חזרה

השקעה בקהילה

 

כמי ששייכים לקהילות המקומיות בהן אנו פועלים, אתם רוצים שנהיה חברה השואפת להפגין התנהגות אזרחית טובה. בקהילה שלכם, אתם מודעים לאלו שיש להם פחות, אלו שהם מסוגלים לפחות, אלו שהם מקופחים ואלו הזקוקים לעזרה בדרכים רבות ושונות. בתור חברה עסקית השואבת את כוחה מהקהילות בהן היא ממוקמת ופועלת, אתם מצפים מאיתנו, להיות מעורבים ולהשקיע חלק מהערך שאנו מפיקים מהקהילה, חזרה בקהילה. למען האמת, רבים מהעובדים שלנו והקהילה הם היינו הך. הם בעיקרם מקומיים שגדלו במקומות בהם אנו פועלים, כך שהקשר עם הקהילה הופך לחשוב כפליים.

אנו רוצים שנהיה מעורבים. לא מספיק שנשקיע כסף, אתם רוצים שנשקיע מהזמן והמרץ שלנו בנוסף לתרומת המוצרים שלנו כמובן. במשך השנים עודדנו את העובדים שלנו לנהוג כך, והגענו לרמות מעורבות חסרות תקדים, כשלמעלה מ-3,600 (28%) מהעובדים שלנו בעולם תורמים מזמנם לקהילה, שב-2012 הסתכם ב-12,300 שעות שירות. אנו מעורבים ברמה אסטרטגית יותר עם כ-40 ארגונים קהילתיים ועמותות ברחבי העולם, ומשתפים עמם פעולה כדי לקדם מטרות חשובות.

.

השקעה בקהילהמדיניות ההשקעה החברתית שלנו

 

במשך השנים התמקדנו במדיניות השקעה חברתית בתחומים בהם אנו מזהים צורך קריטי בחברה, ובמקומות שבהם אנו חושבים שאנו יכולים לעשות את ההבדל הגדול ביותר. בשנים האחרונות החלטנו להתמקד באופן ספציפי בגיוון והכלה כצורך החברתי המרכזי, שהוא לדעתנו בבסיס ההעצמה וההתפתחות החברתית לאנשים ולקהילות. אנו קשורים בכל הרמות עם ארגונים וקבוצות שמקדמים גיוון והכלה בחברה, בתעסוקה ובקהילה, ואנו מנהלים קרן לתרומות כספיות לארגונים אלה בהתאם למדיניות ברורה, השקופה וזמינה לעיון באתר האינטרנט שלנו.

  • ב-2012 @StraussGroup השקיעה סך כולל של 2.76 מיליון דולר ארה"ב בקהילות שלנו

 

ב-2012 השקענו סכום כולל של 2.76 מיליון דולר, שכולל בתוכו 12,300 שעות התנדבות של האנשים שלנו מסביב לעולם.

2012מיליוני דולר
סה"כ תרומות כספיות0.73
ערך מוצרים שנתרמו (מחירי עלות)1.56
תמיכה בפעילות שלנו בתחום האחריות התאגידית0.25
ערך שעות התנדבות עובדים0.22
סה"כ2.76

  • ב-2012 למעלה מ-3,000 עובדי @StraussGroup השקיעו 12,300 שעות התנדבות בקהילה

 

בודקים מה מצבנו (הערכת הפעילות שלנו)

 

ב-2012, ערכנו לראשונה סקר הערכת מעורבות בקהילה בישראל, שנועד להעריך את מאמצינו בתחום התרומה לקהילה.. בסקר נכללו מנהיגים קהילתיים, שותפים בקהילה, וכן חברים בהנהלה שלנו ובקהילת התנדבות שלנו, והוא מדד את רמת שביעות הרצון שלהם מהדרך בה התכניות מבוצעות ואת התאמתן למתן מענה לצרכים מוגדרים, כמו גם את רמת שיתוף הפעולה והמעורבות הן של שטראוס והן של השותפים בקהילה. קבלנו למעלה מ-50 תגובות מהארגונים הקהילתיים השונים עמם אנו קשורים ומהמתנדבים והעובדים שלנו. באופן כללי, התוצאות היו חיוביות, ורוב המשיבים העידו על שיתוף פעולה חיובי, תרומה משמעותית ויעילות התכניות שלנו. אולם, היו שהרגישו שעלינו לשאוף לפעילויות בעלות טווח ארוך יותר, שתהיה להן משמעות רבה עוד יותר לכולם ויתמכו בשינוי בר קיימא.

