אז לשאלתך...

האם ניתן למחזר את בקבוקי יטבתה?

ניתן להשליך את הבקבוק בכלובים השכונתיים למיחזור בקבוקים.המידע עזר לך?