סיפור צמיחה

סיפור צמיחה

בשנת 2007

בישראל: 3,273

International: 2,688

סה"כ: 5,961

בשנת 2008

בישראל: 3,312

International: 2,933

סה"כ: 6,246

משנת 2007 לשנת 2008 היתה עליה של 4.8%

בשנת 2009

בישראל: 3,355

International: 3,018

סה"כ: 6,373

משנת 2008 לשנת 2009 היתה עליה של 2%

בשנת 2010

בישראל: 3,701

International: 3,154

סה"כ: 6,855

משנת 2009 לשנת 2010 היתה עליה של 7.5%

בשנת 2011

בישראל: 3,939

International: 3,760

סה"כ: 7,699

משנת 2010 לשנת 2011 היתה עליה של 12.3%

בשנת 2012

בישראל: 4,039

International: 4,143

סה"כ: 8,182

משנת 2011 לשנת 2012 היתה עליה של 6.3%

בשנת 2013

בישראל: 4,144

International: 3,999

סה"כ: 8,143

משנת 2012 לשנת 2013 היתה ירידה של 0.5%

בשנת 2014

בישראל: 4,128

International: 4,012

סה"כ: 8,140

משנת 2013 לשנת 2014 היתה ירידה של 0.0%

בשנת 2015

בישראל: 3,982

International: 3,660

סה"כ: 7,642

משנת 2014 לשנת 2015 היתה ירידה של 6.1%

בישראל: 3,982

בשנת 2016

International: 3,814

סה"כ: 7,943

משנת 2015 לשנת 2016 היתה עלייה של 3.9%