חזרה

קבוצת שטראוס מדורגת ראשונה במדד מעלה לאחריות תאגידית

06/05/2011

שטראוס דורגה בדירוג "מעלה", זו השנה השישית ברציפות, בדירוג פלטינה – הדירוג הגבוה ביותר לניהול אחריות תאגידית בקרב חברות במשק.

שטראוס הינה החברה היחידה שזכתה לדירוג הגבוה ביותר והמקסימלי (ציון 10) בכל הקריטריונים הנבחנים.

האחריות התאגידית מהווה חלק אינטגרלי מהפעילות העסקית ומהתרבות הארגונית בשטראוס, מתוך הבנה שמכך נוצרת תרומה ליציבות החברה ולחיזוק האמון של מחזיקי העניין של קבוצת שטראוס.

דירוג מעלה מדרג עסקים בישראל על פי רמת ניהול אחריות תאגידית בפירמה ובו משתתפות 85 חברות במשק, דירוג זה מאפשר לחברות המובילות במשק לבחון ולדרג את ביצועיהן בתחום האחריות ולהיכלל בדירוג מעלה ובמדד מעלה בבורסה לניירות ערך.

הדירוג מתבסס על קריטריונים מפורטים בשישה תחומים מרכזיים של אחריות תאגידית: איכות סביבה, אתיקה בעסקים, זכויות אדם וסביבת עבודה, מעורבות בקהילה ממשל תאגידי ודיווח חברתי סביבתי.-20_1_-1