.

השקעה בקידום נשיםהשקעה בקידום נשים

  • אנו מחויבים לקידום נשים בעסקים @StraussGroup #women #gender #diversity

 

את אישה. גם אם לא, קרוב לוודאי שיש אישה בחיים שלכם. אשת חיק. בת. אימא. סבתא. חברה. שכנה. תחשבו כיצד ההגבלות בחברה שמונעות מכם, או מהאישה או הנשים שאתם מכירים, את מימוש הפוטנציאל האמיתי שלהן. אנו בקבוצת שטראוס נחושים לעשות משהו בנדון. העניין מתחיל ביצירת מקום עבודה עם שוויון הזדמנויות, כפי שפורט בפרק "השקעה בעובדים שלנו" בדוח זה. הוא ממשיך כשאנו משתמשים במשאבים ובלהט שלנו כדי לתמוך בנשים בקהילה ובעסקים בכלל. מחקר אחרי מחקר שנערכו במקומות שונים בעולם מאשרים שעסקים בהם קיים גיוון מגדרי מצליחים יותר.

השותפות שלנו עם ארגון קטליסט: אחת הדרכים בהן אנו פועלים כדי לקדם גיוון מגדרי היא דרך השותפות שלנו עם ארגון קטליסט הגלובלי שמושבו בניו יורק. קטליסט הוא ארגון עמיתים מוביל ללא כוונות רווח, אשר הייעוד שלו הוא להגדיל את ההזדמנויות התעסוקתיות עבור נשים ועסקים. השותפים במפקד קטליסט ברחבי העולם פועלים לעקוב אחר ייצוגן של נשים בדירקטוריונים ובהנהלות בכירות, תוך שימוש במתודולוגיה של הארגון.

קבוצת שטראוס שיזמה את הבאת מתודולוגית מפקד קטליסט לישראל ביחד עם שדולת הנשים בישראל הן שותפות במפקד קטליסט בישראל מאז 2010. ב-2012 המפקד נערך בפעם השלישית, ושוב סיפק תמונת מצב עדכנית לגבי שיעור הנשים בהנהלות הבכירות ובדירקטוריונים של חברות ציבוריות הנסחרות במדד ת"א 100 בבורסה לני"ע בתל-אביב. תוצאות המפקד מאפשרות השוואה בין ייצוגן של נשים בתפקידים אלו לרוחב חברות, ענפים ומדינות, וכן משקפות את המציאות בשוק העבודה הישראלי בהיבט זה.

  • ב-100 החברות הציבוריות הגדולות ביותר בישראל יש רק 8 מנכ"ליות. מפקד קטליסט 2012 @StraussGroup #women

 

מפקד קטליסט 2012 מצביע על כך שייצוגן של נשים בהנהלות הבכירות ובדירקטוריונים נותר נמוך, ומדגיש את הצורך בתכנית עבודה מובנית אשר מקיפה את כל המגזרים במשק. אמנם, ב-2012 נצפתה עלייה בשיעור הנשים המשמשות בתפקידי מנכ"ל בחברות מובילות, אך שיעור זה (7.9%) עדיין אינו הולם. נשים מכהנות ב-20% בלבד מתפקידי הניהול הבכירים בחברות הגדולות, משמשות כדירקטורים בכ-16% מהחברות בלבד, ומשמשות כיו"ר הדירקטוריון רק בשלוש חברות גדולות במשך הישראלי. ישראל היא במקום הרביעי בעולם (16.6%) מבחינת נשים שהן חברות בדירקטוריון מתוך כל המדינות שנבדקו במפקד קטליסט.

