הייעוד שלנו

הייעוד שלנו לחולל פלאות מהחומרים הבסיסיים ביותר:

הייעוד מגדיר לשם מה אנחנו קיימים. מהי נשמת אפו של הארגון,

מהי התכלית שלנו – לא רק במובן הפשוט של יעדים,

אלא – מה המניע הכי פנימי שלנו, מה מעניק משמעות לקיומנו כחברה

ולעבודה שלנו מדי יום.