חדשות

מציג 8 חדשות
רבעון שלישי של 2019: צמיחה בהכנסות בהמשך לצמיחה כמותית והמשך שיפור ברווחיות
20/11/2019

רבעון שלישי של 2019: צמיחה בהכנסות בהמשך לצמיחה כמותית והמשך שיפור ברווחיות

היקף המכירות ברבעון עמד על כ- 2.24 מיליארד ש"ח צמיחה של כ- 6.1% אורגני בנטרול שע"ח; הרווח התפעולי צמח בכ- 9.4% לכ- 256 מיליון ש"ח גיורא ברדעה, נשיא ומנכ"ל קבוצת שטראוס: "אנחנו מדווחים הבוקר על רבעון נוסף של צמיחה בהכנסות ושיפור ברווחיות במרבית הפעילויות של הקבוצה. תוצאות אלו, הן פרי של תפיסת חדשנות וגיוון מוצרי המאפיינת את הקבוצה, וכן של תהליכי שיפור וייעול במפעלי החברה בישראל וברחבי העולם. התחזקות השקל אל מול מרבית המטבעות ממשיכה להשפיע על התוצאות הבינלאומיות של החברה גם ברבעון זה - בהמשך לרבעונים הקודמים. בנוסף לפעילות השוטפת, אנחנו בשטראוס משקיעים משאבים ומתמקדים בהערכות של ענף המזון לאתגרים שעומדים בפניו בשנים הבאות. אחת הדרכים בהן בחרנו להתמודד עם אתגרים אלו כבר לפני מספר שנים היא באמצעות קידום תחום הפוד-טק מתוך רצון להוביל את האקו-סיסטם של ענף זה בישראל ובעולם. ברבעון שחלף אירחנו בישראל את הכנס השנתי שלנו FoodTechIL אליו הגיעו כ- 1,500 אורחים מישראל ומהעולם. בכנס השתתפו נציגי חברות המזון הגדולות בעולם, נציגי קרנות ההשקעה המובילות, אנשי מדע וטכנולוגיה, אנשי גסטרונומיה וקולינריה. מרגש לראות שהחזון שלנו בתחום קורם עור וגידים כאשר חלק מהחברות שגדלות בחממת הפודטק שהקמנו באשדוד מגיעות להישגים, חתומות על פיתוחים מתקדמים בכל תחומי הפעילות, מגייסות בעקבות זאת כספים וחלקן כבר משווקות מוצרים. נמשיך לפעול במלוא המרץ כדי לקדם את התחום בו אנו רואים מנוע צמיחה פנימי כמו גם פעולה למען עולם טוב יותר".   קבוצת שטראוס מסכמת את הרבעון השלישי של 2019 עם הכנסות בהיקף של כ- 2.24 מיליארד ש"ח, עליה של כ- 4% לעומת ההכנסות ברבעון המקביל אשתקד. התחזקות השקל למול מטבעות הפעילות שחקה את ההכנסות בכ- 40 מיליון ש"ח, בהתאמה הצמיחה האורגנית בנטרול השפעות שערי חליפין הסתכמה בכ- 6.1%. סך הכנסות הקבוצה בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2019 הסתכמו בכ- 6.4 מיליארד ש"ח - בדומה לתקופה המקבילה אשתקד. עם זאת, אורגנית ובנטרול השפעות שערי החליפין – האמירו הכנסות הקבוצה בכ- 2.6% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.  קבוצת שטראוס מסכמת רבעון מוצלח נוסף של צמיחה ברווח ושיפור ברווחיות של הקבוצה ושל החברות הבנות הנובעת בעיקר מגידול כמותי של מרבית פעילויות הקבוצה, מגיוון ותמהיל מוצרים משופר וכן מהתייעלות תפעולית.  הרווח הגולמי של קבוצת שטראוס הסתכם ברבעון בכ- 887 מיליון ש"ח אשר מהווים כ- 39.6% מהיקף המכירות - זאת לעומת רווח גולמי של כ- 812 מיליון ש"ח ורווחיות גולמית של כ- 37.6% ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 9.3%. בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2019 הסתכם הרווח הגולמי בכ- 2.55 מיליארד ש"ח לעומת כ- 2.46 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד – גידול של כ- 3.9%. הרווח התפעולי ברבעון הסתכם בכ- 256 מיליון ש"ח שהם כ- 11.4% מהמחזור לעומת רווח תפעולי של כ- 235 מיליון ש"ח ורווחיות תפעולית של כ- 10.9% ברבעון השלישי של שנת 2018, שיפור של כ- 9.4%. בשורת הרווח הנקי מסכמת החברה את הרבעון השלישי של שנת 2019 בשיפור של כ- 6.5% - עם כ- 153 מיליון ש"ח לעומת כ- 144 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. השיפור ברווח הנקי נבע בעיקר מעלייה ברווח התפעולי אשר קוזזה בחלקה מעליה בהוצאות המימון ובהוצאות המס.     שטראוס ישראל ממשיכה במגמת הצמיחה שמאפיינת אותה ברבעונים האחרונים. שטראוס ישראל היא חברת המזון השניה בגודלה בענף המזון ונכון לסוף הרבעון השלישי עלה נתח השוק שלה לכ- 11.7% (לפי נתוני סטורנקסט) זאת לעומת כ- 11.4% בתקופה המקבילה אשתקד. היקף המכירות של החברה ברבעון השלישי הסתכם בכ- 899 מיליון ש"ח כ- 7.4% יותר מאשר ברבעון המקביל אשתקד. הצמיחה בהכנסות נובעת מגידול כמותי שבחלקו מיוחס לכך שברבעון זה היו מספר ימי מכירות נוספים לעומת התקופה המקבילה אשתקד בשל עיתוי החגים וכן בשל גידול מכירות בקטגוריות החטיפים המלוחים והמתוקים. ברבעון זה שטראוס ישראל השיקה מוצרים חדשים רבים ומגוונים בין השאר  בתחומי המעדנים ומשקאות החלב. החברה השיקה ברבעון מוצרים חדשניים בהם טבלאות ספלנדיד single origin ושוקולד פרה מופחת סוכר 30%.   ברבעון השלישי הסתכם הרווח הגולמי של שטראוס ישראל בכ- 358 מיליון ש"ח – 39.9% ממחזור המכירות – לעומת כ- 37.9% ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי של שטראוס ישראל עלה מכ- 90 מיליון ש"ח ברבעון השלישי של שנת 2018 לכדי כ- 98 מיליון ש"ח ברבעון הנוכחי – תוך העלאת הרווחיות התפעולית מכ- 10.7% לכ- 10.9% בהתאמה. מעבר לעלייה במכירות, השיפור ברווחיות מוסבר, בין היתר, מתמהיל מגוון וכן מהעמקת תהליכי הפרודוקטיביות במפעלי החברה כפועל יוצא של השקעות בטכנולוגיה ושיפורים תפעוליים מגוונים.   שטראוס קפה מסכמת רבעון מצוין של צמיחה כמותית במכירות בדגש על צמיחה במכירות במטבע מקומי בפעילות הבינלאומית. סך כל פעילות הקפה הניבה הכנסות של כ- 986 מיליון ש"ח ברבעון – צמיחה של כ- 5.1% בנטרול השפעות המטבע. בשל התחזקות השקל הסתכמה הצמיחה ברבעון בכ- 1.8%. הכנסות קבוצת שטראוס מפעילות חברת הקפה Três Corações הפועלת בברזיל הסתכמו ברבעון שחלף בכ- 476 מיליון ש"ח (חלק הקבוצה), גידול של כ- 1.5% לעומת הרבעון המקביל אשתקד במונחי מטבע מקומי – זאת בעיקר בשל גידול במכר כמותי ותוך הגדלה משמעותית בנתח השוק של החברה לכ- 28.5%. ברבעון השלישי של שנת 2019 עברה פעילות מותג הקפסולות והמכונות TRES לרווחיות תפעולית לראשונה מאז הקמתה בשנת 2015.   פעילות הקפה בישראל, המשופעת מעונתיות וכן מימי המסחר הנוספים, צמחה ברבעון שחלף בכ- 11.2%. פעילות הקפה במזרח אירופה צמחה במדינות רוסיה ואוקראינה בשיעורים גבוהים ובפולין בשיעור גבוה במטבע מקומי, לעומתם ברומניה ובסרביה נרשמה ירידה בהכנסות בעיקר בשל התגברות התחרות.                           שטראוס מים מסכמת רבעון מוצלח נוסף של צמיחה. היקף הכנסות החברה הסתכמו ברבעון בכ- 165 מיליון ש"ח - צמיחה של כ- 5.4% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הצמיחה בהכנסות נובעת בעיקר מגידול במכירות מכשירים חדשים בישראל ומגידול במצבת הלקוחות. הרווח התפעולי ברבעון הסתכם בכ- 20 מיליון ש"ח לעומת כ- 18 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ברווחיות התפעולית נובע מגידול במצבת הלקוחות בישראל ומשיפור הרווחיות של השותפות עם האייר הסינית (HSW). מכירות השותפות בסין הניבו ברבעון השלישי הכנסות בהיקף של כ- 134 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 145* מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של כ- 7.4%. בנטרול השפעת שער החליפין הסתכמה הירידה בכ- 1.5% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד (בלתי מבוקר, במונחי 100%). הקיטון מוסבר בעיקר כתוצאה מהרעה בתנאי המאקרו והתחרות בשוק.    