חזרה

ניהול קיימות בשטראוס

אחריות תאגידית וקיימות מסייעות לנו להגדיר את הדרך בה אנו מנהלים את פעילותנו העסקית ומכוונות אותנו בהחלטות שוטפות. אנו חשים שאנו מונעים על ידי אחריות, וכך גם אנו שואפים להתנהג.

אנו מנהלים את מאמצינו בתחום האחריות התאגידית בפורמט של ניהול מטריציוני באמצעות מנהלים ונאמנים גלובליים ומקומיים שמגדירים את האסטרטגיה ומוציאים אותה לפעול, בונים תכניות עבודה ומתקשרים עם העובדים. תקשורת פתוחה עם העובדים היא בבסיס הגישה הניהולית שלנו. אנו משתדלים לקיים שקיפות פנימית ברמה הגבוהה ביותר שניתן, כדי שהעובדים יוכלו להבין בעיות, לראות תוצאות מתמשכות ולקיים אינטראקציה פתוחה ובונה עם מחזיקי העניין שלנו.

  • הממונה על אחריות תאגידית, מיכאל אבנר, הוא היועץ המשפטי הראשי של קבוצת שטראוס ומזכיר החברה, וחבר ההנהלה הבכירה של הקבוצה. מעדכן את הדירקטוריון בנושא הביצועים וסוגיות בתחום, מדי תקופה.
  • מנהלת אחריות תאגידית, דניאלה פרוסקי-שיאון, אחראית לפיתוח ויישום אסטרטגיית האחריות התאגידית ותכניות העבודה לרוחב הקבוצה בהיקף גלובלי.
  • הבורד החברתי: פורום זה הוקם ב-2011 ומורכב מקבוצת מנהלים בכירים, המייצגים את הנהגת הקבוצה והנהגת שטראוס ישראל, במטרה להנחות ולתמוך במעורבות אינטנסיבית יותר עם מחזיקי העניין ברמות שונות. הבורד בחן את אופי תהליכי החיבור והדיאלוג שלנו עם קבוצות מחזיקי עניין שונות, והגדיר תחומי אחריות ותכניות פעולה ברורים בכדי להבטיח שהזדמנויות לדיאלוג אכן ימומשו. הבורד מתכנס באופן קבוע ובוחן את ההתקדמות שלנו בתחום זה, ומנהלים בכירים לקחו אחריות אישית לקידום תהליכי האחריות התאגידית וליצירת מעורבות מצד מחזיקי עניין.
  • פורום נאמני אחריות תאגידית: נאמני האחריות התאגידית ביחידות העסקיות מסייעים בניהול הפעילות בתחום ברמה המקומית. 35 נאמנים עברו הדרכה ושמעו הרצאות על נושאים הקשורים לאחריות תאגידית, והם מהווים את אנשי הקשר בנוגע לפעילויות בתחום ולפניות בנושאי אתיקה. הפורום מקנה מסגרת לשיתוף פעולה ושיתוף בידע בין הנאמנים, והוא מתכנס פעם בשנה.
  • מובילים חברתיים משמשים אנשי קשר ותיאום בין שותפים בקהילה המקומית ליחידות העסקיות השונות שלנו. המובילים החברתיים, להם מוצמד סיוע וליווי מקצועי על ידי עמותה מתמחה ועל ידי מנהלת האחריות התאגידית, עובדים עם השותפים בקהילה לזיהוי צרכים מקומיים, קיום פעילויות, טיפוח יחסים ועירוב עובדים בפעילות התנדבותית. פורום המובילים החברתיים מתכנס פעם בשנה כדי ללמוד על כלים חדשים להעמקת השותפויות החברתיות ולבחון דרכים לשיפורן באמצעות למידת עמיתים.

.

.

נאמני אחריות תאגידיתהמפגש השנתי של נאמני אחריות תאגידית בשטראוס ישראל, 2012

 

בינואר 2013 התקיים המפגש השנתי של נאמני אחריות תאגידית בשטראוס ישראל לבחינת ביצועי 2012 ולדיון ביעדים ובתכניות לשנת 2013. למעלה מ-20 נאמנים השתתפו בדיונים, שכללו סקירה של תפקידם כנאמנים ורעיונות להעצמת מעורבותם ופעילותם הפרואקטיבית במסגרת החטיבות שלהם. בעוד שהנאמנים אישרו שהם מכירים במובילות שלנו ובגישתנו הפרואקטיבית לאחריות תאגידית בתוך הקבוצה, הם אף הביעו רצון להיות מעורבים יותר בפיתוח האסטרטגיה מהשלבים המוקדמים ולהגדיל את המשקל הניתן ליעדי אחריות תאגידית בתהליכי ניהול ביצועים. הנאמנים אף ציינו שנחוצה עוד עבודה כדי להבטיח שהספקים מזדהים עם עקרונות ועם אופן יישום האחריות התאגידית באופן מלא.