מסגרת הקיימות שלנו

הגישה שלנו לקיימות מונחה הן על-ידי גורמים פנימיים והן על-ידי הציפיות הגלובליות מעסקים בחברה, שהן שיקוף של הצרכים החברתיים ברחבי העולם. כחברה המורכבת מארבעה תחומי פעילות שונים, אנו נצמדים למסגרת בעלת רלוונטיות גלובלית, בה זיהינו שישה תחומי מיקוד חוצי-קבוצה הרלוונטיים לכלל הפעילות העסקית שלנו בעולם. כל חברה בקבוצה מגדירה את המטרות והיעדים שלה, בהתבסס על הפעילות שלה וסדר העדיפויות של בעלי העניין שלה כיום, וכן על הערכה ספציפית של הסיכונים וההזדמנויות שבפניה. כך, מתאפשר לנו להתקדם כחברה גלובלית בת-קיימא, תוך הענקת גמישות לכל חברה בפעילותה. למידע מפורט אודות סדר העדיפויות של כל חברה, עיינו בפרק "התקדמות אל מול יעדים", וכן דוגמאות של נוהגי העבודה בחלקים שונים בדוח.

 

דברו איתנו

אסנת גולן
אסנת גולן
סמנכ''ל תקשורת, דיגיטל וקיימות,
דוברת קבוצת שטראוס
03-6752281 שלח מייל לאסנת גולן
שלומי שפר
שלומי שפר
מנהל תקשורת חוץ וקשרי ממשל
03-6756713 שלח מייל לשלומי שפר
גלי פריד
גלי פריד
מנהלת יחסי ציבור ישראל
03-6752584 שלח מייל לגלי פריד