קוד אתי

קוד אתי

הקוד האתי כולל את העקרונות המנחים להתנהגות אתית להם אנחנו מחויבים ובהם אנחנו רואים תנאי הכרחי לקיומנו כארגון בעולם העסקי.

האתיקה שלנו מושתתת על שאנחנו ומגדירה את מי שאנחנו רוצים להיות.

העקרונות האתיים המנחים אותנו שאובים מהמורשת, מהחזון ומהערכים שלנו ומנחים את כל עובדי החברה המחויבים לתרגם אותם למעשים, להחלטות ולפעולות.

להורדת הקוד האתי בקובץ PDF >