החברות סברה ואובלה מסכמות רבעון טוב. סברה הגדילה את המכירות שלה במטבע מקומי בכ- 5.2% לכ- 345 מיליון ש"ח ברבעון השלישי, המהווה צמיחה אורגנית של 1.8%. עם זאת, התחזקות השקל לעומת הדולר האמריקאי שחקה את ההכנסות כך שהחברה מדווחת על ירידה של כ- 1.6% בהכנסות. הרווח התפעולי ברבעון ירד מכ- 28 מיליון ש"ח לכ- 24 מיליון ש"ח בעיקר כתוצאה מגידול בהוצאות שיווק ומכירה. סברה הגדילה ברבעון זה את נתח השוק שלה בארה"ב והוא עומד כיום על כ- 62.2% מהשוק לעומת כ- 60.1% בתקופה המקבילה אשתקד. מכירות אובלה ברבעון הסתכמו בכ- 40 מיליון ש"ח בדומה לתקופה המקבילה אשתקד. החברה הקטינה את ההפסד התפעולי שלה מכ- 4 מיליון ש"ח אשתקד לכ- 3 מיליון ש"ח ברבעון הנוכחי. * הוצג מחדש   נתונים פיננסים עיקריים לתשעת החודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר – ניהולי (במיליוני ש"ח)*: מכירות נטו     רווח ורווחיות גולמית             רווח ורווחיות תפעולית     תזרים מפעילות שוטפת ותזרים חופשי**       * הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. ** מספרי 2016-2018 סווגו מחדש – לפרטים נוספים ראו באור 1.3 לתמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים ליום 30 בספטמבר 2019.     נתונים פיננסים עיקריים לרבעונים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר – ניהולי (במיליוני ש"ח)*: מכירות נטו   רווח ורווחיות גולמית         רווח ורווחיות תפעולית   תזרים מפעילות שוטפת ותזרים חופשי**   * הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. ** מספרי 2016-2018 סווגו מחדש – לפרטים נוספים ראו באור 1.3 לתמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים ליום 30 בספטמבר 2019.     (1)   הנתונים במסמך זה מבוססים על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך חשבונאי ((mark to market לסוף תקופה של פוזיציות פתוחות בקבוצה בגין מכשירים פיננסים נגזרים המשמשים לגידור מחירי סחורות ואת כלל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים, הכנסות והוצאות אחרות, נטו, וכן השפעות מס של נטרול פריטים אלו, למעט אם מצוין אחרת. (2)   השקעות כוללות רכישת רכוש קבוע וכן השקעה בנכסים בלתי מוחשיים. * סווג מחדש - לפרטים נוספים ראו באור 1.3 לתמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים ליום 30 בספטמבר 2019. ** EBITDA לתקופה של 12 חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2019 הותאמה על מנת לכלול את השפעת תקן חכירות IFRS 16. הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.     (1)   הנתונים במסמך זה מבוססים על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך חשבונאי ((mark to market לסוף תקופה של פוזיציות פתוחות בקבוצה בגין מכשירים פיננסים נגזרים המשמשים לגידור מחירי סחורות ואת כלל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים, הכנסות והוצאות אחרות, נטו, וכן השפעות מס של נטרול פריטים אלו, למעט אם מצוין אחרת. (2)   נתוני תענוג והנאה כוללים את חלקה של שטראוס (50%) בחטיפים המלוחים. נתוני קפה בינלאומי כוללים את חלקה של שטראוס (50%) ב – (Três Corações (3C - ברזיל (חברה בשליטה משותפת (50%) של הקבוצה ושל קבוצת São Miguel  המקומית – ((50%). נתוני מטבלים וממרחים בינלאומי משקפים את חלקה של שטראוס (50%) בסברה ובאובלה. נתוני הרווח התפעולי של "שטראוס מים" כוללים את חלקה של שטראוס בהאייר שטראוס מים (HSW) בסין – 49%. הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. נתונים עבור סה"כ מטבלים וממרחים בינלאומי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים של סברה ואובלה באלפי ש"ח.   (1)   הנתונים במסמך זה מבוססים על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך חשבונאי ((mark to market לסוף תקופה של פוזיציות פתוחות בקבוצה בגין מכשירים פיננסים נגזרים המשמשים לגידור מחירי סחורות ואת כלל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים, הכנסות והוצאות אחרות, נטו, וכן השפעות מס של נטרול פריטים אלו, למעט אם מצוין אחרת.  (2)   השקעות כוללות רכישת רכוש קבוע וכן השקעה בנכסים בלתי מוחשיים. * סווג מחדש - לפרטים נוספים ראו באור 1.3 לתמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים ליום 30 בספטמבר 2019. ** EBITDA לתקופה של 12 חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2019 הותאמה על מנת לכלול את השפעת תקן חכירות IFRS 16. הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.     (1)   הנתונים במסמך זה מבוססים על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך חשבונאי ((mark to market לסוף תקופה של פוזיציות פתוחות בקבוצה בגין מכשירים פיננסים נגזרים המשמשים לגידור מחירי סחורות ואת כלל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים, הכנסות והוצאות אחרות, נטו, וכן השפעות מס של נטרול פריטים אלו, למעט אם מצוין אחרת. (2)   נתוני תענוג והנאה כוללים את חלקה של שטראוס (50%) בחטיפים המלוחים. נתוני קפה בינלאומי כוללים את חלקה של שטראוס (50%) ב – (Três Corações (3C - ברזיל (חברה בשליטה משותפת (50%) של הקבוצה ושל קבוצת São Miguel  המקומית – ((50%). נתוני מטבלים וממרחים בינלאומי משקפים את חלקה של שטראוס (50%) בסברה ובאובלה. נתוני הרווח התפעולי של "שטראוס מים" כוללים את חלקה של שטראוס בהאייר שטראוס מים (HSW) בסין – 49%. הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. נתונים עבור סה"כ מטבלים וממרחים בינלאומי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים של סברה ואובלה באלפי ש"ח.       הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.   שיחת ועידה חברת "שטראוס גרופ" תקיים כנס משקיעים במשרדי החברה בפ"ת, ביום רביעי, 20 בנובמבר, 2019 בשעה 14:00 (שעון ישראל) לסקירת הדוחות הכספיים של החברה לרבעון השלישי של שנת 2019. מספר הטלפון להאזנה לכנס החברה בעברית הוא 03-9180687 בנוסף, תקיים החברה שיחת ועידה באנגלית למשקיעים, ביום רביעי, 20 בנובמבר, 2019 בשעה 17:30 שעון ישראל (15:30 שעון בריטניה, 10:30 אזור הזמן של החוף המזרחי בארה"ב) לסקירת הדוחות הכספיים של החברה לרבעון השלישי של שנת 2019. מספרי הטלפון להצטרפות לשיחת הועידה באנגלית הינם: בריטניה: 0-800-917-5108 ארה"ב: 1-866-860-9642 ישראל: 03-918-0691 הדוחות הכספיים של החברה לרבעון השלישי לשנת 2019 ומצגת המשקיעים מפורסמים באתר קשרי המשקיעים של הקבוצה בכתובת: http://ir.strauss-group.com/phoenix.zhtml?c=92539&p=irol-irhome   לפרטים נוספים: דניאלה פין מנהלת קשרי משקיעים 054-5772195 03-6752545 Daniella.Finn@Strauss-Group.com אסנת גולן סמנכ"ל תקשורת, דיגיטל וקיימות 052-8288111 03-6752281 Osnat.Golan@Strauss-Group.com   או   שלומי שפר מנהל תקשורת חוץ קבוצת שטראוס 050-6208000 03-6756713 Shlomi.Sheffer@strauss-group.com  
רבעון שני של 2019:  יציבות במכירות תוך שיפור מתמשך ברווח וברווחיות
13/08/2019