 

מפקד קטליסט 2012 כלל גם מחקר נוסף שהתמקד במסלול הקריירה של נשים כשהן מתקדמות לתפקידים בכירים בעסקים, בהשוואה למסלול הקריירה של גברים. שילוב התוצאות עם אלה של מחקרים קודמים שנערכו במקומות שונים בעולם מציג תמונה ברורה: נשים מעוכבות במקום העבודה כתוצאה מתפיסות חברתיות, ניהוליות ותרבותיות.

התקדמות לתפקידי ניהול בכירים – השוואה מגדרית

 

שיתוף פעולה עם קטליסט

 

התמיכה שלנו בעסקים בבעלות נשים: אנו משתפים פעולה עם יסמין – איגוד נשות עסקים בישראל, לקידום יזמות נשים. יסמין הוקמה לשם מימוש הפוטנציאל הכלכלי של נשות עסקים יהודיות וערביות בישראל. הארגון מציע לנשים קורסים מקצועיים, הדרכה, הזדמנויות לרישות עסקי (networking), וכלים נוספים שמסייעים להן להעצים את העסקים שלהן, וכן לחלוק מידע עם נשים אחרות שהן בעלות עסקים וללמוד משיתוף בניסיונן האישי והעסקי של נשים אחרות. בנוסף, יסמין פועלת להקמת לובי חזק, שמקדם מדיניות של צמיחת נשים בעסקים, ופועל בקרב פקידי הממשלה לקידום האינטרסים של נשים בעלות עסקים ולמניעת חקיקה שעלולה לעכב את עצמאותן הכלכלית.

בישראל יש היום כ-400,000 עסקים בינוניים וקטנים רשומים, מהם כ-20% בלבד הם בבעלות נשים, לעומת 33% באירופה ו-44% בארה"ב. קידום נשים בעולם העסקים מסייע בגיוון וחיזוק הנוף החברתי והכלכלי שלנו. כחברה בעלת כוח קנייה רחב בשוק, אנו לוקחים חלק פעיל בתמיכה בתכנית זו על ידי קידום החשיבות שבקנייה מעסקים בינוניים וקטנים מקומיים בבעלות נשים.

עופרה שטראוס יו"ר יסמיןבעקבות השותפות עם יסמין, שטראוס מחויבת היום לבחון כיצד תוכל לנהוג בהתאם בעצמה וליצור יחסים עסקיים עם יותר עסקים בבעלות נשים, ולהשתמש בשירותים ובמוצרים שלהן בשרשרת האספקה שלה.

עפרה שטראוס, יו"ר קבוצת שטראוס, שמחה לכהן כנשיאת יסמין.

.

השקעה בקהילה: רומניה

  • ברומניה, עובדי @StraussGroup ניקו חוף ותמכו בגן ילדים מקומי #women

 

ב-2012, שטראוס קפה רומניה לקחה על עצמה שני פרויקטים קהילתיים – האחד, לנקות רצועת חוף של הים השחור, והשני, לתמוך בגן ילדים בבוקרשט. רוב הצוות הקטן שלנו ברומניה (118 איש), שמפגין סולידריות עם הקהילה שנה אחרי שנה, היו מעורבים בשתי הפעילויות

ניקוי החוף בוצע על ידי 45 עובדים תוך שיתוף פעולה עם עיריית SfantuGheorghe הסמוכה. בשלוש השעות הראשונות הקבוצה אספה למעלה מ-90 שקי זבל, כמות שהספיקה למלא שתי משאיות. תצלום: ניקוי החוף 3, ניקוי החוף 2

 

התמיכה בגן הילדים סבנגייה, בו שוהים 21 פעוטות בקהילה ענייה ליד בוקרשט, היא פעילות מתמשכת, והאנשים שלנו ברומניה מעניקים צעצועים, ציוד ומתנות וגם מתנדבים כדי לתמוך בילדים ובגננות. אחרי שעזרו לגננות לחבר רשימת משאלות, שטראוס תרמה משחקים חינוכיים, מחברות, צעצועים, מחשב, ציוד לבית ספר ומתנה לכל ילד. העובדים שלנו ברומניה גם תורמים בגדים, נעליים, ספרים ועוד. למעשה, ב-2012 אספנו למעלה מ-30 ארגזים מלאים חפצים, שהיה בהם צורך והתקבלו בברכה. תצלום: גן ילדים 3, גן ילדים 5, גן ילדים 7

.

