UN GLOBAL COMPACT

 UN Global Compact (UNGC)

 

UNGC

UN GLOBAL COMPACT (UNGC) היא יוזמת מדיניות אסטרטגית של האו"ם, המעודדת חברות עסקיות ברחבי העולם לדבוק בעשרה עקרונות לעסקים אחראיים אשר מתייחסים לזכויות אדם, לתקנים בעבודה, להגנת הסביבה ולמניעת שחיתות. קבוצת שטראוס משתתפת ביוזמה UNGC מאז שנת 2008.

 

הצהרת המשך תמיכה ב-UNGC

בשם קבוצת שטראוס, הנני מאשר את ההשתתפות המתמשכת שלנו ב-UN GLOBAL COMPACT. אנחנו מתחייבים לקיים ולקדם את עשרת העקרונות של ה-UNGC ולתמוך ביעדים הרחבים של מטרות חברתיות, הומניטריות וסביבתיות. אנחנו מאשרים את כוונתנו להמשיך ולדבוק בעקרונות הללו ולקדמם בחברות שלנו ועם שותפינו העסקיים. אנו נדווח מדי שנה על התקדמותנו במסגרת דיווחי הקיימות השנתיים שלנו, המופיעים באתר האינטרנט של הקבוצה

 

gadi-signeture_small

גדי לסין

נשיא ומנכ"ל

קבוצת שטראוס

 

 

 

 אינדקס תוכן GRI G4

את אינדקס התוכן G4 של ה- Global Reporting Initiative ניתן למצוא כאן (עמוד 54)

 

אינדקס ה-UN Global Compact ויוזמת הדיווח הגלובלית – טבלת הפניה צולבת

 עקרונות הגלובל קומפקטהעמדה שלנו
1על חברות עסקיות לתמוך ולכבד את השמירה על זכויות האדם הבין-לאומיות המוצהרות.כיבוד זכויות האדם הוא ערך ליבה של קבוצת שטראוס. אנחנו מנהלים את העסקים שלנו באחריות בהתאם לתקנים האתיים הגבוהים ביותר, כולל כבוד לכל בני האדם באשר הם והכרה בזכויותיהם. אנחנו מיידעים את הספקים שלנו בדבר התקנים שלנו ביחס לזכויות אדם ומעודדים אותם לאמץ תקנים דומים.
2על חברות עסקיות להבטיח שהן אינן נותנות יד להפרת זכויות אדם.כיבוד זכויות האדם הוא ערך ליבה של קבוצת שטראוס. אנחנו מנהלים את העסקים שלנו באחריות בהתאם לתקנים האתיים הגבוהים ביותר, כולל כבוד לכל בני האדם באשר הם והכרה בזכויותיהם. אנחנו מיידעים את הספקים שלנו בדבר התקנים שלנו ביחס לזכויות אדם ומעודדים אותם לאמץ תקנים דומים.
3על חברות עסקיות לתמוך בחופש ההתאגדות ובהכרה בפועל בזכות העובדים לשאת ולתת על תנאי העסקתם.אנחנו מכבדים את זכויות העובדים לחופש התאגדות. אנחנו מקיימים עם העובדים מערכת יחסים המושתתת על שיתוף פעולה ומכבדים את זכויותיהם.
4על חברות עסקיות לתמוך במיגור כל עבדות או עבודת כפייה על צורותיהן.אנו מתנגדים לעבודה בכפייה. כל עובדי שטראוס מועסקים בהתאם להוראות החוק ומרצונם החופשי.
5על חברות עסקיות לתמוך בביטול בפועל של עבודת ילדים.אנחנו מכבדים את זכויותיהם של ילדים ותומכים בהן. אנחנו לא מעסיקים ילדים בכל חלק שהוא בעסקים שלנו.
6על חברות עסקיות לתמוך במיגור האפליה בהעסקה ובעבודה.אנחנו מקיימים מדיניות של שוויון הזדמנויות כלפי עובדים חדשים וקיימים בכל הנוגע לעבודתם בקבוצת שטראוס.
7על חברות עסקיות לתמוך בגישה המבוססת על נקיטת אמצעי זהירות בהתמודדות עם אתגרים סביבתיים.אנחנו שומרים על איכות הסביבה בכל הפעילויות שלנו וקבענו יעדים לצמצום השפעותינו על הסביבה.
8על חברות עסקיות להתחייב ליוזמות להגברת האחריות הסביבתית.אנחנו שומרים על איכות הסביבה בכל הפעילויות שלנו וקבענו יעדים לצמצום השפעותינו על הסביבה.
9על חברות עסקיות לעודד פיתוח והפצה של טכנולוגיות ידידותיות לסביבה.אנחנו שומרים על איכות הסביבה בכל הפעילויות שלנו וקבענו יעדים לצמצום השפעותינו על הסביבה.
10על חברות עסקיות לפעול נגד שחיתות על כל צורותיה, כולל סחיטה ושוחד.אנחנו מחויבים לנהוג ביושרה ולפעול נגד שחיתות על כל צורותיה.