רבעון שני של 2019: יציבות במכירות תוך שיפור מתמשך ברווח וברווחיות

היקף המכירות ברבעון עמד על כ- 2.07 מיליארד ש"ח עליה של כ- 1.7% אורגני, בנטרול שע"ח; הרווח התפעולי צמח בכ- 9.4% לכ- 227 מיליון ש"ח   גיורא ברדעה, נשיא ומנכ"ל קבוצת שטראוס: "כקבוצה בינלאומית הפועלת בתחומים מגוונים ובמדינות רבות, אנחנו מסכמים רבעון נוסף של צמיחה ושיפור ברווח וברווחיות במרבית פעילויות הקבוצה, וזאת בהמשך למגמה של שלוש השנים האחרונות. חשוב לציין, כי גם ברבעון זה הושפעה שטראוס לשלילה מהתחזקות השקל מול סל המטבעות כמו חברות ישראליות בינלאומיות אחרות. עיקר ההשפעה השלילית היא על ההכנסות בפעילות חברת הקפה בחו"ל. שאר פעילויות הקבוצה: שטראוס ישראל, סברה- וחברת המים נהנו מצמיחה ומהמשך שיפור ברווח וברווחיות.” קבוצת שטראוס מסכמת את הרבעון השני של 2019 עם היקף הכנסות של כ- 2.07 מיליארד ש"ח, ירידה של כ- 1.4% לעומת היקף ההכנסות ברבעון המקביל, עם זאת בחישוב אורגני ובנטרול השפעות שערי חליפין מדובר על שיפור של כ- 1.7% בהיקף המכירות. כאמור, הסיבה המרכזית להפרש זה נובעת מהשפעת היחלשות שערי החליפין על פעילות הקפה בחו"ל.    מבחינת רווח ורווחיות, מסכמת הקבוצה רבעון מוצלח נוסף עם צמיחה ברווח ושיפור ברווחיות הן של הקבוצה והן של החברות הבנות, וזאת בעיקר בשל המשך המיקוד בחדשנות ופרודוקטיביות. הרווח הגולמי של קבוצת שטראוס הסתכם ברבעון בכ- 822 מיליון ש"ח אשר מהווים כ- 39.6% מהמכירות - זאת לעומת רווחיות גולמית של כ- 38.7% ברבעון המקביל אשתקד, שיפור של 1.1% ברווח הגולמי. הרווח התפעולי ברבעון הסתכם בכ- 227 מיליון ש"ח שהם כ- 11% מהמחזור לעומת רווח של כ- 207 מיליון ש"ח ורווחיות תפעולית של כ- 9.9% ברבעון השני של 2018,  שיפור של כ- 9.4% ברווח התפעולי. בשורה התחתונה מסכמת החברה את הרבעון השני של 2019 עם רווח נקי של כ- 121 מיליון ש"ח, גידול של כ- 9.5% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. השיפור ברווח הנקי מוסבר בעיקר על ידי הגידול ברווח התפעולי. בסיכום המחצית הראשונה של 2019 מסתכמות הכנסות הקבוצה בכ- 4.18 מיליארד ש"ח - צמיחה אורגנית בנטרול השפעות מט"ח של כ- 0.8%; הרווח הגולמי הסתכם בכ- 1.67 מיליארד ש"ח - 39.9% מהמכירות לעומת שיעור של 38.5% בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח התפעולי במחצית הראשונה עומד על כ- 496 מיליון ש"ח שהם 11.9% מהמחזור – שיפור של כ- 7.4% אל מול התקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי של קבוצת שטראוס במחצית מסתכם בכ- 293 מיליון ש"ח - שיפור של 13.6% לעומת הרווח הנקי במחצית הראשונה של 2018.   שטראוס ישראל ממשיכה במומנטום החיובי עם צמיחה של כ- 3.3% במכירות להיקף של כ- 803 מיליון ש"ח. פעילות החברה ברבעון השני הושפעה בעיקר מהמשך צמיחת קטגוריית היוגורטים ומשקאות החלב תחת המותג פרו, ומהתחלת הפצת מוצרי ארלה (חמאה וגבינות). המשך צמיחת  קטגוריות המאפה, מוצרי אנרג'י והחטיפים המלוחים בהובלת תפוצ'יפס. כמו כן, צמיחה נאה של מותגי טעם הטבע ויד מרדכי. הרווח הגולמי של שטראוס ישראל ברבעון הסתכם בכ- 316 מיליון ש"ח – 39.3% ממחזור המכירות – לעומת 38.6% ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי של שטראוס ישראל עלה מכ-69 מיליון ש"ח ברבעון השני של שנת 2018 לכ- 80 מיליון ש"ח ברבעון השני של שנת 2019 – עלייה מרמת רווחיות של כ- 8.9% לכ- 10% בהתאמה. השיפור ברווחיות מוסבר בעיקר בשל תמהיל המכירות המתבסס על השקות חדשות במגוון קטגוריות, תוך פניה רחבה לקהלים שונים וחדשים, והעמקת תהליכי הפרודוקטיביות מהחודשים האחרונים, בעיקר במפעלי החברה כפועל יוצא של השקעות בטכנולוגיה  ושיפורים תפעוליים שונים. על פי נתוני סטורנקסט[1] המעודכנים לסוף יוני 2019, נתח השוק המצטבר של שטראוס משוק המזון והמשקאות בישראל עמד על 11.9% לעומת 11.7% ברבעון המקביל אשתקד.   שטראוס קפה מסכמת רבעון של צמיחה במכירות בישראל ובברזיל (במטבע מקומי) ורבעון מאתגר בפעילות הקפה במזרח אירופה. חברת Três Corações הפועלת בברזיל הגדילה את היקף המכירות שלה בכ-1.7% במטבע מקומי לכ- 470 מיליון ש"ח (חלק הקבוצה)  וצמחה משמעותית בכמויות הנמכרות. בעקבות זאת גדל נתח השוק שלה מ- 27% ברבעון המקביל לכ- 28.4%  (על פי נתוני איי,סי, נילסן). כמו כן, נרשמה עלייה ברווח וברווחיות הגולמית במטבע מקומי. לצד זאת, החלשות המטבע הברזילאי הריאל ב- 7.9% שחקה את הכנסות החברה ברבעון בשקלים בכ- 6.1% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. כמו כן הושפעו מכירות החברה גם מירידת מחירי הקפה הירוק בברזיל. פעילות הקפה במזרח אירופה רושמת ירידה בהכנסות זאת בעיקר בשל הפרשי שערי החליפין השונים וכן מתנאי התחרות במדינות אלו. פעילות הקפה בישראל ממשיכה לצמוח בעיקר בשל גידול בכמויות הנמכרות. סך הכל פעילות הקפה הניבה הכנסות של כ- 913 מיליון ש"ח ברבעון – ירידה של כ- 6.6% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. בניטרול השפעות המטבע היקף הירידה בהכנסות עומד על כ- 1.3% בלבד.   שטראוס מים מסכמת רבעון מוצלח נוסף של צמיחה. היקף הכנסות החברה הסתכמו ברבעון בכ-159 מיליון ש"ח - צמיחה של כ- 6% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי של שטראוס מים, הכולל את חלק הקבוצה ברווח הנקי של המיזם המשותף עם האייר HSW, הסתכם ברבעון בכ- 19 מיליון ש"ח - 11.9% מהמכירות לעומת 11.3% ברבעון המקביל. הפעילות בסין הניבה ברבעון שחלף מכירות של כ- 141 מיליון ש"ח (100%), בדומה למכירות ברבעון המקביל אשתקד. יחד עם זאת, בניטרול השפעות שער החליפין, הסתכמה העלייה במכירות בכ- 5.7% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. כיום פועלת HSW רק בעולם המוצרים בנקודת הצריכה (POU- Point of Use) – כלומר סננים ומטהרי מים בתוך הבתים. כחלק מהרצון של המיזם המשותף להתרחב לקטגוריות נוספות בעולמות המים, לרבות לתחום ה-POE (Point Of Entry - פתרונות  לסינון וטיהור מים בכניסה לבתים לשיפור המים לשימוש כללי ובנוסף לפתרונות לשתייה), התקשר המיזם המשותף HSW, במהלך הרבעון השני בהסכם להפצת מוצרים בתחום ה-POE שייוצרו על ידי חברה בבעלות Haier Electronics  (המחזיקה 51% מהמיזם המשותף HSW) ו- BWT. מוצרים אלו מותקנים מחוץ לבתים ונותנים פתרון כולל לטיהור המים בכל הבית ומיועד בעיקר לבתים פרטיים ולאוכלוסיות מבוססות.    פעילות החברות סברה ואובלה מסכמות  את הרבעון השני עם צמיחה אורגנית במטבע מקומי של כ- 6.8%. היקף המכירות של סברה הפועלת בארה"ב ובקנדה הסתכם בכ- 357 מיליון ש"ח (100%) ברבעון. סברה היא חברת המטבלים והממרחים המצוננים הגדולה ביותר בארה"ב. על פי IRI, נתח השוק הכספי של סברה בשוק החומוס ב- 24 השבועות שהסתיימו ביום 30 ביוני 2019 עמד על כ- 61.6%, בהשוואה לכ- 59.9% בתקופה המקבילה אשתקד.  