שאלות ותשובות

מדוע לא מציינים ערכים תזונתיים על קפה?

בקפה לא נהוג לציין ערכים תזונתיים, מכיוון שקפה הינו מוצר טבעי התלוי בתוצרת חקלאית שמשנה את ערכיה התזונתיים בסטיות קלות בלבד. התקן הישראלי לסימון אריזות לא מחייב להוסיף רשימת ערכים תזונתיים.המידע עזר לך?