ניהול אחריות תאגידית

ניהול אחריות תאגידית

מנגנון ניהול האחריות התאגידית בקבוצת שטראוס

ניהול אחריות תאגידית ברמת דירקטוריון הקבוצה

דירקטוריון הקבוצה הקים ועדת אחריות תאגידית, שתפקידה לאשר את אסטרטגיית האחריות התאגידית של הקבוצה ולפקח על תהליך הביצוע שלה.

הממונה על אחריות תאגידית

הממונה על אחריות תאגידית בקבוצת שטראוס הנו חבר הנהלת הקבוצה, מיכאל אבנר, היועץ המשפטי הראשי ומזכיר הקבוצה. ביצוע התפקיד על ידי אחד מחברי ההנהלה הבכירה ביותר של הקבוצה מעיד על החשיבות שאנו מייחסים לתחום ולניהול נכון שלו החל מהרמות הגבוהות ביותר.

מנהלת אחריות תאגידית

בתחילת 2010 נכנסה לתפקידה מנהלת האחריות התאגידית של הקבוצה, דניאלה פרוסקי שיאון. מדובר בתפקיד ניהולי בכיר במשרה מלאה, שמטרתו לתת מענה למימוש היעד החזוני שהצבנו בתחום האחריות התאגידית, על מנת שנוכל לבצע את קפיצת המדרגה הבאה בתחום. מנהלת האחריות התאגידית אחראית על גיבוש ויישום תוכניות עבודה חוצי ארגון בתחום האחריות התאגידית.

פורומים: בטיחות בעבודה / איכות הסביבה

פורומים אלו מורכבים מגורמים מקצועיים מדרג בכיר המתמחים בתחומי בריאות, בטיחות ואיכות הסביבה, האמונים על בניית תוכניות עבודה בתחומים אלו והטמעתן ביחידות הרלוונטיות.

פורום נאמני אחריות תאגידית קונצרני

בכל אחת מהיחידות העסקיות שלנו קיים "נאמן אחריות תאגידית", על מנת לאפשר ניהול אפקטיבי של העשייה בתחום וכן מעורבות מעמיקה של מספר עובדים גדול ככל הניתן. כל אחד מנאמני האחריות התאגידית מייצג את היחידה העסקית שלו ומהווה איש קשר להטמעת התהליכים השונים ברחבי החברה, וזאת לאחר שעברו הכשרה מקצועית מתאימה בתחום האחריות התאגידית. על מנת ליצור שיתוף אפקטיבי ולאפשר תקשורת טובה וזרימת אינפורמציה בין נאמני האחריות התאגידית ביחידות השונות, הוקם פורום נאמני אחריות תאגידית, הכולל את הנאמנים מהיחידות העסקיות השונות בעולם. הפורום מקיים כנס אחת לשנה, במסגרתו נפגשים נאמני האחריות התאגידית, מחליפים רשמים ומידע, עוברים הכשרות ומקבלים תכני העשרה בתחומים רלוונטיים.

מובילים חברתיים

המובילים החברתיים בשטראוס אחראים על הקשר בין קבוצת שטראוס לבין הקהילה במקומות בהם היא פועלת, וזאת בסיוע ארגונים מסייעים כגון "ציונות 2000" בישראל, ובהכוונת וסיוע מנהלת אחריות תאגידית. המובילים החברתיים אחראים על הוצאה לפועל של אסטרטגית ההשקעה החברתית של שטראוס ברמת השטח ועל יצירת ושימור הקשר ארוך הטווח עם שותפינו הקהילתיים. בסיוע ההנהלה, אחראים המובילים על זיהוי צרכים חברתיים ששטראוס יכולה לתת להם מענה במקום בו הם פועלים ועל רתימת עובדים לפעילויות התנדבות.

פורום מובילים חברתיים נפגש אחת לשנה במפגש העשרה ולמידה כמו גם הוקרה ארגונית.

דיווח חודשי

החל משנת 2010,  כחלק מהדיווח החודשי המועבר לדירקטורים ולחברי ההנהלה, מצורף דיווח בנושא אחריות תאגידית. נקטנו בשיטה זו מתוך מטרה להגביר את המודעות בקרב חבריה דירקטוריון וההנהלה למספר תחומים ספציפיים מתוך עולם האחריות התאגידית, וכתוצאה מכך גם להניע לפעולה במקומות בהם נדרש שיפור.