הרווח התפעולי של סברה צמח בכ- 49.7% לרמה של כ- 60 מיליון ש"ח שהם כ- 16.7% מהיקף המכירות של הרבעון. היקף המכירות של אובלה הפועלת במקסיקו, אוסטרליה, ניו זילנד ומערב אירופה הסתכם ברבעון בכ- 38 מיליון ש"ח בדומה לרבעון המקביל אשתקד, ואולם בנטרול השפעת שערי המטבעות מדובר על צמיחה של כ- 7.7%.   [1] על פי נתוני חברת storenext, העוסקת במדידת שוק מוצרי הצריכה השוטפת בשוק הקמעונאי המבורקד (להלן: "סטורנקסט").     נתונים פיננסים עיקריים למחצית השנה שהסתיימה ביום 30 ביוני – ניהולי (במיליוני ש"ח)*: מכירות נטו     רווח ורווחיות גולמית             רווח ורווחיות תפעולית     תזרים מפעילות שוטפת ותזרים חופשי**     * הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. ** מספרי 2016-2018 סווגו מחדש – לפרטים נוספים ראו באור 1.3 לתמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים ליום 30 ביוני 2019.     נתונים פיננסים עיקריים לרבעונים שהסתיימו ביום 30 ביוני – ניהולי (במיליוני ש"ח)*: מכירות נטו   רווח ורווחיות גולמית         רווח ורווחיות תפעולית   תזרים מפעילות שוטפת ותזרים חופשי**   * הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. ** מספרי 2016-2018 סווגו מחדש – לפרטים נוספים ראו באור 1.3 לתמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים ליום 30 ביוני 2019.       (1)   הנתונים במסמך זה מבוססים על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן דיווח כספי בינלאומי 11) ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך חשבונאי ((mark to market לסוף תקופה של פוזיציות פתוחות בקבוצה בגין מכשירים פיננסים נגזרים המשמשים לגידור מחירי סחורות ואת כלל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים, הכנסות והוצאות אחרות, נטו, וכן השפעות מס של נטרול פריטים אלו, למעט אם מצוין אחרת. (2)   השקעות כוללות רכישת רכוש קבוע וכן השקעה בנכסים בלתי מוחשיים. * סווג מחדש - לפרטים נוספים ראו באור 1.3 לתמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים ליום 30 ביוני 2019. ** EBITDA לתקופה של 12 חודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני 2019 הותאמה על מנת לכלול את השפעת תקן חכירות IFRS 16. הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.     (1)   הנתונים במסמך זה מבוססים על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן דיווח כספי בינלאומי 11) ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך חשבונאי ((mark to market לסוף תקופה של פוזיציות פתוחות בקבוצה בגין מכשירים פיננסים נגזרים המשמשים לגידור מחירי סחורות ואת כלל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים, הכנסות והוצאות אחרות, נטו, וכן השפעות מס של נטרול פריטים אלו, למעט אם מצוין אחרת. (2)   נתוני תענוג והנאה כוללים את חלקה של שטראוס (50%) בחטיפים המלוחים. נתוני קפה בינלאומי כוללים את חלקה של שטראוס (50%) ב – (Três Corações (3C - ברזיל (חברה בשליטה משותפת (50%) של הקבוצה ושל קבוצת São Miguel  המקומית – ((50%). נתוני מטבלים וממרחים בינלאומי משקפים את חלקה של שטראוס (50%) בסברה ובאובלה. נתוני הרווח התפעולי של "שטראוס מים" כוללים את חלקה של שטראוס במיזם המשותף האייר שטראוס מים (HSW) בסין – 49%. הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. נתונים עבור סה"כ מטבלים וממרחים בינלאומי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים של סברה ואובלה באלפי ש"ח.     (1)   הנתונים במסמך זה מבוססים על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן דיווח כספי בינלאומי 11) ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך חשבונאי ((mark to market לסוף תקופה של פוזיציות פתוחות בקבוצה בגין מכשירים פיננסים נגזרים המשמשים לגידור מחירי סחורות ואת כלל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים, הכנסות והוצאות אחרות, נטו, וכן השפעות מס של נטרול פריטים אלו, למעט אם מצוין אחרת.  (2)   השקעות כוללות רכישת רכוש קבוע וכן השקעה בנכסים בלתי מוחשיים. * סווג מחדש - לפרטים נוספים ראו באור 1.3 לתמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים ליום 30 ביוני 2019. ** EBITDA לתקופה של 12 חודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני 2019 הותאמה על מנת לכלול את השפעת תקן חכירות IFRS 16. הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.     (1)   הנתונים במסמך זה מבוססים על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן דיווח כספי בינלאומי 11) ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך חשבונאי ((mark to market לסוף תקופה של פוזיציות פתוחות בקבוצה בגין מכשירים פיננסים נגזרים המשמשים לגידור מחירי סחורות ואת כלל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים, הכנסות והוצאות אחרות, נטו, וכן השפעות מס של נטרול פריטים אלו, למעט אם מצוין אחרת. (2)   נתוני תענוג והנאה כוללים את חלקה של שטראוס (50%) בחטיפים המלוחים. נתוני קפה בינלאומי כוללים את חלקה של שטראוס (50%) ב – (Três Corações (3C - ברזיל (חברה בשליטה משותפת (50%) של הקבוצה ושל קבוצת São Miguel  המקומית – ((50%). נתוני מטבלים וממרחים בינלאומי משקפים את חלקה של שטראוס (50%) בסברה ובאובלה. נתוני הרווח התפעולי של "שטראוס מים" כוללים את חלקה של שטראוס במיזם המשותף האייר שטראוס מים (HSW) בסין – 49%. הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. נתונים עבור סה"כ מטבלים וממרחים בינלאומי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים של סברה ואובלה באלפי ש"ח.   הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.   שיחת ועידה חברת "שטראוס גרופ" תקיים שיחת ועידה בעברית למשקיעים, ביום שלישי, 13 באוגוסט, 2019 בשעה 14:00 (שעון ישראל) לסקירת הדוחות הכספיים של החברה לרבעון השני של שנת 2019. מספר הטלפון להאזנה לכנס החברה בעברית הוא 03-9180609 בנוסף, תקיים החברה שיחת ועידה באנגלית למשקיעים, ביום שלישי, 13 באוגוסט, 2019 בשעה 15:30 שעון ישראל (13:30 שעון בריטניה, 08:30 אזור הזמן של החוף המזרחי בארה"ב) לסקירת הדוחות הכספיים של החברה לרבעון השני של שנת 2019. מספרי הטלפון להצטרפות לשיחת הועידה באנגלית הינם: בריטניה: 0-800-917-5108 ארה"ב: 1-888-668-9141 ישראל: 03-918-0610 הדוחות הכספיים של החברה לרבעון השני לשנת 2019 ומצגת המשקיעים מפורסמים באתר קשרי המשקיעים של הקבוצה בכתובת: http://ir.strauss-group.com/phoenix.zhtml?c=92539&p=irol-irhome לפרטים נוספים: דניאלה פין מנהלת קשרי משקיעים 054-5772195 03-6752545 Daniella.Finn@Strauss-Group.com אסנת גולן סמנכ"ל תקשורת, דיגיטל וקיימות 052-8288111 03-6752281 Osnat.Golan@Strauss-Group.com   או   שלומי שפר מנהל תקשורת חוץ קבוצת שטראוס 050-6208000 03-6756713 Shlomi.Sheffer@strauss-group.com
רבעון ראשון של 2019: יציבות במכירות וגידול ברווחיות
20/05/2019

