חזרה

מחויבים לאחריות: יום האחריות החברתית הגלובלי של קבוצת שטראוס לשנת 2014

היום התקיים יום האחריות החברתית הגלובלי של קבוצת שטראוס, במסגרתו התנדבו מעל 1500 עובדי קבוצת שטראוס מכלל עסקי הקבוצה בעולם. יום זה מהווה שיא שנתי למעורבות ההתנדבותית והפעילות הקהילתית שמתקיימות אל מול שותפים קהילתיים כדרך קבע ולאורך כל השנה ברחבי הארגון בכל המדינות בהן פועלת הקבוצה.

יום אחריות תאגידית 2014

מטרתו של יום ההתנדבות המרוכז, הוא לעודד את כל עובדי החברה, בארץ ובעולם, להתערות ולהניע אותם לתרום לקהילה שמסביב, ובאותה הזדמנות לחשוף בפני העובדים את היתרונות שבהתנדבות ובהענקה לזולת.

יום אחריות חברתית 2014

קיומו של יום זה כמסורת, כבר שנה שמינית ברציפות, נובעמתוך תחושת האחריות של קבוצת שטראוס כארגון ומתוך הרצון לתרום לצרכים החברתיים והסביבתיים של הקהילות הסובבות אותנו.

יום אחריות חברתית 2014

במסגרת הפעילות ההתנדבותית בישראל, העובדים והמנהלים לקחו חלק במגוון פעילויות כמו קטיף של תוצרת חקלאית, המועברת ישירות לנזקקים, אריזת סלי מזון לנזקקים, טיפוח ושיפור נראות של מועדוניות וגני ילדים בשכונות מצוקה, סיוע למרכזי תעסוקה לאוכלוסיות בעלות מוגבלויות ועוד. באתרי החברה מעבר לים, עסקו העובדים בהתנדבות למען ילדים מרקע סוציו אקונומי נמוך, באיסוף וחלוקת בגדים לנזקקים ובפעילות סביבתית.

Insta-pics

לתמונות נוספות מיום אחריות חברתית לחצו כאן