מסגרת הקיימות שלנו

הגישה שלנו לקיימות מונחה הן על-ידי גורמים פנימיים והן על-ידי הציפיות הגלובליות מעסקים בחברה, שהן שיקוף של הצרכים החברתיים ברחבי העולם. כחברה המורכבת מארבעה תחומי פעילות שונים, אנו נצמדים למסגרת בעלת רלוונטיות גלובלית, בה זיהינו שישה תחומי מיקוד חוצי-קבוצה הרלוונטיים לכלל הפעילות העסקית שלנו בעולם. כל חברה בקבוצה מגדירה את המטרות והיעדים שלה, בהתבסס על הפעילות שלה וסדר העדיפויות של בעלי העניין שלה כיום, וכן על הערכה ספציפית של הסיכונים וההזדמנויות שבפניה. כך, מתאפשר לנו להתקדם כחברה גלובלית בת-קיימא, תוך הענקת גמישות לכל חברה בפעילותה. למידע מפורט אודות סדר העדיפויות של כל חברה, עיינו בפרק "התקדמות אל מול יעדים", וכן דוגמאות של נוהגי העבודה בחלקים שונים בדוח.