רבעון ראשון של 2019: יציבות במכירות וגידול ברווחיות

היקף המכירות ברבעון עמד על כ- 2.1 מיליארד ש"ח ירידה של 0.1% אורגני, בנטרול שע"ח; הרווח התפעולי צמח בכ- 5.7% לכ- 269 מיליון ש"ח גיורא ברדעה, נשיא ומנכ"ל קבוצת שטראוס: "קבוצת שטראוס ממשיכה להציג תוצאות מרשימות  גם עבור הרבעון הראשון של שנת 2019. הגיוון והחדשנות המוצרית, הפיזור הגאוגרפי ותהליכי שיפור והתייעלות תמידיים מאפשרים לקבוצה להציג דוחות עם שיפור משמעותי ברווחיות זאת למרות יציבות במכירות ברמת הקבוצה. הפעילויות במרבית הקטגוריות: שטראוס ישראל, סברה ואובלה ושטראוס מים צמחו גם בהיקפי המכירות וגם בשיעור הרווחיות. פעילות הקפה בברזיל נחלשה מעט ברבעון זה בעיקר בשל השפעות שערי חליפין וירידת מחירי הקפה הגולמי". קבוצת שטראוס מסכמת את הרבעון הראשון של 2019 עם היקף הכנסות של כ- 2.1 מיליארד ש"ח, המהווים ירידה של כ- 2.8% לעומת היקף ההכנסות ברבעון המקביל, עם זאת בחישוב אורגני ובנטרול השפעות שערי חליפין מדובר על ירידה של 0.1% בלבד בהיקף המכירות. כאמור, ירידה זאת נובעת בעיקר בשל השפעת ירידה בהכנסות חברת הקפה בברזיל.   למרות הסטגנציה במכירות ברמת הקבוצה - מבחינת רווחיות, מסכמת קבוצת שטראוס רבעון מוצלח במיוחד. הרווח התפעולי הסתכם בכ- 269 מיליון ש"ח שמהווים 12.8% ממחזור המכירות – מדובר בשיפור של כ- 5.7% ברווח התפעולי לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הסיבה המרכזית לגידול ברווחיות הקבוצה היא שיפור משמעותי ברווחיות של פעילות המטבלים וממרחים בעיקר בארה"ב וכן של שטראוס מים בישראל ובסין. בשורה התחתונה הקבוצה מסכמת את הרבעון הראשון של 2019 עם רווח נקי של 172 מיליון ש"ח, גידול של כ- 16.8% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. השיפור ברווח הנקי מוסבר על ידי הגידול ברווחיות התפעולית וקיטון בהוצאות המס בהשוואה לרבעון המקביל בשנת 2018.     שטראוס ישראל מסכמת רבעון טוב עם צמיחה של כ- 1.3% במכירות להיקף של כ- 877 מיליון ש"ח - פעילות החברה ברבעון הושפעה בעיקר מצמיחה במכירות של מוצרי המחלבה - כדוגמת מוצרי סדרת דנונה פרו, מעדנים בהובלת מילקי, חטיפי האנרגיה והפריכיות תחת המותג "אנרג'י", דבש יד מרדכי וכן מגזר תענוג והנאה. יש לציין כי בשנת 2018 כללו נתוני הרבעון הראשון גם את נתוני המכירות לקראת חג הפסח. כמו כן עצמת המותג מילקי - החוגג השנה 40 - נשמרה גם ברבעון הנוכחי והמותג שמר על נתח השוק שלו בקטגוריית המעדנים למרות השקת מוצר מתחרה.  הרווחיות הגולמית של שטראוס ישראל ברבעון הסתכמה בכ- 350 מיליון ש"ח - 39.9% ממחזור המכירות – שיפור של כ- 2.6% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הרווחיות התפעולית של שטראוס ישראל עלתה בכ- 2.2% לכ- 112 מיליון ש"ח. הגידול ברווחיות הגולמית והתפעולית מוסבר בעיקר מהגיוון הרב במוצרי החברה המאפשר יצירת תמהיל מוצרים הפונה לקהלים שונים וחדשים. בין השאר, ניתן לראות על פי נתוני סטורנקסט[1] המעודכנים למרס 2019, כי נתח השוק המצטבר של שטראוס משוק המזון והמשקאות בישראל עמד על 12.2% לעומת 11.9% ברבעון המקביל אשתקד. יש לציין כי במהלך הרבעון הראשון של 2019 ירד שוק המזון והמשקאות בישראל בכ- 0.6%.   [1] על פי נתוני חברת storenext, העוסקת במדידת שוק מוצרי הצריכה השוטפת בשוק הקמעונאי המבורקד (להלן: "סטורנקסט").   שטראוס קפה מסכמת רבעון מאתגר עם היקף מכירות של כ- 894 מיליון ש"ח - ירידה של כ- 3.6% ללא השפעות שערי חליפין לעומת הרבעון המקביל אשתקד. השפעת שערי החליפין הינה שלילית בסך של כ- 59 מיליון ש"ח ברבעון הנוכחי (כ- 44 מיליון ש"ח בשל החלשות שערו הממוצע של הריאל הברזילאי אל מול השקל). הירידה במכירות נובעת בעיקר מירידה בהכנסות של פעילות חברת הקפה בברזיל – Três Corações  (חברת הקפה הגדולה בברזיל המשותפת לקבוצת שטראוס ולקבוצת São Miguel). היקף המכירות בברזיל ירד בעיקר בשל הורדת מחירי מכירה בעקבות ירידת מחירי הקפה הירוק בברזיל. בברזיל במונחי מטבע מקומי הסתכמה הירידה בהכנסות בכ- 4.1%. חשוב לציין כי נתח השוק של Três Corações צמח במהלך הרבעון הראשון באופן משמעותי לשיעור של 28.1% לעומת 27.2% ברבעון המקביל אשתקד (נתח שוק כספי המשקף 100% ממכירות Três Corações על פי נתוני איי.סי. נילסן). מכירות הקפה במזרח אירופה (רוסיה, אוקראינה, רומניה ופולין) ירדו אף הן ברבעון הנוכחי ובסך הכל מכירות פעילות הקפה הבינלאומית ירדו ברבעון זה בכ- 5.4% במונחי מטבעות מקומיים. פעילות הקפה בישראל צמחה במהלך הרבעון הראשון של השנה בכ- 2.5% הנובעת בעיקר מצמיחה בתחום הקפה המיובש בהקפאה שהושק במהלך הרבעון מחדש תחת המותג פלטיניום וכן של קפסולות האספרסו שממשיכות לצמוח. שטראוס מים מסכמת רבעון ראשון מצוין עם שיפור ניכר בפעילות הן בישראל והן בסין. היקף המכירות של החברה הסתכם ברבעון הראשון בכ- 143 מיליון ש"ח לעומת כ- 135 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. מכירה מוגברת של מכשירים לצד הגדלת בסיס הלקוחות בישראל הגדילה את ההכנסות ברבעון בכ- 6% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, כאשר בסין היקף ההכנסות צמח במהלך הרבעון הראשון בכ- 28.8% במטבע מקומי הנובע בעיקר מהגדלת מספר החנויות בעיקר באזור Qingdao. במהלך הרבעון הנוכחי השיקה תמי 4 את בר המים החדש שלה למגזר העסקי, כמו כן מטהר המים MAZE זכה בתואר "מוצר השנה" לשנת 2019. הרווח התפעולי של שטראוס מים הסתכם ברבעון הנוכחי בכ- 16 מיליון ש"ח (כולל רווחי המיזם המשותף בסין) אשר היוו כ- 11.4% ממחזור המכירות תוך עליה של כ- 67.7% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.     מגזר המטבלים והממרחים הבינלאומי אשר כולל את סברה ואובלה מסכם את הרבעון הראשון עם צמיחה מרשימה של כ- 7.5% בנטרול השפעת שערי חליפין בהכנסות לרמה של כ- 192 מיליון ש"ח - ורווח תפעולי של כ- 25 מיליון ש"ח - גידול של כ- 118% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. בארצות הברית נתח השוק של סברה בחומוס הגיע לשיא של כ- 61.3%. החברה הפועלת בארה"ב וקנדה הגדילה את היקף המכירות שלה בכ- 6.5% בעיקר בעקבות התאמת מחירים בשוק האמריקאי. פעילות אובלה צמחה אורגנית ברבעון בכ- 15.8% ל- 22 מיליון ש"ח - הצמיחה נובעת בעיקר מהפעילות באוסטרליה ובניו זילנד. במהלך הרבעון מונה מנהל חדש לפעילות אובלה אירופה במטרה לפתח את שוק החומוס בהולנד ובגרמניה. נתוני מטבלים וממרחים בינלאומי משקפים את חלקה של שטראוס (50%) בסברה ואובלה.   נתונים פיננסים עיקריים לרבעונים שהסתיימו ביום 31 במרס – ניהולי (במיליוני ש"ח)*: מכירות נטו     רווח ורווחיות גולמית             רווח ורווחיות תפעולית     תזרים מפעילות שוטפת ותזרים חופשי     * הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. ** סווג מחדש - לפרטים נוספים ראו באור 1.3 לתמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים ליום 31 במרס 2019.       (1)   הנתונים במסמך זה מבוססים על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן דיווח כספי בינלאומי 11) ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך חשבונאי ((mark to market לסוף תקופה של פוזיציות פתוחות בקבוצה בגין מכשירים פיננסים נגזרים המשמשים לגידור מחירי סחורות ואת כלל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים, הכנסות והוצאות אחרות, נטו, וכן השפעות מס של נטרול פריטים אלו, למעט אם מצוין אחרת.  (2)   השקעות כוללות רכישת רכוש קבוע וכן השקעה בנכסים בלתי מוחשיים. * סווג מחדש - לפרטים נוספים ראו באור 1.3 לתמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים ליום 31 במרס 2019. ** EBITDA לתקופה של 12 חודשים שהסתיימו ביום 31 במרס 2019 הותאמה על מנת לכלול את השפעת תקן חכירות IFRS 16. הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.     (1)   הנתונים במסמך זה מבוססים על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן דיווח כספי בינלאומי 11) ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך חשבונאי ((mark to market לסוף תקופה של פוזיציות פתוחות בקבוצה בגין מכשירים פיננסים נגזרים המשמשים לגידור מחירי סחורות ואת כלל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים, הכנסות והוצאות אחרות, נטו, וכן השפעות מס של נטרול פריטים אלו, למעט אם מצוין אחרת. (2)   נתוני תענוג והנאה כוללים את חלקה של שטראוס (50%) בחטיפים המלוחים. נתוני קפה בינלאומי כוללים את חלקה של שטראוס (50%) ב – (Três Corações (3C - ברזיל (חברה בשליטה משותפת (50%) של הקבוצה ושל קבוצת São Miguel  המקומית – ((50%). נתוני מטבלים וממרחים בינלאומי משקפים את חלקה של שטראוס (50%) בסברה ובאובלה. נתוני הרווח התפעולי של "שטראוס מים" כוללים את חלקה של שטראוס במיזם המשותף האייר שטראוס מים (HSW) בסין – 49%. הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. נתונים עבור סה"כ מטבלים וממרחים בינלאומי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים של סברה ואובלה באלפי ש"ח.     הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.   שיחת ועידה חברת "שטראוס גרופ" תקיים כנס משקיעים במשרדי החברה בפתח תקווה, ביום שני, 20 במאי, 2019 בשעה 14:00 (שעון ישראל) לסקירת הדוחות הכספיים של החברה לרבעון הראשון של שנת 2019. מספר הטלפון להאזנה לכנס החברה בעברית הוא 03-9180685 בנוסף, תקיים החברה שיחת ועידה באנגלית למשקיעים, ביום שני, 20 במאי, 2019 בשעה 15:30 שעון ישראל (13:30 שעון בריטניה, 08:30 אזור הזמן של החוף המזרחי בארה"ב) לסקירת הדוחות הכספיים של החברה לרבעון הראשון של שנת 2019. מספרי הטלפון להצטרפות לשיחת הועידה באנגלית הינם: בריטניה: 0-800-917-5108 ארה"ב: 1-888-407-2553 ישראל: 03-918-0644 הדוחות הכספיים של החברה לרבעון הראשון לשנת 2019 ומצגת המשקיעים מפורסמים באתר קשרי המשקיעים של הקבוצה בכתובת: http://ir.strauss-group.com/phoenix.zhtml?c=92539&p=irol-irhome   לפרטים נוספים: דניאלה פין מנהלת קשרי משקיעים 054-5772195 03-6752545 Daniella.Finn@Strauss-Group.com אסנת גולן סמנכ"ל תקשורת, דיגיטל וקיימות 052-8288111 03-6752281 Osnat.Golan@Strauss-Group.com   או   שלומי שפר מנהל תקשורת חוץ קבוצת שטראוס 050-6208000 03-6756713 Shlomi.Sheffer@strauss-group.com
גיורא ברדעה, מנכ"ל שטראוס גרופ, מינה את הילה מקויסיוס לסמנכ"לית משאבי אנוש של הקבוצה
18/02/2019

