ניתן יהיה למצוא את ההקלטות באתר האינטרנט של החברה בכתובת: https://ir.strauss-group.com/company-presentations/conference-call-recordings/ הדוחות הכספיים של החברה לרבעון הרביעי ולשנת 2019 והמצגת שתלווה את השיחות יתפרסמו טרם קיום שיחות הועידה באתרים הבאים: https://ir.strauss-group.com/company-presentations/quarterly-presentations/ https://ir.strauss-group.com/earning-releases/ לפרטים נוספים: דניאלה פין מנהלת קשרי משקיעים 054-5772195 03-6752545 Daniella.Finn@Strauss-Group.com אסנת גולן סמנכ"ל תקשורת, דיגיטל וקיימות 052-8288111 03-6752281 Osnat.Golan@Strauss-Group.com או שלומי שפר מנהל תקשורת חוץ קבוצת שטראוס 050-6208000 03-6756713 Shlomi.Sheffer@strauss-group.com
Tres Corações  רוכשת את פעילות הקפה הקלוי והטחון של  Mitsui Alimentos בברזיל ומבססת את מובילותה בשוק הקפה במדינה
18/02/2020

Tres Corações רוכשת את פעילות הקפה הקלוי והטחון של Mitsui Alimentos בברזיל ומבססת את מובילותה בשוק הקפה במדינה

Tres Corações  רוכשת את פעילות הקפה הקלוי והטחון של  Mitsui Alimentos בברזיל ומבססת את מובילותה בשוק הקפה במדינה Tres Corações היא שותפות המוחזקת באופן שווה על ידי שטראוס קפה וסאן מיגל   מנכ"ל קבוצת שטראוס גיורא ברדעה: "חברת הקפה היא אחד מארבעת עמודי התווך המרכזיים של שטראוס כשהשותפות בברזיל היא הפעילות הגדולה והמרכזית וככזו היא תמשיך להיות אחד ממנועי הצמיחה המרכזיים של הקבוצה באופן אורגני ולא אורגני גם בעתיד" מנכ"ל שטראוס קפה ציון בלס: "רכישת פעילות הקפה של מיצואי בברזיל מצטרפת לרכישות שעשינו במדינה זו בשנים האחרונות ומבססת את מעמדנו כחברה המובילה בברזיל.   קבוצת שטראוס דיווחה היום לבורסה בתל אביב על כך שחברה בת שלה, שטראוס קפה BV חתמה על עסקה לפיה תרכוש באמצעות המיזם המשותף (JV) Tres Corações (3C) הפועל בברזיל 100%  ממניות חברת  Mitsui Alimentos מידי קבוצת Mitsui היפנית בברזיל. על פי ההסכם תשלם 3C 210 מיליון ריאל (כ-167 מיליון ש"ח) עבור פעילות הקפה הקלוי והטחון של חברת מיטצוי בברזיל. המיזם המשותף 3C מוחזק בחלקים שווים על ידי שטראוס קפה ועל ידי חברת סאן מיגל FIP שבבעלות משפחת לימה. פעילות הקפה של מיטצוי בברזיל פועלת תחת חברת Mitsui Alimentos מאז שנת 1974 ומחזיקה בכ-3.8% משוק הקפה בברזיל ומהווה את שחקנית הקפה החמישית במדינה. בהתבסס על הנתונים שנמסרו לחברה, הכנסות מיטצוי אלימנטוס לשנת 2019 בתחום הקפה הקלוי והטחון עמדו על כ-270 מיליון ריאל  (כ- 245 מיליון ש"ח). בעקבות הרכישה מבסס המיזם המשותף C3 את מקומו כמוביל שוק הקפה בברזיל. שוק הקפה בברזיל נחשב לגדול בעולם במונחי נפח. מותג Café Brasileiro הוא מותג הקפה המוביל של מיטצוי, ברובו קפה קלוי וטחון (R&G) והוא דומיננטי בעיקר באיזור מרכז מדינת סאו פאול ובאיזור המערב התיכון של ברזיל ורכישתו תחזק את פעילותו של המיזם המשותף 3C באזורים אלו. עסקה זו מצטרפת לרכישות נוספות שביצע המיזם המשותף 3C בברזיל בשנים האחרונות. בין השאר נרכש המותג Fino Grao בשנת 2012, המותג ITAMARATY בשנת 2014, המותג Cia Iguacu ב-2016 ו-Manaus ב-2019. *העסקה כפופה לאישור הממונה על ההגבלים העסקיים בברזיל.   מנכ"ל קבוצת שטראוס גיורא ברדעה: "שטראוס היא קבוצת מזון בינלאומית הפועלת במגזרים שונים ומגוונים ובגאוגרפיות אחדות. שטראוס קפה שהיא חברת קפה מובילה בעולם מהווה את אחד מארבעת עמודי התווך המרכזיים של הקבוצה. שטראוס פועלת ברחבי העולם במודל של שיתופי פעולה עם גופים  מובילים בתחומם. כך אנו פועלים  גם בברזיל בשותפות  בקטגוריית הקפה עם משפחת לימה בעלי מסורת וידע עמוקים ומומחיות בנושא. שותפות זאת מאפשרת לנו להצמיח את פעילות הקפה ובכך להמשיך ולהיות אחד ממנועי הצמיחה המרכזיים של קבוצת שטראוס כיום כמו גם בעתיד.   מנכ"ל שטראוס קפה ציון בלס: " רכישה זו מקונצרן בינלאומי מוביל מצטרפת לרכישות נוספות שביצעה השותפות בברזיל בשנים האחרונות ומבססת את מעמדנו כחברת הקפה המובילה במדינה. שטראוס קפה יחד עם שותפיה המקומיים בברזיל משפחת לימה, תמשיך לפתח ולהצמיח את השותפות Tres Corações באופן אורגני כמו גם באמצעות רכישות נוספות שיהיו רלוונטיות לליבת העסקים".   אודות Tres Corações: Tres Corações היא החברה המובילה בברזיל לקפה קלוי וטחון וקפוצ'ינו, החברה נוסדה בשנת 1959 והיא הבעלים של כ-25 מותגי קפה בהם:  Café 3 Corações, Santa Clara, Pimpinela, Kimimo, Letícia, Fino Grão,  Itamaraty, Iguaçu, Amigo and Cruzeiro. כמו כן היא מייצרת קפה פילטר, קפה נמס, אבקות קקאו ומוצרים מבוססי קמח תירס. בשנת 2013 היא השיקה את מוצג האספרסו שלה TRES® לו מעל ל-20 סוגי קפסולות בטעמים וחוזקים שונים. החברה בעלת 27 מרכזי מכירה, 7 מפעלים ו-10 יחידות תעשייתיות וכן 2 מרכזים לרכישת קפה ירוק. לחברה יש כיום כ-400 אלף נקודות מכירה ברחבי ברזיל והיא מפעילה בעצמה את ערוצי המכירה שלה. כמו כן היא מייצאת חלק ממותגי הקפה שלה למדינות נוספות באמריקה הלטינית ולארה"ב.