קידום חקלאות בת-קיימא

לצרכנים שלנו חשוב לדעת שאנו נוהגים באחריות ובאופן מוסרי בעת שאנו מייצרים את המוצרים האהובים עליהם בתזונתם היומיומית. בה בעת, אנו מזהים את ההשפעה המשמעותית שיש לחקלאות על הסביבה, בהיבטים של שימוש בקרקע, שינויי אקלים ומחסור במים, ועל הכלכלות המקומיות. עבודה מול חקלאים מקומיים, לדוגמה, מפחיתה את ההשפעות הסביבתיות של השינוע ומסייעת לשמור על כלכלה מקומית תוססת.

עוזרים לפרות שלנו להרגיש בבית

בשנת 2016, מיפינו את התהליכים בשרשרת אספקת מוצרי החלב שלנו ובנינו תכנית לשיפור של תנאי הפרות, הקיימות הסביבתית ואיכות החלב. בשנת 2018, התקדמנו עוד צעד ופיתחנו תכנית רחבה יותר, המציעה לחקלאים מסגרת וגמישות גם יחד. כצעד מרכזי, קיימנו שני דיוני שולחן עגול כדי לבקש הדרכה מומחים בישראל, ובהם בעלי רפתות, מומחים מעולם האקדמיה, משרד הבריאות, משרד החקלאות, מועצת החלב והתאחדות מגדלי הבקר בישראל (ICBA). בעזרת התרומה שלהם, פיתחנו את תכנית "זמן הפרה". התכנית כוללת 20 היבטים של רווחת הפרות ואיכות החלב, והיא מאפשרת לרפתות חלב לבחור אילו נושאים לתעדף, בהתאם לגודל ולקיבולת של כל רפת. תכנית "זמן הפרה" כבר פעילה במרבית 77 הרפתות שלנו בצפון הארץ וביטבתה. במהלך 2019 מומחי החלב שלנו במחלבות שטראוס י3עבדו על פי התכנית, יבחנו את העמידה בהתחיבויות שלקחו ויבדקו את התקדמות היישום.