השקעה בקהילה: ישראל

 

המפעל לממתקים בנצרת משמש מקור משמעותי לתעסוקה והכנסות בעיר מאז הפך למפעל של הקבוצה ב-1956 ואף קודם לכן. המפעל תמיד השקיע בתמיכה בקהילה המקומית, אם דרך השתתפות ביוזמות מועצת העיר ואם דרך התכניות שלו עצמו. תכנית הדגל של המפעל להשקעה בקהילה, "הזנק לתעשייה", היא תכנית המעודדת בני נוער מרקע סוציו-אקונומי מוחלש ללמוד על התעשייה, לקשר בין העבודה לבין החומר הנלמד בבית הספר, ולעזור להם לפתח כישורים שיעזרו להם בהמשך במציאת עבודה ובהשגת יציבות תעסוקתית. ב-2012, 16 בני הנוער שהשתתפו בתכנית היו תלמידי י"א בבית ספר טכני מקומי, והם זכו ללמוד על החיים במפעל למען סיכוי טוב יותר לשילוב בשוק העבודה בעתיד, ועוד להרוויח משכורת תוך כדי כך.

השקעה בקהילה

.

.

השקעה בקהילה: מקס ברנר

  • מקס ברנר תרם עוגיות חמות ושוקו חם לנפגעי הוריקן סנדי @StraussGroup

 

באוקטובר 2012, הוריקן סנדי פגעה בעיר ניו-יורק רבתי והותירה בעקבותיה הרס עצום של רכוש פרטי וציבורי ומיליוני אנשים ללא חשמל, מים או חימום. עבודות השיקום בעקבות הסופה ארכו שבועות וחודשים ארוכים, ורבים התנדבו למען מטרות שונות באזור, תוך שימוש בכישוריהם כדי לעזור היכן שרק אפשר. עובדי מקס ברנר לקחו חלק בפעילות ההתנדבותית בשתי דרכים עיקריות. ראשית, החברה שלחה את "משאית האהבה של מקס ברנר" עם צוות עובדים, שהביאו מעט שמחה לקהילה ברוקאווי ביץ' בעיר ניו-יורק. אלף עוגיות חמות ואלף משקאות שוקו חם הוגשו על ידי צוות מקס ברנר לתושבי הקהילה. שנית, צוות מתנדבים ממקס ברנר עמל על סילוק הריסות ושיקום הטבע בפארק פורט טריון שבצפון במנהטן. הצוות אסף 10 שקי הריסות ממגרשי בייסבול, 300 שקי עלים, העמיס 3 משאיות בפסולת ומילא 7 משאיות בענפים ועצים עקורים.

מייגן פרואין

.

פרס לשטראוס מיםהשקעה בקהילה: שטראוס מים

 

ב-2012, שטראוס מים ישראל שיתפה פעולה עם  MYתרבות, ידע, ספורט ופנאי אור יהודה, עמותה שהיא השותף הקהילתי שלנו בעיר, שהיא מקום מושבו של מטה שטראוס מים. התוצר של שיתוף הפעולה בינינו היה תכנית למבוגרים צעירים שמחפשים עבודה בתום השירות הצבאי. התכנית, 'מכוונים להצלחה' של שטראוס מים , MY וחברת המתנסים של אור יהודה", מעניקה למשתתפים כלים שידריכו אותם בצעדיהם הראשונים בחיפוש משרה בזמן שהם מתמקדים בתחומי העניין שלהם ולומדים איך לנצל את כישוריהם ויכולותיהם בשוק העבודה. התכנית, שנמשכה מספר שבועות, כללה מטלות אישיות לתלמידים ואתר אינטרנט ייעודי בו פורסמו משאבים למענם. במשך התכנית התלמידים קבלו הדרכה מאת שניים מעובדי שטראוס מים. 15 תלמידים סיימו את התכנית בהצלחה.