דאגה לסביבה

6כיצרנית אחראית של מזון ומשקאות, בעלת טביעת רגל גלובלית, אנחנו נוהגים בכבוד כלפי סביבתנו הטבעית ושואפים למזער את השפעותינו על שינויי האקלים ועל צריכת המשאבים הגלובלית. אנחנו מאמינים שנוכל להמשיך להגדיל את הפעילות שלנו ולתת מענה לצרכים של הצרכנים שלנו למוצרים בריאים ומזינים תוך בקרה ושליטה על ההשפעות הסביבתיות שלנו. חשוב לציין כי גם הצרכנים שלנו, העובדים שלנו ורבים אחרים מצפים מאיתנו, כאזרח תאגידי אחראי, לדאוג לכדור הארץ כדי שהדורות הבאים יוכלו להמשיך ולשגשג. כבר למעלה מעשור שאנחנו נושאים באופן ציבורי באחריות לפעילות הסביבתית שלנו, ונמשיך לעשות כך. לפרטים נוספים אודות הביצועים הסביבתיים שלנו, עיינו בנתוני הביצועים שבדוח זה, וכן להוריד את אינדקס תוכן GRI. 

כמה נתונים בולטים:

4%-

צריכת האנרגיה לטון מוצר בשנת 2018

7%-

צריכת האנרגיה לטון מוצר משנת 2014

5%-

צריכת המים לטון מוצר ב-2018

82%

מהפסולת בשנת 2018 מוחזרה או נעשה בה שימוש חוזר

7%-

פליטת גז החממה לטון מוצר בשנת 2018

13%-

פליטת גז החממה לטון מוצר מאז 2014

4%-

פסולת לטון מוצר בשנת 2018

38.5 מיליון ש"ח

הושקעו בתכניות לשיפור ההשפעה הסביבתית בשנת 2018

 

דוגמאות לשיפורים בצריכת המשאבים ובייצור מופחת של פסולת בשנת 2018:

רומניה: מחזור קליפות קפה שנוצרו בתהליך קליית הקפה

רומניה: הקטנת אריזות הוואקום של הקפה ב-7%, ללא שינוי בתכולת הקפה באריזה, ובכך הפחתה של כמות החומרים שבהם נעשה שימוש ושל סך הפסולת הנוצרת.

ישראל: יישום פתרון מקיים לטיפול בפסולת באופן שוטף, ובכלל זה בוצה לקומפוסט, פסולת ייצור למזון לבעלי חיים, נייר וניילון למחזור ופסולת מעורבת למחזור לדלק RDF.  בשנת 2018, ב-3 מפעלים בישראל הושגה רמה של אפס פסולת תעשייתית להטמנה.

ישראל: חיסכון של 15% בחשמל שצורכת מערכת האוויר הדחוס. הטמענו טכנולוגיה ישראלית חדשנית בהתקנה תת-קרקעית של מכלי חיץ. המאגר הגדול (150 מ"ק) מאפשר להפחית את לחץ האוויר במערכת ולקצר את זמן פעילות המדחסים.