גיורא ברדעה, מנכ"ל שטראוס גרופ, מינה את הילה מקויסיוס לסמנכ"לית משאבי אנוש של הקבוצה

גיורא ברדעה מנכ"ל קבוצת שטראוס הודיע היום על מינויה של הילה מקויסיוס לתפקיד סמנכ"לית משאבי אנוש וחברת הנהלת קבוצת שטראוס. היא תחליף את נורית טל שמיר, שהודיעה על רצונה לפרוש מהתפקיד לאחר 10 שנים ולאחר 22 שנים במערך משאבי האנוש של קבוצת שטראוס.   הילה בת 44, בעלת M.A  בלימודי דיפלומטיה ובטחון מאוניברסיטת תל אביב ובוגרת B.A  במדעי ההתנהגות מהמכללה למנהל. בארבע השנים האחרונות כיהנה הילה כסמנכ"לית גלובלית לניהול משאבי אנוש בחברת נטפים המעסיקה כיום כ-4300 עובדים בעולם . לפני כן כיהנה במשך 7 שנים כסמנכ"לית משאבי אנוש בחברת נובה וכ-8 שנים בחברת אמדוקס במגוון תפקידי ניהול משאבי אנוש  ברדעה: " אנו מאמינים  שאנשי החברה המנהיגות ,התרבות  והדרך שלנו הם אלה שמאפשרים לנו לממש את היעוד שבחרנו לעצמנו ולהבטיח הצלחה לאורך זמן . בבואנו להיערך לשנים הבאות  אנחנו משוכנעים שאיכותם של האנשים, התרבות והמנהיגות ימשיכו ואף יהוו משקל רב ומשמעותי יותר ביכולתנו ליצור לעצמנו יתרון תחרותי. לייצר ארגון גמיש עם הון אנושי  מצטיין ומנהיגות היודעת להתאים את הארגון לסביבות המשתנות ולציפיות הגדלות מצד מחזיקי העניין שלנו. הילה מביאה עמה לתפקיד רקע וניסיון רחב בניהול מערכי משאבי אנוש בחברות גלובליות אשר עברו תהליכי שינוי ונדרשו להתאים את עצמן לסביבה המשתנה. ניסיונה הרחב בעבודה בסביבה רב תרבותית, יסייע לנו להמשיך בפיתוח ההון האנושי בקבוצה שלנו. "לנורית יש חלק אדיר בעיצוב דרכה של קבוצת שטראוס בעשרים השנים האחרונות ואנו בוחנים  עמה תפקידים בכירים נוספים באופן שיאפשר לנו להמשיך וליהנות מיכולותיה המגוונות גם בעתיד." הילה תכנס לתפקידה בתאריך 1.5.2019. לפרטים נוספים: אסנת גולן                                                                      שלומי שפר סמנכ"לית תקשורת וקיימות                                              מנהל קשרי חוץ 052-8288111                                                               050-6208000      
ג
18/02/2019

