חזרה

הנושאים החשובים ביותר

                                         

בניית סדר עדיפויות היא תמיד מלאכה קשה, משום שתמיד יש כל כך הרבה מה לעשות ועוד כל כך הרבה דברים, אליהם אנו שואפים. למדנו שקיימות היא מסע שמקרב אותנו למטרותינו המשותפות, אך למדנו גם שמדובר בכיוון כללי יותר משמדובר ביעד מוגדר. השינוי התמידי, השווקים הדינאמיים, השפעות הטבע, היבטים דמוגרפיים ומגוון גורמים נוספים פירושם שהעולם לא עוצר מלכת, וכך גם תכנית הקיימות שלנו. השנה זיהינו שמונה נושאי ליבה מהותיים (מתוך למעלה מ-30 נושאים אפשריים), שלאור ההתייעצויות שקיימנו עמכם ולאור בחינת ההנהלה, משקפים לדעתנו הן את האינטרסים שלכם כמחזיקי עניין בעלי רקע שונה, והן את העדיפויות העסקיות שלנו.

שמונה הנושאים המהותיים המובילים שהכתיבו את תוכן הדו"ח שלנו השנה, הם:

הנושאים החשובים