תרבות של הכלה

בקבוצת שטראוס, אנו מאמינים שהתנהלות עסקית הדוגלת בהכללה מעצימה את העובדים, מעודדת חדשנות, בונה מערכות יחסים המושתתות על אמון לאורך שרשרת האספקה ומשפרת את יכולת ההגבה שלנו ללקוחותינו ולצרכנים שלנו. כך, באפשרותנו להשיג תוצאות עסקיות טובות יותר לטווח הארוך ובדרך הנכונה. עבורנו, הכללה מייצגת צורך עסקי ואמונת יסוד, והיא תוצאה של כבוד, של הערכת הזולת ושל אכפתיות כלפי החיים שבהם אנחנו נוגעים באמצעות אלפי האנשים שאנחנו מעסיקים ומיליוני האנשים שאליהם אנחנו מגיעים מדי יום, דרך המוצרים שלנו והפעילות שלנו.

בישראל, בשנים האחרונות התמקדנו באימוץ נרחב יותר של גיוון, רב-תרבותיות והכללה, מעבר למאמצינו לקידום שוויון מגדרי.  בין היתר, מדובר בהעלאת שיעור העובדים מקרב המגזר הערבי בחברה, בייחוד בתפקידים מקצועיים ובתפקידים משרדיים במטה החברה. לדוגמה, בשנת 2018, האירועים שארגנו לרגל יום האישה הבינלאומי כללו הרצאות בסגנון TED של עובדים בנושא שוויון הזדמנויות בהקשר של קבוצות מיעוט ואנשים עם מוגבלויות. עובדים מקבוצות אלה שיתפו בחוויותיהם וסיפקו לאחרים השראה להבין את האתגרים והצרכים של כל העובדים ולקדם הכללה במקום העבודה.

קידום השוויון המגדרי

אנחנו נשארים מחויבים לשוויון מגדרי ומקדמים נשים בתפקידים ניהוליים בקבוצת שטראוס כולה. אנחנו פועלים להטמעת תרבות של שוויון הזדמנויות ומעודדים מנהלים לקדם גיוון מגדרי לטובת הארגון, לטובת העובדים ולטובת החברה כולה. בשנת 2011, 36% מהתפקידים הניהוליים אוישו ע"י נשים, וב-2018 עלה שיעור זה ל-43% (39% כולל פעילות JV בברזיל). עם זאת, למרות מאמצינו הניכרים, נוכחנו כי הגדלת שיעור הנשים המחזיקות בתפקידים ניהוליים עדיין מהווה אתגר, ולכן אנו מכוונים להגיע לשיעור נשים בתפקידי ניהול של 50% בשנת 2024 (במקום בשנת 2020).

בשנת 2018, המשכנו לתמוך בתכניות לשוויון מגדרי, כגון צוות העבודה הייעודי המקדם מודעות מגדרית בקרב עובדים גברים ותכנית המנטורינג אישה-לאישה, לנשים בתפקידים טרום-ניהוליים. כמו כן, בחסות יושבת הראש, ממשיכה לפעול קבוצה של 14 נשים, המניעות שינוי באמצעות יוזמות ספציפיות, כגון התאמת תנאי העבודה לצורכיהן של נשים דתיות. בנוסף, כמו בכל שנה, גם בשנת 2018 ציינו את יום האישה הבינלאומי בסדרת אירועים לעידוד המעורבות והמודעות בארגון כולו.