ג'יוודן מודיעה על שותפות עם חממת The Kitchen לקידום החדשנות בענף המזון

בהתאמה לתרבות החדשנות הפתוחה של החברה, השותפות עם The Kitchen תאפשר לג'יוודן להמשיך ולהרחיב את אקוסיסטם החדשנות שלה באמצעות חיבור עם יזמי מזון ישראליים, אשר תורמים ליצירת מוצרים ופתרונות שהם בריאים וקיימותיים יותר.מנהל המדע והטכנולוגיה, טעמים בחברת ג'יוודן, פביו קמפאנילה, אמר: "השותפות שלנו עם The Kitchen היא הדוגמא האחרונה למחויבותה של ג'יוודן להתמודדות עם אתגרי המזון הגלובליים. אנחנו שמחים ונרגשים לשתף את יכולותינו עם יזמים באקוסיסטם שהוא בין הדינאמיים ביותר בעולם בתחום הפודטק, וביחד לפתח טכנולוגיות ופתרונות חדשים, אשר יעצבו את עתידו של מזון טוב ובר קיימא".מנכ"ל The Kitchen יהונתן ברגר אמר: "לישראל תפקיד חשוב ביצירת טכנולוגיות מזון חדשניות, ומטרתנו ב-The Kitchenהיא לטפח מיזמים מבטיחים בתחום הפודטק, שבכוחם לפרוץ את גבולות מערכת המזון הגלובלית ובכך לתרום להגדלת פריונה, ולהפוך אותה ליותר ברת השגה, יותר בת קיימא, ובריאה יותר. השותפות שלנו עם ג'יוודן תנגיש לחברות סטארט-אפ בתחום הפודטק שפע של ידע מדעי ומומחיות סנסורית, ובכך תסייע להם להתמודד עם האתגרים מולם הם ניצבים במאמצי פיתוח המוצרים שלהם" אודות ג'יוודן ג'יוודן היא המובילה העולמית ביצירת חומרי טעם וריח. תוך שיתוף פעולה הדוק עם שותפים בתחומי המזון והמשקאות, מוצרי הצריכה ותמציות הריח, ג'יוודן מפתחת טעמים וריחות אשר מפנקים ומענגים צרכנים בעולם כולו. בזכות התשוקה להבין את העדפות הצרכנים ודחף בלתי מתפשר לחדש, ג'יוודן ניצבת בחזית יצירת טעמים וריחות ש"לוכדים את החושים שלך". בשנת 2018, מחזור המכירות של החברה הסתכם ב-5.5 מיליארד פרנק שוויצרי. מטה החברה ממוקם בשוויץ. היא פעילה בלמעלה מ-145 אתרים בעולם, וכוח העבודה הגלובלי שלה מונה קרוב ל-13,600 עובדים. ג'יוודן מזמינה אותך לגלות עוד בכתובת www.givaudan.com. אודות טעמי ג'יוודן הידע המקיף של ג'יוודן בטעמים מקומיים, טביעת הרגל הגלובלית הרחבה שלה ותובנותיה האסטרטגיות מאפשרים שותפות קרובה עם הלקוחות, בכל מקום בו הם נמצאים. אגף הטעמים, שגישתו ליצירת מוצרים מבוססת על התאמה אישית, הוא מעצמה של ידע, חדשנות ויצירתיות – אותם משאבים, אשר דרושים כדי להפתיע את הצרכנים עם רעיונות ופתרונות שהם עדכניים, רעננים וייחודיים. ג'יוודן יוצרת חוויות טעם מתמשכות, אשר מעוררות רגשות לרוחב מגזרים מרכזיים, כולל משקאות, מתוקים, מלוחים וחטיפים; ללא קשר עם תחום המוצר, תשוקתה של ג'יוודן היא לגרום למוצרי מזון ומשקאות להיות בעלי טעם נפלא. אנחנו מזמינים אתכם "להפעיל את החושים" וללמוד על הטעמים בכתובת www.givaudan.com/flavours. אודות The Kitchen  חממת The Kitchen, אשר נוסדה בשנת 2015 כחלק מתכנית החממות של רשות החדשנות הישראלית, היא החממה היחידה בישראל המתמקדת בתחום הפודטק. אנחנו מתמודדים עם אתגרי המזון הגלובליים על ידי רתימת אקוסיסטם החדשנות המפורסם של ישראל. בין תחומי העניין שלנו – טכנולוגיות שרשרת האספקה, עיבוד יעיל של מזון, חיישנים לבטיחות ואיכות המזון, הארכת חיי מדף וצמצום קלקול המזון, אריזה חכמה, רכיבים ומוצרים בעלי תועלות בריאותיות חדשות, שיפור הפרופיל התזונתי, צמצום טביעת הרגל הסביבתית, ועוד. תוכלי למצוא מידע נוסף אודותנו בכתובת: www.thekitchenhub.com. למידע נוסף, צרו קשר: אלכסנדרה מרסה, מנהלת תקשורת, ג'יוודן טלפון 41448242328+ מייל  aleksandra.mrsa@givaudan.com
מנכ"ל קבוצת שטראוס, גיורא ברדעה, ערך סבב מינויים ראשון בצמרת הקבוצה
09/01/2019

מנכ"ל קבוצת שטראוס, גיורא ברדעה, ערך סבב מינויים ראשון בצמרת הקבוצה

שחר פלורנץ התמנה לסמנכ"ל צמיחה וחדשנות, אריאל שטרית לסמנכ"ל הכספים של הקבוצה וגור זמיר לסמנכ"ל כספים שטראוס ישראל גיורא בר דעה נשיא ומנכ"ל קבוצת שטראוס הודיע היום על סבב מינויים בצמרת הקבוצה: שחר פלורנץ, סמנכ"ל הכספים של קבוצת שטראוס בעשור האחרון, מתמנה  כסמנכ"ל צמיחה וחדשנות, Chief Growth and Innovation officer, חבר הנהלת הקבוצה. אריאל שטרית, סמנכ"ל הכספים של שטראוס ישראל, מתמנה לתפקיד סמנכ"ל הכספים של הקבוצה וחבר בהנהלת קבוצת שטראוס. גור זמיר, סמנכ"ל הכספים של שטראוס מים, יחליף את אריאל שטרית בתפקידו כסמנכ"ל כספים של שטראוס ישראל. גיורא בר דעה מסר היום :" תעשיית המזון והמשקאות חווה שינויים גלובליים מואצים בשנים האחרונות. בחרנו להקים זרוע ייעודית חדשה לתחום הצמיחה והחדשנות בכדי להבטיח פיתוח יכולות והערכות מתאימה של הקבוצה אל מול המגמות, הצרכים והזדמנויות עסקיות חדשות והבאתן לכדי מימוש מסחרי לרבות ביסוס והטמעת חדשנויות וטכנולוגיות פורצות דרך בשטראוס, טיפוח והובלת קהילת הפוד טק העולמית, המשך חיזוק עולמות הטכנולוגיה כולל אלפא ,החממה ופיתוח עסקי ,האצת הטרנספורמציה הדיגיטלית לאורך שרשרת הערך, ואיתור הזדמנויות לצמיחה עתידית. הקמה של יחידה זו תאפשר לקבוצה למנף טוב יותר נכסים קיימים בתחומי החדשנות, יזמות וטכנולוגיה, לבצע קפיצת מדרגה בפיתוח היכולות, לחזק את בסיס הבית ולפתח יתרונות תחרותיים בזירה הגלובלית שיאפשרו צמיחה בתחומי פעילות הקיימים כמו גם חדשים בעתיד. המינוי של שחר פלורנץ כמו גם המינוי של אריאל שטרית ושל גור זמיר בניהול מערך הכספים הבכיר של הקבוצה ושל שטראוס ישראל הינם הזדמנות נהדרת להצמיח ולקדם מנהלים מצוינים בתוך החברה ואני רואה בכך הצלחה אמיתית. אני משוכנע שאישיותם, ניסיונם וחתירתם למצוינות יאפשרו להם להצליח ולתרום תרומה משמעותית להמשך דרכנו ."   שחר פלורנץ  ינהל את יחידת החדשנות והצמיחה החדשה בקבוצה ובנוסף ימשיך לנהל את תחום מערכות המידע ואת תחום הפיתוח העסקי .פלורנץ , תושב שוהם נשוי +3, מכהן כסמנכ"ל הכספים של הקבוצה מאז הצטרפותו לחברה ב-2008.  לשחר ניסיון ניהולי עשיר וטרם הצטרפותו לקבוצת שטראוס, ניהל את חברת סטארהום  – חברת פתרונות למפעילים סלולריים בעולם לאחר ששימש כסמנכ"ל הכספים בחברה ובחברות פרומדיקו ו LANNET. בתקופת כהונתו בקבוצת שטראוס, הוביל שחר כמה מהמהלכים העסקיים המורכבים ביותר בחברה, כגון תהליך רכישת הבעלות המלאה של שטראוס בחברת הקפה מקרן הון הסיכון TPG, שותפות משמעותית בתהליכי רכישות ומיזוגים בקפה, כמו גם הישגים  משמעותיים בתחום קשרי המשקיעים, גיוס הון וחוב בהיקפים של למעלה מארבעה מיליארד ₪ . בתקופת כהונתו ביססה הקבוצה את חוסנה הכלכלי תוך שמירה על דרוג אשראי גבוהה בתקופות סוערות בשוק ההון, טיפוח אמון המשקיעים, שמירה על החוב, שיפור מבנה המס, מימוש ורכישת נכסי נדל"ן וייעול מבנה ההון ותזרים הקבוצה. בנוסף לתפקידו כסמנכ"ל הכספים הוביל שחר בשנים האחרונות את חממת The Kitchen להצלחות תוך גיוס 12 סטארטאפים ומיצוב מרשים של שטראוס בתחום הפוד-טק הגלובלי וכן הובלת מהלכי פיתוח עסקי למול שותפינו העסקיים בחברות השונות, ובמסגרת תפקידו כחבר בדירקטוריון במרבית חברות הקבוצה       אריאל שטרית, סמנכ"ל הכספים של שטראוס ישראל, מתמנה לתפקיד סמנכ"ל הכספים של הקבוצה וחבר בהנהלת קבוצת שטראוס. אריאל, תושב מודיעין נשוי +2, הצטרף לקבוצת שטראוס כחשב וגזבר המטה בשנת 2008. בשנת 2011 הוא מונה לסמנכ"ל הכספים של שטראוס ישראל והיה שחקן מוביל ומשמעותי בהצלחה המרשימה של שטראוס ישראל בשנים האחרונות. אריאל היה שותף מרכזי בהובלה ובמימוש המהלכים האסטרטגיים והתכניות העסקיות בשטראוס ישראל ב-8 השנים האחרונות, הוביל השקעות גדולות בעסק ובנה והטמיע את תפישת הרווחיות הגולמית כעוגן עסקי. כמו כן הוביל את אסטרטגיית הפורטפוליו של שטראוס ישראל והיה שותף מרכזי בניהול האתגרים בתקופת המחאה החברתית וההיערכות של שטראוס ישראל למהלכי הרגולציה הרבים והגדולים שבאו בעקבותיה, וכן בייזום, הובלה ומימוש מהלכי ה-SLTO לאורך השנים: הורדות מחירי מוצרים, אסטרטגית התזונה, התכנית החברתית. בנוסף, הוביל אריאל את תפישת הפרודוקטיביות ואת המתודולוגיה למימושה ועוד יוזמות ומהלכים רבים. גור זמיר, סמנכ"ל הכספים של שטראוס מים, יחליף את אריאל שטרית בתפקידו כסמנכ"ל כספים של שטראוס ישראל. גור, תושב כפר יהושע נשוי +3, הצטרף ב-2006 לשטראוס מים, אז תמי4, כסמנכ"ל כספים, תפקיד אותו ביצע עד 2009. בשנת 2010 מונה גור לסמנכ"ל הכספים של שטראוס מים ובתפקיד זה היה שותף מוביל  ועוגן משמעותי בהובלת כל המהלכים העסקיים של שטראוס מים בישראל בסין ובאנגליה. בין הישגיו של גור ניתן למנות את הקמת השותפות בסין עם האייר (Haier Strauss Water), שותף בהקמת השותפות באנגליה Virgin Strauss Water עם חברת וירג'ין, הובלת צוות המו"מ להסכם הקיבוצי עם נציגות העובדים וההסתדרות, ושותף מרכזי בחיזוק הביצועים הפיננסים של שטראוס מים , צמיחה מהירה, תזרים מזומנים חזק ורווחיות דו ספרתית. המינויים צפויים להיכנס לתוקף במהלך חודש אפריל.   לפרטים נוספים : אסנת גולן                                                                      שלומי שפר סמנכ"לית תקשורת וקיימות                                              מנהל קשרי חוץ 052-8288111                                                               050-6208000  
חברת  YOFIXיצרנית המותג ONLY, זכתה במקום הראשון בתחרות החדשנות של חברת פפסיקו העולמית
09/01/2019

חברת YOFIXיצרנית המותג ONLY, זכתה במקום הראשון בתחרות החדשנות של חברת פפסיקו העולמית

החברה שהתמודדה מול סטראטאפים מאירופה תקבל מענק של 100 אלף € הסטארטאפ יופיקס שהחל את דרכו בחממת הפודטקThe Kitchen מקבוצת שטראוס זכה במקום הראשון בתחרות החדשנות האירופאית של חברת הענק פפסיקו. יופיקס התקבל למאיץ החדשנות של פפסיקו ופעל שם בחצי השנה האחרונה יחד עם מיזמי פודטק נוספים מרחבי אירופה. המיזמים קיבלו בחממה ייעוץ ומנטורינג של מומחי פפסיקו. יופיקס עלה לשלב הגמר עם 9 מיזמים נוספים וכאמור זכה בסופו של דבר במקום הראשון ויקבל מענק של 100 אלף €. הנימוקים לזכייה היו ההשקה האסטרטגית של המוצר וצמיחה קמעונאית המשמעותית במהלך התוכנית. יופיקס הוא סטראטאפ פודטק שהוקם על ידי היזם רונן לביא ומנוהל על ידי סטיב גרין. החברה משווקת באמצעות שטראוס את מותג ONLY. ONLY הוא מעדן מן הצומח Clean label, שאינו מכיל חלב ומכיל חיידקים פרוביוטיים. המעדן מבוסס על חומרי גלם עשירים מהטבע בהם: שיבולת שועל, קטניות, זרעים ופירות. מחלבת שטראוס שזיהתה את הפוטנציאל הטמון בחברה כבר מהמשלבים הראשונים, השקיעה ב YOFIX יחד עם הרשות לחדשנות ובתום תהליך משותף של 3 שנים, הושלם פיתוח המוצר, הוקם קו ייצור חדש במפעל בנתיבות ונבנה מותג שנמכר כיום תחת השם ONLY. זהו הפרויקט הראשון שיוצא מהחממה והינו פיתוח ישראלי כחול לבן.   סטיב, מנכ"ל YOFIX : "הזכייה בתחרות נותנת לנו חותם רשמי לחדשנות והייחודיות של המעדן שלנו גם ברמה העולמית. החלום שלנו, לפני שנכבוש את מדפי העולם, ש- ONLY יהיה בכל בית בישראל כחלק מהתפריט היומי, הודות לטעם ולערכים הבריאותיים שלו."   יהונתן, מנכ"ל חממת THE KITCHEN: "אנו נרגשים שגם חברת ענק כמו פפסיקו הכירה בחדשנות פורצת הדרך של YOFIX וזיכתה אותה במקום הראשון במאיץ החדשנות שלה. חממת The Kitchen  משקיעה במיזמים מבטיחים ומסייעת להם לפרוץ לשווקים גלובליים, אך טבעי ששותפיה של שטראוס כמו פפסי ואחרים, יהיו חלק מהיציאה של המיזמים הללו לחו"ל."   פפסיקו: "זו הייתה בשבילנו זכות לשתף פעולה עם קבוצה של יזמים יוצאי דופן, מרגשים וחדשניים, בשנה השנייה של תוכנית החממה שלנו. החזון שלנו נשאר בדיוק כמו שהשקנו אותו בשנת ; 2017 תמיכה בסטארטאפים בתחום המזון המקדמים תזונה מאוזנת ומוצרים טעימים ברחבי העולם"